Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Tillsyn Vad är tillsyn? Tillsynarens roll och komptens Villkor för effektiv tillsyn.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Tillsyn Vad är tillsyn? Tillsynarens roll och komptens Villkor för effektiv tillsyn."— Presentationens avskrift:

1 Tillsyn Vad är tillsyn? Tillsynarens roll och komptens Villkor för effektiv tillsyn

2 Vad är tillsyn? Ett verktyg som staten kan ta i anspråk för att indirekt eller direkt påverka människors beteenden och därmed det politiska utfallet i önskvärd riktning Ett politisk styrmedel

3 Samhällsstyrning Proaktiva styrmedel (innan handling) Reaktiva styrmedel (Under efter handling)

4 Reaktiva styrmedel Forskning (ny kunskap) Utvärdering (implementeringsproblem) Tillsyn (regelefterlevnad) Revision (effektivitet)

5 Varför ökad användning av reaktiva styrmedel? Västvärldens minskade ekonomiska utrymme Välfärdens komplexitet Mål- och resultat

6 Vad är tillsyn? Operativ tillsyn: Självständig granskning för att kontrollera om tillsynsobjekt uppfyller krav som följer av lagar och andra bindande föreskrifter och vid behov kan leda till beslut om åtgärder för att åstadkomma rättelse av den objektsansvarige. Tillsynsvägledning: Stöd som en tillsynsmyndighet på högre nivå ger till annan tillsynsmyndighet. Tillsynsvägledning består av uppföljning, utvärdering och samordning av den operativa tillsynen samt råd och stöd till operativa tillsynsmyndigheter. Tillsyn. Förslag om en tydligare och effektivare tillsyn SOU 2004:100

7 Skapa följsamhet till lagen Tillsynarens roll vara följsam till lagen

8 Räddningstjänst administration Brukare och medborgare Organisation och ledning Juridik Tillsynskompetens

9 Villkor för effektiv tillsyn Logiken i reglernaPrioritering av tillsynstema och tillsynsobjektFöljsamhetsstrategier

10 TillfredställandeLikvärdigtGodtagbar tidEffektivt sätt Logiken i reglerna

11 Kommun med många och allvarliga brister, där risken finns att människor drabbas, dvs tidigare ”problembarn” Stor kommun, mindre allvarliga brister men påverkar mångaEtt slumpmässigt urval av kommunerLänge sedan sist Prioritering av tillsynsobjekt

12 Handläggarens erfarenhet Medias bevakning Olycklig utveckling ex neddragningar Statistik- produktion Tips från andra myndigheter Tradition Ledningens ambition Prioritering av tillsynstema

13 Utgå från att kommunerna vill och kan organisera en effektiv räddningstjänst och ett effektivt förebyggande verksamhet ”Mjuk stil” övertyga, övertala auktoritetsutövning Följsamhetsstrategier

14

15 Tips om tillsynsmetodik Generella tips som stöd inför planering och genomförande av tillsynsbesök

16 Innan besöket

17 Under besöket

18 Efter besöket

19 Övrigt


Ladda ner ppt "Tillsyn Vad är tillsyn? Tillsynarens roll och komptens Villkor för effektiv tillsyn."

Liknande presentationer


Google-annonser