Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Www.miljo.goteborg.se Plan & Trafik avdelningen Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) En metod för att beskriva en tänkt åtgärds effekter på miljön och hur.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Www.miljo.goteborg.se Plan & Trafik avdelningen Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) En metod för att beskriva en tänkt åtgärds effekter på miljön och hur."— Presentationens avskrift:

1 Plan & Trafik avdelningen Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) En metod för att beskriva en tänkt åtgärds effekter på miljön och hur negativa effekter kan minskas

2 Plan & Trafik avdelningen Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) Ett annat sätt för att visa att man haft hänsynsreglerna (2 kap) i tankarna Samråd viktigt

3 Plan & Trafik avdelningen Två typer av MKB: ”Projekt-MKB” ”Plan MKB” (ibland även kallad SMB)

4 Plan & Trafik avdelningen ProjektMKB Ansökan om tillstånd för industrier, vägar mm Tillåtlighetsprövning Tillstånd som rör vissa naturområden ESBO-konventionen

5 Plan & Trafik avdelningen ProjektMKB Om verksamheten kan medföra Betydande MiljöPåverkan (BMP) Utökad miljökonsekvensbedömning ….. Ett utökat samråd

6 Plan & Trafik avdelningen PlanMKB Syfte Integrera miljöaspekter så att en hållbar utveckling främjas.

7 Plan & Trafik avdelningen PlanMKB Myndighet eller kommun … upprättar eller ändrar en plan eller ett program ….. om dess genomförande kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. ESBO-konvetionen

8 Plan & Trafik avdelningen Innehåll ProjektMKB Lokalisering, utformning och omfattning Alternativ Möjligheten att minska påverkan Påverkan på hälsa, miljön och hushållning Hur man beaktat MKN Om verksamheten eller åtgärden inte blir av – vad händer En icke-teknisk sammanfattning

9 Plan & Trafik avdelningen Innehåll PlanMKB Innehåll, förhållande till andra planer mm Beskrivning av miljöförhållandena Vad händer om den inte genomförs Koppling till miljökvalitetsmål

10 Plan & Trafik avdelningen Innehåll PlanMKB Påverkan på biologisk mångfald, befolkning, människors hälsa, djurliv, växtliv, mark, vatten, luft, klimatfaktorer, materiella tillgångar, landskap, bebyggelse, forn- och kulturlämningar och annat kulturarv samt det inbördes förhållandet mellan dessa miljöaspekter,

11 Plan & Trafik avdelningen Innehåll PlanMKB Åtgärder för att förebygga, hindra eller motverka …… Hur bedömningen gjorts Uppföljning och övervakning En icke-teknisk sammanfattning

12 Plan & Trafik avdelningen Miljökvalitetsnormer Gränsvärden med makt – eller?

13 Plan & Trafik avdelningen Dygnsmedelvärden för kvävedioxid år 2000

14 Plan & Trafik avdelningen Stärk kollektivtrafikens konkurrenskraft Dämpa ökningen av biltrafiken Främja ny teknik Anpassa lagstiftningen Frisk luft på väg

15 Plan & Trafik avdelningen Antal personresor, till/från och inom Göteborg

16 Plan & Trafik avdelningen Dygnsmedelvärden 2006 med åtgärdsprogram

17 Plan & Trafik avdelningen y = -0,9628x R 2 = 0,3366 y = 4,9218x ,3 R 2 = 0, Tid (år) PM10 (µm/m3) Krav på vinter- däck införs


Ladda ner ppt "Www.miljo.goteborg.se Plan & Trafik avdelningen Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) En metod för att beskriva en tänkt åtgärds effekter på miljön och hur."

Liknande presentationer


Google-annonser