Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Medlemsmöte BeBo, Malmö 13-14 september 2012 Maria Malmkvist.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Medlemsmöte BeBo, Malmö 13-14 september 2012 Maria Malmkvist."— Presentationens avskrift:

1 Medlemsmöte BeBo, Malmö 13-14 september 2012 Maria Malmkvist

2 Demonstrationsplattform  Början på Energimyndighetens strävan mot 100 demonstrationsprojekt  Led i att öka antalet demonstrationsprojekt  Öka kunskapen både internt och externt  Mål 25 nya förstudier - Rekorderlig Renovering  Besöka företag runt om i Sverige under hösten  Fyra personer som har delat upp Sverige  Till det kommer en informationskampanj

3 Dagordning  Vad har hänt sedan förra mötet?  Lärdomar  Vad händer framöver?

4 Tre frågeställningar från förra mötet  Fler förslag på hur vi ska nå ut till företagen?  Vad behöver företagen för stöd och hjälp för att komma igång?  Vad är det viktigaste budskapet till företagen?

5 Massor med input från er  Det är svårt att genomföra projekt eftersom de ofta inte är lönsamma. Därför är det viktigt att visa på resultat från lönsamhetsprojektet och hur ekonomin ser ut i RR-projekten.  Det bör vara konkret vilka åttagande som förväntas av företaget  Man bör presentera resurspoolen med kompetenser.  Det handlar om fler aspekter än kWh dvs. kr och CO2  Boendekomfort är ett mervärde.  Att komma i kontakt med andra som har gjort åtgärder är viktigt.  Dörrknackarna bör läsa på fjärrvärme- och eltaxekonstruktion innan besök för att veta vilka åtgärder som kan vara lönsamma.  Bättre kompetensstöd i tidiga delar av byggnationen. Beställaren behöver kvalitetssäkring för att inte felaktiga ekonomiska bedömningar eller felaktiga tekniska åtgärder ska göras. BeBo och Energimyndigheten är viktigt och man bör trycka på kvalitet, och att BeBo inte har någon ekonomisk vinning  Skulle kunna bjuda in gäster från andra bostadsföretag och vara med på möten för att de ska inspireras  Bostadsföretagen kan bjuda in sina grannar för att titta på åtgärder som de genomfört.  Det är viktigt att rapporterna finns, är professionella och utvärderade av utomstående part för att ge status. Utvärderingen ska ha gjorts av samma externa person med spetskompetens.  BeBo är ett bra forum för att få en bra bild om vilka lagar och krav som är på väg, bl.a. genom Thomas J, Boverket, och Tomas B, Energimyndigheten.  Vad har gått bra och vad har inte gått bra är en bra kunskap att ha med sig.  Kopparstaden: Bör ha en ”karta” över hur mycket man kan energieffektiva i varje typ av hus.  Landskronahem: 10 st hustyper med olika typer.

6 Vad har hänt sedan förra gången?  Projektgrupp komplett: Bengt Linné, Bengt Dahlgren AB, västra Sverige Fred Nordström, Norrbottens energikontor, norra Sverige Christina Andersson, WSP, södra Sverige Maria Malmkvist, WSP, mellersta Sverige Göran Werner, WSP Mats Björs, Byggherrarna Monika Martinsson, Byggherrarna

7 Fortsättning Vad har hänt..  Två förslag på beslut till BeBo:s styrelse är framtagna  Mall för förstudie samt checklista på gång  Fem besök är genomförda: Förvaltaren, Urban Holm 120627, besöktes av Göran Werner, hWSP Mimer, Per Widerstedt och Mikael Söderberg, 120823, besöktes av Tomas Berggren, Energimyndigheten, Mats Björs, Byggherrarna Sverige AB och Maria Malmkvist, WSP BRF Lingonet, Drakenberg, Per Landqvist, 120823, besöktes av Göran Werner, WSP Huge Fastigheter, Åsa Hedenberg, Mikael Alfredsson, Lars Heinonen, 120829, besöktes av Mats Björs, Byggherrarna Sverige AB och Maria Malmkvist, WSP Trianon, Olof Andersson, 120904, besöktes av Christina Andersson, WSP.

8 Forts Vad har hänt…  Förslag på avtal mellan Byggherrarna och fastighetsägarna på gång  Artikel till Energi och miljö  Presenterat på BeBo:s lönsamhetsseminarie 120905 och på Fastighetsbranschens energidag 120912  Möte med Fastighetsägarföreningen och SABO

9

10 Annons Inbjudan

11 Lärdomar  NI är SUPERVIKTIGA!  Ingången till företag – namn och hänvisning till er då kontakt tas med företag  Stort intresse!! Mycket roligt!!  Många företag har höga ambitioner, stämmer väl in med deras planer  Ryktesspridning bra kommunikationsväg….hjälp till att sprida informationen

12  Beslut av BeBo:s styrelse den 20 september  Kör igång på bred front över hela Sverige  Frukostseminarier  Prata på olika konferenser  Fortsätta med informationsinsatser Vad händer nu?

13 Dagordning  Vad är Beställargruppen Bostäder, BeBo?  Vad gör BeBo?  Vad erbjuder BeBo dig?

14  Förstudie i enlighet med Rekorderlig Renovering -förslag på åtgärder som bidrar till en halverad energianvändning.  Relevanta mätvärden för nuläget för att sedan kunna utvärdera resultatet av projektet efter åtgärderna är genomförda.  Rapportera resultatet av förstudien i särskilt framtagen mall.  Tillhandahåller förstudierapporten för informationsspridning.  150 000 kr Åtagande och erbjudande

15  Anmäl intresse att delta till goran.werner@wspgroup.se eller till maria.malmkvist@wspgroup.se goran.werner@wspgroup.se maria.malmkvist@wspgroup.se  Tecknar en avsiktsförklaring  Genomför förstudien  Beroende på resultatet – gå vidare i steg 2 och 3 Hur går man vidare?

16  Företaget genomför renoveringen  Inga bidrag för faktiskt genomförande  BeBo tillhandahåller kompetensstöd genom en resurspool  Bidrag för mätning, stöd vid idrifttagning, utvärdering och uppföljning. Steg 2 och 3

17 TACK för uppmärksamheten! maria.malmkvist@wspgroup.se


Ladda ner ppt "Medlemsmöte BeBo, Malmö 13-14 september 2012 Maria Malmkvist."

Liknande presentationer


Google-annonser