Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Roine Morin Hållbarhetschef Södra Skogsägarna 2013-09-05.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Roine Morin Hållbarhetschef Södra Skogsägarna 2013-09-05."— Presentationens avskrift:

1 Roine Morin Hållbarhetschef Södra Skogsägarna

2 Södra Cell – bio-raffinaderi 2000 2002 2007 2012 2020
Pappersmassa 2000 2002 2007 2012 2020 Textilmassa Fjärrvärme Grön el Södra Cell Värö är ett bra exempel på övergången från rent massabruk till bioraffinaderi. År 2000 var fabriken en ren massafabrik och där producerades i princip inget annat. 2002 Började man leverera fjärrvärme Varbergs kommun 29 km från bruket. 2007 togs en ny mottrycksturbin i drift och produktionen grön el från svartlut ökade. Produktionen räcker inte bara till för att bruket skall vara självförsörjande utan en stor del levereras också externt. 2010 togs en ny indunstningsanlägging i drift. Detta innebar en ökad torrhet på svartluten vilket gjorde att energiproduktionen från sodapannan ökade så mycket att barkpannan inte längre behövs för att försörja bruket med värmeenergi. Då inte barken behövs som bränsle i fabriken längre. Detta innebär också att sodapannan leverera ett värmeöverskott som kan användas för att torka barken. Denna bark kan då säljas som på biobränslemarknaden. Som ett alternativ till barktorkningen skulle ett överskott av lignin extraheras från svartluten. Detta lignin kan då användas som bränsle eller för framställning av biobaserade kemikalier. Det finns också en möjlighet att producera DME föra att ersätta diesel. Detta är dock för närvarande inte aktuellt. Under 2010 levererades också tallolja för produktion av biodiesel. I framtiden kan det bli möjligt att framställa ytterligare biokemikalier ur processen Biobränsle Bark & ved Biodiesel Biobaserade kemikalier Lignin

3 Energibalans sulfatbruk
Skogen Sulfatfabrik Massa Fjärrvärme Sodapanna Biobränslen El Biobränsle-marknad 5,0 TWh 3,6 TWh 0,2 TWh 3,8 TWh 1,8 TWh 0,1 TWh 2,3 TWh 2,4 TWh 0,5 TWh Energibalans sulfatbruk Koncernen

4 1,8 TWh 1,95 TWh Skogen Sulfatfabrik Massa Fjärrvärme Svarluts-
förgasning Biobränslen El Biobränsle-marknad 5,0 TWh 3,8 TWh 2,3 TWh 1,5 TWh 1,8 TWh 0,1 TWh 0,3 TWh 2,4 TWh 1,95 TWh DME Balans svartlutsförgasning 1,25 TWh Koncernen

5 Slutsatser Tillgångarna på biomassa är begränsade
Skogsråvara ska användas till produkter med högt förädlingsvärde Att använda skogsråvara till t ex trähus ger större klimatnytta än att använda samma mängd skogsråvara till direkt som bränsle Ersättning annan fossil förbrukning med ved ger högre verkningsgrad avseende CO2-utsläpp än biodrivmedel Koncernen 5


Ladda ner ppt "Roine Morin Hållbarhetschef Södra Skogsägarna 2013-09-05."

Liknande presentationer


Google-annonser