Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ledarskap med coaching som ledstjärna

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ledarskap med coaching som ledstjärna"— Presentationens avskrift:

1 Ledarskap med coaching som ledstjärna
Steg IV Bordtennis Köping 18-19/6 2010 Handledare: Lars-Erik Sandler

2 Värden Kan definieras som principer och övertygelser som utgör en allmän vägledning för våra handlingar, varaktiga föreställningar om vad som är värdefullt och ideal som man eftersträvar, kriterier med vilka vi värderar och bedömer handlingar som goda och önskvärda. Värden refererar till sådant som vi tycker är gott, rätt eller eftersträvansvärt. Värden utgör kriterier för hur vi uppfattar människor, föremål, idéer, handlingar och situationer som goda, värdefulla, önskvärda, eller dåliga/onda, värdelösa och avskyvärda.

3 Värden Principer Övertygelse Varaktig föreställning Ideal
Kriterier för handlande Goda önskvärda handlingar, eftersträvansvärt. Sorterar ut det som är ont, dåligt, avskyvärt, ej framgångsrikt.

4 Vilka värden kännetecknas svenskt bordtennis ledarskap av?

5 Attityder kommer från våra värderingar men lite ”grundare”
Ju starkare attityder vi har desto mer tillgängliga är de för oss. Ju mer tillgängliga de är desto mer påverkar de vårt beteende. Attityder påverkas av: Värderingar känslor fakta

6 ”Det är lättare att slå in en spik än att dra ur den”

7 Grundförutsättningen för verksamheten
är att man skapar en värdegrund/attitydgrund där man definierar vad man står för och där man ser till att alla som är delaktiga förstår och talar samma språk.

8 På vilka nivåer? Nationell landslagsnivå/mästerskaps nivå?
Svenska professionella tränare/aktiva? Region distrikt? Klubb? Grupper/kategorier inom klubben?

9 Ge exempel, precision och ha en definition vad det innebär.
Att jobba hårt?? Ge exempel, precision och ha en definition vad det innebär. “Hårt” ska betyda samma sak för alla. Först därefter kan man börja titta på vad man ska göra: Tränings upplägg, tävling, kost, rehab, material, resor.. för att kunna nå dit man vill. Vikten av att få idrottaren att ta ansvar för sin egen utveckling

10 Värdegrund till attityden för att nå resultat på elitnivå. Ex. L-E S
Hårt arbete och lång uthållighet. Extrem noggrannhet och strävan efter förbättring på alla områden som kan påverka prestationen. Kunskap om kraven som formuleras till Mål, och stark tro på att målet kan nås. Hängivenhet/kärlek till sporten. Idé/kunskap om hur målet ska nås. Plan där idén omformas till plan för träning och tävling. Dokumentation och reflektion.

11 Forts. preferenser i detaljer
Att aldrig ge upp, under tävling eller under träningsmoment. Träning är en förberedelse för tävling, ”man blir bra på det man tränar på.” (specificitetsprincipen) Hygienfaktorer: Förberedelser för träning och tävling, utrustning, mentalt, fysiskt, ”att vara redo i optimalt tillstånd”

12 Vision, attraktion, inspiration
Drömmer om framgång och vidtar åtgärder för att nå framgång. Vilka åtgärder? Äger själv målbilden. Har drivkrafter för att åstadkomma resultat. Tror på målen Planerar för att nå målen.

13 Inför och under träning
Motivations glädje inför varje träningsperiod/vecka/dag/pass/moment Förstärker sitt självförtroende Hanterar svårigheter på ett konstruktivt sätt Bidrar till ett positivt klimat för samarbete med tränare och andra. Är förberedd för träningspassen praktiskt (utrustning) psykiskt (motivation, målsättning, målbilder, koncentration) fysiskt ( uppvärmning, rörlighet)

14 Under tävling Under tävling: agerar modigt och tålmodigt
-fokusering på rätt saker -värderar situationer klokt -ger aldrig upp -noggrann förberedelser.

15 Efter tävling Efter prestationen: -Vad var bra? -Vad kan förbättras?
-Hur? När? Vem hjälper? -Ta nya tag nya utmaningar nya mål och nya planer

16 Sören Kirkegaard (1964) Om det verkligen ska lyckas att leda en viss människa mot ett mål, måste man främst finna henne där hon är och börja där. Detta är hemligheten i allt hjälparbete. Den som inte kan det lurar sig själv när hon tror att hon kan hjälpa andra. För att verkligen kunna hjälpa någon annan måste man förstå mer än hon, men först och främst förstå det hon förstår. Om jag inte inser det, hjälper min merkunskap henne inte alls.

17 Situationsanpassat ledarskap, Blanchards modell som modifierats.
Ö D B E H O V S3:Deltagare starka och säkra. Stödjande och stöttande stil, coaching S2: Kompetensen högre, tryggare och säkrare. Mer tid. Tränande och utbildande stil. Inledning till Coaching. S4: Kompetens hög, trygg. Professionell nivå. Delegerande stil, svagt styrande, Coaching, stödjande. S1: Den eller de Du Leder är omogna eller En ny situation, liten Tid. Starkt styrande, instruerande Ger direktiv. Behov av direkt instruktion

18 Coaching och krav. Coaching= ”Hjälpa andra att hjälpa sig själv”.
Goal, målet R, nuläge O, alternativen W, viljan motivationen Medvetenhet= kunskap Ansvar= Spelaren Krav. Du har merkunskapen. Direkt styr, mot målet Utbilda, om målets krav Samtala, om målet. Delegera, coacha, stöd men ta inte över ansvaret.

19 Vad skiljer instruktion och Coachning åt egentligen?

20 Först instruktion och utbildning, för att få kunskap, bli medveten
Sen coachning för att ta ansvar, uttnyttja alla tillgängliga resurser, flera ögon, flera hjärnor och större delaktighet.

21 Retorik, ”konsten att övertyga” eller tekniken när vi kommunicerar
Retorik, ”konsten att övertyga” eller tekniken när vi kommunicerar. (Instruktion) Enväg Falsk tvåväg Äkta tvåväg

22 Medvetande och ansvar. Vad är medvetande?
Att förstå ”att när jag gör så blir resultatet så…” Att få kunskap om sambandet mellan orsak och verkan. Att trots hög grad av medvetande också kunna göra det utan att tänka. Alltså att tänka före och utföra tanklöst eller omedvetet.

23 Ansvar Jag gör inte som jag blir tillsagd utan jag gör det för jag förstår att det är bra för mig själv och för det jag strävar efter. Jag tar ansvar för mina egna handlingar, jag kan inte skylla på någon annan.

24 Hur coachar jag för att spelarna ska bli medvetna och ta ansvar?
Genom att ställa frågor!!! Frågor som innebär att den som svarar tänker efter och kommer på svaret genom denna eftertanke. Frågor som innebär faktainsamling både för den som frågar och den som svarar.

25 Effektiva frågor? ”Tittar Du på bollen?” (Anklagande, försvara)
Varför tittar Du inte på bollen? (Mer försvar)

26 Effektiva frågor, öppna frågor
”Åt vilket håll spinner bollen när den kommer emot Dig? Hur ska Du få honom att springa sig trött? Överraskning är effektivt. Vad kan Du göra för att överraska? Hur ofta? Vilka lägen?

27 Coaching bygger på en positiv människosyn.
” Morot och piska är övertygande och genomgripande motivationsmedel. Men om man behandlar människor som åsnor så reagerar de som ånsor.

28 Piskan är inte politiskt korrekt däremot är moroten det.
Coaching bygger på en tilltro till människans inneboende vilja att ta ansvar. Den viktigaste drivkraften för människans prestationer är tillfredsställelse att lösa uppgifter, göra goda prestationer och komma på kreativa lösningar. Inre motivation. Yttre motivation, belöningar, stimulerar till extra insatser men utgör ej grunden.

29 Ingredienser i Coaching:GROW
G= Goal, vad är syftet vart ska Du komma? R= Reality, var står Du idag? Fakta! O= Options, vilka alternativ, vilka metoder och vilket innehåll. W= Will, överenskommelser, det här ska du göra, det här är planen, innehållet. Avtalet med dig själv och coachen.


Ladda ner ppt "Ledarskap med coaching som ledstjärna"

Liknande presentationer


Google-annonser