Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Parasitologi - Tarmparasiter Protozoer Caroline Bylfors Medicinsk mikrobiologi Vt. 2014.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Parasitologi - Tarmparasiter Protozoer Caroline Bylfors Medicinsk mikrobiologi Vt. 2014."— Presentationens avskrift:

1 Parasitologi - Tarmparasiter Protozoer Caroline Bylfors Medicinsk mikrobiologi Vt. 2014

2 Kapitel i Medical microbiology Kap 76: Parasitic classification, structure and replication Kap 79: Laboratory diagnosis of parasitic disease Kap 81: Intestinal and urogenital protozoa

3 Protozoer ”De första djuren” (grek.) Encelliga, eukaryota Rörelsemekanism Förökning asexuellt och/eller sexuellt Två stadier: trophozoit, cysta

4 Trophozoiter Levande/rörlig form Föda, förökning Känslig för pH och temperaturer Icke smittsamt stadium

5 Cystor Dehydrerad livsform Hårt, skyddande skal Tål förändringar i pH och temp Infektiöst stadium

6 http://www.cdc.gov/parasites/giardia/biology.html

7 Indelning av protozoer A)Amöbor B)Flagellater C)Ciliater D)Coccidia (Sporozoa) E)(Microsporidia – räknas numera till svampar!)

8 A. Amöbor Binär fission Pseudopodier Jord, varmvattenskällor, bassänger Entamoeba histolytica ”enda” humanpatogenen (tarm) Amöbadysenteri, ev. symptom från lever, lungor och hjärna http://www.youtube.com/watch?v=psx_F53fUnY&feature=related http://www.cdc.gov/dpdx/amebiasis/index.html

9 Entamoeba histolytica I Smittväg: Infektiösa cystor via vatten Cystorna tål pH i magsäcken I tunntarmen sker excystation I tjocktarmen sker encystation Cystor och trophozoiter avsöndras med faeces

10 http://www.cdc.gov/dpdx/amebiasis/index.html

11 Entamoeba histolytica II Diagnostik från faeces: -Påvisa trophozoiter -Påvisa cystor (4 kärnor) Trophozoiter Cystor Kärnor Endosom Kärnor http://www.cdc.gov/dpdx/amebiasis/gallery.html

12 B. Flagellater Binär fission Flageller I vatten Humapatogena och apatogena arter Två vanliga patogener: - Giardia lamblia - Dientamoeba fragilis http://www.youtube.com/watch?v=-yIHkq9R5_c&feature=related http://www.cdc.gov/dpdx/giardiasis/ gallery.html#trophunique

13 Giardia lamblia I Inkubationstid: 1-4 veckor Symptom: - asymptomatiskt (50%) - buksmärtor - diarré - malabsorption, viktnedgång Cystorna är klorresistenta  infekterat vatten måste kokas/filtreras

14 Giardia lamblia II Smittväg: Cystor via vatten/föda I tunntarmen sker excystation I tjocktarmen sker encystation Cystor och trophozoiter avges med faeces

15 http://www.cdc.gov/dpdx/giardiasis/index.html

16 Giardia lamblia III Diagnostik från faeces: - trophozoiter - cystor http://www.cdc.gov/dpdx/giardiasis/gallery.html Trophozoiter Cystor

17 C. Ciliater Binär fission Störst Cilier Primitiv mun, vakuoler för mat och rörelser En humanpatogen: Balantidium coli http://www.youtube.com/watch?v=QiVuZq8GS3s&feature=related http://www.cdc.gov/dpdx/balantidiasis/gallery.html

18 Balantidium coli Mikro- och makrokärna, makrokärnan ses i mikroskop Symptomen är: diarré och förstoppning Trophozoiter är ovala Cystor är cirkulära

19 Balantidium coli Smittväg: Via mat/dryck (cystor) I tunntarmen sker excystation I tjocktarmen sker encystation Trophozoiter och cystor avges med faeces

20 http://www.cdc.gov/dpdx/balantidiasis/index.html

21 Balantidium coli Diagnostik i faeces: - trophozoiter - cystor Primitiv mun Trophozoiter Cystor http://www.cdc.gov/dpdx/balantidiasis/gallery.html

22 D. Coccidia (spordjur) Sexuell (gametogony) och asexuell (schizogony) förökning Infekterat vatten Infektiöst stadium = sporozoit Ex. på humanpatogener: - Cryptosporidium parvum - Cyclospora spp. http://www.cdc.gov/dpdx/cyclosporiasis/index.html

23 Faecesprov Tas i ren behållare Färska prov Fixerade prov ska blandas med fixeringsmedlet 3 prover på 3 dagar Konsistensen avgör förekomst av cystor och trophozoiter http://www.cdc.gov/dpdx/diagnostic Procedures/stool/specimencoll.html

24 Faecesprover – diagnostik 1)Direktmikroskopi - färskt prov mikroskoperas inom 30 min - blandas med 0, 9 % NaCl - fynd: rörlighet hos trophozoiter (ex Giardia spp) 2)Wet mount - prov fixerat i 5 % formalin el annat fixeringsmedel - provet löses upp, silas och centrifugeras för koncentration - supernatanten mikroskoperas - fynd: maskar, ägg, larver, coccidia, cystor

25 Faecesprover – diagnostik 3) Färgade preparat - fixerade prover - olika färgmetoder - preparat på objektglas bereds och färgas (ex Giemsa) - fynd: trophozoiter och cystor 4) Tejptest - Fynd: springmaskägg

26 Urinprover - diagnostik 1)Wet mount - urin centrifugeras (koncentreras) - sedimentet mikroskoperas - fynd: Schistosoma haematobium


Ladda ner ppt "Parasitologi - Tarmparasiter Protozoer Caroline Bylfors Medicinsk mikrobiologi Vt. 2014."

Liknande presentationer


Google-annonser