Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Motivation och emotion Psykologprogrammet, PI Experimentell psykologi, 101203 Arne Öhman.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Motivation och emotion Psykologprogrammet, PI Experimentell psykologi, 101203 Arne Öhman."— Presentationens avskrift:

1 Motivation och emotion Psykologprogrammet, PI Experimentell psykologi, 101203 Arne Öhman

2 Vad menas med motivation? Motivation svarar på frågan ”varför”? ”Motivation styr beteendet och har vanligtvis två sidor: den aktiverar beteende och leder det mot ett mål”

3 Motivationens två sidor (1) ”Bakifrånstyrning”:Vi knuffas framåt av inre motivationskällor (motivation aktiverar beteende) ”Framifrånstyrning”: Vi dras framåt av mål (motivation riktar beteende)

4 Motivationens två sidor (2) Motivation: En disposition att handla på visst sätt Emotion: En reaktion på stimuli asocierade med motiverade handlingar

5 Olika sidor av samma sak? BehovMotivationMål FortplantningSexuell lust Fortplantnings objekt VätskaTörstDryck NäringHungerFöda OmväxlingNyfikenhetNya stimuli Anknytning Tillit/Separation Trygg bas Social statusDominansUppskattning

6 Forskningstraditioner Instinkt/drift/behov. Fokus på organisation av den inre motivationskällan. Instinktsteorier: James, McDougall: långa listor av instinkter; Freud: livsdrift (sex, libido), och dödsdrift Driftsteorier. Behavioristisk inlärningsteori: Generell drift (summan av hunger, törst, etc); driftsreduktion som belöning Behovsteorier. Maslows behovsteori

7 Forskningstraditioner ”Incentive”, mål, motiv Utgår från att organismer är naturligt aktiva. Fokuserar på hur mål drar till sig beteenden. Knyter ihop motivation och emotion. Det emotion målet utlöser bestämmer handlingen. Ger en central roll åt hjärnans belöningssystem i motivation och emotion. Stimuli som triggar detta ger lust och glädje och suger åt sig beteenden

8 Forskningstraditioner Kombinationsansatser Inre tillstånd sensitiserar responser till stimuli som svarar mot tillståndet, t ex: hunger ger uppmärksamhet mot mat (som lindrar hunger), sexuell lust fokuserar uppmärksamheten mot erotiska stimuli (som ökar lusten), Rädsla fokuserar uppmärksamheten på hot, osv.

9 Motiverat beteende Forageringsbeteende, dvs motivationstillstånd som sätter igång instrumentellt sökande efter målobjekt Konsummatoriskt beteende, dvs instinktivt beteende som bemäktigar sig målobjektet (t ex äta upp maten; ha sex) Dessa beteendeformer har olika organisation och neurobiologisk bas

10 Homeostasprincipen Generella reglerprinciper Reglerat system Korrektions- system Set value Jämförelse- system Avvikelsesignal Aktuellt systemvärde Korrektions- signal (+-)

11 Homeostas som analysverktyg för motivation Vilket är det reglerade systemet? Vilken är den reglerade parametern? Hur fastställs ”set value” (börvärde)? Vilket är jämförelsesystemet? Vilket är kontrollsystemet? Homeostatisk och icke-homeostatisk motivation

12 Socialitetens två poler Kärlek –Intimitet –Livsdrift –Samarbete, tillhörighet, prosocialt beteende Makt –Överordning - underordning –Dödsdrift –Konkurrens,dominans,antisocialt beteende

13 Dalai Lama At the most fundamental level our nature is compassionate, and cooperation, not conflict, lies at the heart of the basic principles that govern our human existence

14 Sociala Motivationsdimensioner Affiliation (Tillhörighet) –Behov av relationer präglade av tillgivenhet, värme och vänskap Attachment (Anknytning) –Behov av ansvarstagande, tillitsfulla relationer Assertion (Självhävdelse) –Behov av makt, inflytande och dominans

15 Emotions and Social Dimension of Motivation Affiliation Assertion Attachment Anxiety Trus t Affection Sadness Shame Anger Fig 9.1 i Oatley et al. (förbättrad)


Ladda ner ppt "Motivation och emotion Psykologprogrammet, PI Experimentell psykologi, 101203 Arne Öhman."

Liknande presentationer


Google-annonser