Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Individuellt val till 12/13

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Individuellt val till 12/13"— Presentationens avskrift:

1 Individuellt val till 12/13
Logga in med användarnamn och lösenord – värdehandling! Valet gjort senast den 23 januari!

2 Steg 1 Klicka på ”Du har val att göra”

3 Steg 2 Klicka på Övrigt för att göra val av Ekonomiska fördjupningskurser.

4 Steg 3 Välj en av följande 100 poängskurser:
Marknadsföring eller Redovisning och Två av följande 50 poängskurser: Organisation och ledarskap Affärsjuridik Finansiering och kalkylering

5 Steg 4 Klicka på Individuellt val

6 Steg 5 Välj Schemaposition
Du kan bara välja en kurs ur varje kursblock (INDB, INDC, INDF). SP SP elev: vanligtvis 200 p som ska väljas. SP EK elev: 100 p eller 200 p som ska väljas. SP FG elev 100 p eller p som ska väljas.

7 Steg 6 Spara

8 OBS! Du får en varning om du gjort val som krockar.

9 Steg 7 Gör reservval

10 Steg 8 Klicka på Övrigt för att göra Estetiskt val

11 Steg 9 Bläddra fram Estetiskt val

12 Steg 10 Välj önskad kurs

13 Steg 11 Spara när allt är klart!

14 Sökvägar Information om meritpoäng Examen 2010-2013

15 GYMNASIEPOÄNG JÄMFÖRELSETAL MERITPOÄNG
OLIKA POÄNG !! GYMNASIEPOÄNG JÄMFÖRELSETAL MERITPOÄNG

16 Gymnasiepoäng Omfattning på kursen Sv A 100 p En B 100 p Ma B 50 p
Totalt tillsammans 2500 poäng SLUTBETYG

17 Jämförelsetalet www. vhs
Jämförelsetalet Det tal du konkurrerar med för att komma in på högskolan IG = 0 G = 10 VG = 15 MVG = 20 Exempel: VG i samhällskunskap ger 15 x 100 (kursens gy poäng). På detta sätt räknas betyget fram i varje kurs – betygsvärdet. Alla betygsvärden adderas, du få då fram en summa Detta sammanlagda värde divideras med de betygssatta kurserna, dvs poäng. Du får fram ett tal mellan 9-20,0. Max 20,0.p OBS! Idrott och hälsa A räknas alltid med. Därefter räknas eventuella meritpoäng med. Max blir 22,5 p. Summan av alla kurser ________________________________________ = jämförelsetalet 2500 gymnasiepoäng

18 Meritpoäng Max 2,5 poäng som läggs på ditt jämförelsetal
Extra poäng för ”Svårare kurser” Moderna språk (max 1,5 p) Matematik (max 1,0 p) Engelska (max 1,0 p) Områdeskurser (max 1,0 p)– kurser som anses vara bra att ha läst/betyg på – ligger i linje med det man söker till.

19 Moderna språk Meritpoäng – moderna språk (max 1,5) Språk 1
Steg 3 – 0,5 meritpoäng. Steg 4 – ytterligare 0,5 meritpoäng. (Ger 1,0 meritpoäng om steg 3 krävs för särskild behörighet.) Steg 5 – ger ytterligare 0,5 meritpoäng om sökande tilldelats poäng för steg 4. Språk 2 Lägst steg 2 – ger 0,5 meritpoäng om sökande erhållit 1,0 men inte 1,5 meritpoäng i språk 1.

20 Engelska Meritpoäng – engelska (max 1,0) Kurs B ger 0,5 meritpoäng
Kurs C ger ytterligare 0,5 meritpoäng Om kurs B krävs för särskild behörighet kan sökande endast få 0,5 meritpoäng för engelska C Tillämpning Kurs B 0,5 meritpoäng Kurs C 1,0 meritpoäng under förutsättning att engelska B inte krävs för särskild behörighet

21 Matematik Meritpoäng – matematik (max 1,0)
En kurs på nivån över behörighetsnivå – 0,5 meritpoäng En kurs på två nivåer över behörighetsnivå – ytterligare 0,5 meritpoäng Tillämpning En nivå över krav på behörighet – 0,5 meritpoäng Två nivåer eller mer över krav på behörighet – 1,0 meritpoäng Exempel Om det endast finns krav på grundläggande behörighet ger kurs B 0,5 meritpoäng. Högre nivå ger 1,0 meritpoäng oavsett nivå.

22 Meritpoäng – områdeskurser (max 1,0)
Kurser som man får meritpoäng för som anses vara en merit vid vald utbildning. Lägst betyget Godkänt i en områdeskurs som omfattar minst 100 gy poäng ger 0,5 meritpoäng Lägst betyg Godkänt i en områdeskurs som omfattar minst 50 gypoäng ger 0,25 meritpoäng (max 0,5 dvs. endast två 50 p kurser kan räknas)

23 Grundläggande Behörighet
Följande krävs: Fullständigt slutbetyg från nationellt program eller specialutformat program Godkänt i minst 2250 gymnasiepoäng Godkänt i kärnämneskurserna i svenska (eller svenska som andraspråk), engelska och matematik. (Sv A+B/Sv2A+B, Ma A, En A). Idrott och hälsa A räknas alltid med i jämförelsetalet 23 23

24 Särskild Behörighet Till många utbildningar krävs ofta mer förkunskaper än enbart grundläggande behörighet. Vilken särskild behörighet som krävs varierar från utbildning till utbildning men vanligast är krav på vissa gymnasiekurser, med lägst betyg 3 eller Godkänd. 24 24

25 Exempel på utbildningar och deras särskilda behörighetskrav till svenska universitet och högskolor (gäller för ht-11) Kontrollera själv –variationer mellan Universitet kan förekomma. Utbildning Motsvarar i kurser Psykologprogrammet Ma B, Sh A Läkarutbildningen Ma D, Fy B, Ke B, Bi B Tandläkarutbildningen Ma D, Fy B, Ke B, Bi B Sjuksköterskeprogrammet Ma B, Sh A, Nk B (alt Fy A, Ke A, Bi A) Sjukgymnastutbildningen Ma B, Sh A, Nk B (alt Fy A, Ke A, Bi A) IdH A Socionomprogrammet Ma B, Sh A Arkitektutbildning Ma C, Sh A, Fy A Ke A alt Nk B Högskoleingenjörsutbildning Ma D, Fy B, Ke A Naturvetenskaplig utbildning Ma D, Fy B, Ke B, Bi B Civilingenjörsutbildning Ma E, Fy B, Ke A Fastighetsmäklarprogrammet Ma B/C, Sh A, En A/B Ekonomprogrammet Ma C, Sh A, En B Civilekonom Handelshögskolan Ma D, Sh A, Hi A, En B, steg 3 språk, SvB/Sv2B Internationella ekonomprogrammet Ma C, Sh A, En B och aktuellt språk steg 3 Jurist kandidatprogrammet Hi A, Sh A

26 Utökad kurs Mer än 2500 poäng – utökad kurs.
En kurs som lästs som utökad kurs räknas endast med om den krävs för behörigheten.

27 Specialutformat program
Om man tar bort en karaktärskurs som är obligatorisk på SP Rektor beslutar Framförallt om man har för många gymnasiepoäng Kombinera studier med idrott Senast den 1 oktober i åk 3 Kursen får ej vara avslutad, nyss påbörjad!

28


Ladda ner ppt "Individuellt val till 12/13"

Liknande presentationer


Google-annonser