Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

13 december 2014 Kungälv 28 september. 13 december 2014 Kungälv 28 september 2007 Tomas Mjörnheden Vuxenutbildningsförvaltningen i Göteborg Planeringsledare.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "13 december 2014 Kungälv 28 september. 13 december 2014 Kungälv 28 september 2007 Tomas Mjörnheden Vuxenutbildningsförvaltningen i Göteborg Planeringsledare."— Presentationens avskrift:

1 13 december 2014 Kungälv 28 september

2 13 december 2014 Kungälv 28 september 2007 Tomas Mjörnheden Vuxenutbildningsförvaltningen i Göteborg Planeringsledare - Utvärderingar - Utveckling - Internationalisering Och jag gillar att paddla

3 13 december 2014 Kvalitetsutveckling av vägledning Lite om kvalitetsbegreppet och behov Lite teori Ett exempel; SAM projektet

4 13 december 2014 Vad är kvalitet? Det ligger i betraktarens öga KTH:s arkitekters utbildningslokal. Utsågs 2006 av SvD till Stockholms fulaste byggnad ”People palace” i Bukarest. Ceausescu´s drömbygge

5 13 december 2014 Vad är kvalité? Kvaliteten på en produkt (vara eller tjänst) är dess förmåga att tillfredställa, eller helst överträffa, kundernas behov och förväntningar" Kvalitet är graden av överensstämmelse mellan sinne och upplevelse". Ett annat sätt att säga samma sak är: "skönheten sitter i betraktarens öga". Kvalitet är ett uttryck för en organisations förmåga att bedriva ett uthålligt och systematiskt förbättringsarbete

6 13 december 2014 Vad är kvalitet? Från latinska ordet qualitas som betyder "av vad" eller "hurudant". …eller från engelskan quality = egenskap …vissa egenskaper och en värdering av dessa (en vara – kurskatalog, webbaserat stöd, vägledningscentrum) …tillgodose kundens (sökandes) behov och förväntning (en tjänst) förmågan att tillfredställa, helst överträffa behov och förväntning Ex: - Förtroende och pålitlighet - Enkelhet och flexibilitet - Återställningsförmåga (hantera oväntade situationer, eller när ngt gått fel) - Personalens kompetens, attityd och beteende

7 13 december 2014 Varför kvalitetsutveckling av vägledning ? Globalisering EU Komplexare samhälle Förändringar kring yrken och arbetsmarknad Ökade förväntningar på studie- och yrkesvägledning (process) Ökade förväntningar på resultat Ökad krav av professionalisering Resurser som är begränsade (effektivitet)

8 13 december 2014 Det ligger i tiden - OECD och EU (ett axplock) En av utbildningspolitikens tyngdpunkt är livslång vägledning 1.Att stödja karriärutveckling 2.Ökad tillgång på olika tjänster - differentiering 3.Förbättrad kvalité på de tjänster som erbjuds Ett aktivt medborgarskap och arbetskraftens flexibla rörlighet

9 13 december 2014 Fem skäl att arbeta med kvalitet 1.Reducera variationer (ex. i tid och mellan personer) 2.Skapa och utveckla bra möten med sökande 3.Skaffa sig överblick ( över vad vi gör och varför) 4.Arbeta målinriktat (bra i en målstyrd organisation) 5.Ett öppet system för utveckling (professionellt förhållningssätt – forum, form och språk)

10 13 december 2014 Kartläggning 2005/2006 Moment 2 Presentation Kartläggning Moment 3 Utveckling av modell för Kvalitetssäkring HT 06-HT 07 Moment 4 Utvärdering & kvalitetssäkring Implementering av modell, ev nytt arbetssätt 2008- 2009 Moment 5 Bakgrund Moment 1 Kvalitetsutveckling av vägledningen på VUF i Gbg 5 steg Här befinner vi oss idag

11 13 december 2014 Hur ska vi tänka, planera handla? – Modell för kvalitetsutveckling Några grundläggande antagande för en modell: 1.Modellen ska på ett enkelt sätt organisera ett relevant innehåll 2.Innehållet ska kunna kopplas till vår organisations verksamhet 3.Modellen ska vara enkel att förstå och implementera

12 13 december 2014 En trestegs modell Resurser Process - Metoder och aktiviteter Resultat, effekt De resurser och service som finns att tillgå för våra sökande att nå de uppsatta resultaten De metoder och aktiviteter som vi använder oss av för att nå de uppsatta resultaten De resultat och effekter som uppstår utifrån tillgängliga resurser och hur de används Sökande Samhälle 3 perspektiv; sökande, förvaltning, samhälle Förvalt.

13 13 december 2014 Exempel på innehåll ResurserProcess - Metoder och aktiviteter Resultat, effekt Personal (antal, utbildning, specialisering) Tid Budget Hjälpmedel, lokal Organisation/Infra struktur Andra kommunala resurser Generella stöd som erbjuds, information, rådgivning Planerade aktiviteter, studerandemässa Speciella program, orienteringskurser Särskilda åtgärder, fördjupad vägledning, tester Systematiserad service, självservice Kunskap och färdigheter hos sökande/brukare 1. Resultat av vägledning/ lärande 2. Resultat av personlig förändring 3. Särskild effekt på sökandes liv (jobb, studier, aktiv medborgare, etc) Sökande Förvalt. Samhälle

14 13 december 2014 Rätt ordningsföljd – målet först Resurser Process - Metoder och aktiviteter Resultat, effekt 1. 2. 3. Vad vill vi med vägledningen? Först uttrycka/bestämma mål, resultat, effekt av vägledningen Vilka metoder, åtgärder, särskilda program använder vi oss av för att uppnå mål, resultat och effekt? Vilka resurser har vi att tillgå, vilka resurser behöver vi?

15 13 december 2014 Planering och utvärdering Resurser Process - Metoder och aktiviteter Resultat, effekt Resurser Process - Metoder och aktiviteter Resultat, effekt Självutvärdering – intern utvärdering Planering av viss aktivitet/verksamhet Ett år senare 1. Vad vill vi?2. Hur gör vi?3. Vilka resurser har vi? 1. Vilka var våra mål?2. Hur har vi arbetat? 3. Vilka resurser har vi använt resp. saknat?

16 13 december 2014 Kvalitetsutveckling (Deming hjulet) Planera GenomföraUtvärdera Agera och förändra Hur mäter vi våra resultat? Vilka resultat har vi uppnått? Hur analyserar vi resultaten? Vilka är våra sökandes behov? Vilka uppsatta mål har vi? Hur planerar/arbetar vi för att nå de uppsatta målen? Hur arbetar vi vidare med de uppsatta målen? Vilka förändringar behöver vi göra? Hur organiserar vi vårt arbete? Vem gör vad och på vilket sätt?

17 13 december 2014 SAM - projektet Student Activity Monitoring = SAM Samverkan mellan UBF Stockholm, UBF Malmö, VUF Göteborg, CFL Kvalitetssäkra studerande processen Studieplanen – ett huvudverktyg

18 13 december 2014 En tankemodell av SAM ISP med Webbstöd/Syv ISP med Webbstöd/personal Effektstudie Kursutv + NSI resultat genom webbenkät I studierPlanera studier Vuf/Ubf UBA UBA Avbrott avbrottsenkät Staten Lpf 94 Lokala mål Effektiv org. Politiker Beställare/Rektor egenförsörjning Pers utv/ egen försörj Databas – Vuf/Ubf Efter studier Webbenkät Betygsresultat

19 13 december 2014 Från substantiv till imperativ Mål/resultat Genomförande Resurser Imperativ Ta examen Verb Att studieplanera Substantiv En studieplan Effekt Metod Personal/ verktyg

20 13 december 2014 Från substantiv till imperativ Effekter av (vuxen)utbildning Kunskaper/färdighet Egen försörjning (sysselsättning) Demokrati Självkänsla Motivation (till fortsatt lärande) Mål/resultat Genomförande Resurser Imperativ Verb Substantiv Effekt Metod Personal/ pengar

21 13 december 2014 Till sist….. ”I keep six honest serving men. They thought me all I know; Their names are What and Why and When And How and Where and Who” RUDYARD KIPLING


Ladda ner ppt "13 december 2014 Kungälv 28 september. 13 december 2014 Kungälv 28 september 2007 Tomas Mjörnheden Vuxenutbildningsförvaltningen i Göteborg Planeringsledare."

Liknande presentationer


Google-annonser