Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Quality 2011 Stockholm 15 september 2011 Docent Mikael Zimmerman.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Quality 2011 Stockholm 15 september 2011 Docent Mikael Zimmerman."— Presentationens avskrift:

1 Quality 2011 Stockholm 15 september 2011 Docent Mikael Zimmerman

2 Patientsäkerhetslag Patientsäkerhetslag Nationella Riktlinjer Nationella Riktlinjer Nationella Indikatorer för God Vård Nationella Indikatorer för God Vård Nationella Kvalitetsregister Nationella Kvalitetsregister SBU Rapporter SBU Rapporter Evidensbaserad vård Evidensbaserad vård

3 SFS 2010:659 Patientsäkerhetslag Gäller från 2011-01-01 ISBN: 978-91-7610-402-6

4 Kraven på kvalitet inom vården kommer att öka inom hela EU och bli ett konkurrensmedel!

5 Det är viktigt att skilja på konkurrens: - affärsmässig - kvalitetsmässig kontra - patientsäkerhet - kvalitetsutveckling

6 Vi ska ha konkurrens när det gäller affärsverksamhet och kvalitet, men aldrig när det gäller patientsäkerhet och kvalitetsutveckling!

7 Alla tandvårdskliniker ska ha ett seriöst kvalitetsarbete som måste förstås och uppskattas av alla medarbetare!

8 Ledningssystem för kvalitet Utveckling, Evidensbaserad vård Kvalitetsprogram och ISO-standarder får allt större betydelse!

9 SFS 2010:659 Patientsäkerhetslag Gäller från 2011-01-01 ISBN: 978-91-7610-402-6

10

11

12 Hälso- sjukvården och Med Tech-branschen är de snabbast växande verksamheterna idag!

13 Hälso- sjukvården kostade 2009: över 1000 miljarder Euro i EU Hälso- sjukvården kostade 2009: över 1000 miljarder Euro i EU Statliga hälso- och sjukvårdskostnader i Sverige 2009: 10% av BNP I Sverige står tandvården för cirka 10% av statliga hälso- och sjukvårdskostnader 2009 omsatte Med Tech branschen ca 80 miljarder SEK i Sverige 2009 omsatte Med Tech branschen ca 80 miljarder SEK i Sverige

14 Sverige: 10% av alla patienter drabbas av en vårdrelaterad infektion. Sverige: 10% av alla patienter drabbas av en vårdrelaterad infektion. 30% av alla patienter i Sverige skadas eller får men av den behandling som utförs. 30% av alla patienter i Sverige skadas eller får men av den behandling som utförs.

15 LCC – Life Cycle Cost ! Vad är den totala kostnaden för en viss utrustning, process, vårdinsats… under hela dess livstid?

16 Mars 2008 GIDAC AB BZB CareSystems AB 16 Det är mer än 3.000 gånger ”farligare” att besöka hälso- och sjukvården vården än att flyga WHO – World Health Organization, år 2007

17 © GIDAC AB & BZB CareSystems AB Mars 2008GIDAC ABBZB CareSystems AB 17 Patienten !

18 Hur många fall med komplikationer, Upptäcks ? Rapporteras ? Blir kända ? Publiceras ? Utvärderas och analyseras ? Vad skall vi lära oss av om vi inte vet vad som händer ?

19 Patientsäkerhetslagen – patienten kommer alltid i första rummet. Patientsäkerhetslagen – patienten kommer alltid i första rummet. Följ klinikens kvalitetsprogram Följ klinikens kvalitetsprogram Avvikelsehantering – avvikelseanalyser Avvikelsehantering – avvikelseanalyser Diskutera – kalibrera – lär av varandra Diskutera – kalibrera – lär av varandra Alltid leta efter evidens Alltid leta efter evidens Känna till de Nationella Riktlinjerna Känna till de Nationella Riktlinjerna Välj i första hand åtgärder efter prioriteringarna i de Nationella Riktlinjerna Välj i första hand åtgärder efter prioriteringarna i de Nationella Riktlinjerna Utvärdera alltid det ni gör Utvärdera alltid det ni gör

20


Ladda ner ppt "Quality 2011 Stockholm 15 september 2011 Docent Mikael Zimmerman."

Liknande presentationer


Google-annonser