Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

LÄKEMEDELSAUTOMATER I LÄKEMEDELSFÖRSÖRJNING

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "LÄKEMEDELSAUTOMATER I LÄKEMEDELSFÖRSÖRJNING"— Presentationens avskrift:

1 LÄKEMEDELSAUTOMATER I LÄKEMEDELSFÖRSÖRJNING
Patrik Olsson Verksamhetschef Läkemedelsenheten AMD

2 Vad menar vi med automatisering?
> FÖRSÖRJNING > LAGER > HANTERING Automatiserade lager Automatiserad patientindividuell försörjning PNL Partientnära lager Avdelningsförråd VNL Vårdnära lager Sjukhusförråd/-apotek RGL Regiongemensamt Lager Droggrossist/apotek

3 Syftet med automatiseringen?
Koll på lagret? Koll på sortimentet? Koll på iordningställande och administrering? Effektivisering försörjning - Kvalitetsförbättring - Tidsbesparing vårdpersonal

4 Val av teknisk lösning en avvägningsfråga!
Lagerautomat som lager Förenklar inventering och beställning Bättre kontroll av svinn och inkurans Minskade risker för förväxlingar Patientindividuella uttag ur lagerautomat Som ovan men……………… Kräver koppling till elektronisk läkemedelsjournal Kräver att läkaren ordinerar de varunummer som är lagerhållna Kräver att läkemedel kan lagerhållas i enskilda (PI) doser Kräver lagerutrymme för tillräcklig mängd doser Kräver frekventa ganska arbetskrävande påfyllningar Inte säkert att patientsäkerheten förbättras Patientindividuell försörjning via dosmaskin Kräver elektronisk läkemedelsjournal Kräver att läkaren ordinerar de varunummer som finns i dosmaskinen Möjlighet finns att utföra kvalitetssäkring av ordinationer via farmaceut Ger lägre läkemedelskostnad pga dosanpassade förpackningar Sparar sjukskötersketid Ger förutsättningar för kontroller fram till administrering Relativt höga kostnader för investering och drift men dessa skall vägas mot nyttofördelarna

5 Fullautomatiska lösningar
Patientindividuellt Single dose, fullsortiment Patientindividuellt Multidos Avdelningsnivå Sjukhusnivå Fullsortiment Semiautomatiska lösningar Delsortiment Uttagskontroll Kvalitets- och effektiviseringsvinster Investeringskostnad, Driftskostnad Komplexitet, Sårbarhet Lagersaldokontroll

6 Planering av lagerbehov är viktigt!
Säkerhetsklass A B C D En låda ger maximalt 12 uttag av samma läkemedel En ram rymmer maximalt 80 olika läkemedel En låda rymmer som mest 36 olika läkemedel En enhet kan innehålla upp till 180 olika läkemedel Kapaciteten och därmed kostnaden för en lagerautomat styrs av: x Antal varunummer som skall lagerhållas x Vald säkerhetsklass x Volymbehov för en viss vara x Tänkt påfyllnadsfrekvens

7 Val av leverantör Inköpskostnad hårdvara
Kostnad reservdelar och tillbehör Service- och supportavtal Utvecklingskostnader Kundrelation Konkurrens Samarbete mellan landsting

8 Några råd på vägen Involvera berörda professioner tidigt i processen
Välj teknisk lösning efter tänkt användningsområde Säkra upp att det finns IT-stöd för att klara de krav som ställs Beakta användarvänligheten Ta hänsyn till driftkostnader Dimensionera efter behov Var noggrann vid val av leverantör

9

10 Vår målsättning i Halland
Kvalitetsförbättring av läkemedelshanteringen i avdelningsförråd Att lagerhålla sällan använda läkemedel ”svanssortiment” i ett lager på sjukhusen i stället för utspritt på avdelningar Att lagerhålla reservvolymer av läkemedel med ojämn förbrukning och höga krav på snabb tillgång En del i framtida lagerstruktur 24/7 tillgänglighet Styrning mot beslutat ”Sjukhussortiment” Minskat beroende av lokala sjukhusapotek

11 NYTTOVINSTER BASSORTIMENT SVANSSORTIMENT Minskade
kvalitetsbristkostnader Förväxlingar Inkurans Svinn Minskad tidsåtgång för sjuksköterskor Lån mellan avdelningar Felbeställningar Hantering i avdelningsförråd Lägre kostnader för läkemedel Styrning av sortiment Kapitalbindning Kassationer Minskade kostnader för läkemedelsförsörjning och logistik Orderrader Enpunktsförsörjning 24/7 tillgänglighet BASSORTIMENT SVANSSORTIMENT 50 100 150 200 250 300 350 400 450 140 vnr = 80% av 260 vnr = 90% av förpackningar, åtgång ca 8 förpackningar, åtgång ca 3 förpckningar per år förpackningar per år 709 vnr

12 Våra lagerautomater Hallands Sjukhus Varberg EdgeTech
Drift sedan maj 2009 6 ramar, 2 LID, 1 LISTA Hallands Sjukhus Halmstad HealthTech Drift sedan februari 2011 9 ramar, 1 LID, 1 LISTA Gemensamt för de båda lagerautomaterna Hårdvara från SupplyPoint Likartad funktionalitet i mjukvaran……. Cirka 440 vnr lagerhålls

13 Funktioner Bokning via webb-gränssnitt Direktuttag
Behörighetskontroller via fingeravtrycksavläsning Streckkodsverifiering av varor utanför Ramar och LID Narkotikalogg Returfunktion Uthämtning via PIN-kod

14 Lagerautomaten HSV Senaste uttagen/avdelning syns i bokningsgränssnittet Varning om varan hämtas ut inom 24-timmar från samma avd Rapportuttag via Webb-gränssnitt Övervakning och underhåll via klientprogramvara på PC

15 Sortiment HSV Bubblare Lagerhållningsprinciper för läkemedel vid HS
Sjukhussortiment De läkemedel/styrkor/beredningsformer som ska finnas vid HS med dygnet runt tillgänglighet. Styrs av LKh rekommendationslista, upphandlingar och medicinsk och farmaceutisk ändamålsenlighet. I sortimentet har vissa analoga kopior uteslutits i de fall det inte är förenat med försämrat behandlingsresultat eller andra patientrisker. Där det så är möjligt eftersträvas endast en styrka av preparatet. Sjukhussortimentet fastställs av verksamhetscheferna. Bassortiment (B) Är en miniminivå av ett standardiserat sortiment utifrån vårdavdelningarnas behov av läkemedel. Bassortimentet består av sådana läkemedel som har en hög och jämn förbrukning. Bassortimentet ska finnas på alla avdelningar. Fritt sortiment (F) Valbart sortiment utifrån enskild avdelnings behov. Sortimentet finns också i lagerautomaten. Svanssortiment (S) Produkter med låg och ojämn förbrukning lagerhålls enbart i lagerautomaten. För vissa preparat med stor förväxlingsrisk lagerhålls det preparat med minst förbrukning enbart i automaten. Unikt sortiment (U) Produkter som enbart används på en/eller ett fåtal avdelningar. Avdelningen ansvarar för lagerhållningen. Avdelningssortiment = bas + fritt + unikt Det sortiment läkemedel som en avdelning lagerhåller i sitt förråd. Bubblare

16 Resultat?

17 Lagerautomat HSV i drift
Orderrader Lagerautomat HSV i drift Nytt leveransavtal Antal orderrader/månad för vårdavdelningar vid HSV Vätskor, cytostatika och handelsvaror är exkluderade

18 Sortimentsbredd Antal beställda varunummer/halvår för vårdavdelningar.
Lagerautomat HSV i drift Lagerautomat HSH i drift Leveranser från RGL Antal beställda varunummer/halvår för vårdavdelningar. Vätskor, cytostatika och handelsvaror är exkluderade

19 2796 ordinationer från 222 patienters läkemedelsjournaler
Tillgänglighet 2796 ordinationer från 222 patienters läkemedelsjournaler 79 % tillgängliga ordinationer 94 % tillgängliga ordinationer

20 Antal uttag ur lagerautomaterna/år
Transaktioner Antal uttag ur lagerautomaterna/år

21 Effektmått? HSH HSV Effektmått/tertial för avdelningsförråd (20st) samt läkemedelsautomaterna Vätskor, cytostatika och handelsvaror är exkluderade

22 Felfrekvens Inga oplanerade driftavbrott
Lagersaldofel – medvetet och omedvetet slarv? Streckkoder och streckkodsläsning är inte helt bekymmersfritt ”Fryst pekskärm” - Omstart av programvara löser ofta problemet 22

23 Pågående förbättringsarbeten
EDI-beställning E-post rapporter Automatisk uppdatering av varuregister Automatisk rapportering av uttagskostnad till ekonomisystem ”Tool-Crib Light” som förrådshanteringsystem Hämtning av användaruppgifter från HSA-katalog ”Små” automater för narkotikakontroll Konsolidering till en leverantör i Halland …och så har vi förstås PILLAN!

24


Ladda ner ppt "LÄKEMEDELSAUTOMATER I LÄKEMEDELSFÖRSÖRJNING"

Liknande presentationer


Google-annonser