Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Blödning I samband med partus.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Blödning I samband med partus."— Presentationens avskrift:

1 Blödning I samband med partus

2 Orsaker till blödning Placenta Traumatiska skador Atoni
ablatio previa Traumatiska skador Atoni Blödningsrubbning Medfödd förvärvad

3                                                                                                            CEMD

4 Bakgrund Graviditetsförändringar Uterus Ökad blodvolym Genomblödning
20 % av CO 500 ml/min Kärlanatomi

5 Vid förlossningen Den gravida är väl förberedd för blödning
1-2 liters blödning kräver oftast ej transfusion Hypotension är ett sent symtom – risk undervärdera blödningens storlek Ta vara på tiden

6 Multidisciplinärt omhändertagande
Bygger på Kommunikation Erfarenhet Be om hjälp! Struktur Finns rutiner?

7 Multidisciplinärt omhändertagande
Obstetriker Vad skall göras Diagnos Terapi Var skall det göras? Anestesiolog Vätskebehandling Blodersättning Förflytta Patienten? Söva? Opsal?

8 Obstetrikerns roll att förutse
Risk för blödning vid förlosningen Flerbörd Stora barn Traumatisk vaginalförlossning Värksvaghet Patienter med obesitas Äldre patient (ej mångföderskor)

9 Obstetrikerns roll Undersöka Diagnostisera Besluta om åtgärd
Operation? Uterotonica?

10 Oxytocin Liten ADH-effekt Halveringstid – effektduration 10 minuter
Snabb infusion ger kärldilatation 0,1 U/kg till gravida 30 % sänkning av MAP 50% sänkning av SVR 5 och 10 U gav PAP höjning EKG-förändringar

11 Oxytocin Sectio i spinalanestesi .
80 120 100 60 140 180 160 40 5 units Syntocinon mmHg Why mothers die

12 CEMD Anestesiologen har ansvar för att droger ges i rätt dos, på rätt sätt, rätt hastighet Oxytocin Kan orsaka fatal hypotension speciellt vid ”cardiovascular compromise” Skall ges långsamt Aldrig mer än 5 U

13 Prostinfenem Prostaglandin F2 alfa Ökar C O Höjer MAP och PAP
PVR höjning Risk bronkospasm Störd ventilation/perfusionskvot och hypoxi

14 Methergin Metylergometrin Vid intravenös administrering
Snabb uteruskontraktion Höjer PAP Risk hypertension coronarkärlskontraktion

15 Anestesiolog Vätsketerapi I v access
Kristalloider och kolloider initialt Som ovan med tillägg av blodprodukter Blodprover artärnål koagulationsexpert

16 Anestesiologens val Skall patienten opereras? Anestesival?
Generell anestesi att föredra? Preparatval? Ketalar, RSI Inhalationsanestestika undviks

17 Snabbhet Minskad blodförlust Minskad risk för koagulopati
Minskat transfusionsbehov

18 Vid större transfusioner
Trombocytopeni Faktorbrist V, VIII, XI Ca brist Rekomendationer 400 ml FFP/4 ERC Trc från 4-6 givare/10 ERC

19 ASA:s algoritm för blodersättning
ERC Hb under 60 (ev ) FFF Vid blödning motsvarande en blodvolym (förhöjda INR och APTT) Trombocytkoncentrat vid tpk under 50 Kryoprecipitat vid massiv blödning (vid fibrinogen mindre än 0,8-1)

20 Blödning underhåller blödning
Spädning Hypotermi Konsumtion Trombocytopati Fibrinolys Primär sekundär DIC

21 För hemostas krävs APTT, s normal PK, INR < 1.6
Trombocytantal, x 109/L > 50 Fibrinogen, g/L > 1.0 D-dimer, mg/L < 8.0 Antitrombin, IU/L >0.80

22 Finns alternativ? Interventionsradiologi Tamponad?
Hur skapas möjligheten? Tamponad? Hur gör man?

23 Chock-byxan (MAST)

24 Military pneumatic Anti-Shock Trousers
Blodtrycksmanchett över bål och båda benen Stoppar all blödning nedom njurartärerna Ger venfyllnad i övre kroppshalvan genom att omfördela volym Ger tid för korrektion och substitution Interventionsradiologi möjlig

25 Ballongen

26 CEMD rekommenderar Multidisciplinärt protokoll för behandling av massiv blödning skall finnas Uppdateras regelbundet Tränas Life-support träning Kvinnor med risk för blödning skall förlösas på ”consultant unit”

27 CEMD rek för riskpatienter
I.v. access minst 2 grova nålar 4 enheter blod skall finnas CVK preop eller vb Obstetriker överväg Intervention av radiolog Iliaca ligering Lynch suturer hysterectomi

28 Sammanfattande synpunkter från riksstämmesymposium
Multidisciplinärt omhändertagande! Utnyttja the ”golden hour”! Operationssal värd namnet! Korrekt utrustning! Aortakompression vid transport/förberedelser! Optimalt utnyttjande av myometriestimulerande medel!


Ladda ner ppt "Blödning I samband med partus."

Liknande presentationer


Google-annonser