Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Utsikter för ekonomin Stefan Törnqvist 19.11.2012.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Utsikter för ekonomin Stefan Törnqvist 19.11.2012."— Presentationens avskrift:

1 Utsikter för ekonomin Stefan Törnqvist 19.11.2012

2 2 USA: Tillväxt men hur länge ?

3 3 Renminbi (yuan) Nyheterna om Kina signalerar svaghet. Kina torde dock fortsätta sin tillväxt- politik genom att övergå från inflationsbekämpning till stimulans.

4 4 Räntor och räntor Nuläget i euroområdet är inte stabilt och beslutsångesten kan leda till globalt finanskaos. Europas stödfonder + IMF har inte tillräckliga medel för att stabilisera ekonomin i Spanien och Italien, om inte dessa själva får läget under kontroll. Några euroländers statsobligationer

5 5 OECD: Ledande indikator och industriproduktion Konjunkturbilden ser inte så ljus ut

6 6 USA: Perioder med fallande vinster och börsutveckling USA: Börsutveckling och resultattillväxt Någondera av kurvorna kommer att ändra riktning

7 7 Styrräntornas utveckling Vi slår hela tiden nya världsrekord i ekonomisk stimulans. Räntorna är nästan noll och sedelpressarna går. Höjda kapitalkrav på bankerna kar dock spänningen inom banksektorn.

8 8 Hur ser framtiden ut ? På sikt torde inflation vara den enda gångbara lösningen på västvärldens skuld- problem. Just nu torde vi dock vara i en deflatorisk lågkonjunktur. Eurokrisen håller på att kulminera. Alternativen är: 1.EFSF utvidgas tex 10-falt och det uppstår en federation med eurobonds 2.ECB trycker obegränsad mängd euro och köper ofantliga mängder europeiska lån 3.Tyskland lämnar euron och följs av de övriga nordeuropeiska länderna. Euron blir då Sydeuropas valuta 4.Man klarar inte alls av att fatta beslut, varvid Sydeuropas länder (+banker) råkar i okontrollerad konkurs och lämnar euron. Då bli euron Nordeuropas valuta. Punkt 2 är mycket inflatorisk och bra för finländska och tyska cykliska bolag. Punkt 4 är mycket deflatorisk och dålig för dem. Enligt historieböckerna leder punkt 4 till en mycket djup men gans- ka kortvarig recession. Därefter följer en strålande högkonjunktur för de bolag som överlever. Då jag anser att punkt 4 är mest sannolik skall man vara försiktig på aktiesidan, men det är mycket svårt att förutspå centralbankernas och politikernas agerande på olika håll i världen. Om euron börjar falla sönder söderifrån torde den förstärkas. I så fall skall man på räntesidan hålla sig till ”nordeuropeiska euron”. Valutaspekulation brukar sällan skapa mervärde.


Ladda ner ppt "Utsikter för ekonomin Stefan Törnqvist 19.11.2012."

Liknande presentationer


Google-annonser