Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Hjärtstopp S 58-årig man kommer på larm pga hjärtstopp.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Hjärtstopp S 58-årig man kommer på larm pga hjärtstopp."— Presentationens avskrift:

1 Hjärtstopp S 58-årig man kommer på larm pga hjärtstopp.
B Arbetar som bilmekaniker, hittas av arbetskamrater inne i en bil. De bedömer att han har hjärtstopp, oklart exakt sedan när men det kan inte vara lång tid enligt arbetskamraterna. Rökare, viss övervikt, i övrigt frisk 1

2 Vad är definitionen på hjärtstopp?
Medvetslöshet, frånvaro av puls. Medvetslöshet, frånvaro av normal andning. Medvetslöshet, frånvaro av puls och normal andning.

3 B Mannen dras ut ur bilen, HLR startas omedelbart.
Ambulans befinner sig precis runt knuten, infinner sig på 1 minut. Mannen kopplas direkt upp på defibrillatorn

4 Vad gör du och din ambulanskollega nu?
Fortsätter HLR 30:2 i 2 minuter, sätter nål och ger Adrenalin 1mg iv. Fortsätter HLR 30:2 i 2 minuter, sätter nål och ger Adrenalin 1mg iv samt Atropin 3mg iv. Fortsätter HLR 30:2 i 2 minuter, sätter nål och ger Adrenalin 1mg iv samt Bikarbonat 50mg/ml 100 ml iv.

5 Angående HLR… Vilket påstående är rätt?
Bröstkompressioner skall utföras med 4-5 cm djup, i takten /min. Bröstkompressioner skall utföras med 5-6 cm djup, i takten 100/min. Bröstkompressioner skall utföras med 5-6 cm djup, i takten /min.

6 Du lyckas inte med att sätta PVK på första försöket. Vad gör du nu?
Försöker igen. Intuberar patienten och administrerar läkemedlen endotrakealt. Sätter en intraosseös nål och administrerar läkemedlen intraosseöst.

7 Efter 2 minuters HLR visar övervaket på defibrillatorn:

8 Vad gör du nu? Def x3 i följd, ger därefter ytterligare adrenalin 1mg iv under HLR. Def x1, ger därefter ytterligare adrenalin 1mg iv samt Cordarone 300mg under HLR. Def x1, väntar med adrenalin tills efter 3:e defibrilleringen, ger då också Cordarone 300mg iv.

9 Medvetslös, frånvaro av normal andning
Hjärtstopp: Medvetslös, frånvaro av normal andning Starta omedelbart bröstkompressioner Analys av EKG Asystoli/PEA VT/VF Adrenalins positiva effekter: Alfa-adrenerga effekter: perifer vasokonstriktion ->ökat coronart perfusionstryck Adrenalinets negativa effekter: Beta-adrenerga effetker: ökad inotropi och kronotropi->ökad syreförbrukning. Arytmogent Adrenaling har i en RCT gett ökad ROSC men inte ökad överlevnad, eventuellt tvärtom.. Ökad myokarddysfunktion post ROSC? Sämre utfall om högre dos. Fortsatt HLR 2 min Adrenalin 1mg iv direkt, upprepas var 4:e minut Defibrillera, fortsatt HLR 2 min Efter 3:e defibrilleringen: Adrenalin 1mg iv, upprepas var 4:e minut Cordarone 300mg iv, Ytterliggare 150 mg efter 4 min

10 Efter första defibrilleringen får patienten cirkulationsbärande rytm (ROSC)
S Ambulansen anländer till akutrummet. B Du lyssnar noggrant på anamnesen som kommer att vara avgörande för framtida beslut…. A Du undersöker patienten enligt ABCartärgasDE för att hitta åtgärdbara bakomliggande orsaker till hjärtstoppet. (Vid pågående HLR görs detta parallellt med HLR algoritmen). 10

11 ABCartärgasDE A: Intubation. Utesluter främmande kropp som orsak till hjärtstoppet. B: Övertryckspneumotorax C: Ultraljud (vid PEA): -övertryckspneumotorax -akinesi (AMI) -perikardvätska med tamponad -högerkammardilatation talande för massiv lungemboli -hypovolemi , intraperitoneal blödning eller BAA Artärgas: -hypoglykemi -hypo/hyperkalemi -hypoxi -acidos -hypokalcemi D: Bidrar inget. Frånvaro av vida ljusstela pupiller kan innebära skäl för fortsatt återupplivning. E: -Hypotermi -Tecken till blödning

12 A A: Pat intuberad. B: Sidlik andning, slembiljud bilat
A A: Pat intuberad. B: Sidlik andning, slembiljud bilat. SpO2 99% på 10 liter syrgas. C: Övervak visar RR, omväxlande bred och smal morfologi, /min. BT 100/50. Ingen halsvenstas. Sidlika pulsar radialis, femoralis. Kapillär återfyllnad 4 sekunder. EKG-alldeles strax... pH 6,96, pCO2 8,5, BE -20, st-bik 10 mmol/l, p-glukos 22 mmol/l. D: GCS 4, pupiller normalstora, reagerar normalt på ljus E: Temp 37,4. Blåmarmorerad hud.

13 EKG 13

14

15 Svårtolkat EKG! Kort VT på fyra slag. Du fokuserar på ST-sträckan:
RBBB med tillhörande normala STT-förändringar. Patologisk R-vågsprogression samt ospecifika STT-förändringar generellt. ST-höjning inferiort, reciproka förändringar lateralt.

16 EKG 16 16

17

18 Du ringer kardiologjouren som tar patienten till angiolab.

19 Kardiologjouren behöver även ta ställning till initiering av terapeutisk hypotermi. Vad är målet med den åtgärden? Rädda hjärnan. Rädda hjärtat. Rädda njure och lever.

20 Är terapeutisk hypotermi aktuellt för denna patient?
Ja, han uppfyller alla indikationskriterier: ROSC inom 30 minuter, sannolikt kardiell genes, GCS<8. Nej, han uppfyller inte alla indikationskriterier: Bevittnat hjärtstopp, initial rytm VT/VF, ROSC inom 30 minuter, GCS<8.

21 Patienten genomgick PCI mot ockluderad RCA
Patienten genomgick PCI mot ockluderad RCA. Därefter till CIVA där han var fortsatt djupt medvetslös, utredning med CT och EEG efter 72 timmar visar svår anoxisk hjärnskada. Ådrar sig pneumoni. Intensivvården avvecklas i samråd med anhöriga, pat avlider stilla något dygn därefter.

22 Fakta hjärtstopp Prehospitalt initial rytm VT/VF 29% jmf hospitalt EKG övervakade 42% VT/VF, ej EKG övervakade 19% VT/VF. Ej defibrilleringsbara rytmer 69% asystoli, 30% PEA. Överlevnad vid prehospitalt hjärtstopp 9,8% jmf 28% hospitalt. Hospitalt överlevnad VT/VF 58%, asystoli/PEA 17%.

23 Tid från hjärtstopp till defibrillering
Andelen patienter som skrevs ut levande från sjukhus i relation till tid mellan hjärtstopp och första defibrillering vid kammarflimmer


Ladda ner ppt "Hjärtstopp S 58-årig man kommer på larm pga hjärtstopp."

Liknande presentationer


Google-annonser