Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Massmedia Ett medel eller sätt att nå ut till massor av människor. Många vill nå dig med sina budskap. Uppgifter:- Att ge information - Att förklara -

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Massmedia Ett medel eller sätt att nå ut till massor av människor. Många vill nå dig med sina budskap. Uppgifter:- Att ge information - Att förklara -"— Presentationens avskrift:

1

2 Massmedia Ett medel eller sätt att nå ut till massor av människor. Många vill nå dig med sina budskap. Uppgifter:- Att ge information - Att förklara - Att granska - Att underhålla Exempel:- Tidningar - Radio & TV - Internet - Film - Böcker - Skivor

3 Mediekonsumtionen 2009

4 Demokrati och massmedier hör ihop – Demokratin bygger på att så många olika åsikter som möjligt ska få komma fram i medierna. Det är först när vi kan ta del av flera åsikter, jämföra och diskutera som vi kan bilda oss en egen uppfattning och ta ställning till vad vi tycker är rätt eller fel. Lagar - Regeringsformen, tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen – Vi lever i ett demokratiskt land med yttrande- och tryckfrihet. Här slås fast: - Censur ej tillåten. - Garanterad anonymitet. - Handlingar hos myndigheter är offentliga. Etiska regler – ett moraliskt rättesnöre för journalister och för att skydda enskilda människor. Att få rätt mot massmedier – använd POn (Allmänhetens PressOmbudsman).

5 Massmedia i diktaturer Diktatur = medborgare får inte föra fram sina åsikter fritt Styrande makten = kontroll över all massmedia Censur = används flitigt Propaganda = ”medveten påverkan” Lyssna på utländska radiostationer är straffbart Internet förekommer i praktiken inte

6 Att skilja på fakta och åsikter Viktigt med kritisk inställning till innehållet. Tidningar innehåller t ex även personliga och politiskt färgade åsikter. MAKTEN ÖVER MEDIA TV: Saklighet och opartiskhet? Vinklad information – propaganda. Ägandeförhållandena – statligt (svt, sr) och privat (tv3, kanal 5). Skillnader? Varför?

7 Busstidtabellen - Fakta

8 Israel – Palestinakonflikten – Fakta?

9 Nyhetsurvalet Vad är viktiga nyheter? Vad är viktiga nyheter? Är det som presenteras i massmedia sant? Är det som presenteras i massmedia sant? Olika åsikter om vad som är en bra nyhet!? Olika åsikter om vad som är en bra nyhet!? Nyhet = innehåller något nytt som vi inte kände till tidigare. Väcker våra känslor. Nyhet = innehåller något nytt som vi inte kände till tidigare. Väcker våra känslor. Ligger nära och berör oss Ligger nära och berör oss

10 Vad är en viktig nyhet?

11 Vem påverkar nyhetsurvalet? Många händelser rapporteras aldrig Korrespondenter stationerade runt om i världen Nyhetsbyrå är ett företag som säljer nyheter Köper material från utländska byråer Grindvakter = avgör vilka nyheter som ska publiceras.

12 Vilka nyheter publiceras? Gatekeepers filtrerar.

13 Nyheterna 11/11-2011 Ny Britney rakar huvet! Bil!

14 Förtroende för nyheterna? Vart vänder du dig om du vill veta mer om någon aktuell världshändelse? Vårt förtroende till olika medieföretag skiljer sig mycket Vi vänder oss till olika tidningar, kanaler eller sajter för olika behov

15 Värderingar Socialisation – Samspel mellan oss och vår omgivning Få åsikter våra egna – skapas i umgänget med andra Vi är oerhört lättpåverkade. För att bli uppskattad i en grupp måste man godta de åsikter och stil som råder inom gruppen. Grupptryck.

16 Värderingar

17 Opinionsbildning Åsikter formas som ett samspel mellan individ och omgivning Mycket påverkar, som egna erfarenheter, föräldrar, vänner, skola osv. Media skapar åsikter

18 …say what?

19 Källkritik – Vad är sant? Genom massmedia får vi en begränsad beskrivning av verkligheten Vi måste vara kritiska till den information vi får! Bra att tänka på när man läser en nyhet: Vad är fakta/information? Vad är åsikter? Varifrån är informationen hämtad? Vem är utgivaren? Varför förmedlas informationen? I vilket syfte publiceras nyheten? Vilken fakta kan bevisas?

20 Källkritik- Vem publicerar bilden? I vilket sammanhang publiceras den? Vad vill man säga med bilden?

21 Skolan Får inte bedriva opinionsbildning Lärare, läromedel skall vara objektiva Skall ta ställning i vissa frågor – demokratiska ideal – människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män osv.

22 Tidningen År 1: I det väldiga Romarriket sänder man handskrivna nyhetsbrev med ridande kurirer. 1456: Boktryckarkonsten uppfinns och det blir lättare att sprida nyheter. 1645: Ordinarii Post Tijdender blir den första svenska tidningen. 1766: Sverige blir det första land i världen som instiftar en tryckfrihetslag. Läskunnigheten ökar i Sverige under 1800-talet… 1990: Elektroniska tidningar.

23 Vad innehåller dagstidningen? Förstasidan: tidningens ”ansikte” utåt. Ledarsidan: politiska åsikter. Kultursidorna: nyutkommet recenseras. Inrikessidorna. Utrikessidorna. Ekonomi och näringsliv. Lokalt. Sportsidan. Insändarsidan. Annonser. Lär dig skilja på fakta och åsikter! Åsikt: Ledarsidan & kultursidan. Fakta: nyhetssidorna.

24 Ett tidningsläsande folk DAGSTIDNIGNAR (A) Rikstidningar: - morgontidningar (ej så sensationella rubriker) - kvällstidningar (mer om kändisar, nöjen och sport). (B) Landsortstidningar: lokala nyheter. (C) Gratistidningar: nyhetsartiklar / reportage. Lever på annonser. VECKOTIDNINGAR - TIDSKRIFTER Specialiserade inom ett visst område. T ex: - S k fackpress. - Serietidningar. - Populärpressen.

25 Internet Internet innebär revolutionerande förändring Idag en självklarhet. Fördelar/nackdelar? Världen har kommit närmare Det som skiljer internet från andra massmedier = svårt att kontrollera innehållet Mardröm för diktaturstater FRA – lagen

26 Sociala medier Större betydelse för kommunikationen mellan människor YouTube, facebook, twitter, bloggar m.m. Tvåvägskommunikation Sociala medier kan skapa debatt nätmobbning

27 Facebook Mark Zuckerberg = grundare av facebook Världens yngsta miljadär


Ladda ner ppt "Massmedia Ett medel eller sätt att nå ut till massor av människor. Många vill nå dig med sina budskap. Uppgifter:- Att ge information - Att förklara -"

Liknande presentationer


Google-annonser