Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Blödning I samband med partus. Orsaker till blödning Placenta Placenta ablatio ablatio previa previa Traumatiska skador Traumatiska skador Atoni Atoni.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Blödning I samband med partus. Orsaker till blödning Placenta Placenta ablatio ablatio previa previa Traumatiska skador Traumatiska skador Atoni Atoni."— Presentationens avskrift:

1 Blödning I samband med partus

2 Orsaker till blödning Placenta Placenta ablatio ablatio previa previa Traumatiska skador Traumatiska skador Atoni Atoni Blödningsrubbning Blödningsrubbning Medfödd Medfödd förvärvad förvärvad

3 CEMD2000-02

4 Bakgrund Graviditetsförändringar Graviditetsförändringar Ökad blodvolym Ökad blodvolym Uterus Uterus Genomblödning Genomblödning 20 % av CO 20 % av CO 500 ml/min 500 ml/minKärlanatomi

5 Vid förlossningen Den gravida är väl förberedd för blödning Den gravida är väl förberedd för blödning 1-2 liters blödning kräver oftast ej transfusion 1-2 liters blödning kräver oftast ej transfusion Hypotension är ett sent symtom – risk undervärdera blödningens storlek Hypotension är ett sent symtom – risk undervärdera blödningens storlek Ta vara på tiden Ta vara på tiden

6 Multidisciplinärt omhändertagande Bygger på Bygger på Kommunikation Kommunikation Erfarenhet Erfarenhet Be om hjälp! Be om hjälp! Struktur Struktur Finns rutiner? Finns rutiner?

7 Multidisciplinärt omhändertagande Obstetriker Obstetriker Vad skall göras Vad skall göras Diagnos Diagnos Terapi Terapi Var skall det göras? Var skall det göras? Anestesiolog Anestesiolog Vätskebehandling Vätskebehandling Blodersättning Blodersättning Förflytta Patienten? Förflytta Patienten? Söva? Söva? Opsal? Opsal?

8 Obstetrikerns roll att förutse Risk för blödning vid förlosningen Risk för blödning vid förlosningen Flerbörd Flerbörd Stora barn Stora barn Traumatisk vaginalförlossning Traumatisk vaginalförlossning Värksvaghet Värksvaghet Patienter med obesitas Patienter med obesitas Äldre patient (ej mångföderskor) Äldre patient (ej mångföderskor)

9 Obstetrikerns roll Undersöka Undersöka Diagnostisera Diagnostisera Besluta om åtgärd Besluta om åtgärd Operation? Operation? Uterotonica? Uterotonica?

10 Oxytocin Liten ADH-effekt Liten ADH-effekt Halveringstid – effektduration 10 minuter Halveringstid – effektduration 10 minuter Snabb infusion ger kärldilatation Snabb infusion ger kärldilatation 0,1 U/kg till gravida 0,1 U/kg till gravida 30 % sänkning av MAP 30 % sänkning av MAP 50% sänkning av SVR 50% sänkning av SVR 5 och 10 U gav 5 och 10 U gav PAP höjning PAP höjning EKG-förändringar EKG-förändringar

11 Why mothers die 1997-1999 Oxytocin Sectio i spinalanestesi. 80 120 100 60 140 180 160 40 5 units Syntocinon mmHg

12 CEMD Anestesiologen har ansvar för att droger ges i rätt dos, på rätt sätt, rätt hastighet Anestesiologen har ansvar för att droger ges i rätt dos, på rätt sätt, rätt hastighet Oxytocin Oxytocin Kan orsaka fatal hypotension speciellt vid ”cardiovascular compromise” Kan orsaka fatal hypotension speciellt vid ”cardiovascular compromise” Skall ges långsamt Skall ges långsamt Aldrig mer än 5 U Aldrig mer än 5 U

13 Prostinfenem Prostaglandin F2 alfa Prostaglandin F2 alfa Ökar C O Ökar C O Höjer MAP och PAP Höjer MAP och PAP PVR höjning PVR höjning Risk bronkospasm Risk bronkospasm Störd ventilation/perfusionskvot och hypoxi Störd ventilation/perfusionskvot och hypoxi

14 Methergin Metylergometrin Metylergometrin Vid intravenös administrering Vid intravenös administrering Snabb uteruskontraktion Snabb uteruskontraktion Höjer PAP Höjer PAP Risk hypertension Risk hypertension coronarkärlskontraktion coronarkärlskontraktion

15 Anestesiolog Vätsketerapi Vätsketerapi I v access I v access Kristalloider och kolloider initialt Kristalloider och kolloider initialt Som ovan med tillägg av blodprodukter Som ovan med tillägg av blodprodukter Blodprover Blodprover artärnål artärnål koagulationsexpert koagulationsexpert

16 Anestesiologens val Skall patienten opereras? Skall patienten opereras? Anestesival? Anestesival? Generell anestesi att föredra? Generell anestesi att föredra? Preparatval? Preparatval? Ketalar, RSI Ketalar, RSI Inhalationsanestestika undviks Inhalationsanestestika undviks

17 Snabbhet Minskad blodförlust Minskad blodförlust Minskad risk för koagulopati Minskad risk för koagulopati Minskat transfusionsbehov Minskat transfusionsbehov

18 Vid större transfusioner Trombocytopeni Trombocytopeni Faktorbrist Faktorbrist V, VIII, XI V, VIII, XI Ca brist Ca brist Rekomendationer Rekomendationer 400 ml FFP/4 ERC 400 ml FFP/4 ERC Trc från 4-6 givare/10 ERC Trc från 4-6 givare/10 ERC

19 ASA:s algoritm för blodersättning ERCHb under 60 (ev 60-100) ERCHb under 60 (ev 60-100) FFFVid blödning motsvarande en blodvolym(förhöjda INR och APTT) FFFVid blödning motsvarande en blodvolym(förhöjda INR och APTT) Trombocytkoncentratvid tpk under 50 Trombocytkoncentratvid tpk under 50 Kryoprecipitatvid massiv blödning (vid fibrinogen mindre än 0,8-1) Kryoprecipitatvid massiv blödning (vid fibrinogen mindre än 0,8-1)

20 Blödning underhåller blödning Spädning Spädning Hypotermi Hypotermi Konsumtion Konsumtion Trombocytopati Trombocytopati Fibrinolys Fibrinolys Primär Primär sekundär sekundär DIC DIC

21 För hemostas krävs APTT, s normal PK, INR < 1.6 Trombocytantal, x 10 9 /L > 50 Fibrinogen, g/L > 1.0 D-dimer, mg/L < 8.0 Antitrombin, IU/L >0.80

22 Finns alternativ? Interventionsradiologi Interventionsradiologi Hur skapas möjligheten? Hur skapas möjligheten? Tamponad? Tamponad? Hur gör man? Hur gör man?

23 Chock-byxan (MAST) Chock-byxan (MAST)

24 Military pneumatic Anti-Shock Trousers Blodtrycksmanchett över bål och båda benen Blodtrycksmanchett över bål och båda benen Stoppar all blödning nedom njurartärerna Stoppar all blödning nedom njurartärerna Ger venfyllnad i övre kroppshalvan genom att omfördela volym Ger venfyllnad i övre kroppshalvan genom att omfördela volym Ger tid för korrektion och substitution Ger tid för korrektion och substitution Interventionsradiologi möjlig Interventionsradiologi möjlig

25 Ballongen

26 CEMD rekommenderar Multidisciplinärt protokoll för behandling av massiv blödning skall finnas Multidisciplinärt protokoll för behandling av massiv blödning skall finnas Uppdateras regelbundet Uppdateras regelbundet Tränas Tränas Life-support träning Life-support träning Kvinnor med risk för blödning skall förlösas på ”consultant unit” Kvinnor med risk för blödning skall förlösas på ”consultant unit”

27 CEMD rek för riskpatienter I.v. accessminst 2 grova nålar I.v. accessminst 2 grova nålar 4 enheter blod skall finnas 4 enheter blod skall finnas CVK preop eller vb CVK preop eller vb Obstetrikeröverväg Obstetrikeröverväg Intervention av radiolog Intervention av radiolog Iliaca ligering Iliaca ligering Lynch suturer Lynch suturer hysterectomi hysterectomi

28 Sammanfattande synpunkter från riksstämmesymposium Multidisciplinärt omhändertagande! Multidisciplinärt omhändertagande! Utnyttja the ”golden hour”! Utnyttja the ”golden hour”! Operationssal värd namnet! Operationssal värd namnet! Korrekt utrustning! Korrekt utrustning! Aortakompression vid transport/förberedelser! Aortakompression vid transport/förberedelser! Optimalt utnyttjande av myometriestimulerande medel! Optimalt utnyttjande av myometriestimulerande medel!


Ladda ner ppt "Blödning I samband med partus. Orsaker till blödning Placenta Placenta ablatio ablatio previa previa Traumatiska skador Traumatiska skador Atoni Atoni."

Liknande presentationer


Google-annonser