Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Långsiktighet, samordning och helhetssyn  SKL:s långsiktiga gemensamma handlingsplan Psykisk hälsa 2012-2016  Regeringens PRIO-plan psykisk ohälsa 2012-2016.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Långsiktighet, samordning och helhetssyn  SKL:s långsiktiga gemensamma handlingsplan Psykisk hälsa 2012-2016  Regeringens PRIO-plan psykisk ohälsa 2012-2016."— Presentationens avskrift:

1 Långsiktighet, samordning och helhetssyn  SKL:s långsiktiga gemensamma handlingsplan Psykisk hälsa 2012-2016  Regeringens PRIO-plan psykisk ohälsa 2012-2016 2014-02-181 Samordning för Psykisk (o)hälsa

2 Stöd till riktade insatser inom området psykisk ohälsa 2013 Grundkrav och prestationer  Digital inmatningsfunktion för grundkrav och prestationsmål 2014 Digital inmatningsfunktion  Resultat 2013 http://prestationer.psykiskhalsa.skl.se/  Grundkrav 2, barn och unga  SAGA-mallen; ett Wordpresstema och skrivet i en öppen källkod, som kommuner, län och landsting kan välja om de vill använda för att presentera sin information för SAGA-mallen

3  Prestationsmål 1 & 2 Barn och unga  De landsting som rapporterar till den nationella databasen Väntetider i vården, enligt en nationellt överenskommen metod för kvalitetssäkrad redovisning, med en svarsfrekvens som motsvarar 95 procent inom de båda delområden som anges nedan, får ta del av medel.nationella databasen Väntetider i vården Stöd till riktade insatser inom området psykisk ohälsa 2014 Grundkrav och prestationer

4  Prestationsmål 1 för personer med omfattande eller komplicerad psykiatrisk problematik  100 miljoner kronor fördelas till de landsting som dels har registrerat minst 60 procent av patienterna (ny- och återbesök) i relevant psykiatriskt kvalitetsregisterpsykiatriskt kvalitetsregister  Sammanställning över registreringsstatistik  www.psykiatriregister.se/ www.psykiatriregister.se/

5 Registreringar, totalt alla register 2014-02-185Samordning för Psykisk (o)hälsa

6  Inventering i kommunerna och nationell sammanställning  Det finns sedan tidigare en nationell sammanställningsfunktion, ett verktyg, för kommuners inventering av insatser riktade till personer med psykisk funktionsnedsättning och deras behov.nationell sammanställningsfunktion, Stöd till riktade insatser inom området psykisk ohälsa 2014 Grundkrav och prestationer

7 Innehållet i överenskommelsen för 2014 Grundkrav: 1.Överenskommelser om samarbete mellan huvudmännen 2.Webbaserad information till barn och unga Grundkrav: 1.Överenskommelser om samarbete mellan huvudmännen 2.Webbaserad information till barn och unga Prestationsbaserad ersättning barn och unga Prestationsbaserad ersättning personer med omfattande behov Prestationsmål A 1-2 Förstärkt vårdgaranti: Lt: 80+100 mkr Prestationsmål A 1-2 Förstärkt vårdgaranti: Lt: 80+100 mkr Prestationsmål A 3-4 Rapportering av SIP:ar: K: 100 mkr Lt: 50 mkr Prestationsmål A 3-4 Rapportering av SIP:ar: K: 100 mkr Lt: 50 mkr Prestationsmål B 1 Kvalitetsregister: Lt: 100 mkr Prestationsmål B 1 Kvalitetsregister: Lt: 100 mkr Prestationsmål B 2 Minska behovet av tvångsåtgärder: Lt: 50 mkr Prestationsmål B 2 Minska behovet av tvångsåtgärder: Lt: 50 mkr Prestationsmål B 3 Inventeringar: K: 150 mkr Prestationsmål B 3 Inventeringar: K: 150 mkr Utvecklingsmedel till SKL Lt: 280+100=380 mkr K: 100+150=250 mkr Tot: 630 mkr Barn och unga Psynken: 33,5 mkr Självskadeprojektet: ca 10 mkr Barn och unga Psynken: 33,5 mkr Självskadeprojektet: ca 10 mkr Personer med omfattande behov Utveckling av heldygnsvården, integrerade arbetsformer, inventeringar: ca 10,5 mkr Stöd och behandling på nätet: ca 2 mkr Personer med omfattande behov Utveckling av heldygnsvården, integrerade arbetsformer, inventeringar: ca 10,5 mkr Stöd och behandling på nätet: ca 2 mkr Övrigt Mer Teori i ST-utbildningen (METIS): ca 5 mkr Samordningskansliet: 1,5 mkr Övrigt Mer Teori i ST-utbildningen (METIS): ca 5 mkr Samordningskansliet: 1,5 mkr Prestationsmedel: 630,0 mkr Utvecklingsmedel: 62,5 mkr Tot: 692,5 mkr 2014-02-187 Samordning för Psykisk (o)hälsa

8 2-5% behöver omfattande insatser 20-30 % behöver särskilt stöd i skolan, av första linjens hälso- och sjukvård, socialtjänst Alla behöver en bra skola, bra föräldrar och uppväxtvillkor 2 miljoner barn Specialiserad nivå Första linjen nivå Generell nivå

9 Generella insatser (till alla) Tidiga insatser Förebyggande Specialiserade Basverksamheter (identifiering, stöd, anpassning) Första linjens vård (hälso- och sjukvård) Specialiserad Kommun Landsting

10 Socialtjänst MHV BVC Elevhälsa Öppenförskola BUP SiS Skola Vuxenpsykiatri Polis Ungdomsmott Primärvård Ungdomsverksamhet Fritidsgårdar Frivilligorganisationer HVB Tandvård

11 Mera skyddsfaktorer mindre riskfaktorer Förstalinje med bra bedömningsfunktion Riktigt bra och effektiva samlade insatser när det behövs Specialiserade insatser Riskgrupper Hälsofränjande Första linjens insatser Tidiga insatser www.skl.se/psynk

12 Kultur Fritid Arbete Förskola – skola Socialtjänst Hälso- och sjukvård Familj – Vänner- Samhälle Psykisk hälsa – tillsammans fixar vi det! www.skl.se/psynk

13 Specialist Första linjen Generella insatser Tidiga insatser Sociala investeringar Ledning och styrning

14 Utvecklingsarbeten  En nationell elevhälsodatabas med möjlighet att aggregera och analysera data från skolsköterskornas hälsosamtal på nationell nivå. Placeras tillsammans med väntetidsdatabasen. Kommunerna använder valfritt system. Kommun Landsting Nationell nivå – avidentifierad data men med historik

15 Utvecklingsarbeten  DigiLys - ett redskap för analys av den pedagogiska verksamheten och hur den lyckas med elevernas kunskapsutveckling. Med hjälp av färgkartorna blir det tydligt om eleverna utvecklar sig i den takt de ska och om undervisningen och skolan tillgodoser elevernas behov. DigiLys

16 Skolfam  Film till barn: http://www.kineodev.se/skolfam/Barn/story.html

17 Skolfam  Webbutbildning http://www.kineodev.se/skolfam/Skolfamteam/story.html

18 Utvecklingsarbeten  En webbaserad utbildning om samordnad individuell plan (SIP). http://www.skl.se/psynk/webbutbildning/sip-utbildning Behov: ett verktyg för SIP Utreds just nu

19 Första linjen - mäta  www.sdqwebb.se www.sdqwebb.se

20 Filmade seminarier i webb-tv arkiv

21 Digital checklista för politiker

22 Pyramidverktyg som ger en grafisk bild av verksamheter

23 Simuleringsprogram för tidiga insatser/sociala investeringar

24 PyramidverktygPyramidverktyg som ger en grafisk bild av verksamheter och är filtreringsbart Digital checklista Digital checklista för politiker SimuleringsprogramSimuleringsprogram för tidiga insatser/sociala investeringar Filmade seminarier i webb-tv arkiv webb-tv arkiv Psynk – psykisk hälsa barn och unga

25 Plattform för nätbaserad behandling  Projektledare: Anette Cederberg

26 Stöd och behandling på nätet  Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har fått i uppdrag av Socialdepartementet att kartlägga pågående aktiviteter inom psykisk eHälsa samt föreslå lämpliga satsningar inom området för 2013 och 2014. Till plattformen

27  BUP-divisionen, Stockholms Läns Landsting  Hemuppgiften - Stöd och träning på mobiltelefon Metodutvecklingsprojekt för ökad compliance med fokus på den egna träningen. Hemuppgiften - Stöd och träning på mobiltelefon  C-GAS - Webbutbildning för behandlare. Webbaserad utbildning och träningssimulator av CGAS- skattning för behandlare inom barn-och ungdomspsykiatri. C-GAS - Webbutbildning för behandlare.  BIP - Internetförmedlad KBT för barn. BIP - Internetförmedlad KBT för barn.

28  Interaktiva tjänster (SLL + Hi)  Hur interaktiva e-tjänster kan användas för att stödja personer med omfattande eller komplicerad psykiatrisk problematik.  Inera/UMO Internetbaserade information för stöd och behandling till ungaUMO

29  Ungdomar.se Ungdomar.se Internetbaserade former för stöd och behandling för unga + attitydförändring: http://ungdomar.se/article/psynligt-ska-krossa-foerdomar-om- psykisk-ohaelsa

30  Akademiska Uppsala, IMR-app  iPad-applikation för för behandlare som använder IMR, Illness Management and Recovery-modellen (ett psykosocialt program för att främja återhämtning vid svår psykisk sjukdom). iPad-applikation

31  Akademiska + BUP Uppsala  Internetbaserad vård och service bland annat med hjälp av hemsidor, appar och Quickr  My Compass  Översättning av webbaserat, modulbaserat, interaktivt självhjälpsprogram med mobilpåminnelser. Programmet är gjort för personer över 18 år och tar 6-8 veckor att genomföra. självhjälpsprogram  Screeningprogram för stress hos unga. Till plattformen


Ladda ner ppt "Långsiktighet, samordning och helhetssyn  SKL:s långsiktiga gemensamma handlingsplan Psykisk hälsa 2012-2016  Regeringens PRIO-plan psykisk ohälsa 2012-2016."

Liknande presentationer


Google-annonser