Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Programkonferens Etanol

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Programkonferens Etanol"— Presentationens avskrift:

1 Programkonferens Etanol
Birgitta Palmberger Energimyndigheten

2

3 Energimyndighetens publikationer med etanolstatistik
Energiläget 2010, ET2010:45 Transportsektorns energianvändning ES2011:05 Fokus III- Transportsektorn ER2010:07 klicka på webbshop

4 Energianvändning för inrikes transporter, andel av Sveriges totala användning (2010)

5 Energianvändning för inrikes transporter fördelat på trafikslag, 2010

6 Andelen förnybara drivmedel i vägtrafiken 2000- 2010

7 Förnybara drivmedel i vägtrafiken 2010 fördelade på typ av drivmedel

8 Användning av förnybara drivmedel 2000-2009

9 Nationella och internationella mål
Kyotoprotokollet Direktivet för främjande av förnybar energi Bränslekvalitetsdirektivet Förordning om utsläppsnormer för nya personbilar EU:s mål Sveriges 16 nationella miljömål

10 Större satsningar Stora anläggningar:
Chemrec AB- Svartlutsförgasning (500 MSEK) Göteborgs Energi AB- Biometan (222 MSEK) Södra Cell AB- LignoBoost (90 MSEK) Volvo Car Corporation- Elbilar (150 MSEK) Seabased Industry- Vågkraft (139 MSEK)

11 NER 300 Vindpark Blaiken Pyrogrot Vallvik Biofuel
Rottneros Biorefinery Hexicon Baltic Smart Grid Gotland E.ON Bio2G Sweden GoBiGas 2 MTCT - Multi-megawatt Turbines in Complex Terrain

12 Forskning, Utveckling och Innovation
Etanolprogrammet: , , Etanolpiloten beslut 2001, invigdes 2004 Etanolbussar demonstration 32 stycken,

13


Ladda ner ppt "Programkonferens Etanol"

Liknande presentationer


Google-annonser