Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

PRESENTATION GR MÖTET 28 JUNI 2007 ROBERT HÖGHIELM

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "PRESENTATION GR MÖTET 28 JUNI 2007 ROBERT HÖGHIELM"— Presentationens avskrift:

1 PRESENTATION GR MÖTET 28 JUNI 2007 ROBERT HÖGHIELM robert.hoghielm@lhs.se

2 BEHOVET AV ATT UPPKVALIFICERA EUROPAS ARBETSKRAFT 75 MILLIONER AV EUROPAS ARBETSKRAFT HAR MYCKET LÅGA FÄRDIGHETER, EN TREDJEDEL AV ARBETSKRAFTEN CEDEFOP GÖR I EN ANALYS FRÅN 2004 ATT SÅ MYCKET SOM 50% AV NYA ARBETSTILLFÄLLEN 2010 KRÄVER POST GYMNASIAL UTBILDNING ENDAST 15% AV NYA ARBETSTILLFÄLLEN KOMMER ATT KRÄVA LÄGRE UTBILDNING ÄN MOTSVARANDE GYMNASIAL UTBILDNING

3 EN FRÅGA OM ATT VÄLJA STRATEGI I STORBRITTANIEN SATSAR MAN SEDAN 2002 PÅ ATT IMPLEMENTERA VQ (VOCATIONAL QUALIFICATION) PROBLEMET MAN INTE LYCKATS LÖSA ÄR HUR UTBILDNINGSSYSTEMET TILLRÄCKLIGT SNABBT SKALL SVARA PÅ FÖRÄNDRADE KVALIFIKATIONSKRAV I ARBETSLIVET I TYSKLAND GÅR MAN EN ANNAN VÄG: MAN HAR ETT ADMINISTRATIVT SYSTEM SOM ÄR INRIKTAT PÅ ATT UPPRÄTTHÅLLA KONTAKTEN UTBILDNINGSANORDNARE AV YRKESUTBILDNING OCH ARBETSLIV PROBLEMET ÄR ATT DESSA TVÅ OMRÅDEN ORGANISATORISKT I ALLT FÖR STOR UTSTRÄCKNING ÄR SKILDA FRÅN VARANDRA VAD GÖR VI I SVERIGE?

4 PEOPLE Partnerskap för lika möjligheter och livslångt lärande Fas II genomförande juli 2002 - juni2005

5 Verkstadsföretag 125 anställda Vallviks Bruk Massafabrik 200 anställda Hälsingekusten INSECO Logistikföretag 16 anställda Arbetsförmedlingen CFL/Söderhamns kommun Centrum för flexibelt lärande Kommunala vuxenutbildningen i Söderhamn Verkstadsföretag 8 anställda Söderhamn Eriksson

6 96% har gått från arbetslöshet till någon form av anställning relationer skapas mellan aktörerna uthållig lösning: - processtekniska programmet fortsatte 1 år - växla upp till KY kompetensutveckling för lärare Söderhamnsrapporten ”Yrkesbaserat lärande” (2005) Resultat

7 BEHANDLAT TEORI (KODIFIERAD KUNSKAP) SKILT FRÅN PRAKTIK (SITUERAT OCH TYST KUNSKAP) Historiskt har de flesta läroplaner för yrkesutbildning… robert.hoghielm@lhs.se

8 KUNSKAPSPROBLEMATIKEN TRADITIONELL GYMNASIAL YRKESUTBILDNING: ÄR BASERAD PÅ SKOLANS KRAV I GRUNDEN FINNS EN ADDITIV SYN PÅ KUNSKAP ÄR SPLITTRAD I TIMPLANER OCH ÄMNEN EN PASSIV LÄRANDEPROCESS ÄR FRAMTRÄDANDE LÄROPLANENS SEKVENSERING ÄR BASERAD PÅ KOMPLEXITETSPRINCIPEN MED BETYDELSEN FRÅN ENKELT TILL KOMPLEXT

9 ARBETSFÖRLAGT LÄRANDE HAR ETT INBYGGT SKOLPERSPEKTIV: HUR OCH VAR SKALL ARBETSLIVET PASSAS IN I SKOLANS TEORETISKA KURSER? robert.hoghielm@lhs.se

10 LÄRANDEPROCESSEN SES SOM EN PROCESS AV DELTAGANDE. BETONAR EN SUCCESSIV “INSKOLNING” TILL YRKETS PRAKTIKGEMENSKAP INTE NÅGOT YRKE KAN TILLÄGNAS GENOM ENDAST TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER ELLER GENOM EN DEDUKTIV METOD BASERAD PÅ TEORI, METOD, OBSERVATIONER OCH PRAKTIK Alternativet robert.hoghielm@lhs.se

11 SYFTET MED PROJEKTET ”EN NY YRKESUTBILDNING”: Att åstadkomma ett paradigmatiskt skifte rörande hur landets yrkesinriktade gymnasiala utbildningar skall organiseras och genomföras robert.hoghielm@lhs.se

12 Norra Västerbotten Hälsingland Dalarna Järfälla Västra Götaland Kalmar län Totalt 28 kommuner

13 Arbetssätt Lärare, skolledare, handledare, företagare Lokala och regionala politiker och tjänstemän Rikspolitiker och tjänstemän Seminarium Lokala – regionala exempel Seminarium Lokalt planeringsarbete Spridning via hemsidan Seminarium Lokala – regionala exempel Konferenser, möten, seminarier mm

14 YRKESKULTUR YRKESPRAXIS YRKESKUNSKAP YRKETS BESTÅNDSDELAR LÄRSTÄLLE (lärande i olika miljöer) På arbetsplatsen i produktionen Genom att delta i produktionen Alla former av kunskap Arbetsplatsen Undervisning i Skolliknande sammanhang Uförande av yrkes- arbete bestämmer när teorin skall behandlas robert.hoghielm@lhs.se

15 Yrkesutövningen bestämmer när teorin kommer in Det är ej fråga om lärlingsutbildning Traditionell lärlingsutbildning medger ej att lärlingen kritiskt granskar och ifrågasätter mäster YBL konceptet: robert.hoghielm@lhs.se

16 ELEVERNA TILLBRINGAR MER ÄN HÄLFTEN AV TIDEN I ARBETSLIVET SKOLORNA MÅSTE ANPASSA SIG TILL YRKESUTÖVNINGEN TEORIINSLAGEN FÖLJER OLIKA CYKLER SOM VARIERAR BEROENDE PÅ DEN STUDERANDES BEHOV SKOLVERKSAMHETEN BLIR INRIKTAD PÅ VAD SOM EFTERFRÅGAS INTE PRIMÄRT VAD SOM STÅR I LÄROPLANEN YBL innebär således följande: robert.hoghielm@lhs.se

17 SKOLANS MILJÖ KAN BETRAKTAS SOM BÄRARE AV EN SKOLKULTUR MED EN EGEN PRAKTIK DENNA PRAKTIK ÄR SKILD FRÅN PRAKTIKER SOM UTÖVAS I ANDRA MILJÖER ARBETSLIVET I SIN TUR HAR SIN/SINA KULTURER SOM KAN VÄXLA MEN SOM ÄR SKILT FRÅN SKOLANS Var finns problemet? robert.hoghielm@lhs.se

18 ARBETSPLATSEN GER MÖJLIGHET ATT FÖRVÄRVA FÄRDIGHETER, (SITUERAD KUNSKAP) REFELEKTION ÖVER PRAKTIKEN TEORI SOM TILLÄMPAS PÅ PRAKTIKEN (KODIEFERAD KUNSKAP) PROGRESSIONISTISK ANSATS TEX INOM ÄMNET KEMI: ATT BÖRJA MED SVAVELFÖRENINGAR OCH SLUTA MED PLASTER Att passera olika gränssnitt robert.hoghielm@lhs.se

19 TVÅ OLIKA LOGIKER: PERIFERI CENTRUM ( Här finns mäster) SKOLÄMNE 1 SKOLÄMNE 2 YRKESLIVET OCH DESS KULTUR Relationen mellan de två kulturerna SKOLAN OCH DESS KULTUR robert.hoghielm@lhs.se

20 SAMMANFÖRA DESSA KULTURER ORGANISERA UTBILDNINGEN SÅ ATT DE TVÅ KULTURERNA KAN KOMMUNICERA MED VARANDRA Konsekvenser för yrkesprogrammen? robert.hoghielm@lhs.se

21 FINNS DET NÅGOT ÖVERGRIPANDE PROBLEM MED YBL? DET PEDAGOGISKA ARBETSSÄTTET BYGGER PÅ SITUERAT LÄRANDE YBL INNEBÄR SÅLEDES ATT YRKESVERKSAMHETEN STYR NÄR TEORI/TEORETISKA ÄMNEN KOMMER IN ELEVEN MÅSTE FÖRSTÅ SKILLNADEN MELLAN SITUERAD KUNSKAP OCH KODIFIERAD KUNSKAP SITUERAT LÄRANDE PÅ EN ARBETSPLATS KAN INNEBÄRA ATT ELEVEN ENDAST MÖTER ENKLA PROBLEM INOM YRKET OCH SÄLLAN ELLER ALDRIG MER KOMPLEXA DET RÄCKER SÅLEDES INTE MED KOGNITIVT LÄRLINGSSKAP LÖSNINGEN ÄR ATT KOPPLINGEN TILL LÄROPLANEN ÄR TYDLIG DÄR YRKETS KOMPLEXA INSLAG BETONAS

22 VAD KAN SVERIGE BIDRA MED? U.K. ARBETAR MED CENTRALA VQ TYSKLAND HAR EN ADMINISTRATIV LÖSNING SOM GÖR ATT KOMMUNIKATIONEN UTBILDNINGSANORDNARE AV YRKESUTBILDNINGAR OCH ARBETSLIV KAN BLI FÖR KOMPLEX SVERIGE KAN VISA PÅ EN TÄNKBAR MODELL SOM BETONAR DET LOKALA OCH REGIONALA VILKET INNEBÄR ETT MYCKET NÄRA SAMARBETE MELLAN UTBILDNINGSANORDNARE OCH ARBETSLIV (EJ BRANSCH) VARJE REGION ANALYSERAR DE KOMPETENSBEHOV SOM FINNS VILKET STYR SATSNINGEN PÅ DEN LOKALA YRKESUTBILDNINGEN VILKET FÖRUTSÄTTER ETT YBL LIKNANDE PEDAGOGISKT ARBETSSÄTT BONUS BLIR ETT INCITAMENT FÖR REGIONAL UTVECKLING


Ladda ner ppt "PRESENTATION GR MÖTET 28 JUNI 2007 ROBERT HÖGHIELM"

Liknande presentationer


Google-annonser