Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Föreningens syften är att : upprätthålla en aktuell fartygs- och slupmatrikel upprätthålla en aktuell fartygs- och slupmatrikel vara behjälplig med teknisk.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Föreningens syften är att : upprätthålla en aktuell fartygs- och slupmatrikel upprätthålla en aktuell fartygs- och slupmatrikel vara behjälplig med teknisk."— Presentationens avskrift:

1

2 Föreningens syften är att : upprätthålla en aktuell fartygs- och slupmatrikel upprätthålla en aktuell fartygs- och slupmatrikel vara behjälplig med teknisk information vara behjälplig med teknisk information samla föreningens medlemmar och båtar till träffar samla föreningens medlemmar och båtar till träffar verka för att ångmaterielen hålls i drift verka för att ångmaterielen hålls i drift vara behjälplig med materielanskaffning (bytesbörs) vara behjälplig med materielanskaffning (bytesbörs) hålla kontakt med berörda myndigheter och därigenom bevaka SÅF's intressen hålla kontakt med berörda myndigheter och därigenom bevaka SÅF's intressen

3 Efter det att ångtekniken utvecklats i England så kom denna nymodighet att, under första hälften av 1700- talet, introduceras i Sverige. Allra först så kom denna teknik att bl a nyttjas vid gruvdrift. Efter det att ångtekniken utvecklats i England så kom denna nymodighet att, under första hälften av 1700- talet, introduceras i Sverige. Allra först så kom denna teknik att bl a nyttjas vid gruvdrift. Efter hand så började man experimentera med fartygsmaskiner och den första marina ångmaskinen i Sverige kom att konstrueras av Samuel Owen, i samband med bygget av ”Sjöhäxan” i Stockholm. Efter hand så började man experimentera med fartygsmaskiner och den första marina ångmaskinen i Sverige kom att konstrueras av Samuel Owen, i samband med bygget av ”Sjöhäxan” i Stockholm.

4

5 När båtarna inte nyttjades vid arbete så kunde man göra utflykter, fira gökotta och mycket annat med dem. När båtarna inte nyttjades vid arbete så kunde man göra utflykter, fira gökotta och mycket annat med dem. Myndigheterna var, tycks det, kanske inte alltid så noga med tillsynen! Myndigheterna var, tycks det, kanske inte alltid så noga med tillsynen!

6

7

8

9

10

11 En stor del av Sveriges många stolta ångbåtar kom att skrotas ut strax före, under eller direkt efter 2:a världs- kriget. Orsaken till detta var att den nya motortekniken slog igenom. Alla ångbåtar gick dock inte detta öde till mötes och samtidigt så fanns också en liten ”flotta” med fritidsångbåtar. En stor del av Sveriges många stolta ångbåtar kom att skrotas ut strax före, under eller direkt efter 2:a världs- kriget. Orsaken till detta var att den nya motortekniken slog igenom. Alla ångbåtar gick dock inte detta öde till mötes och samtidigt så fanns också en liten ”flotta” med fritidsångbåtar.

12 Under 1970-talet fanns tankar om att starta en ”ång- båtsförening”, likt den som då startat på ”veteran- fordonssidan”. Vår förening kom dock att bildas först 1986. Under 1970-talet fanns tankar om att starta en ”ång- båtsförening”, likt den som då startat på ”veteran- fordonssidan”. Vår förening kom dock att bildas först 1986. Föreningen har ca 700 medlemmar och andelen medlemmar utom Sverige är inte obetydlig. Föreningen har ca 700 medlemmar och andelen medlemmar utom Sverige är inte obetydlig.

13 Bildkavalkad på en del medlemsbåtar inom vår förening!

14

15

16

17

18

19

20 Under vinterhalvåret genomförs s k ångmöten med aktuella frågor på några olika platser. Under vinterhalvåret genomförs s k ångmöten med aktuella frågor på några olika platser. Vid sommarens träffar så utbyter medlemmarna erfarenheter då vi träffas med våra båtar vid någon närbelägen brygga. Vid sommarens träffar så utbyter medlemmarna erfarenheter då vi träffas med våra båtar vid någon närbelägen brygga.

21

22 Ett 40-tal av de större fartygen kör enligt turlistor, som föreningen årligen samman- ställer till en Ångbåtstidtabell. Ett 40-tal av de större fartygen kör enligt turlistor, som föreningen årligen samman- ställer till en Ångbåtstidtabell.

23

24

25

26

27

28

29

30

31 Är Du intresserad av ångteknik och ångbåtar så är detta föreningen för Dig. Är Du intresserad av ångteknik och ångbåtar så är detta föreningen för Dig. Anmäl Dig i så fall på annan plats på vår hemsida eller kontakta oss på tel 0155-26 49 92 eller via info@steamboatassociation.se Anmäl Dig i så fall på annan plats på vår hemsida eller kontakta oss på tel 0155-26 49 92 eller via info@steamboatassociation.se Välkommen !


Ladda ner ppt "Föreningens syften är att : upprätthålla en aktuell fartygs- och slupmatrikel upprätthålla en aktuell fartygs- och slupmatrikel vara behjälplig med teknisk."

Liknande presentationer


Google-annonser