Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Nordiska Styrelsens uppdrag Styrelsen anser sig ha ett uppdrag från medlemmarna och SKK att verka för gemensamma Nordiska regler Det föreligger inte något.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Nordiska Styrelsens uppdrag Styrelsen anser sig ha ett uppdrag från medlemmarna och SKK att verka för gemensamma Nordiska regler Det föreligger inte något."— Presentationens avskrift:

1 Nordiska Styrelsens uppdrag Styrelsen anser sig ha ett uppdrag från medlemmarna och SKK att verka för gemensamma Nordiska regler Det föreligger inte något uppdrag att göra en grundläggande revision av regelverket för jaktprov Utgångspunkt Den version av Nordiska som stämman röstade Ja till 2013 är utgångspunkt för överläggningar i NÄU och för synpunkter/förslag till ändringar/förbättringar Arbetet inom NÄU återupptas i princip där man slutade 2011/12 fast nu med vunna erfarenheter i resp. land

2 Organisation för ”Nordiska” Befintlig organisation utnyttjas Styrelsen: ansvarar för organisation, process och att målet nås NÄU-kommittén: Tre personer; Ordf. i SÄK, Jaktp.K och AvelsK. Arbetsgrupp för regelförslag: Jaktprovskommittén Referensgrupp: Ordförandegruppen SKK:s insynsperson: Britt-Marie Dornell

3 NÄU Styrelse med 7 personer 3 Finland, 2 Sverige, 2 Norge Varje land har 2 röster Vid varje möte väljs ordf. o sekr.

4 Färdplan/Process 2014 Infodokument på hemsidan Ett inledande möte i NÄU under mars Ordf.konferens före stämman JaktprovsK. lämnar förslag till ändringar i Nordiska Statistik för relevanta moment tas fram Möten i NÄU under hösten Provbedömningar Avstämning på ordf.konf. 2015 Möten i NÄU och löpande intern information Provbedömningar Förhandlingar om reglerna avslutade i NÄU SÄK-konferens med brett deltagande Ev. sista justering i Nordiska

5 2016 Styrelsen fattar beslut om det förslag som skall föreläggas stämman Beslut vid lokala stämmor i Lokal- och Rasklubbar Beslut vid SÄK:s stämma, SKK fastställer Provbedömningar 2017 Utbildning av domare Tryckning av regelhäften Ev. sista regelkonferens Nordiska införs på hösten Processen måste vara effektiv med fokus på de viktigaste frågorna. Diskussioner skall så långt möjligt baseras på sakligt underlag

6 Information och förankring Styrelsen ansvarar för info på hemsidan, till SKK och på ordf. konf. Styrelsen skall ordna en större SÄK-konferens innan styrelsebeslut tas om ”nya Nordiska” Lokal- o Rasklubb ansvarar för info till funktionärer o medlemmar lokalt samt att synpunkter fångas upp och kanaliseras till styrelsen Enskild medlem har eget ansvar för att söka efter och ta del av erbjuden info. Synpunkter från medlemmar skall i första hand gå via Lokal- och Rasklubbar

7 Möte i NÄU mars -14 Syfte med mötet Etablera god kontakt och bra förhandlingsklimat Informera om läget i SÄK, förklara SKK:s beslut Informera om de punkter som SÄK vill se över (inga konkreta krav) -Särredovisning av tempo i sök är önskvärt -Högt poängutfall vid upptag på första söktur -60 min för full pott i mom. Stånd på upptagspl. -Att gångstånd räknas fullt i skalltid -Att samarbete i princip inte blir bedömt -Prisvalörer utan krav på fast ståndskall Därutöver lyfte vi mörkerbedömning, ”bilåkning”, överdrivna förföljanden med önskemål om en lika syn på dessa frågor

8 Erfarenheter av Nordiska Mycket positivt mottagande i Norge o Finland, ”bättre än det gamla” Domare i Finland ger för hög poäng i Sök mht vad GPS säger ”Hund som förföljer till provslut får för mkt poäng jmf med den som skäller stånd till provslut” Otur i början gör det svårt att hinna med allt som krävs för 1:a. Förlängd provtid kan behövas för att hinna med älg nr 2 Norge: ->90p i gamla; ingen större skillnad mot förut -80-90 ; ger något mindre nu -70-80 ; ger 5-10p mindre -60-70 ; ger 0-10p mindre Det har blivit svårare att få en 1:a eller 2:a!

9 Beslut togs om att ta fram statistik Statistik från 9 000 1:or i Finland 2012-13: 5st/9000 prov <60 min ståndskall 1% <90 min ” 2/3 av upptag <500m avstånd 90% ” <2km ” 2/3 av förföljande <6km i total förflyttning efter stötar 8% ” >10km ”


Ladda ner ppt "Nordiska Styrelsens uppdrag Styrelsen anser sig ha ett uppdrag från medlemmarna och SKK att verka för gemensamma Nordiska regler Det föreligger inte något."

Liknande presentationer


Google-annonser