Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Smart specialisering inom energiområdet EID styrgrupp, 6 dec 2013 Marit Ragnarsson.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Smart specialisering inom energiområdet EID styrgrupp, 6 dec 2013 Marit Ragnarsson."— Presentationens avskrift:

1 Smart specialisering inom energiområdet EID styrgrupp, 6 dec 2013 Marit Ragnarsson

2 EMC ”Tripple Green”

3 EUs krav på smart specialisering Dalastrategin 3.4 Innovativa miljöer och entreprenörskap Stärk och utveckla nya tillväxtområden - Energiomställning Innovationsagendan - Stålet - Besöksnäringen - Energiomställningen

4 Prioriteringar: Att maximera våra möjligheter i tre fokusområden 4 Smarta attraktioner för besökare Smarta energilösningar Smarta material EMC

5 2 nätverksmöten om smart specialisering inom energiområdet har skapat enighet om: Viktigt att ”klättra i pyramiden”

6 Motiv för att försöka lyfta vårt styrkeområde inom energi till ett område för exilens och innovation ”Gör Dalarna mer attraktivt. Det blir roligare. Lättare attrahera kompetens och invånare.” ”Motiverar och engagerar fler, vilket ger fler idéer.” ”Positivt att kunna göra avtryck i samhället.” ”Ett sätt att ta vara på vår kompetens/spets som pilotlän.” ”Hitta nya områden för sysselsättning i Dalarna.” ”Krävs mer innovation och företagsamhet för att nå målen i klimat- och energiomställningen.” ”Underlättar internationella kontakter.” ”Ger finansiering för saker vi vill göra.”

7 Fler slutsatser Begreppet ”Energieffektivt samhällsbyggande” kan samla våra styrkor. Krävs en process för att nå målet och processen behöver projektfinansiering för att komma igång. Många organisationer behöver ingå i processen. Metoder att driva processen finns: ”Plattform för smart specialisering”

8 RIS3 analyser för: Smarta Material Smarta Attraktioner Smarta Energilösningar Digital Agenda, mm Vilka är prioriteringarna? 3 fokusområden Hur är de baserade på analysen? Bygga kapacitet Planer för implementering FoI resurser Budget Hur följs arbetet upp? Utvärdering Vem är ansvarig? Bli en attraktiv part för att lösa dagens och morgondagens samhällsproblem Region Dalarna samordnar Innovationsrådet Klustergrupp RIS3 grupp RIS 3 i Dalarna

9 Projektplanering Region Dalarna, Högskolan och Länsstyrelsen arbetat fram en projektplan med tre delar: 1)Genomföra en analys enligt RIS 3 för fokusområdet ”Energieffektivt samhällsbyggande” 2)Undersöka förutsättningarna för en öppen innovationsarena inom fokusområdet 3)Framgångsrik ansökan inom Horisont 2020 4)Resultatspridning Projekttid: jan-dec 2014 Beslutat i direktionen 4 dec.

10 Smart growth Sustainable growth Growth for all Smart tillväxt - Krav på innovationsagenda: Analys av regionala förutsättningar Tydligt regionalt ledarskap - Fungerande former för samverkan. Utveckla den traditionella trippelhelix-modellen till en quadruppelhelix- modell som även involverar tredje sektorn/sociala ekonomin. Forma framtidsvision EU 2020

11 Policy Research and Innovation Research and Innovation 19/03/13EC DG RTD.C.5 DC11 Horizon 2020 EU:s nya ramprogram för forskning och innovation. Start jan 2014. 70 miljarder euro. Spetskompetens - Excellent Science - forskning och innovation Industriellt ledarskap - Industrial leadership – attrahera investeringar i forskning och innovation, skapa jobb och tillväxt genom riskkapital, stöd till innovationer i SMF och genom satsningar i nyckelteknik Samhälleliga utmaningar - Societal challenges – tvärvetenskapliga samarbeten för att lösa stora samhällsutmaningar: 1. Hälsa, demografiska förändringar och välbefinnande 2. Europeiska bioekonomiska utmaningar: Livsmedelstrygghet, hållbart jord- och skogsbruk, havs-, sjöfarts- och insjöforskning 3. Säker, ren och effektiv energi 4. Smarta, gröna och integrerade transporter 5. Klimatåtgärder resurseffektivitet och råvaror 6. Europa i en föränderlig värld, inkluderande, innovativa och reflekterande samhällen 7. Trygga samhällen

12 Policy Research and Innovation Research and Innovation 19/03/13EC DG RTD.C.5 DC12 Horizon 2020 CALL – ENERGY EFFICIENCY Buildings and consumers Heating and cooling Industry and products Finance for sustainable energy CALL – COMPETITIVE LOW-CARBON ENERGY Renewable electricity and heating/cooling Electricity grid Energy storage technologies Sustainable biofuels and alternative fuels CCS, shale gas, efficient fossil fuel power plants Research in the field of energy Social, environmental and economic aspects Cross-cutting issues CALL – SMART CITIES AND COMMUNITIES Enhancing the roll-out of solutions by stimulating the market demand

13 Policy Research and Innovation Research and Innovation 19/03/13EC DG RTD.C.5 DC13 Building a Stairway to Excellence using the Structural Funds  The Budget Review in 2010 has asked for a clear division of labour between Research and Innovation and Cohesion policies, thus removing any capacity building activity from Horizon 2020.

14 Regionalt strukturfondsprogram för investeringar i tillväxt och sysselsättning Norra Mellansverige 2014-2020, ca 1,4 miljarder 1 Forskning, teknisk utveckling och innovation 23 % 2 Informations- och kommunikationsteknik 30 % 3 Ökad konkurrenskraft i SME 23 % 4 Koldioxidsnål ekonomi 13 % 7 Främja hållbara transporter11 %

15 Bild 15 Programutlysningar 2014  Utveckling av strategisk kunskap  Stärkt innovationsförmåga  Nationell kraftsamling

16 Bild 16 Utveckling av strategisk kunskap  Kunskapsutveckling Möta framtidens behov av ny kunskap, kompetens och innovation inom IT, tjänster, produktion, transport, miljö, hälsa och arbetsliv.  Test och verifiering Testa och demonstrera nya lösningar och ny teknik inom IT, tjänster, produktion, transport, miljö, hälsa och arbetsliv.  IKT-program för EU-samarbete Industrirelevant forskning inom ex smarta system och dess tillämpningar.  Öppen innovation Öppna innovationsprocesser inom offentlig verksamhet, näringsliv och bland konsumenter och andra användare.  Digitala lösningar för äldre

17 Bild 17 Stärkt innovationsförmåga  Forska&Väx för SME  VINN NU för nystartade innovativa SME  Eurostars och Eureka för företag som vill samarbete med andra EU-länder  Verifiering för tillväxt för universitet  Universitets och högskolors strategiska samverkan  Mobility for Growth för forskare  Innovationskraft i offentlig verksamhet  Ex planeringsbidrag, förstudiemedel, förändringsprojekt för att utveckla styrning och förändringsledning samt satsningar på regional attraktionskraft.  Innovationsslussar och testbäddar inom vård och omsorg  Genus och mångfald för innovation  Testmarknad

18 Bild 18 Nationell kraftsamling  Strategiska innovationsområden  Samverkan för gemensamma prioriteringar och forsknings- och innovationsagendor. Program med nya insatser för områden av stor vikt för Sverige  Fordonsstrategisk forskning och innovation  Nationella flygtekniska forskningsprogrammet  Program för finansmarknadsforskning  Bygginnovationen  Implementering av resultat från existerande byggforskning, ex IT, processutveckling och hållbarhet.  Utmaningsdriven innovation  Genom forsknings-, utvecklings- och innovationsprojekt stimulera nya lösningar på viktiga samhällsutmaningar i nya former av samarbeten.  Internationella innovationsprojekt (Indien, Brasilien, Japan)  Nationella påverkansplattformar för Horisont 2020

19 Miljö Hälsa Globalisering Framtidens hälsa och sjukvård Hållbara attraktiva städer Konkurrenskraftig produktion Informations- samhället 3.0 Utmaningsdriven innovation Från teknologi, bransch, sektor till samhällsutmaningar som kan ge konkurrensfördelar för Sverige

20 Utmaningarna kan inte lösas av ett enskilt företag, universitet eller enskilda nationer utan kräver en effektiv samverkan mellan politik, näringsliv och forskning Bild 20 Samhällsutmaningarna:  internationella  tvärsektoriella  högst upp på politiska agendor  drivkraft för nya lösningar och affärsmöjligheter

21 Några reflektioner -Energifrågorna ”top of the agenda” -Efterfrågan på att energiomställningen ska drivas ur ett tillväxt och utvecklingsperspektiv. Rena energiprogram läggs ned. -Lika viktigt att lösa samhällsproblem som att skapa tillväxt -Helhetstänk. Lika viktigt jobba med att skapa marknad och öka efterfrågan, policy samt bred samverkan. -Offentliga aktörer viktiga som förebilder. -Många i startgroparna, gäller att vara rätt riggade.

22 Utmaningar för projektet Organisatorisk samverkan – funktionell struktur i innovationssystemet Koppling till EID Vad göra först? Rigga plattform först eller kasta oss in i ansökningar direkt? Måla upp den stora visionen samtidigt som visa hur delar passar in i helheten Kunskap om företagen och potentialer Bredd eller spets? Eller både och? Paketering Geografi

23 Synpunkter på hur detta bör driva vidare?


Ladda ner ppt "Smart specialisering inom energiområdet EID styrgrupp, 6 dec 2013 Marit Ragnarsson."

Liknande presentationer


Google-annonser