Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Www.transportlearning.net Icke motoriserade transporter Thomas Krag Mobility Advice.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Www.transportlearning.net Icke motoriserade transporter Thomas Krag Mobility Advice."— Presentationens avskrift:

1 www.transportlearning.net Icke motoriserade transporter Thomas Krag Mobility Advice

2 www.transportlearning.net Icke motoriserade transporter PROGRAM Generella icke motoriserade transportsätt Exempel på specifika kampanjer Generella hänseenden på kampanjer Gruppdiskussioner Presentation av resultat från grupper Frågor och svar Avslutning

3 www.transportlearning.net Icke motoriserade transporter Icke motoriserade transportsätt Kan vara: I detta fall: Gå och cykla, människodrivna transporter

4 www.transportlearning.net Icke motoriserade transporter Förmåner av att gå och cykla Sparar energi Ej skadligt för miljön (inga utsläpp, inget buller) Tar inte upp värdefull stadsmark Kostnadsbesparande Bidrar till bättre hälsa Ökar resekvaliteten Minskar tidsförluster, kanske rent av ökar hastigheten Förmåner för samhället kontra den enskilde

5 www.transportlearning.net Icke motoriserade transporter Fördelar och nackdelar Det beror... (på den fysiska platsen ifråga, därefterpå profil, på vanor, på traditioner, på historia, på inrättningar,...)

6 www.transportlearning.net Icke motoriserade transporter Vem kan gå och cykla? Gående kontra cyklande Gemene man utan fysiska hinder kan gå varje dag till en viss gräns Många kan tekniskt sett ha förmågan att cykla, men även om de har tillgång till en cykel kanske de inte cyklar så ofta och särskilt inte i stadstrafik

7 www.transportlearning.net Icke motoriserade transporter Egenskaper för gående och cyklande Gående är Lätt att börja med, men Relativt långsamt Cyckling är Beroende på situation och person, svårt att börja med, men Ett relativt snabbt färdsätt (många gånger snabbare än bilen och kollektiva alternativ)

8 www.transportlearning.net Icke motoriserade transporter Problem med utsläpp... Inget rationellt argument för att välja bort cykeln Utsatthet för utsläpp i bil och cykel

9 www.transportlearning.net Icke motoriserade transporter Problem med säkerhet Människor som börjar att cykla tenderar att anse stadscykling som mindre farligt än de gjorde när innan de började cykla.

10 www.transportlearning.net Icke motoriserade transporter Goda hälsoaspekter Flertalet studier: Fysisk inaktivitet är huvudskälet till flertalet sjukdomar såväl som övervikt. WHO: Fysiskt aktiva transportalternativ såsom cykla och gå bör gynnas.

11 www.transportlearning.net Icke motoriserade transporter Hur man kan spara tid på att vara hälsosam Avstånd hem - arbete 90 min 5 km10 km 15 km 30 min 60 min cykel bil Slutsats: Cykeln sparar tid för avstånd upp till 8 km. Transport hem - arbete Bil:50 km/hingen träning Cykel:20 km/hträning Mål:30 minuter träning per dag Spenderad tid per dag

12 www.transportlearning.net Icke motoriserade transporter Övertalande argument Träning Person (+ skor) Nya vandringsstråk Nya cykelvägar Person + cykel Uppgiften

13 www.transportlearning.net Icke motoriserade transporter Förändringar i steg - modell (gående) ”Jag går regelbundet” ”Jag prövade och nu går jag då och då” ”Jag skulle vilja pröva att gå” ”Att gå kanske är något för mig” ”Att gå är inte relevant för min del”

14 www.transportlearning.net Icke motoriserade transporter Förändringar i steg - modell (cykla) ”Jag cyklar regelbundet” ”Jag prövade och nu cyklar jag då och då” ”Jag skulle vilja pröva att cykla” ”Att cykla kanske är något för mig” ”Att cykla är inte relevant för min del”

15 www.transportlearning.net Icke motoriserade transporter Exempel på kampanjer Cykla till arbetet Cykla till skolan Cykla till affären Cykelträning Gå till skolan Gå i din omgivning Gående skolbussar Cyklande och gående turister

16 www.transportlearning.net Icke motoriserade transporter Cykla till arbetet (Danmark)

17 www.transportlearning.net Icke motoriserade transporter 3-4 veckors genomförande på våren och försommaren Lag om 4-16 personer deltar Kostar 4 € per deltagare Affischer med almanacka för dagboksföring om att cykla / inte cykla till arbetet Nyhetsbrev skickas ut under hela kampanjen Resultat överlämnas av lagets koordinator i slutet Utlottning med fantastiska priser Minst 50% cykeldagar krävs Diplom ges till alla lag som uppfyller villkoren Kampanjgenomförande

18 www.transportlearning.net Icke motoriserade transporter 90-100,000 deltagande individer (3.6 % av Danmarks arbetare) 57% cyklade varje dag till jobbet redan innan kampanjen 14% fler cyklar mer ofta mellan hemmet - arbetet 18% fler cyklar mer till olika aktiviteter Kampanjresultat

19 www.transportlearning.net Icke motoriserade transporter Motivationsfaktorer (efter betydelse) Träning, personligt välbefinnande och hälsa Priser Miljömedvetenhet

20 www.transportlearning.net Icke motoriserade transporter Cykla till arbetet (Danmark) Kampanjhistoria 1996 Holstebro 1997 Holstebro, Köpenhamn 1998 Hela Danmark (inspiration från Norge) Organisera organisationer Danska föreningen för företagssport Danska cykelföreningen

21 www.transportlearning.net Icke motoriserade transporter Gå till skolan (England) Syfte med kampanjen Barns hälsa, inlärningsmöjligheter och självständighet Minska trafikstockningarna utanför skolan på morgonen

22 www.transportlearning.net Icke motoriserade transporter Gå till skolan (England) Målgrupper Lärare Elever Föräldrar Tid 2006 Två nationella ”Gå till skolan” temaveckor (22-26 Maj, 2-6 Oktober)

23 www.transportlearning.net Icke motoriserade transporter Gå till skolan (England) Mer material (Väggplanschen används för att följa framgången för en klass under en vecka)

24 www.transportlearning.net Icke motoriserade transporter Gå till skolan (England) Resultat 2005 66% av Englands lokala myndigheter främjar ”Gå till skolan” 6 378 skolor deltar 1 719 558 elever deltar 30% ändrade transportmedel i skolorna under kampanjerna

25 www.transportlearning.net Icke motoriserade transporter Likheter mellan kampanjerna Bestämd tidsperiod Hälsa angiven som nyckelfaktor Rekord från allmänheten av gott beteende under kampanjen

26 www.transportlearning.net Icke motoriserade transporter Andra exempel Cykla till skolan (Danmark) Gående skolbussar Kampanjen ”Cykla till affären” (Flanders, Belgien) Cyklande och gående turism

27 www.transportlearning.net Icke motoriserade transporter Cykla till skolan (Danmark) 900 skolor och 100 000 elever deltar 2006

28 www.transportlearning.net Icke motoriserade transporter Gående skolbussar

29 www.transportlearning.net Icke motoriserade transporter Cykla till affären (Flanders, Belgien)

30 www.transportlearning.net Icke motoriserade transporter Cyklande och gående turism

31 www.transportlearning.net Icke motoriserade transporter Grunderna för en kampanj Vilken typ av beteende ska förändras? Vilken är målgruppen? Vilka kanaler kan användas för att nå den? Vilka argument och belöningar kan användas för motivation? Vad är den övergripande strukturen av kampanjen? När ska kampanjen dras igång? Vem kommer att organisera aktiviteterna i kampanjen? Vem skriver meddelandena? Hur utvärderas kampanjen?

32 www.transportlearning.net Icke motoriserade transporter Grunderna för en kampanj Målgrupp Värst beteende Medelmåttigt beteende Näst bästa beteende Bästa beteende

33 www.transportlearning.net Icke motoriserade transporter Grunderna för en kampanj Hur man når ut till målgruppen Personlig kommunikation Ambassadörer Annonsering Skrivet material (utskrifter, e-post, brev) Medial bevakning

34 www.transportlearning.net Icke motoriserade transporter Grunderna för en kampanj Argument Hälsa Belöningar Roligt Miljön

35 www.transportlearning.net Icke motoriserade transporter Grunderna för en kampanj Kampanjupplägg Gör en tydlig plan Kommunicera med användare (papper, telefon, fax, webben) Begrunda lokal kontra centraliserad kampanj

36 www.transportlearning.net Icke motoriserade transporter Grunderna för en kampanj Tid Välj rätt tid på året (väder, temperatur, årstid) för vilket beteende du vill ändra Kolla så att det inte krockar med andra kampanjer eller händelser

37 www.transportlearning.net Icke motoriserade transporter Grunderna för en kampanj Organisation Många organisationer är att föredra, speciellt - om de kan bistå med resurser, men även - om de inger trovärdighet Engagera experter Bjud in sponsorer Tänk på vem det är som sprider budskapet

38 www.transportlearning.net Icke motoriserade transporter Grunderna för en kampanj Utvärdering Vad är det övergripande syftet? Vad är det omedelbara syftet? Hur många anammade kampanjens budskap? Hur många reagerade på budskapen? Vilka var de omedelbara och hållbara beteendeförändringarna? (några data är tillgängliga direkt, andra kräver enkäter)

39 www.transportlearning.net Icke motoriserade transporter Pröva det! Liten skala Mellan- skala Stor- skaligt Grunderna för en kampanj

40 www.transportlearning.net Icke motoriserade transporter Thomas Krag Mobility Advice Wilhelm Marstrands Gade 11, DK-2100 København Ø. Company reg. no. DK 25 22 66 31. Tel +45 35 42 86 24, mobile +45 27 11 86 24 E-mail tk@thomaskrag.com Website www.thomaskrag.com


Ladda ner ppt "Www.transportlearning.net Icke motoriserade transporter Thomas Krag Mobility Advice."

Liknande presentationer


Google-annonser