Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

ERKKERI – utbildning för vuxenhandledare och stöd för utvecklandet av regionens vägledningstjänster.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "ERKKERI – utbildning för vuxenhandledare och stöd för utvecklandet av regionens vägledningstjänster."— Presentationens avskrift:

1 ERKKERI – utbildning för vuxenhandledare och stöd för utvecklandet av regionens vägledningstjänster

2 Samarbete ger styrka – ERKKERI utbildar och bygger nätverk! 14.12.20142 Sakkunnig vägledningspersonal utgör basen för goda kunskaps-, väglednings- och rådgivningstjänster för vuxna. Grunden för ett utvecklande och fungerande vuxenhandledningssystem är ett samarbetsnätverk som fungerar och lär sig tillsammans. För att kunna bygga regionala samarbetsnätverk och tjänster behövs Läroport. Men behövs även ERKKERI, som sporrar och inspirerar.

3 ERKKERI är en kompis till Läroport! 14.12.20143 ERKKERI är ett utvecklingsprojekt för vuxenvägledares handledningskompetens samt multiprofessionellt nätverksarbete. Det tillhör den riksomfattande Läroport-projekthelheten. Med hjälp av ERKKERI kan regionala nätverk mötas regelbundet samtidigt som handledningspersonalen får bättre kunskaper och färdigheter. ERKKERI-utbildningarna omfattar 5 sp, 30 sp och 60 sp. ERKKERI-utbildningarna är avsedda för dem som arbetar inom vägledning och rådgivning för vuxna i arbets- och näringsförvaltning, vid vuxenutbildningsorganisationer, vid universitet, på yrkeshögskolor, vid vuxengymnasier samt inom fritt bildningsarbete. ERKKERI förverkligas av Yrkeshögskolan i Jyväskylä / Yrkespedagogiska lärarhögskolan i samarbete med Yrkeshögskolan i Tavastland / Yrkespedagogiska lärarhögskolan, Jyväskylä universitet / Institutionen för lärarutbildning och Arbetskraftsinstitutet / TE-Erkkeri. ERKKERI förverkligas under åren 2008 – 2011 och finansieras av Arbets- och näringsministeriet och Europeiska socialfonden.

4 ERKKERI-utbildningarna 14.12.20144 Utbildningarna är till strukturen och innehållet sådana och de förverkligas så att de är framskridande processer utvecklar deltagarnas personliga färdigheter för vägledning och rådgivningsarbete möjliggör multiprofessionellt och tväradministrativt samarbete på regionen genom att koppla deltagarna till Läroport-aktiviteterna på den egna regionen och stödjer utvecklingsarbetet för vägledningstjänster på regionen

5 ERKKERI 5 sp – Då man vill lägga grunden till vuxenhandledning eller utveckla sin specialkompetens inom rådgivnings- och vägledningsarbete 14.12.20145 Centrala teman: Grunder i handledning och rådgivning för vuxna Lösningsorienterad handledningskompetens som ger resurser Mångkulturell handledningskompetens Nya media i väglednings- och rådgivningsarbete

6 ERKKERI 30 sp – Då man vill fördjupa sin handledningskompetens och bygga nätverk inom kunskaps-, rådgivnings- och vägledningstjänster 14.12.20146 Innehåll: Vuxenhandledning som resurs i arbetslivet Jag som vuxenhandledare Karriärvägledning och rådgivning för vuxna Gruppens specialtema inom vuxenvägledning Väglednings- och rådgivningstjänster på den egna regionen Utvecklande av handledning och rådgivning för vuxna

7 ERKKERI 60 sp – Då man vill skaffa sig studievägledarens behörighet 14.12.20147 Studievägledarens kompetensområden: handledning i inlärning utvecklande av verksamhetsmiljön fortgående inlärning samarbete och interaktion Ansökan i januari 2010, www.jamk, www.hamk.fiwww.jamkwww.hamk.fi våren 2010, www.jyu.fiwww.jyu.fi

8 ERKKERIs konsultation samt specialisttjänster – då Du behöver en speciell utbildare 14.12.20148 För regionala Läroport-projekt: 1. Organisationsspecifikt stöd 2. Konsultation eller specialistarbete Kan betyda med mera: 1. Hjälp i nätverksutbildning (konsulteringsdagar) 2. Stöd för Läropot-grupper 3. Seminarieframställningar 4. Skräddarsydda utbildningar osv.

9 Ta kontakt: 14.12.20149 ERKKERI-projektet Projektchef Auli Ryhänen, 040 594 1476, auli.ryhanen@jamk.fi Yrkeshögskolan i Jyväskylä / Yrkespedagogiska lärarhögskolan, Jyväskylä Projektansvarig Ulla Nuutinen, 050 745 015, ulla.nuutinen@hamk.fi Yrkeshögskolan i Tavastland / Yrkespedagogiska lärarhögskolan, Tavastehus Projektansvarig Jaana Saarinen, 014 260 1885, jaana.a.saarinen@jyu.fi Jyväskylä universitet / Institutionen för lärarutbildning, Jyväskylä TE-ERKKERI-projektet Projektchef Merja Niemi-Pynttäri, 050 396 3342, merja.niemi-pynttari@tem.fi Arbetskraftsinstitutet, Jyväskylä www.opinovi.fi/erkkeriwww.opinovi.fi/erkkeri – där hittar Du allt!


Ladda ner ppt "ERKKERI – utbildning för vuxenhandledare och stöd för utvecklandet av regionens vägledningstjänster."

Liknande presentationer


Google-annonser