Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

VARMT VÄLKOMNA SPF SENIORERNA

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "VARMT VÄLKOMNA SPF SENIORERNA"— Presentationens avskrift:

1 VARMT VÄLKOMNA SPF SENIORERNA
Ordförande och v. ordförande konferens SPF SENIORERNA

2 Höstvisa av Elsa Beskow Det glimmar i guld och klaraste rött, det prasslar så sakta i parken, ty hösten är kommen, och björkar och lönn de fäller nu bladen till marken: "Så fall, våra blad, fall mjukt och lätt, vi väver ett täcke så varmt och så tätt, vi väver ett täcke åt marken. Se vintern är nära, och vädret är grått, nu måste vi värma och lysa! Vi väver ett täcke så varmt och så gott, att blombarnen icke må frysa. Sov gott, alla blombarn, sov gott, sov sött, vi väver ett täcke i guld och i rött, vi väver ett täcke åt marken."

3 Stora kongressbeslut Frivillig central uppbörd
För den förening som önskar. Gäller från årsskiftet 2015/2016. Namnbyte till SPF Seniorerna Gäller från årsskiftet 2014/2015 då nya stadgar börjar gälla. Utvidgat medlemskap ”Medlemskap beviljas den som har rätt att uppbära pension av något slag samt den som är gift eller sambo med medlem.”

4 Stora kongressbeslut Nya stadgar
Normalstadgar för förening och distrikt Förbundsstadgar Gäller från årsskiftet 2015 Stadgarna ska definitivt godkännas vid DO-konferensen oktober 2014 Därefter tryckas och distribueras Ett PM skickas med där olika konsekvenser kommenteras och förslag till åtgärder som redan nu kan påbörjas och förberedas.

5 Vi-anda och identitet ”Vi måste ha som mål att hela organisationen ser varandra som viktiga delar av en helhet, där alla delar är lika värdefulla och som bygger på en positiv Vi-anda. Det är bara när vi gör saker tillsammans som vi blir starkare och får större genomslag och resultat för våra idéer.”

6 Rekrytera och behålla ” drygt en miljon personer, 65+ finns oorganiserade utan medlemskap i någon pensionärsförening. Det är en utmaning att attrahera denna grupp….” ”…attraktiv organisation för femtiotalisterna…” ”En ordentlig satsning för att öka medlemsantalet med 5% netto.” ”minst lika viktigt att behålla de som blivit medlemmar”

7 Medlemskap Individen är medlem i förbundet med hemvist i en lokal förening Finns centralt medlemskap

8 SPF som organisation Ideell Partipolitisk och religiöst obunden
Få anställda

9 Tre nivåer Förening Distrikt
Förbundet centralt – förbundsstyrelse och kansli

10 Stickan Förbundsstyrelsen 13 st, ordförande plus två vice ordförande
Valberedning Kongress Revisorer Stickan Förbundsstyrelsen 13 st, ordförande plus två vice ordförande AU 3 st Talesperson Gösta Bucht Redaktionsråd Generalsekreterare Stickan Carlssonf Teamledd organisation Karin Bajlo, kommunikatör Birgitta Holmsten, reception Veronica Sjölin, marknadskoordin. Hans-Eric Berg , vaktmästare Johanna Lundin B, ek. chef Maria Andersson, kanslikoordinat. Anna Eriksson, pressekreterare Ola Nilsson, folkhälsa Tommy Vestlin, it Dagmar Gustavsson, f-service Stina Nordström, komm.chef Eva-Christine Öhman, utb./utv. Margareta Gärdestad, pens/skatt Maria Samuelsson, komm Veteranen Medlemstidning Ylva Bergman Jan Arleij Marita Hedén Frida Johansson Gunilla Lindahl Katarina Lindström Anna Rask Anna Sandberg Förbundsstyrelsen Christina Rogestam Birgitta Borg Lena Gustafsson Jan Rückler Kerstin Forsman Kjell Hansson Inga-Lott Thörnell Rune Kjernald Börje Gustafsson Inger Ingesson Sonja Åneman Kjell Skålberg Peter Lindgren

11 15 SPF föreningar i SPF Västmanland. SPF Sala. SPF Stortärna
15 SPF föreningar i SPF Västmanland SPF Sala SPF Stortärna SPF Engelbrekt SPF Liljan   SPF Köpings Hus SPF SPF Köpingsorten SPF Rudbeckius SPF Tomas SPF Hamre SPF Aktiv SPF Kung Karl SPF Surabygden SPF Klubb SPF Herrevad

12 KAK 4. SPF Köpingshus, SPF Köpingsorten, 2151 SPF Aktiv, SPF Kung Karl
De 4:a Kretsarna: ca Berg- 1. SPF Liljan, SPF Engelbrekt slagen SPF Stortärna, SPF Sala Västerås 2.SPF 666, SPF Rudbeckius, SPF Tomas, SPF Hamre Kolbäcks- 3. SPF Surabygden, SPF Klubb 65, 1060 ådalen SPF Herrevad KAK SPF Köpingshus, SPF Köpingsorten, 2151 SPF Aktiv, SPF Kung Karl

13 KOMPETENSUTBILDNINGSGRUPPER Gruppernas uppgifter är att:
KOMPETENSUTBILDNINGSGRUPPER Gruppernas uppgifter är att: - Planera utbildning, inboka föreläsare eller underhållare. - Samarbeta med Studieansvarig i distriktet för kostnadsplanering och planeringen av genomförandet. - Grupperna ska vara en del av distriktets verksamhetsplan och bidra med att inspirera, informera och utbilda de SPF-medlemmar som ska verka som funktionärer i distriktets föreningar. Som ordförande i respektive grupp ska man: - Sammankalla till möten senast sex veckor innan utbildning sker. - Upprätta föredragningslista som skickas ut i förväg till deltagarna. - Föra minnesanteckningar som efter mötet ska rapporteras till samtliga i gruppen samt till studieansvarig och ordförande i distriktet. - Inbjudan skickas till föreningarna fyra veckor före utbildningen - Äska medel för kommande verksamhetsår. Detta ska ske i samarbete med gruppen. Som representant i grupperna från respektive krets ska man: - Vara delaktig i planering av innehållet i respektive utbildning. - Vara en kommunikationslänk mellan kretsens SPF föreningar och SPF distriktet. - Föra fram idéer och önskemål från föreningsmedlemmar till aktuell grupp. - Samarbeta och informera respektive SPF föreningsstyrelse. - Samarbeta med SV. - Utse ersättare om man inte själv kan vara med på mötena.

14 På Distriktets hemsida www. spf
På Distriktets hemsida finns bl a Utbildningsplan för Våren Marknadsföring och medlemsrekryterare KPR/LSP ledamöter samt distriktsstyrelsen Studieombud och cirkelledare Folkhälso- och läkemedelsombud samt distr KPR ansvarige Webbmaster och Medlemsregistrerare Ordf., v.ordf, kassörer, revisorer samt distr.styrelsens ledamöter  

15 Styrdokument Stadgar Mål och riktlinjer 2015-2017 /verksamhetsplan
Rambudget/årsbudget Kongressbeslut Rapporter Löpande FS-beslut

16 SPF Västmanland bildades sept i Västerås Studieförbundet Vuxenskolan och Gustav Pereres Köping Plan för verksamheten SPF Seniorerna Västmanland, Sveriges Pensionärsförbund Seniorerna går in i en ny kongressperiod med utvecklanden Mål och Riktlinjer Vi måste sätta framtiden på dagordningen!  Huvudmål: Vid kongressen 2014 i Jönköping fastställdes SPF Seniorernas mål som ska vara vägledande för SPF Seniorerna Västmanland: Vi - anda och identitet Rekrytera och behålla Påverkan och inflytande Synas och höras  Vi ska lyfta det ideella ledarskapet, ta fram enkla verktyg för hur man leder ett distrikt eller en förening i SPF Seniorerna anda i den inre och yttre verksamheten. INFLYTANDE, VALFRIHET, LIVSKVALITET

17 Folkhälsa De fyra hörnstenarna RM Fysisk aktivitet Bra matvanor
Social gemenskap Meningsfull sysselsättning RM

18 Inflytande/påverkan RPK De fem
Olika arbetsgrupper som departement/SKL etc. Remisser Möten med riksdagspartierna Regering/departement AGEPlatform Europe är ett europeiskt nätverk med över 160 organisationer av och för människor som är 50+, bland dem SPF.Sedan 2001

19 Gemensamma intressen Försäkringar STIM Medlemsregister Webbplattform

20 Medlemskap Olika organisationer

21 Hösten 2014 26 nov SPF Västmanland ansvarar frukostmöten Existentiell hälsa VKL Norra Källgatan 22 Västerås 27 nov KAK möte i Arboga 2-3 dec Västmanlands kvalitetsregisterdagar på Aros Congress

22 ”Vänliga ord är små och enkla att säga,
L Y C K A T I LL Det tycks alltid fattas några bitar i livets pussel. Letandet efter dessa bitar driver oss hela tiden framåt ”Vänliga ord är små och enkla att säga, och de ekar i oändlighet". Moder Teresia

23 ÖNSKAN  Det borde finnas någon soppa som kunde ålderns framtid stoppa och gärna krydda lite lätt med tur att tippa tretton rätt   Tänk om det fanns en karamell som gjorde människan så snäll att varje gång dom bet en bit så lät dom bli att prata skit   Kan ingen tillverka ett klister, som lagar nerver när de brister och laga synen på en del som alltid ser varandras fel


Ladda ner ppt "VARMT VÄLKOMNA SPF SENIORERNA"

Liknande presentationer


Google-annonser