Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Bibelvetenskaplig introduktion Grundkursen ht 2013, delkurs 3 Hans Leander

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Bibelvetenskaplig introduktion Grundkursen ht 2013, delkurs 3 Hans Leander"— Presentationens avskrift:

1 Bibelvetenskaplig introduktion Grundkursen ht 2013, delkurs 3 Hans Leander hans.leander@teol.uu.se

2 Föreläsning 1: Introduktion Om bibelvetenskap Om kursen Några viktiga termer Bibeln på 10 min Quiz Några viktiga översättningar Bibeln och populärkulturen

3 Om bibelvetenskap Varför Bibeln – Troende – Samhälle, kultur, språk, lagstiftning

4 Om bibelvetenskap Vetenskap Kyrka och akademi Guds ord? Moralisk auktoritet?

5 Om kursen Två huvudsyften – Kunskaper – Färdigheter Undervisning Examination Bedömning Kurslitteratur

6 Några viktiga termer Bibeln Testamente – Förbund, diatheke, berith – ”Gamla” och ”nya” – Noa, Abraham, Mose, Jesus Tanak: Tora (lagen), Neviim (profeterna), Ketuvim (skrifterna) Septuaginta (LXX) Apokryfer Kanon, kanonisering

7 Bibeln på 10 minuter Gamla testamentet (GT) eller Hebreiska bibeln Tillägg till GT (Apokryfer) Nya testamentet (NT)

8 Jos, Dom GAMLA TESTAMENTET / HEBREISKA BIBELN 1-5 MosRut1-2 Sam 1-2 Kung1-2 KrönEsr NehEst Job PsOrdsHöga vPred JesKlag HesDanTolvprofetboken Ett bibliotek: Historiska böcker Poesi och vishet Profetiska böcker Jer

9 Tillägg till GT (apokryfer) Tobit Judit grekiska Ester Mackabeer- böckerna Salomos vishet Baruk Jeremias brev tillägg till Daniel Manasses bön Jesus Syraks vishet

10 NYA TESTAMENTET EvangelierApgRom, 1 Kor, 2 Kor, Gal Ef, Fil, Kol 1 Thess, 2 Thess 1 Tim, 2 Tim, Tit Filem HebrJak1 Petr, 2 Petr 1 Joh, 2 Joh, 3 Joh JudUpp

11 Gamla testamentet Första Moseboken1 Mos Andra Moseboken2 Mos Tredje Moseboken3 Mos Fjärde Moseboken4 Mos Femte Moseboken5 Mos JosuaJos DomarbokenDomRut Första Samuelsboken1 Sam Andra Samuelsboken2 Sam Första Kungaboken1 Kung Andra Kungaboken2 Kung Första Krönikeboken1 Krön Andra Krönikeboken2 Krön EsraEsr NehemjaNeh EsterEst Job PsaltarenPs OrdspråksbokenOrds PredikarenPred Höga visanHöga v JesajaJes JeremiaJer KlagovisornaKlag HesekielHes DanielDan HoseaHosJoel AmosAm ObadjaOb JonaJon MikaMik NahumNah HabackukHab SefanjaSef HaggajHagg SakarjaSak MalakiMal Tillägg till Gamla testamentet De apokryfa eller deuterokanoniska skrifterna TobitTobJudit Ester enligt den grekiska textenEst Gr Första Mackabeerboken1 Mack Andra Mackabeerboken2 Mack Salomos vishetVish Jesus Syraks vishetSyr BarukBar Jeremias brevJer br Tillägg till DanielTill Dan Manasses bönMan Nya testamentet MatteusevangelietMatt MarkusevangelietMark LukasevangelietLuk JohannesevangelietJoh ApostlagärningarnaApg RomarbrevetRom Första Korinthierbrevet1 Kor Andra Korinthierbrevet2 Kor GalaterbrevetGal EfesierbrevetEf FilipperbrevetFil KolosserbrevetKol Första Thessalonikerbrevet1 Thess Andra Thessalonikerbrevet2 Thess Första Timotheosbrevet1 Tim Andra Timotheosbrevet2 Tim TitusbrevetTit FilemonbrevetFilem HebreerbrevetHeb JakobsbrevetJak Första Petrusbrevet1 Pet Andra Petrusbrevet2 Pet Första Johannesbrevet1 Joh Andra Johannesbrevet2 Joh Tredje Johannesbrevet3 Joh JudasbrevetJud UppenbarelsebokenUpp Förkortningar till enskilda bibelböcker

12 Bibelquiz Står detta i Bibeln? I vilken bibelbok i så fall? 1.”Gud som haver barnen kär”. 2.”Fader vår som är i himmelen” 3.”Tryggare kan ingen vara” 4.”Allt har sin tid” 5.”Kasta inte era pärlor åt svinen” 6.”Kärleken är tålmodig och god” 7.”Från var och en efter förmåga till var och en efter behov”

13 Bibelquiz Den rätta raden 1.Nej 2.Ja (Matt 6:9) 3.Nej 4.Ja (Pred 3:1) 5.Ja (Matt 7:6) 6.Ja (1 Kor 13:4) 7.Nej

14 Några viktiga bibelöversättningar Vulgata Hieronymus, 405 eKr (eng. Jerome)

15 Några viktiga bibelöversättningar King James Bible 1611

16 Några viktiga bibelöversättningar Gustav Vasas bibel

17 Några viktiga bibelöversättningar 1917 års översättning

18 Några viktiga bibelöversättningar Bibel 2000

19 Bibeln i populärkulturen Bibeln används inte bara i kyrkorna Skönlitteratur och film

20 Bibeln i populärkulturen Parafras Paratextuell referens Fragmentarisk intertextualitet

21 Dead Man Walking

22 ”Du skall inte dräpa” (Thou shalt not kill) 2 Mos 20:13 (dekalogen) Den som utgjuter människoblod, hans blod skall utgjutas av människor, 1 Mos 9:6 (förbundet med Noa)

23 Dean Man Walking ”Jesus pratar om nåd och försoning” Ni har hört att det blev sagt: Öga för öga och tand för tand. Men jag säger er: värj er inte mot det onda. Matt 5:38 ”Ty han låter sin sol gå upp över onda och goda och låter det regna över rättfärdiga och orättfärdiga” Matt 5:45

24 Dead Man Walking NT och GT

25 Dead Man Walking Varje människa skall underordna sig all den överhet hon har över sig. Ty det finns ingen överhet som inte är av Gud, och den som finns är förordnad av honom. De som motsätter sig överheten gör därför motstånd mot Guds ordning, och de som gör motstånd drar straff över sig själva. Rom 13:1-2

26 Dead Man Walking


Ladda ner ppt "Bibelvetenskaplig introduktion Grundkursen ht 2013, delkurs 3 Hans Leander"

Liknande presentationer


Google-annonser