Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Tillsyn Tillsynarens roll och komptens Villkor för effektiv tillsyn

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Tillsyn Tillsynarens roll och komptens Villkor för effektiv tillsyn"— Presentationens avskrift:

1 Tillsyn Tillsynarens roll och komptens Villkor för effektiv tillsyn
Vad är tillsyn? Tillsynarens roll och komptens Villkor för effektiv tillsyn

2 Ett politisk styrmedel
Vad är tillsyn? Ett verktyg som staten kan ta i anspråk för att indirekt eller direkt påverka människors beteenden och därmed det politiska utfallet i önskvärd riktning Ett politisk styrmedel

3 Samhällsstyrning Proaktiva styrmedel (innan handling)
Reaktiva styrmedel (Under efter handling)

4 Reaktiva styrmedel Forskning (ny kunskap)
Utvärdering (implementeringsproblem) Tillsyn (regelefterlevnad) Revision (effektivitet)

5 Varför ökad användning av reaktiva styrmedel?
Västvärldens minskade ekonomiska utrymme Välfärdens komplexitet Mål- och resultat

6 Vad är tillsyn? Operativ tillsyn:
Självständig granskning för att kontrollera om tillsynsobjekt uppfyller krav som följer av lagar och andra bindande föreskrifter och vid behov kan leda till beslut om åtgärder för att åstadkomma rättelse av den objektsansvarige. Tillsynsvägledning: Stöd som en tillsynsmyndighet på högre nivå ger till annan tillsynsmyndighet. Tillsynsvägledning består av uppföljning, utvärdering och samordning av den operativa tillsynen samt råd och stöd till operativa tillsynsmyndigheter. Tillsyn. Förslag om en tydligare och effektivare tillsyn SOU 2004:100

7 Tillsynarens roll vara följsam till lagen Skapa följsamhet till lagen

8 Tillsynskompetens Räddningstjänst administration
Brukare och medborgare Organisation och ledning Juridik

9 Villkor för effektiv tillsyn
Logiken i reglerna Prioritering av tillsynstema och tillsynsobjekt Följsamhetsstrategier

10 Logiken i reglerna Tillfredställande Likvärdigt Godtagbar tid
Effektivt sätt

11 Prioritering av tillsynsobjekt
Kommun med många och allvarliga brister, där risken finns att människor drabbas, dvs tidigare ”problembarn” Stor kommun, mindre allvarliga brister men påverkar många Ett slumpmässigt urval av kommuner Länge sedan sist

12 Prioritering av tillsynstema
Handläggarens erfarenhet Medias bevakning Olycklig utveckling ex neddragningar Statistik-produktion Tips från andra myndigheter Tradition Ledningens ambition

13 Följsamhetsstrategier
Utgå från att kommunerna vill och kan organisera en effektiv räddningstjänst och ett effektivt förebyggande verksamhet ”Mjuk stil” övertyga, övertala auktoritetsutövning

14

15 Tips om tillsynsmetodik
Generella tips som stöd inför planering och genomförande av tillsynsbesök

16 Innan besöket

17 Under besöket

18 Efter besöket

19 Övrigt


Ladda ner ppt "Tillsyn Tillsynarens roll och komptens Villkor för effektiv tillsyn"

Liknande presentationer


Google-annonser