Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Programkonferens Etanol Birgitta Palmberger Energimyndigheten 2011-05-18.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Programkonferens Etanol Birgitta Palmberger Energimyndigheten 2011-05-18."— Presentationens avskrift:

1 Programkonferens Etanol Birgitta Palmberger Energimyndigheten 2011-05-18

2

3 Energimyndighetens publikationer med etanolstatistik Energiläget 2010, ET2010:45 Transportsektorns energianvändning 2010 ES2011:05 Fokus III- Transportsektorn ER2010:07 www.energimyndigheten.se, klicka på webbshopwww.energimyndigheten.se

4 Energianvändning för inrikes transporter, andel av Sveriges totala användning (2010)

5 Energianvändning för inrikes transporter fördelat på trafikslag, 2010

6 Andelen förnybara drivmedel i vägtrafiken 2000- 2010

7 Förnybara drivmedel i vägtrafiken 2010 fördelade på typ av drivmedel

8 Användning av förnybara drivmedel 2000-2009

9 Nationella och internationella mål Kyotoprotokollet Direktivet för främjande av förnybar energi Bränslekvalitetsdirektivet Förordning om utsläppsnormer för nya personbilar EU:s 20-20-20 mål Sveriges 16 nationella miljömål

10 Större satsningar Stora anläggningar:  Chemrec AB- Svartlutsförgasning (500 MSEK)  Göteborgs Energi AB- Biometan (222 MSEK)  Södra Cell AB- LignoBoost (90 MSEK)  Volvo Car Corporation- Elbilar (150 MSEK)  Seabased Industry- Vågkraft (139 MSEK)

11 NER 300 Vindpark Blaiken Pyrogrot Vallvik Biofuel Rottneros Biorefinery Hexicon Baltic Smart Grid Gotland E.ON Bio2G Sweden GoBiGas 2 MTCT - Multi-megawatt Turbines in Complex Terrain

12 Forskning, Utveckling och Innovation Etanolprogrammet: 1993-1997, 1998-2004, 2007-2011 Etanolpiloten beslut 2001, invigdes 2004 Etanolbussar demonstration 32 stycken, 1990-1993

13


Ladda ner ppt "Programkonferens Etanol Birgitta Palmberger Energimyndigheten 2011-05-18."

Liknande presentationer


Google-annonser