Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Acasia AB (2007) Joakim Carleson, med Dr 1 Acasia Utbildning Presents Digestion.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Acasia AB (2007) Joakim Carleson, med Dr 1 Acasia Utbildning Presents Digestion."— Presentationens avskrift:

1 Acasia AB (2007) Joakim Carleson, med Dr 1 Acasia Utbildning Presents Digestion

2 Acasia AB (2007) Joakim Carleson, med Dr 2 Torbay

3 Acasia AB (2007) Joakim Carleson, med Dr 3 England

4 Acasia AB (2007) Joakim Carleson, med Dr 4 Digestion Matspjälkning Intag och mekanisk sönderdelning av föda Passage genom mag-tarmkanalen

5 Acasia AB (2007) Joakim Carleson, med Dr 5 Mag-Tarm kanalen

6 Acasia AB (2007) Joakim Carleson, med Dr 6 Kolhydrater, Fett och protein

7 Acasia AB (2007) Joakim Carleson, med Dr 7 Energibehov

8 Acasia AB (2007) Joakim Carleson, med Dr 8 Upptag av Kolhydrat Mindre sackarider (mono och di) lätta att ta upp Större (stärkelse och cellulosa) svårare att ta upp Cellulosa kallas även fibrer

9 Acasia AB (2007) Joakim Carleson, med Dr 9 Amylas

10 Acasia AB (2007) Joakim Carleson, med Dr 10 Fetter Essentiella fleromättade fettsyror (behövs för att bygga prostaglandiner för slemhinnor) Välbefinnande

11 Acasia AB (2007) Joakim Carleson, med Dr 11 Fetter Förlångsammar tömning av magsäck Fettlösliga vitaminer (A, D, E, K) Triglycerider (energi), fosfolipider (cellmembran), steroider (kolesterol, gallsalter, hormon)

12 Acasia AB (2007) Joakim Carleson, med Dr 12 Protein Daglig nedbrytning av kroppens protein Essentiella aminosyror från födan Kan även utnyttjas som energisubstrat

13 Acasia AB (2007) Joakim Carleson, med Dr 13 Vatten Viktigaste födoämnet 2/3 av vår kroppsvikt är vatten Föda, dryck och oxidativa processer i cellerna

14 Acasia AB (2007) Joakim Carleson, med Dr 14 Vatten

15 Acasia AB (2007) Joakim Carleson, med Dr 15 Joner Natrium (salt) Natriumbrist vid kraftig svettning Brist kan ge muskelkramper, viktig jon i ECV

16 Acasia AB (2007) Joakim Carleson, med Dr 16 Joner Kalium Behövs för cellfunktion Förlust vid diarréer ger muskelsvaghet och mentala störningar

17 Acasia AB (2007) Joakim Carleson, med Dr 17 Joner Järn Hemoglobin och myoglobin samt i enzymer Förråd finns i lever, mjälte och benmärg Daglig förlust via avföring

18 Acasia AB (2007) Joakim Carleson, med Dr 18 Joner Kalcium Ben- och tandvävnad innehåller 1-2 kg Ca I ECV ca 1 gram, minskade nivåer ger muskelkramp Noga kontrollerat

19 Acasia AB (2007) Joakim Carleson, med Dr 19 Vitaminer Vitaminer måste tillföras Bristsymtom vid brist Brist på A vitamin ger försämrat mörkerseende Brist på D vitamin ger försvagad benstomme Brist på B1 ger mentala förändringar

20 Acasia AB (2007) Joakim Carleson, med Dr 20 Magtarmkanalens uppbyggnad och innervation

21 Acasia AB (2007) Joakim Carleson, med Dr 21 Magkanalens vägg Slemhinna, bindväv och glatt muskel 3 Muskelskikt, ett longitudinellt och två cirkulära Ytförstorande villi och mikrovilli

22 Acasia AB (2007) Joakim Carleson, med Dr 22 Genomsnitt av MagTarm

23 Acasia AB (2007) Joakim Carleson, med Dr 23 Innervation av mag-tarm Nervcellskroppar i ganglier Täta nätverk av nervfibrer bildar plexa Bildar det enteriska nervsystemet Styrs av det autonoma nervsystemet

24 Acasia AB (2007) Joakim Carleson, med Dr 24 Elektriska kopplingar De glatta muskelcellerna är elektriskt kopplade och potentialer spridds cell till cell Mellan cirkulära och longitudinella lager finns interstitiella celler

25 Acasia AB (2007) Joakim Carleson, med Dr 25 Slow waves Frekvens på 3/min i magsäck Frekvens på 12/min i duodenum Amplitud moduleras av det enteriska nervsystemet samt vätskeburna metaboliter och hormoner

26 Acasia AB (2007) Joakim Carleson, med Dr 26 Elektrisk koppling

27 Acasia AB (2007) Joakim Carleson, med Dr 27 Mag-tarm kanalens motorik Segmenteringsrörelser och peristaltik Segmenteringsrörelser eller blandningsrörelser ”blandning” Peristaltik, ”transport”

28 Acasia AB (2007) Joakim Carleson, med Dr 28 Munhåla, svalg, matstrupe

29 Acasia AB (2007) Joakim Carleson, med Dr 29 Sväljning Initiering:Voluntärt Passage av svalg: Reflexer - medfödda = motorisk program 1.Vatten 1-2- sekunder till magsäck 2.Fast föda 10 sekunder till magsäck

30 Acasia AB (2007) Joakim Carleson, med Dr 30 Sväljning Den mjuka gommen trycks uppåt och det palatopharyngeala vecket rör sig inåt mot varandra Detta hindrar bolus från att komma upp i nasopharynx och för bolus ned mot pharynx

31 Acasia AB (2007) Joakim Carleson, med Dr 31 Sväljning Stambanden pressas samman och epiglottis täcker larynx Larynx rör sig uppåt mot epiglottis. Detta tätar sa att bolus inte kommer ned i trachea

32 Acasia AB (2007) Joakim Carleson, med Dr 32 Sväljning Den övre esophagala sphinktern relaxeras De övre musklerna runt pharynx kontraheras och tryck bolus nedåt En peristaltisk våg initieras med en kontraktion av de övre musklerna i pharynx Bolus trycks ned i esophagus

33 Acasia AB (2007) Joakim Carleson, med Dr 33 Sväljning Esophagal fas: En peristaltisk vag för bolus ned, tid ca 10 sekunder. Hastigheten ar ca 3-5-cm/sekund

34 Acasia AB (2007) Joakim Carleson, med Dr 34 Saliv

35 Acasia AB (2007) Joakim Carleson, med Dr 35 Saliv Mucös, smörjande saliv (sympatikus innervation) Seröst, vattnig saliv (parasympatiskt innervation)

36 Acasia AB (2007) Joakim Carleson, med Dr 36 Smak

37 Acasia AB (2007) Joakim Carleson, med Dr 37 Smak

38 Acasia AB (2007) Joakim Carleson, med Dr 38 Tungans indelning

39 Acasia AB (2007) Joakim Carleson, med Dr 39 Magsäck

40 Acasia AB (2007) Joakim Carleson, med Dr 40 Magsäcken Delas in i; Cardia, övre magmunnen Fundus, corpus och antrum Pylorus, nedre magmunnen

41 Acasia AB (2007) Joakim Carleson, med Dr 41 Magsäcken Mekanisk och kemist bearbetning av födan Kan fyllas upp till 1,5 L innan trycket ökar Plastisk glatt muskulatur som även relaxeras av vagus nerven

42 Acasia AB (2007) Joakim Carleson, med Dr 42 Var hamnar födan Det vi ätit sist hamnar i mitten av magsäcken Föda lagras i fundus och corpus och ligger packat längs väggen av magsäcken Fetter ligger ytterst och töms sist ur magsäcken

43 Acasia AB (2007) Joakim Carleson, med Dr 43 Kontraktioner i magsäcken I nedre delen peristaltiska kontraktioner Chymus (maginnehåll) mot antrum och pylorus Töms ut i duodenum

44 Acasia AB (2007) Joakim Carleson, med Dr 44 Stimulering av tömning Nervös reglering av vagusnerven I duodenum och jejunum finns receptorer som känner av osmotiskt tryck, pH och fettinnehåll

45 Acasia AB (2007) Joakim Carleson, med Dr 45 Magäckens tömning Tömning hämmas av fettsyror och monoglycerider, hypertont innehåll eller lågt pH För att leverns gallsalter och bukspottskörtelns bukspott skall klara av nedbrytning

46 Acasia AB (2007) Joakim Carleson, med Dr 46 Vad töms först Kolhydrater passerar snabbt Protein och fett passerar långsamt

47 Acasia AB (2007) Joakim Carleson, med Dr 47 Magsäckens funktion Saltsyra (HCl) denaturerar protein samt antibakteriell effekt Pepsinogen omvandlas till pepsin som bryter ned proteiner till mindre peptider och aminosyror

48 Acasia AB (2007) Joakim Carleson, med Dr 48 HCl och pepsins

49 Acasia AB (2007) Joakim Carleson, med Dr 49 Intrinsic factor Behövs för att ta upp vitaminet B12 Livsnödvändig komponent

50 Acasia AB (2007) Joakim Carleson, med Dr 50 IF

51 Acasia AB (2007) Joakim Carleson, med Dr 51 Gastrin Stimulerar frisättning av; Saltsyra Pepsinogen Magsäcksmotoriken Insulin och glukagon från bukspottskörteln

52 Acasia AB (2007) Joakim Carleson, med Dr 52 Magsaftssekretion Cefal fas Gastrisk fas Intestinal fas

53 Acasia AB (2007) Joakim Carleson, med Dr 53 Cefal Fas

54 Acasia AB (2007) Joakim Carleson, med Dr 54 Gastrisk fas

55 Acasia AB (2007) Joakim Carleson, med Dr 55 Vomitering

56 Acasia AB (2007) Joakim Carleson, med Dr 56 Tunntarmen Längd 3 meter Duodenum ca 25 cm Jejunum och ileum

57 Acasia AB (2007) Joakim Carleson, med Dr 57 Tunntarmen-Villi

58 Acasia AB (2007) Joakim Carleson, med Dr 58 Transport tunntarm Peristaltik Segmenteringsrörelser

59 Acasia AB (2007) Joakim Carleson, med Dr 59 Transport

60 Acasia AB (2007) Joakim Carleson, med Dr 60 Transport

61 Acasia AB (2007) Joakim Carleson, med Dr 61 Tunntarmens upptag

62 Acasia AB (2007) Joakim Carleson, med Dr 62 Upptag

63 Acasia AB (2007) Joakim Carleson, med Dr 63 Viktig absorption i tunntarmen Vatten, ca 8 L per dygn Följer med Na+ Framför allt i jejunum Natrium Stimuleras av glukos och galaktos samt aminosyror

64 Acasia AB (2007) Joakim Carleson, med Dr 64 Viktig absorption i tunntarmen Kalium Passiv transport i celler (p.g.a. Gradient) Kräver effektivt vattenupptag

65 Acasia AB (2007) Joakim Carleson, med Dr 65 Viktig absorption i tunntarmen Kalcium Upptag med hänsyn till behov För normalt upptag krävs vitamin D

66 Acasia AB (2007) Joakim Carleson, med Dr 66 Viktig absorption i tunntarmen Järn Endast 5% av intag absorberas Absorberas som Fe2+ binds till ferritin som lagras i celler och transporteras med transferrin till benmärg

67 Acasia AB (2007) Joakim Carleson, med Dr 67 Viktig absorption i tunntarmen Vitaminer Vitamin B och C är vattenlösliga, snabb absorption i tunntarm B12 är beroende av intrinsic factor

68 Acasia AB (2007) Joakim Carleson, med Dr 68 Viktig absorption i tunntarmen Fettlösliga vitaminer A, D, E och K Beroende av fettabsorptionens omfattning

69 Acasia AB (2007) Joakim Carleson, med Dr 69 Kolhydrater Upptag sker redan i munhålan, via salivens amylas Pancreas amylas i tunntarmen

70 Acasia AB (2007) Joakim Carleson, med Dr 70 Proteiner Spjälkas redan i magsäcken av pepsin Chymotrypsin och trypsin från Pancreas Aktiv transport i tunntarmen För stor proteinkost skadlig för njurar

71 Acasia AB (2007) Joakim Carleson, med Dr 71 Fetter 95% sker i duodenum Triglycerider Kolesterol Fosfolipider Fettlösliga vitaminer

72 Acasia AB (2007) Joakim Carleson, med Dr 72 Fetter Emulgering Enzymatisk nedbrytning Micellbildning Absorption och resyntes

73 Acasia AB (2007) Joakim Carleson, med Dr 73 Fetter

74 Acasia AB (2007) Joakim Carleson, med Dr 74 Fett - micell

75 Acasia AB (2007) Joakim Carleson, med Dr 75 Fetter Gallsalter behövs för enzymatisk nedbrytning, emulgering Gallsalter har en hydrofil och lipofil del Bildar miceller Micellen innehåller monoglycerider, fosfolipider, fettsyror, kolesterol och fettlösliga vitaminer

76 Acasia AB (2007) Joakim Carleson, med Dr 76 Gallbildning

77 Acasia AB (2007) Joakim Carleson, med Dr 77 Fetter

78 Acasia AB (2007) Joakim Carleson, med Dr 78 Gallsalter Merpart stannar kvar i tarmlumen Absorberas i distala ileum Återtransporteras till levern för nysyntes

79 Acasia AB (2007) Joakim Carleson, med Dr 79 Fettupptag Triglycerider förses med protein, kolesterol och fosfolipider Chylomikroner bildas och passerar ut i lymfan som sedan via blodet nå lever och fettvävnad

80 Acasia AB (2007) Joakim Carleson, med Dr 80 Pancreas

81 Acasia AB (2007) Joakim Carleson, med Dr 81 Bukspott 2 L per dygn via ductus choledochus Innehåller H2CO3 och Enzymer HCO3- neutraliserar HCl Enzymer behöver buffring av pH

82 Acasia AB (2007) Joakim Carleson, med Dr 82 Bukspott Trypsin och Chymotrypsin spjälkar protein till polypeptider Bryts sedan ned av karboxypeptidas till peptider och aminosyror

83 Acasia AB (2007) Joakim Carleson, med Dr 83 Bukspott Pancreasamylas Bryter ned stärkelse och andra kolhydrater Kan påverkar stärkelse som ej värmts upp

84 Acasia AB (2007) Joakim Carleson, med Dr 84 Bukspott Pancreaslipas Fosfolipas Spjälkar fetter

85 Acasia AB (2007) Joakim Carleson, med Dr 85 Bukspott Frisättning genom; Cefal fas Gastrisk fas Intestinal fas

86 Acasia AB (2007) Joakim Carleson, med Dr 86 Levern

87 Acasia AB (2007) Joakim Carleson, med Dr 87 Leverns funktioner Metabolisering och avgiftning Ammoniak metaboliseras till Urea Lagring Järndepå, Glykogen, fettlösliga vitaminer Syntes Plasmalipoproteiner, kolesterol, plasmaprotein (albumin) och galla

88 Acasia AB (2007) Joakim Carleson, med Dr 88 Gallbildning Syntes och sedan transport till gallblåsan Stimuleras av sekretin och vagus nerven Tömning i närvaro av fettrik föda

89 Acasia AB (2007) Joakim Carleson, med Dr 89 Gallans betydelse Emulgera fetter och bilda miceller samt aktiverar Pancreaslipas Gallsalter reabsorberas Kolesterol kan fällas ut och orsaka gallsten

90 Acasia AB (2007) Joakim Carleson, med Dr 90 Tjocktarmen 1,5 m Lång Absorption av vatten Bakterier bryter ned rester, syntetiserar K och B vitamin

91 Acasia AB (2007) Joakim Carleson, med Dr 91 Tjocktarmen

92 Acasia AB (2007) Joakim Carleson, med Dr 92 Defekation Tarminnehåll i rectum utlöser defekationsreflex Inre glatta analsfinktern relaxeras Yttre skelettmuskel kräver viljemässig relaxation

93 Acasia AB (2007) Joakim Carleson, med Dr 93 Defekation Ökat fiberinnehåll binder mera vatten ger ökad volym Efter ett dygn har tarmen tömt det som ätits

94 Acasia AB (2007) Joakim Carleson, med Dr 94 Defekation

95 Acasia AB (2007) Joakim Carleson, med Dr 95 Gaser i tarmen Normalt ca 100 ml i tarmarna 99% N2, CO2, O2, H2 och metangas är luktfria Övriga gaser av tjocktarmens bakterier Lök, brysselkål, vitkål ökar gasproduktion

96 Acasia AB (2007) Joakim Carleson, med Dr 96 Feces

97 Acasia AB (2007) Joakim Carleson, med Dr 97 Från mun till ända


Ladda ner ppt "Acasia AB (2007) Joakim Carleson, med Dr 1 Acasia Utbildning Presents Digestion."

Liknande presentationer


Google-annonser