Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

TMALL 0141 Presentation v 1.0 Vad händer i Sverige? Upphandling och krav Lars Petersson Nationell samordnare vägmarkering Nationellt Underhåll.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "TMALL 0141 Presentation v 1.0 Vad händer i Sverige? Upphandling och krav Lars Petersson Nationell samordnare vägmarkering Nationellt Underhåll."— Presentationens avskrift:

1 TMALL 0141 Presentation v 1.0 Vad händer i Sverige? Upphandling och krav Lars Petersson Nationell samordnare vägmarkering Nationellt Underhåll

2 2 SVMF Höstmöte 2014 Vad händer i Sverige? Utförda volymer 2014 Revidering av tekniska kraven Begränsning av miljöstörande utsläpp Maskinell läggning av tvärgående och övriga markeringar Upphandling 2015 Samverkan kring APV Revidering av VGU

3 3 SVMF Höstmöte 2014 Utförda volymer 2014 – Nationellt Underhåll

4 4 SVMF Höstmöte 2014 Utförda volymer 2014 – Nationellt Underhåll

5 5 SVMF Höstmöte 2014 Utförda volymer 2014 – Nationellt Underhåll

6 6 SVMF Höstmöte 2014 Utförda volymer 2014 – Nationellt Underhåll

7 7 SVMF Höstmöte 2014 Utförda volymer 2014 – Nationellt Underhåll

8 8 SVMF Höstmöte 2014 Utförda volymer 2014 – Nationellt Underhåll

9 9 SVMF Höstmöte 2014 Utförda volymer 2014 – Nationellt Underhåll Motsvarar ca 3-4 räddade liv/år

10 10 SVMF Höstmöte 2014 Revidering av tekniska kraven Utförandeentreprenad –Ansluter till Anläggnings AMA13, med Teknisk Beskrivning –Ersätts via Mängdförteckning. 2(3) MF uppdelad på icke skyddsklassad och skyddsklassad Totalentreprenad –Krav i funktionsbeskrivning –Ersätts via betalplan.

11 11 SVMF Höstmöte 2014 Revidering av tekniska kraven - Funktionskrav Retroreflektion Rl Luminans- koefficient Qd Friktion SFT(PFT) TorrVåt Längs- gående Tvärg och övriga Längs- gående Tvärg och övriga Alla Längs och övriga Tvärgående Funktionsklass enl. EN1436 R3R2RW2*RW0Q3S2S3 Funktionskrav15010035-13050(0,55)55(0,58) * Retroreflexionskravet för våt markering gäller:  för mittlinje på väg med ÅDT ≥ 4000  för kantlinje på väg med ÅDT ≥ 2000  ej för körfältslinjer  ej för vägmarkeringar på väg med hastighetsbegränsning 60 km/tim eller lägre  ej för sträckor med sammanhängande vägbelysning på mer än 2 km

12 12 SVMF Höstmöte 2014 Revidering av tekniska kraven - Utförandekrav ”Längsgående vägmarkeringar ska ha 100 procent vit yta sett rakt uppifrån undantaget heldragna våtsynbara kantlinjer som ska ha minst 60 procent yta jämnt fördelat vit.” Ersätts med: Vägmarkeringar skall utföras så att givna dimensioner och innebörd skall framgå tydligt ur trafikantens perspektiv, samt inom tätort utföras så att de ej alstrar störande buller vid överfart. Heldragna mittlinjer skall utföras heltäckande. Målning med färg får endast utföras på vägar i vägmarkeringsklass 4 och 5, då endast på kantlinjer.

13 13 SVMF Höstmöte 2014 Revidering av tekniska kraven – Krav på kontroll Entreprenören ska verifiera att vägmarkeringar uppfyller i detta dokument ställda krav dels som leveranskontroll vid utförandet och dels som garantikontroll vid garantitidens utgång. Kontroll av längsgående markeringar på det skyddsklassade vägnätet, ska utföras med mobil utrustning enligt metodbeskrivning TDOK 2013:0461*. Kontroll av längsgående markeringar på det icke skyddsklassade vägnätet samt mätobjekt kortare än 1km kan utföras med handhållet instrument enligt TDOK 2013:0462. Tvärgående och övriga markeringar kontrolleras med handhållet instrument enligt TDOK 2013:0462. Handhållna och fordonsmonterade instrument ska kalibreras, underhållas och användas i enlighet med instrument­ leverantörens anvisningar. Då parter inte är överens skall kontrollmätning som avser ligga till grund för reglering utföras av en ekonomiskt och juridiskt oberoende mätleverantör, så kallad tredjepartskontroll. *Tills ett validerat mobilt system för mätning av vägmarkeringarnas geometri, tjocklek och slitagetillstånd finns, utförs vid behov manuell kontroll av dessa parametrar.

14 14 SVMF Höstmöte 2014 Begränsning av miljöstörande utsläpp Grundkrav gäller för år 2015 och 2016 –”Tunga tvåvägsfordon järnväg och TMA fordon ska uppfylla Euro III. Senare Euro-krav är också tillåtna. Övriga tunga fordon ska uppfylla Euro IV. Senare Euro-krav är också tillåtna.” Skärpta krav vilka gäller fr.o.m. år 2017 –”Tunga tvåvägsfordon järnväg ska uppfylla Euro IV. Senare Euro-krav är också tillåtna.Övriga tunga fordon ska uppfylla Euro V. Senare Euro- krav är också tillåtna.”

15 15 SVMF Höstmöte 2014 Maskinell läggning av tvärgående och övriga vägmarkeringar Projektet startade 2008 –Mål att ställa krav 2014 Brev ang. kommande krav fr.o.m. 2015-01-01 Krav i nya kontrakt –Totalentreprenad 2015-01-01 –Utförandeentreprenad 2016-01-01 ”Vid utförande av tvärgående och övriga vägmarkeringar på det skyddsklassade vägnätet samt TEN-T vägnätet, ska utsättning för och utläggning av termoplastisk massa utföras maskinellt från fordonshytt. Arbetet får inte utföras av oskyddad personal som vistas på vägen.”

16 16 SVMF Höstmöte 2014 Upphandling 2015 10 län/distrikt 8 st utförandeentreprenader 2 st totalentreprenader Total kalkylerad anbudssumma 574 mkr

17 17 SVMF Höstmöte 2014 Planerad tidplan vägmarkeringsupphandling 2015 År20142015 MånadSeptOktNovDecJanFebMars Vecka3738394041424344454647484950515212345678910111213 Uhnbvn AC(4+2) BD(4+2) W(3+2) Y(4) Uhnbvö T(3+1) C(3+1) Uhnbvs DG(3+2) DV(3+2) M(4+2) Utförandeentreprenad Totalentreprenad Anbudsdag 2014-11-11, 2014-12-04 Anbudsdag 2014-11-28 Anbudsdag 2014-12-15 Anbudsdag 2014-11-20 Anbudsdag 2014-11-12 Anbudsdag 2014-11-26 Anbudsdag 2014-12-12 Anbudsdag 2015-01-28

18 18 SVMF Höstmöte 2014 Samverkan kring APV En diskussion har förts mellan SVMF och TRV där beslutet fortfarande är att inga skisser kommer att skickas med förfrågningsunderlaget. SVMF ansvarar för exempelsamlingen, men TRV är gärna med och ser över dessa.

19 19 SVMF Höstmöte 2014 Revidering av VGU -Arbetsgång -Tidplan -Anpassat regelverk

20 20 SVMF Höstmöte 2014 TACK!


Ladda ner ppt "TMALL 0141 Presentation v 1.0 Vad händer i Sverige? Upphandling och krav Lars Petersson Nationell samordnare vägmarkering Nationellt Underhåll."

Liknande presentationer


Google-annonser