Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Sidnummer 2014-12-13 1 Val av nummer och nummerbyggnad.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Sidnummer 2014-12-13 1 Val av nummer och nummerbyggnad."— Presentationens avskrift:

1 Sidnummer 2014-12-13 1 Val av nummer och nummerbyggnad

2 Sidnummer 2014-12-13 2 Mål Kunna tillämpa de specifika anvisningar och generella reglerna för att välja ett korrekt nummer när det finns flera möjligheter Kunna tillämpa grundläggande sätt att bygga nummer

3 Sidnummer 2014-12-13 3 Sammanfattning introduktionsdag (1) DDK består av –ett schema som är grunden för nummerbyggnad –sex tabeller med nummer som kan läggas till –en manual –ett relativt index. Notationen består av siffror med en decimalpunkt efter den tredje siffran. DDK har 10 huvudklasser (000-900) som delas in i 100 avdelningar (000-990) och 1000 sektioner (000-999) och vidare i klasser/kategorier Numren är alltid minst tre siffor långa och nollor används för att fylla ut kortare nummer.

4 Sidnummer 2014-12-13 4 Sammanfattning introduktionsdag (2) DDK är hierarkiskt, men ibland avspeglas inte den strukturella hierarkin i numren. Ett nummer per verk används. DDK innehåller många regler och anvisningar som har syftet att klassifikationen ska bli konsekvent.

5 Sidnummer 2014-12-13 5 Regler Anmärkningar Läs alltid anvisningarna!!! 1.Särskilda prioritetsanvisningar och prioritetstabeller 2.Generella regler

6 Sidnummer 2014-12-13 6 Generella regler Tillämpningsregeln Utförligast behandlat Först av två-regeln Tvärvetenskapliga och övergripande nummer Treregeln Nollregeln Prioritetsanvisningar och Prioritetstabeller Sista utvägens tabell Författarens intention

7 Sidnummer 2014-12-13 7 Tillämpningsregeln Verk som handlar om ett ämnes påverkan ett annat ämne, eller tillämpas på ett annat ämne, klassificeras på det påverkade ämnet The infernal Holmes: Dante in Baker Street : essays on Dante's Inferno as reflected in the Sherlock Holmes stories of Sir Arthur Conan Doyle 851.1Italiensk poesi - Före 1375 eller 823.8Engelska romaner och noveller -1837-1899?

8 Sidnummer 2014-12-13 8 Tillämpningsregeln (2) Tillämpningsregeln gäller i fler fall: Databehandling inom matematik – databehandling tillämpat på matematik Statistik för kulturområdet – statistik tillämpat på kultur

9 Sidnummer 2014-12-13 9 Utförligast behandling Klassificera verk om två ämnen med det ämne som behandlas utförligast Belgiens historia (innehåller även lite om Nederländerna) 949.3 Belgien inte 949.2 Nederländerna

10 Sidnummer 2014-12-13 10 Först av två-regeln Ett verk om två ämnen där båda behandlas lika  inget av dem används för att förklara eller introducera det andra  klassificera under det ämne som kommer först i schemat

11 Sidnummer 2014-12-13 11 Först av två-regeln - exempel Working setters and pointers 636.7525 LCSH: Pointing dogs Setters (Dogs) Relative Index entries: Pointers (Dogs) 636.7525 Setters (Dogs) 636.7526 Observera: först = först i DDK:s nummerföljd.

12 Sidnummer 2014-12-13 12 Undantag till först av två-regeln (1) Först av två-regeln gäller inte när två ämnen utgör de huvudsakliga underindelningarna av ett ämne.

13 Sidnummer 2014-12-13 13 Undantag till först av två-regeln - exempel The essential guide to hair, makeup & skin care 646.72 (inte 646.724) 646.72 Hårvård, ansiktsvård, hudvård, nagelvård Klassificera här kosmetologi, kosmetik, smink 646.724 Hårvård 646.726 Ansiktsvård och hudvård 646.727 Nagelvård

14 Sidnummer 2014-12-13 14 Undantag till först av två-regeln (2) Anvisningar i schemat gäller före först av två-regeln Exempel: 972Mexiko, Centralamerika, Västindien, Bermuda 972.8-972.9 Övriga delar av mellersta Amerika Klassificera övergripande verk under 972 972.8Centralamerika 972.9Västindien (Antillerna) och Bermuda

15 Sidnummer 2014-12-13 15 Treregeln Ett verk som behandlar tre eller flera ämnen som är indelningar av ett bredare ämne klassificeras under det första högre numret som inkluderar alla

16 Sidnummer 2014-12-13 16 Treregeln – exempel 1 Cambodia, Thailand & Laos 959 Ämnesord: Kambodja – historia Laos – historia Thailand - historia

17 Sidnummer 2014-12-13 17 Treregeln – exempel 2 Cambodia, Thailand & Laos 959 959 Sydostasien 959.1 Burma (Myanmar) 959.3Thailand 959.4Laos 959.5Malaysia, Brunei, Singapore 959.6Kambodja 959.7Vietnam 959.8Indonesien och Östtimor

18 Sidnummer 2014-12-13 18 Nollregeln Undvik indelningar som börjar med noll om det går att välja mellan 0 och 1-9 på samma ställe i notationens hierarki. Undvik indelningar som inleds med 00 om det är möjligt att välja mellan 00 och 0.

19 Sidnummer 2014-12-13 19 Nollregeln – exempel (1) 636 Djurhållning 636.001-636.009 Standardindelingar 636.01-636.08 [Särskilda ämnen inom djurhållning] (t.ex. avel, omvårdnad, skötsel, träning, utfodring ) 636.1-636.8 Särskilda slags tamdjur (t.ex. hästar, nötkreatur, fjäderfä, katter, hundar)

20 Sidnummer Nollregeln – exempel (2) 2014-12-13 20 Step by step organic flower gardening 635.987 LCSH: Flower gardening Organic gardening Relative Index entries: Floriculture 635.9 Flower gardening 635.9 Organic gardening 635.0484 Organic gardening—floriculture 635.987

21 Sidnummer 2014-12-13 21 Övergripande nummer Ett nummer för ett verk som täcker in alla delar av ett ämne när det behandlas inom en disciplin. Delarna kan finnas inom ett nummerintervall eller vara utspritt i delen av schemat eller tabellen.

22 Sidnummer 2014-12-13 22 Övergripande nummer - exempel (1) Literature in the Greek and Roman worlds: a new survey 880.09 Indexingångar: Klassisk grekisk litteratur880 Klassiska litteraturer (grekiska och latin) 880 Klassiska litteraturer (grekiska och latin) - historia880.09 Grekisk litteratur 880 Latinsk litteratur870

23 Sidnummer 2014-12-13 23 Övergripande nummer - exempel (2) Literature in the Greek and Roman worlds: a new survey 880.09 880 Klassisk grekisk litteratur och litteraturer på besläktade grekiska språk Klassificera här övergripande verk av eller om litteraturer på klassiska språk (grekiska och latin) För latinsk litteratur se 870 Observera: anvisningen kör över först av två-regeln

24 Sidnummer 2014-12-13 24 Tvärvetenskapliga nummer Ett nummer som används för verk som behandlar ett ämne ur mer än en disciplins perspektiv. Verket måste omfatta den disciplin där det tvärvetenskapliga numret är placerat. I indexet visas det tvärvetenskapliga numret för varje term.

25 Sidnummer 2014-12-13 25 Tvärvetenskapliga nummer – exempel (1) Water : science and issues 553.703 “This four-volume encyclopedia brings together contributors from the full range of disciplines concerned with the science, politics, and economics of water....” LCSH: Water—Encyclopedias Hydrology—Encyclopedias Hydrogeology—Encyclopedias

26 Sidnummer 2014-12-13 26 Tvärvetenskapliga nummer – exempel (2) Relativa indexet: Allmänna uppslagsverk 030 Lexikon, uppslagsverk, konkordanser T1—03 Oceanografi och maringeologi 551.46 Hydrologi 551.48 Vatten 553.7 Vatten — ekonomisk geologi 553.7 Vatten — folklore 398.26 Vatten — juridik 346.04691 Vatten — kemi546.22 Vatten — landskapsarkitektur714 Vatten –- meteorologi551.57 Vatten –- religiös tillbedjan 202.12

27 Sidnummer 2014-12-13 27 Prioritetsanvisningar och prioritetstabeller Särskilda anvisningar i schemat för vilket nummer som ska föredras Gäller före de generella reglerna

28 Sidnummer Prioritetanvisning 363.728 Avfall Förutsatt att inga andra anvisningar ges, klassificera ett ämne med aspekter inom två eller flera indelningar av 363.728 under det nummer som kommer sist, t.ex. återanvändning av metallskrot 363.7288 (inte 363.7282)363.728363.7288363.7282 363.7288 Särskilda typer av avfall 363.7282 Återvinning363.7288363.7282 2014-12-13 28

29 Sidnummer 2014-12-13 29 Prioritetstabell – exempel (1) 641.5 Matlagning Förutsatt att inga andra anvisningar ges, observera prioritetsordningen i tabellen nedan, t.ex. matlagning utomhus för barn 641.5622 (inte 641.578) Matlagning för speciella situationer, skäl, åldrar641.56 Matlagning i storkök, restaurangkök, på resor, utomhus641.57 Ekonomisk och tidssparande matlagning641.55 Matlagning med särskilda bränslen, apparater, redskap641.58 Tillagning av särskilda måltider641.52-641.54 Nybörjarmatlagning och gourmetmatlagning641.51 Matlagning som är karakteristisk för särskilda geografiska miljöer, etnisk matlagning641.59

30 Sidnummer 2014-12-13 30 Prioritetstabell – exempel (2) 150Psykologi Förutsatt att inga andra anvisningar ges, observera prioritetsordningen i tabellen nedan, t.ex. barns känslor 155.4124 (inte 152.4): Anlagstest153.94 Jämförande psykologi156 Undermedvetna och förändrade medvetandetillstånd och processer 154 Differentiell psykologi och utvecklingspsykologi155 Sinnesförnimmelser, rörelse, känslor, fysiologiska drifter 152 Mentala processer och intelligens (utom 153.94)153 Tillämpad psykologi 158158

31 Sidnummer 2014-12-13 31

32 Sidnummer Hänvisningar och anmärkningar Läs! 2014-12-13 32

33 Sidnummer 2014-12-13 33 Anmärkningar Används för att ange vad som ingår i en klass, och vad som klassificeras någon annanstans. Används för att ange hur nummer ska byggas och nummer väljas när flera nummer är möjliga. Särskilt viktiga: Se-anmärkning Klassificera här-anmärkningar Omfattar-anmärkningar

34 Sidnummer 2014-12-13 34 Se-hänvisningar Används för att visa att ett ämne som logiskt hör till den hierarki där hänvisningen finns klassificeras någon annanstans T2—485Sverige För indelningar av Sverige se T2—486-T2—488.

35 Sidnummer 2014-12-13 35 Klassificera här-anmärkningar (1) Anger de huvudsakliga ämnena i en klass Anger ämnen som ungefärligen utgör hela klassen, även om de skulle vara vidare eller snävare än rubriken Används för att ange övergripande och tvärvetenskapliga nummer

36 Sidnummer 2014-12-13 36 Klassificera här - exempel 333.95 Biologiska resurser Klassificera här biologisk mångfald, biosfär

37 Sidnummer 2014-12-13 37 Klassificera här-anmärkningar (2) Har hierarkisk genomslagskraft Standarindelningar kan tillfogas Andra sätt att bygga nummer är tillåtna

38 Sidnummer 2014-12-13 38 Omfattar-anmärkningar (1) Anger ämnen med ståplats på ett nummer

39 Sidnummer 2014-12-13 39 Omfattar-anmärkningar (2) Den som har ståplats väntar på en sittplats Ämnen har ståplats i väntan på att tillräckligt mycket litteratur ska publiceras om den så att de får egna nummer (=sittplats) Därför kan inte numren byggas ut, varken med standardindelningar eller på andra sätt

40 Sidnummer 2014-12-13 40 Omfattar-anmärkningar - exempel 392.4Seder vid uppvaktning och förlovning Omfattar brudköp, nattfrieri, trolovning mellan minderåriga, äktenskapsförmedling Förlovningsseder – Sverige392.409485 Nattfrieri – Sverige392.4

41 Sidnummer Val av nummer 2014-12-13 41

42 Sidnummer 2014-12-13 42 Val av nummer - tillvägagångssätt Bestäm ämnet Översätt ämnet till Deweyschemat Bestäm disciplin Använd indexet som en ingång till systemet, men läs alltid i systemet också Läs anvisningarna – även uppåt i hierarkin Ta hänsyn till författarens intention Följ de grundläggande reglerna

43 Sidnummer 2014-12-13 43 Val av nummer Ett enda nummer per verk, inga dubbelklassningar Numera finns fält i MARC-formatet för att lägga till ytterligare en Deweykod, men de flesta bibliotek tillämpar inte detta Ämnesord viktigt Ofta kan flera aspekter uttryckas i en enda Deweykod

44 Sidnummer 2014-12-13 44 En kod uttrycker flera aspekter - exempel Bröllopssånger för en röst DDK: 783.21587 783.2 Soloröst + 1.587 Bröllop och äktenskap (från 781.5 : Typer av musik) SAB: Yöbb / XöbbBröllopsmusik Yoaba / Xoaba 1 röst + piano Yoabb / Xoabb1 röst + orgel

45 Sidnummer 2014-12-13 45 Val av nummer När ett basnummmer valts är nästa steg att undersöka om de aspekter av verkets ämne som valts bort kan uttryckas med hjälp av nummerbyggnad Ofta kan de det Det korrekta numret kan ofta byggas vidare på Om man läser anvisningarna under de möjliga numren, även uppåt i hierarkin, hänvisas man ofta rätt

46 Sidnummer 2014-12-13 46 Nummerbyggnad Nummerbyggnad innebär att ett nummer från schemat utökas och blir mer specifikt genom att notation från tabeller eller andra delar av schemat tillfogas Numret från schemat som byggs ut kallas basnummer Nummer byggs bara om ämnet ungefärligen motsvarar hela numret

47 Sidnummer 2014-12-13 47 Ämnen som motsvarar ungefärligen hela numret Ämnen som anges i anmärkning om att standardindelning kan tillfogas Ämnen i ”Klassificera här”- anmärkningar Ämnen som motsvarar mer än hälften av numrets innehåll Ämnen som täcker åtminstone tre av numrets underordnade indelningar (eller två om numret endast har tre underordnade indelningar) Ämnen som är ekvivalenta till ämnen som ungefärligen motsvarar det hela

48 Sidnummer 2014-12-13 48 Sista utvägens tabell 1.Typer av saker 2.Delar av saker 3.Material från saker, typer, delar 4.Egenskaper hos saker, typer, delar och material 5.Processer i saker, typer, delar och material 6.Utövande av verksamhet på saker, typer, delar och material 7.Hjälpmedel för att utföra sådan verksamhet

49 Sidnummer 2014-12-13 49 Reglerna Om det går lätt att välja nummer utan reglerna, så behöver man inte tillämpa reglerna i det fallet Många regler, men reglerna samverkar Nollregeln, tillämpningsregeln och sista utvägens tabell säger ofta samma sak

50 Sidnummer 2014-12-13 50 Sammanfattning (1) Valet av nummer styrs av ett antal generella regler och av anvisningarna i schemat Anvisningarna i schemat gäller före de generella reglerna Anvisningarna kan ha formen av prioritetsanvisningar och prioritetstabeller Vid val av nummer ska man ta hänsyn till författarens intention

51 Sidnummer 2014-12-13 51 Sammanfattning (2) Nummerbyggnad –ett nummer från schemat utökas och blir mer specifikt genom att notation från tabeller eller andra delar av schemat tillfogas Nummer byggs bara för ämnen som ungefärligen utgör hela klassen Notation från andra delar av schemat tillfogas bara när det finns anvisningar om att göra det

52 Sidnummer 2014-12-13 52 Övningar Hitta rätt deweynummer. Vilken regel styr valet? 1. Gorillor, schimpanser och orangutanger (övergripande verk) 2. Swaziland och Lesothos historia 3. Vulkaner och jordbävningar (tvärvetenskapligt verk) 4. Lydnadsträning för din dvärgschnauzer 5. Medelålders kvinnor som arbetstagare [arbetsmarknadsekonomi ]

53 Sidnummer Kontakt 2014-12-13 53 harriet.aagaard@kb.se 010-7093612 pia.leth@kb.se 010-7093637 dewey@kb.se


Ladda ner ppt "Sidnummer 2014-12-13 1 Val av nummer och nummerbyggnad."

Liknande presentationer


Google-annonser