Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Miljökonsekvensbeskrivning (MKB)

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Miljökonsekvensbeskrivning (MKB)"— Presentationens avskrift:

1 Miljökonsekvensbeskrivning (MKB)
En metod för att beskriva en tänkt åtgärds effekter på miljön och hur negativa effekter kan minskas Plan & Trafik avdelningen

2 Miljökonsekvensbeskrivning (MKB)
Ett annat sätt för att visa att man haft hänsynsreglerna (2 kap) i tankarna Samråd viktigt Plan & Trafik avdelningen

3 ”Projekt-MKB” ”Plan MKB” (ibland även kallad SMB)
Två typer av MKB: ”Projekt-MKB” ”Plan MKB” (ibland även kallad SMB) Plan & Trafik avdelningen

4 Plan & Trafik avdelningen
ProjektMKB Ansökan om tillstånd för industrier, vägar mm Tillåtlighetsprövning Tillstånd som rör vissa naturområden ESBO-konventionen Plan & Trafik avdelningen

5 Plan & Trafik avdelningen
ProjektMKB Om verksamheten kan medföra Betydande MiljöPåverkan (BMP) Utökad miljökonsekvensbedömning …. . Ett utökat samråd Plan & Trafik avdelningen

6 Syfte Integrera miljöaspekter så att en hållbar utveckling främjas.
PlanMKB Syfte Integrera miljöaspekter så att en hållbar utveckling främjas. Plan & Trafik avdelningen

7 Plan & Trafik avdelningen
PlanMKB Myndighet eller kommun … upprättar eller ändrar en plan eller ett program ….. om dess genomförande kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. ESBO-konvetionen Plan & Trafik avdelningen

8 Plan & Trafik avdelningen
Innehåll ProjektMKB Lokalisering, utformning och omfattning Alternativ Möjligheten att minska påverkan Påverkan på hälsa, miljön och hushållning Hur man beaktat MKN Om verksamheten eller åtgärden inte blir av – vad händer En icke-teknisk sammanfattning Plan & Trafik avdelningen

9 Plan & Trafik avdelningen
Innehåll PlanMKB Innehåll, förhållande till andra planer mm Beskrivning av miljöförhållandena Vad händer om den inte genomförs Koppling till miljökvalitetsmål Plan & Trafik avdelningen

10 Plan & Trafik avdelningen
Innehåll PlanMKB Påverkan på biologisk mångfald, befolkning, människors hälsa, djurliv, växtliv, mark, vatten, luft, klimatfaktorer, materiella tillgångar, landskap, bebyggelse, forn- och kulturlämningar och annat kulturarv samt det inbördes förhållandet mellan dessa miljöaspekter, Plan & Trafik avdelningen

11 Plan & Trafik avdelningen
Innehåll PlanMKB Åtgärder för att förebygga, hindra eller motverka …… Hur bedömningen gjorts Uppföljning och övervakning En icke-teknisk sammanfattning Plan & Trafik avdelningen

12 Miljökvalitetsnormer Gränsvärden med makt – eller?
Plan & Trafik avdelningen

13 Dygnsmedelvärden för kvävedioxid år 2000
Plan & Trafik avdelningen

14 Plan & Trafik avdelningen
Frisk luft på väg Stärk kollektivtrafikens konkurrenskraft Dämpa ökningen av biltrafiken Främja ny teknik Anpassa lagstiftningen Plan & Trafik avdelningen

15 Antal personresor, till/från och inom Göteborg 1960-2003
Plan & Trafik avdelningen

16 Dygnsmedelvärden 2006 med åtgärdsprogram
Plan & Trafik avdelningen

17 Plan & Trafik avdelningen
50 45 40 35 y = 4,9218x ,3 R 2 = 0,8803 30 PM10 (µm/m3) 25 y = -0,9628x R 2 = 0,3366 20 15 10 Krav på vinter- däck införs 5 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 Tid (år) Plan & Trafik avdelningen


Ladda ner ppt "Miljökonsekvensbeskrivning (MKB)"

Liknande presentationer


Google-annonser