Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Bild- och medieanalys Leena Saraste: Beirut. Vad är en bild? Vad är en BILD? En bild är en känsloskapande illusion, där vi själva skapar sanningen och.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Bild- och medieanalys Leena Saraste: Beirut. Vad är en bild? Vad är en BILD? En bild är en känsloskapande illusion, där vi själva skapar sanningen och."— Presentationens avskrift:

1 Bild- och medieanalys Leena Saraste: Beirut

2 Vad är en bild? Vad är en BILD? En bild är en känsloskapande illusion, där vi själva skapar sanningen och läser in vad vi vill och önskar. Bilder är ett av människans viktigaste språkliga uttryck. En bild är en känsloskapande illusion, där vi själva skapar sanningen och läser in vad vi vill och önskar. Bilder är ett av människans viktigaste språkliga uttryck.

3 Neil Burgess, World Free Photo 1997: ”De bra bilderna kan förmedla något som vi själva aldrig kan uppleva direkt på ett sätt som kan förändra vårt sätt att förstå världen och ibland också våra liv.”

4 → Bilder informerar → Bilder väcker känslor → Bilder gör världen begriplig ”En bild säger mer än tusen ord”

5 Bilder väcker vår nyfikenhet

6 Bildanalys → Ett försök att tränga djupare in under ytan → En jakt efter budskap → Synintryck kläs i ord → Bundet till kultur och tid → Man behöver kunskap om tecken i bilder

7

8 Vad har bilden att säga? DENOTATION = kärnbetydelse, innehåll - Vad föreställer bilden - Vad kan jag se i själva bilden? KONNOTATION = tolkning, kulturell association, bildens budskap - Vad kommer jag att tänka på? - Vad associerar jag till? MYTER = ”naturliga” handlingsmönster t.ex. könsroller som ofta förekommer i massbild

9 Hur tolkar du bilden?

10 Material och form Vilket material eller vilken teknik har använts? Vilka visuella element kan urskiljas? - färger - linjer - former - figurer - ljus och skugga Hur är helheten komponerad? - balans - rörelse - rytm - kontrast - betoningar

11 Photo+graphos = ljus+att måla

12 → Ljus framifrån och bakifrån plattar till → Ljus från sidan ger djup → Ljus underifrån upplevs som avvikande

13 → Stor ljuskälla ger mjuk övergång mellan ljus och skugga → Liten ljuskälla eller starkt solsken ger skarpa gränser mellan ljus och skugga

14 Bakgrundens förhållande till huvudmotivet

15 Grodperspektiv eller fågelperspektiv?

16 Färger skapar stämningar och är symboliska

17 Blått: lojalitet, visdom, intelligens, tro, himmel … Grönt: tillväxt, harmoni, fertilitet, stabilitet... Gult: upplysning, lycka, energi, glädje... Orange: kreativitet, attraktion, beslutsamhet... Rött: krig, fara, kärlek, styrka, kraft, passion... Lila: visdom, värdighet, kreativitet, magi... Brunt: stabilitet, pålitlighet, naturlighet... Svart: ondska, elegans, sorg, auktoritet, mystik... Grått: intellekt, kunskap, visdom, kompromissvilja.. Vitt: ljus, godhet, oskuld, renhet, neutralitet...

18 Bildens viktigaste linjer påverkar bildens format.

19 Avståndet till objektet på bilden påverkar tolkningen.

20 Kontraster är alltid intressanta.

21 Det gyllene snittet En matematisk formel för proportioner i en bild som utvecklades av grekerna. Da Vinci räknade ut att mänskokroppens proportioner stod i detta förhållande. Den mindre delen förhåller sig till den större som den större till hela sträckan, d.v.s. 1:0,618 eller 3:5 = 5:8.

22 Media (från latinets ’förmedlare’) Singularis: ett medium Pluralis: flera medier OBS! Formen media är oböjlig (formen ’median’ finns ej) Med media avsågs ursprungligen tidningspressen, men begreppet innefattar i dag också bl.a. radio, tv, multimedia, film, dvd och cd-rom. Etermedier = tv och radio.

23 Massbild → Massmediebild → Massproducerad bild → Illustration för masskommunikation → Produceras av kulturindustrin → Kan vara underhållning, reklam, propaganda, kunskap, nyheter, anvisningar, varningar...

24 Bildmanipulering Bildmanipulering eller fotomanipulering är att ändra ett originalfotografi så att det får nytt innehåll och ny betydelse, men ofta inte mer än att man kan känna igen en del av ursprungsbilden.

25 Fakta eller fiktion? Den berömda bilden av Robert Capa från Spanska inbördeskriget 1936. ”Soldaten i ögonblicket han träffas av en dödande kula.”

26 Reklambildsanalys


Ladda ner ppt "Bild- och medieanalys Leena Saraste: Beirut. Vad är en bild? Vad är en BILD? En bild är en känsloskapande illusion, där vi själva skapar sanningen och."

Liknande presentationer


Google-annonser