Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Aktuella bränslen för tung trafik

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Aktuella bränslen för tung trafik"— Presentationens avskrift:

1 Aktuella bränslen för tung trafik
”Översikt av de alternativ som finns i dag och de som kommer i framtiden ” Hållbara transporter 18 november 2010

2 Ecotraffic Ecotraffic står fri från grupperingar och särintressen, har en hög integritet med ambitionen att vara så objektiv och vetenskaplig som möjligt och bara rekommendera långsiktigt hållbara lösningar

3 Energin i världen

4 Biodrivmedel ska utgöra minst 10 %
EU:s mål till 2020 Minskade CO2-utsläpp med 20 % Förnybar energi ska utgöra 20 % (SWE = 50 %) Biodrivmedel ska utgöra minst 10 % Energieffektiviteten ska öka med 20 % Flyget omfattas av utsläppsrätter från 2012

5 Drivmedel i Sverige

6 Fördelning av förnybara bränslen (5.4 % 2009) (globalt ca 1 %, EU ca 3.5 %)

7 Lite bakgrund 1 % biodrivmedel i världen (mest etanol, sedan biodiesel) 3.3 % i EU (mest biodiesel, sedan etanol) Frankrike och Tyskland största producenterna i EU Ca 30 % av växthusgaser kommer från vägtrafik Vägtransporter dominerar person och godstrafiken Många olika prognoser om mängden biodrivmedel med olika slutsatser om ch 2030 Chalmersrapport gafflar in prognoserna till 3-13 TWh år 2020 och TWh Detta ger max 15 % år 2020 och max 25 % 2030

8 Vi blir fler! Sedan 1990 har vägtrafikens utsläpp ökat med 11 % (främst tung trafik) Fler fordon – längre körsträckor per bil

9 Bränsleförbrukning tunga fordon
Ny teknik och effektiva transporter kan reducera bränsle-förbrukningen per tonkm. Stränga avgaskrav ökar ofta bränsleförbrukningen

10 Pressning/Esterfiering
Översikt Socker- och stärkelse Oljerika växter Cellulosa - torra Cellulosa - blöta Sockerbetor Stråsäd Potatis Raps Rybs Senap Skog Energiskog Halm Valll Betblast Jäsning Etanol Pressning/Esterfiering FAME (RME) Förgasning DME Metanol Metan Syntetisk diesel Syntetisk bensin Rötning Biogas Hydrering Hydrerade oljor Jäsning/Enzymer

11 1:a generationen - Etanol
Fabrik i Norrköping som använder vete som råvara Fabrik planeras i Karlshamn med vete som råvara Sulfitfabrik som ger etanol i Ö-vik Cirka hälften kommer från Brasilien

12 1:a generationen – FAME (RME)
Raps dominerar som råvara Fabrik i Stenungsund och Karlshamn + flera små Potentialen i Sverige är ca 2-3 % som dieselersättning Största biodrivmedlet i EU Ca 15 % (fossil) metanol används vid förestring – ger ca 15 % glycerol Enligt Förnybarhetsdirektivet ligger FAME på gränsen I stället för metanol kan etanol användas (FAEE)

13 1:a generationen – Biogas
Finns många anläggningar i Sverige Från rötning av avloppsvatten, gödsel och matavfall mm Matproduktion – avfall – biogas är en begränsad råvara att tillverka drivmedel Visst matavfall blir det alltid men det är ur miljösynpunkt viktigt att minska slöseriet Val av djurhållning påverkar hur mycket biogas som kan produceras Biogas till fordon – en svensk företeelse

14 Fördelar med 2:a generationen
2:a generationens biodrivmedel ger högre utbyte av biomassan 2:a generationen ger biodrivmedel som är mer yt- och energieffektiva I stället för matråvaror kan dedicerade energigrödor användas Nackdelar Än så länge bara på demonivå, driftserfarenheter och ekonomiskt utfalla saknas därför Höga kapitalkostnader

15 Förgasning Många typer av bränslen kan syntetiseras (metan, syntetisk diesel) DME / Metanol bäst ur WTW-synpunkt Förgasning kan ske direkt med fast biomassa eller flytande (svartlut) Sett ur ett större perspektiv (på samhällsnivå) så är det smart att gå via svartlut Lättare att förgasa ett flytande bränsle – brukens energibehov kan ersättas med annan fast biomassa

16 2:a generationen – på gång
DME / Metanol i Piteå och Ö-vik Talldiesel i Piteå Metanol i Hagfors Metanol i Kumla Metan i Göteborg

17 Diskussion Skatter och politik kan leda till felprioriteringar (miljöbilsdefinitioner, skattefrihet, olika skatter för drivmedel, kraft- värmeproduktion) Viktigt att räkna på effekter och nyttor och inte agera känslomässigt Biomassa är inte oändlig så det är viktigt att kunna navigera mellan särintressen som mat, massa, biobränslen, värmeproduktion mm Viktigt att inte glömma andra viktiga områden, minska världssvälten, ekologisk mångfald mm


Ladda ner ppt "Aktuella bränslen för tung trafik"

Liknande presentationer


Google-annonser