Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kungälv 28 september 7 april 2017.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kungälv 28 september 7 april 2017."— Presentationens avskrift:

1 Kungälv 28 september 7 april 2017

2 Kungälv 28 september 2007 Tomas Mjörnheden
Vuxenutbildningsförvaltningen i Göteborg Planeringsledare - Utvärderingar - Utveckling - Internationalisering Och jag gillar att paddla 7 april 2017

3 Kvalitetsutveckling av vägledning
Lite om kvalitetsbegreppet och behov Lite teori Ett exempel; SAM projektet 7 april 2017

4 Vad är kvalitet? Det ligger i betraktarens öga
”People palace” i Bukarest. Ceausescu´s drömbygge KTH:s arkitekters utbildningslokal. Utsågs 2006 av SvD till Stockholms fulaste byggnad 7 april 2017

5 Vad är kvalité? Kvaliteten på en produkt (vara eller tjänst) är dess förmåga att tillfredställa, eller helst överträffa, kundernas behov och förväntningar" Kvalitet är graden av överensstämmelse mellan sinne och upplevelse". Ett annat sätt att säga samma sak är: "skönheten sitter i betraktarens öga". Kvalitet är ett uttryck för en organisations förmåga att bedriva ett uthålligt och systematiskt förbättringsarbete 7 april 2017

6 Vad är kvalitet? Från latinska ordet qualitas som betyder "av vad" eller "hurudant". …eller från engelskan quality = egenskap …vissa egenskaper och en värdering av dessa (en vara – kurskatalog, webbaserat stöd, vägledningscentrum) …tillgodose kundens (sökandes) behov och förväntning (en tjänst) förmågan att tillfredställa, helst överträffa behov och förväntning Ex: - Förtroende och pålitlighet - Enkelhet och flexibilitet - Återställningsförmåga (hantera oväntade situationer, eller när ngt gått fel) - Personalens kompetens, attityd och beteende 7 april 2017

7 Varför kvalitetsutveckling av vägledning?
Globalisering EU Komplexare samhälle Förändringar kring yrken och arbetsmarknad Ökade förväntningar på studie- och yrkesvägledning (process) Ökade förväntningar på resultat Ökad krav av professionalisering Resurser som är begränsade (effektivitet) 7 april 2017

8 Det ligger i tiden - OECD och EU (ett axplock)
En av utbildningspolitikens tyngdpunkt är livslång vägledning Att stödja karriärutveckling Ökad tillgång på olika tjänster - differentiering Förbättrad kvalité på de tjänster som erbjuds Ett aktivt medborgarskap och arbetskraftens flexibla rörlighet 7 april 2017

9 Fem skäl att arbeta med kvalitet
Reducera variationer (ex. i tid och mellan personer) Skapa och utveckla bra möten med sökande Skaffa sig överblick (över vad vi gör och varför) Arbeta målinriktat (bra i en målstyrd organisation) Ett öppet system för utveckling (professionellt förhållningssätt – forum, form och språk) 7 april 2017

10 Kvalitetsutveckling av vägledningen på VUF i Gbg
Utvärdering & kvalitetssäkring Implementering av modell, ev nytt arbetssätt Moment 5 Utveckling av modell för Kvalitetssäkring HT 06-HT 07 Moment 4 5 steg Här befinner vi oss idag Presentation Kartläggning Moment 3 Kartläggning 2005/2006 Moment 2 Bakgrund Moment 1 7 april 2017

11 Hur ska vi tänka, planera handla? – Modell för kvalitetsutveckling
Några grundläggande antagande för en modell: Modellen ska på ett enkelt sätt organisera ett relevant innehåll Innehållet ska kunna kopplas till vår organisations verksamhet Modellen ska vara enkel att förstå och implementera 7 april 2017

12 En trestegs modell Resurser
De resurser och service som finns att tillgå för våra sökande att nå de uppsatta resultaten Process - Metoder och aktiviteter De metoder och aktiviteter som vi använder oss av för att nå de uppsatta resultaten Resultat, effekt De resultat och effekter som uppstår utifrån tillgängliga resurser och hur de används Sökande Förvalt. Samhälle 3 perspektiv; sökande, förvaltning, samhälle 7 april 2017

13 Exempel på innehåll Sökande Resurser Process - Metoder och aktiviteter
Resultat, effekt Förvalt. Samhälle Personal (antal, utbildning, specialisering) Tid Budget Hjälpmedel, lokal Organisation/Infra struktur Andra kommunala resurser Generella stöd som erbjuds, information, rådgivning Planerade aktiviteter, studerandemässa Speciella program, orienteringskurser Särskilda åtgärder, fördjupad vägledning, tester Systematiserad service, självservice Kunskap och färdigheter hos sökande/brukare 1. Resultat av vägledning/ lärande 2. Resultat av personlig förändring 3. Särskild effekt på sökandes liv (jobb, studier, aktiv medborgare, etc) 7 april 2017

14 Rätt ordningsföljd – målet först
Vad vill vi med vägledningen? Först uttrycka/bestämma mål, resultat, effekt av vägledningen 1. Resultat, effekt Process - Metoder och aktiviteter 2. Vilka metoder, åtgärder, särskilda program använder vi oss av för att uppnå mål, resultat och effekt? Resurser 3. Vilka resurser har vi att tillgå, vilka resurser behöver vi? 7 april 2017

15 Planering och utvärdering
Planering av viss aktivitet/verksamhet 1. Vad vill vi? 2. Hur gör vi? 3. Vilka resurser har vi? Process - Metoder och aktiviteter Resurser Resultat, effekt Ett år senare Självutvärdering – intern utvärdering 3. Vilka resurser har vi använt resp. saknat? 1. Vilka var våra mål? 2. Hur har vi arbetat? Process - Metoder och aktiviteter Resurser Resultat, effekt 7 april 2017

16 Kvalitetsutveckling (Deming hjulet)
Vilka är våra sökandes behov? Vilka förändringar behöver vi göra? Vilka uppsatta mål har vi? Hur planerar/arbetar vi för att nå de uppsatta målen? Hur arbetar vi vidare med de uppsatta målen? Agera och förändra Planera Utvärdera Genomföra Hur organiserar vi vårt arbete? Vem gör vad och på vilket sätt? Hur mäter vi våra resultat? Vilka resultat har vi uppnått? Hur analyserar vi resultaten? 7 april 2017

17 SAM - projektet Student Activity Monitoring = SAM
Samverkan mellan UBF Stockholm, UBF Malmö, VUF Göteborg, CFL Kvalitetssäkra studerande processen Studieplanen – ett huvudverktyg 7 april 2017

18 En tankemodell av SAM Databas – Vuf/Ubf
Pers utv/ egen försörj Planera studier I studier Efter studier Vuf/Ubf UBA UBA UBA ISP med Webbstöd/Syv ISP med Webbstöd/personal Effektstudie Avbrott avbrottsenkät Staten Lpf 94 Lokala mål Effektiv org. Webbenkät Kursutv + NSI resultat genom webbenkät Politiker Beställare/Rektor egenförsörjning Betygsresultat Databas – Vuf/Ubf 7 april 2017

19 Från substantiv till imperativ
En studieplan Effekt Mål/resultat Verb Att studieplanera Genomförande Metod Resurser Personal/ verktyg Imperativ Ta examen 7 april 2017

20 Från substantiv till imperativ
Effekter av (vuxen)utbildning Kunskaper/färdighet Egen försörjning (sysselsättning) Demokrati Självkänsla Motivation (till fortsatt lärande) Effekt Mål/resultat Imperativ Genomförande Verb Metod Resurser Substantiv Personal/ pengar 7 april 2017

21 Till sist….. ”I keep six honest serving men.
They thought me all I know; Their names are What and Why and When And How and Where and Who” RUDYARD KIPLING 7 april 2017


Ladda ner ppt "Kungälv 28 september 7 april 2017."

Liknande presentationer


Google-annonser