Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Informationssökning, didaktik och lärande Louise Limberg LinCS Högskolan i Borås & Göteborgs universitet.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Informationssökning, didaktik och lärande Louise Limberg LinCS Högskolan i Borås & Göteborgs universitet."— Presentationens avskrift:

1 Informationssökning, didaktik och lärande Louise Limberg LinCS Högskolan i Borås & Göteborgs universitet

2 Limberg, Malmö 2007-04-18 FORSKNINGSFRÅGOR Vad och hur lär sig elever genom att söka och använda information? Hur samspelar informationssökning med inlärningsresultat? Vad betyder skolbibliotek och IKT- verktyg för elevers lärande?

3 Limberg, Malmö 2007-04-18 Elevernas perspektiv Hurudan är elevers väg från uppgift via information till kunskap Vad innebär lärande genom ”forskning” för eleverna? Projekt LÄSK: Alexandersson & Limberg (2004) Avhandlingsprojekt (1998)

4 Limberg, Malmö 2007-04-18 Att lära via informationssökning Att minnas: Och man kan säga att det är väldigt svårt att forska om Titanic, eftersom det är så mycket text, och man måste läsa hela texten och sen skriva upp den. Och det tycker jag är lite jobbigt för att jag inte har så jättebra minne på sånt här. Jag kommer inte ihåg så att jag måste skriva av lite grann då och då, fast egentligen får man inte skriva av. (Sofia, 12 år)

5 Limberg, Malmö 2007-04-18 Att lära via informationssökning Intresse: Få reda på saker man kanske är intresserad av. (David, 11 år) Publicering: Det är att man skall lära sig lite mer, inte bara sig själv utan det finns många andra som kan titta på häftet också. (Helmer, 12 år)

6 Limberg, Malmö 2007-04-18 Undervisningens perspektiv Hur ser lärare och bibliotekarier på undervisning i informationssökning? Hur ser lärare och bibliotekarier på IKT-redskap i undervisningen under de första skolåren? Projekt: Informationssökning, didaktik och lärande, IDOL (2006) Lärandets innehåll och redskap, LIR, …

7 Limberg, Malmö 2007-04-18 METODER OCH MATERIAL 25 elever, 75 intervjuer… 7 skolor, 11 klasser, 260 elever, 280 observationer, fältanteckningar, dokument 3 skolor, 13 lärare, 5 bibliotekarier, 45 intervjuer… 2 skolor, 3 fokusgrupper, 14 observationer, 18 elevintervjuer

8 Limberg, Malmö 2007-04-18 RESULTAT För många elever är informationssökning att söka på webben att leta efter fakta att få fram svaren leverera rapporten / uppsatsen

9 Limberg, Malmö 2007-04-18 RESULTAT För många bibliotekarier och lärare är informationssökning att finna rätt källor att söka i en särskild ordning att kombinera söktermer att misstro webben

10 Limberg, Malmö 2007-04-18 RESULTAT Andra ser informationssökning som att granska och analysera olika källor för att förstå en komplex fråga att finna olika infallsvinklar att genomskåda värderingar

11 Limberg, Malmö 2007-04-18 RESULTAT faktasökning svagt resultat, kunskapsfragment Informationssökning som

12 Limberg, Malmö 2007-04-18 FAKTASÖKNING Ja vi ville ju ha klara besked om vad som händer i detta … men det stod så flummigt om man säger, till och med dom böcker vi fick av departementet… dom var så flummigt, vi fick aldrig riktigt klart vad som händer, om vi går med eller om vi inte går med. Dom vet nog inte det riktigt själva. … Det är inget konkreta bevis eller fakta, hela alltet blir vagt, kunde bara flumma ut allting. Det var faktiskt väldigt svårt att läsa just tidningsartiklar då, eftersom dom var så vinklade…. Då försökte vi leta upp mer faktaställen då, för att ta reda på hur det verkligen var eller något diagram, då har man fakta.

13 Limberg, Malmö 2007-04-18 RESULTAT faktasökning granska och analysera svagt resultat, kunskapsfragment sofistikerat resultat (sammanhang, problematisering, egna välgrundade bedömningar av frågan) Informationssökning som

14 Limberg, Malmö 2007-04-18 Granska och analysera …jag är tveksam om det finns någon objektiv information alls, förutom lagtexter… men partier och författare som har åsikter, när dom försöker beskriva det objektivt… det kommer ju fram vad dom tycker egentligen. Så det är inte alls svårt att följa.

15 Limberg, Malmö 2007-04-18 Granska och analysera …EU är ett fredsprojekt … det är i och för sig sant, att det motverkar spänningar inom EU, men jag tror att det kan höja spänningar mellan EU och andra maktblock, eller mellan rikt land och fattigt land. … Men ur ren säkerhetssynpunkt så skulle jag föredra… för Sveriges del.

16 Limberg, Malmö 2007-04-18 RESULTAT – DE FÖRSTA SKOLÅREN Dikotomier: Barndom vs. Vuxenvärld Lek, fantasi vs. Teknik, datorer Läsning, böcker vs. Datorer Trygghet, kontroll vs. Hot, kaos Vilken grund för informationskompetens?

17 Limberg, Malmö 2007-04-18 RESULTAT - IDOL Undervisning om källor redskap sökstrategier ”ordning” upplevelsen av sökprocessen källkritisk förmåga analysmodeller Mål och bedömning läsa / förstå text källförteckning kritiskt förhållningssätt självständighet analys / syntes

18 Limberg, Malmö 2007-04-18 KÄLLKRITISK FÖRMÅGA som mognadsfråga eller personlig egenskap undervisning meningslös resultat av medvetet lärande systematisk undervisning

19 Limberg, Malmö 2007-04-18 ATT LÄSA OCH SKRIVA Läsförmåga = ”vattendelare” Läsförmåga / Informationssökning Läsning och läsarter - genrer Textflytt Bearbetning av information

20 Limberg, Malmö 2007-04-18 TEXTFLYTT ”Jag lånade en hajbok. Tog ut ord ur den boken, ur texterna. Jag skrev upp det på en liten bok som kladd, sen så renskrev jag och sen så målade jag en framsida. Sen så satte jag ihop boken. Och sen så är den klar.” (David, år 5)

21 Limberg, Malmö 2007-04-18 TEXTTRANSFORMERING ” Vi kopierar texten och URLen, sen klistrar vi in det i Word. Vi redigerar lite, klipper bort onödigt och gör om det till egen text. Det är för jobbigt att skriva från början.” (Jasmine, Gy åk 3)

22 Limberg, Malmö 2007-04-18 VILLKOR FÖR KVALITET Nära samspel elever / pedagoger om lärandets VAD Kollektivt samspel om kunskapsinnehåll Problematisering av kunskapsinnehåll

23 Limberg, Malmö 2007-04-18 INFORMATIONSKOMPETENS Uppsättning förmågor Relaterade till information Relaterade till situation, ämne, uppgift Essens – variation? Relaterad till bibliotek och skola Ej process!

24 Limberg, Malmö 2007-04-18 VARIATION - REPERTOAR Lyft fram specifika innehåll – kritiska drag och dimensioner i kompetenser Öppna för olikheter – inte en modell Använd elevernas erfarenheter för analys och resonemang Ge meningsfull, specifik återkoppling

25 Limberg, Malmö 2007-04-18 EXEMPEL - undervisning Att ställa frågor: undersökningsfrågor, sökfrågor, frågor till material Att välja och värdera källor Att bearbeta information

26 Limberg, Malmö 2007-04-18 SLUTSATSER Bibliotek och IKT kan stödja elevers lärande genom att variera lärandets VAD relaterat till kontexter och kompetenser skapa logik: mål, innehåll, bedömning utmana skolans och bibliotekets tradition

27 Limberg, Malmö 2007-04-18 Att bryta skolans diskurs kräver konkreta föreställningar om alternativ mod, målmedvetenhet och envishet elever som uthärdar osäkerhet och tvivel i lärprocessen – att svaren inte är givna utvecklat samarbete mellan lärare, bibliotekarier och elever

28 Limberg, Malmö 2007-04-18 SLUTSATSER Utnyttja skiftande perspektiv! Vad innebär det att vara informationskompetent? Hur kan jag som lärare / bibliotekarie stödja elevers förmåga att skapa mening ur information?

29 Limberg, Malmö 2007-04-18 Referenser Alexandersson, M. & Limberg, L. (2004). Textflytt och sökslump. Stockholm. Limberg, L. (1998). Att söka information för att lära. Borås:Valfrid. Limberg, L. & Folkesson, L. (2006). Undervisning i informationssökning. Borås: Valfrid. Limberg, L. & Sundin, O. (2006). Teaching information seeking. Information Research, 12(1). http://InformationR.net/ir/12-1/paper280html Nilsson, N-E. (2002). Skriv med egna ord. Malmö högskola.


Ladda ner ppt "Informationssökning, didaktik och lärande Louise Limberg LinCS Högskolan i Borås & Göteborgs universitet."

Liknande presentationer


Google-annonser