Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Maria Isaksson, Kommunledningskontoret 2014-12-13 Jeanette Wiik Ching Mattias Liljedahl Marlene Byström.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Maria Isaksson, Kommunledningskontoret 2014-12-13 Jeanette Wiik Ching Mattias Liljedahl Marlene Byström."— Presentationens avskrift:

1 Maria Isaksson, Kommunledningskontoret 2014-12-13 Jeanette Wiik Ching Mattias Liljedahl Marlene Byström

2 Maria Isaksson, Kommunledningskontoret 2014-12-13 Hur har det varit möjligt? Både politiker och chefer har slutit upp kring frågor som rör våld i nära relationer

3 Maria Isaksson, Kommunledningskontoret 2014-12-13 Hur har det varit möjligt? Omorganisation Inrättande av tjänster Tydliga prioriteringar

4 Maria Isaksson, Kommunledningskontoret 2014-12-13 Utvecklingsarbete 2006 Socialrådgivare i kvinnofridsfrågor 2007 Utvärdering-Brottsförebyggande? 2007 50% ATV (Alternativ Till Våld) 2009 100% ATV

5 Maria Isaksson, Kommunledningskontoret 2014-12-13 Resurscentrum mot våld Män, Kvinnor, Barn

6 Maria Isaksson, Kommunledningskontoret 2014-12-13 Resurscentrum mot våld Män, Kvinnor, Barn Vi tillhandahåller råd, stöd och behandling som både öppna och biståndsbeviljade insatser.

7 Maria Isaksson, Kommunledningskontoret 2014-12-13 Resurscentrum mot våld Män, Kvinnor, Barn Vi tillhandahåller råd, stöd och behandling som både öppna och biståndsbeviljade insatser. Gemensamt synsätt, samt professionell handledning och fortbildning.

8 Maria Isaksson, Kommunledningskontoret 2014-12-13 Resurscentrum mot våld Samverkan externt med klienten i centrum Arbetsgrupp

9 Maria Isaksson, Kommunledningskontoret 2014-12-13 Vem utsätter? Vem blir utsatt?

10 Maria Isaksson, Kommunledningskontoret 2014-12-13 Vem utsätter? Vem blir utsatt? ” utsatt situation ”

11 Maria Isaksson, Kommunledningskontoret 2014-12-13 ”öppet öppet” bistånd Frivilligt, mottagningen, annan myndighet obestämt antal träffar, en timma i taget

12 Maria Isaksson, Kommunledningskontoret 2014-12-13 Olika typer av råd och stöd: Enskilda krissamtal och kurativa samtal normalisering- resp uppbrottsprocess Gruppverksamhet Stöd i kontakten med andra myndigheter Skyddat boende Stöd inför, under och efter rättegång

13 Maria Isaksson, Kommunledningskontoret 2014-12-13 Hedersrelaterade ärenden Länsövergripande handbok för personal inom socialtjänsten Finns som pdf: www.y.komforb.sewww.y.komforb.se Resurs och ”bollplank” för utredande socialsekreterare

14 Maria Isaksson, Kommunledningskontoret 2014-12-13 Samverkan inom Resurscentrum ATV information till klienten Information rörande stöd till barn

15 Maria Isaksson, Kommunledningskontoret 2014-12-13 Behov av andra insatser, oro för barn Internaktualisering Gott och nära samarbete med mottagningsgruppen samt vuxenenheten

16 Maria Isaksson, Kommunledningskontoret 2014-12-13 Vad är ATV?

17 Maria Isaksson, Kommunledningskontoret 2014-12-13 Alla: samhällsklasser kulturer religioner åldrar

18 Maria Isaksson, Kommunledningskontoret 2014-12-13 Alla: samhällsklasser kulturer religioner åldrar Svag självkänsla och dålig kontakt med sitt eget känsloliv

19 Maria Isaksson, Kommunledningskontoret 2014-12-13 Vem utövar våld?

20 Maria Isaksson, Kommunledningskontoret 2014-12-13 4 olika försvar Osynliggörande Externalisering Förnekelse/bagatellisering Fragmentering

21 Maria Isaksson, Kommunledningskontoret 2014-12-13 Fokus på våld Checklistan Det första våldet, det värsta våldet, det vanligaste våldet, det senaste våldet

22 Maria Isaksson, Kommunledningskontoret 2014-12-13 För att förstå våld så måste jag först förstå ilska

23 Maria Isaksson, Kommunledningskontoret 2014-12-13 Våldet fyller en funktion för förövaren

24 Maria Isaksson, Kommunledningskontoret 2014-12-13 Vad finns det då för alternativ?

25 Maria Isaksson, Kommunledningskontoret 2014-12-13 Hur många former av våld finns det?

26 Maria Isaksson, Kommunledningskontoret 2014-12-13 Men hur påverkas barnen? förneka att barnen påverkats ”jag trodde mamma skulle dö”

27 Maria Isaksson, Kommunledningskontoret 2014-12-13 Barnen ser, hör och känner ”pappa har krossat mitt hjärta”

28 Maria Isaksson, Kommunledningskontoret 2014-12-13 ”han sa att vi inte fick berätta något om det som hänt” oförutsägbar och kaotisk osynliggjorda skuld och skamkänslor familjehemlighet

29 Maria Isaksson, Kommunledningskontoret 2014-12-13 mitt i våldet skydda mamma hot mot dem själva

30 Maria Isaksson, Kommunledningskontoret 2014-12-13 Vad behöver då de här barnen?

31 Maria Isaksson, Kommunledningskontoret 2014-12-13 Vad behöver då de här barnen? prata med någon påbörja bearbetningen känna sig bekräftade ”jag brukar vilja ingripa, men jag är rädd att det i så fall ska hända mig något”

32 Maria Isaksson, Kommunledningskontoret 2014-12-13 Individuellt stöd Gruppverksamhet 5-20 år ”jag kände att jag måste skydda mamma”

33 Maria Isaksson, Kommunledningskontoret 2014-12-13 Enskilda samtal Rädda Barnens modell: Trappan Krisbearbetningen som sker i 3 steg Kontakt – Rekonstruktion – Kunskap ”jag är rädd att det ska hända igen”

34 Maria Isaksson, Kommunledningskontoret 2014-12-13 Enskilda samtal Barnets egna berättelse Avlasta ansvar Strukturerad och förutsägbar tillvaro Normala reaktioner ”det känns som att jag fått en pil i hjärtat”

35 Maria Isaksson, Kommunledningskontoret 2014-12-13 Gruppverksamheten Bryggan CAP (Children Are People Too) TAPP (TeenAge Power Program) Baserade på Minnesotamodellen 4-6 barn i varje grupp olika teman ”barn får inte ringa till polisen, då får de böter”

36 Maria Isaksson, Kommunledningskontoret 2014-12-13

37 Våga se barnen Bryt tystnaden och lägg ansvaret för våldet där det hör hemma Ge möjlighet att bearbeta upplevelserna ”jag skulle vilja fråga pappa varför han gjorde det han gjorde, men är rädd för hur han reagerar, om han blir arg”

38 Maria Isaksson, Kommunledningskontoret 2014-12-13 Har ni några frågor om verksamheten och det vi gör i Örnsköldsvik?

39 Maria Isaksson, Kommunledningskontoret 2014-12-13 Kontakta oss gärna om ni vill veta mer! Jeanette Ching, 0660-88 225, mejl: jeanette.wiik.ching@ornskoldsvik.se Mattias Liljedahl, 0660-88 519, mejl: mattias.liljedahl @ornskoldsvik.se Marlene Byström, 0660-88 626, mejl: marlene.bystrom@ornskoldsvik.se


Ladda ner ppt "Maria Isaksson, Kommunledningskontoret 2014-12-13 Jeanette Wiik Ching Mattias Liljedahl Marlene Byström."

Liknande presentationer


Google-annonser