Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Farosymboler Explosiv Oxiderande

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Farosymboler Explosiv Oxiderande"— Presentationens avskrift:

1 Farosymboler Explosiv Oxiderande
Kan explodera om den utsätts för slag, friktion, gnistor eller värme. Måste hanteras varsamt. Oxiderande Orsakar kraftiga kemiska reaktioner (t.ex. brand eller explosion) i kontakt med brännbara ämnen.

2 Farosymboler Frätande Mycket brandfarlig
Frätskador på hud och slemhinnor. Mycket allvarliga ögonskador. Mycket brandfarlig Kan brinna våldsamt vid antändning eller värmetillförsel. Vissa självantänder i luft.

3 Farosymboler Mycket giftig Hälsoskadlig/irriterande
Även i små mängder livshotande skador vid inandning, hudkontakt eller förtäring. Hälsoskadlig/irriterande Skadligt vid inandning, hudkontakt eller förtäring. Kan orsaka allergi. Cancerogen (=cancer framkallande).

4 Farosymboler Miljöfarlig
Giftig för vattenlevande organismer på kort eller lång sikt

5 Ta säkerheten på allvar

6 Följ säkerhetsreglerna i labbsalen
Saker kemi Följ säkerhetsreglerna i labbsalen Nästan alla experiment i skolan är riskfria, men någon gång kommer du att använda ämnen som är frätande, brandfarliga eller giftiga. Följ lärarens instruktioner Läraren ger både muntliga och skriftliga instruktioner som är viktiga att följa. Gör aldrig egna experiment utan att först få godkänt av läraren. Använd skyddsutrustning Använd alltid skyddsglasögon och skyddsförkläde eller labbrock. Om du har långt hår ska du knyta upp håret. Du ska känna till var salens skyddsutrustning finns, samt när och hur den ska användas. Förbjudet att äta och dricka i labbsalen. Det är förbjudet att äta och dricka i labbsalen och tvätta alltid händerna efter en laboration. Håll ordning Om du håller ordning på din arbetsplats, minskar risken för olyckor. Läs alltid etiketten på burkar och flaskor, så att du inte använder fel kemikalier. Plocka undan, diska och torka när du är klar. Frågar din lärare vad kemikalierester ska läggas. Farosymboler Ibland finns farosymboler på etiketten. De är till för att varna om innehållet är farligt. Lär dig vad symbolerna betyder.


Ladda ner ppt "Farosymboler Explosiv Oxiderande"

Liknande presentationer


Google-annonser