Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vad händer i Sverige? Upphandling och krav Lars Petersson Nationell samordnare vägmarkering Nationellt Underhåll.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vad händer i Sverige? Upphandling och krav Lars Petersson Nationell samordnare vägmarkering Nationellt Underhåll."— Presentationens avskrift:

1 Vad händer i Sverige? Upphandling och krav Lars Petersson Nationell samordnare vägmarkering Nationellt Underhåll

2 Vad händer i Sverige? Utförda volymer 2014
Revidering av tekniska kraven Begränsning av miljöstörande utsläpp Maskinell läggning av tvärgående och övriga markeringar Upphandling 2015 Samverkan kring APV Revidering av VGU

3 Utförda volymer 2014 – Nationellt Underhåll

4 Utförda volymer 2014 – Nationellt Underhåll

5 Utförda volymer 2014 – Nationellt Underhåll

6 Utförda volymer 2014 – Nationellt Underhåll

7 Utförda volymer 2014 – Nationellt Underhåll

8 Utförda volymer 2014 – Nationellt Underhåll

9 Utförda volymer 2014 – Nationellt Underhåll
Motsvarar ca 3-4 räddade liv/år

10 Revidering av tekniska kraven
Utförandeentreprenad Ansluter till Anläggnings AMA13, med Teknisk Beskrivning Ersätts via Mängdförteckning. 2(3) MF uppdelad på icke skyddsklassad och skyddsklassad Totalentreprenad Krav i funktionsbeskrivning Ersätts via betalplan.

11 Revidering av tekniska kraven - Funktionskrav
Retroreflektion Rl Luminans- koefficient Qd Friktion SFT(PFT) Torr Våt Längs- gående Tvärg och övriga Alla Längs och övriga Tvärgående Funktionsklass enl. EN1436 R3 R2 RW2* RW0 Q3 S2 S3 Funktionskrav 150 100 35 - 130 50(0,55) 55(0,58) * Retroreflexionskravet för våt markering gäller: för mittlinje på väg med ÅDT ≥ 4000 för kantlinje på väg med ÅDT ≥ 2000 ej för körfältslinjer ej för vägmarkeringar på väg med hastighetsbegränsning 60 km/tim eller lägre ej för sträckor med sammanhängande vägbelysning på mer än 2 km

12 Revidering av tekniska kraven - Utförandekrav
”Längsgående vägmarkeringar ska ha 100 procent vit yta sett rakt uppifrån undantaget heldragna våtsynbara kantlinjer som ska ha minst 60 procent yta jämnt fördelat vit.” Ersätts med: Vägmarkeringar skall utföras så att givna dimensioner och innebörd skall framgå tydligt ur trafikantens perspektiv, samt inom tätort utföras så att de ej alstrar störande buller vid överfart. Heldragna mittlinjer skall utföras heltäckande. Målning med färg får endast utföras på vägar i vägmarkeringsklass 4 och 5, då endast på kantlinjer.

13 Revidering av tekniska kraven – Krav på kontroll
Entreprenören ska verifiera att vägmarkeringar uppfyller i detta dokument ställda krav dels som leveranskontroll vid utförandet och dels som garantikontroll vid garantitidens utgång. Kontroll av längsgående markeringar på det skyddsklassade vägnätet, ska utföras med mobil utrustning enligt metodbeskrivning TDOK 2013:0461*. Kontroll av längsgående markeringar på det icke skyddsklassade vägnätet samt mätobjekt kortare än 1km kan utföras med handhållet instrument enligt TDOK 2013:0462. Tvärgående och övriga markeringar kontrolleras med handhållet instrument enligt TDOK 2013:0462. Handhållna och fordonsmonterade instrument ska kalibreras, underhållas och användas i enlighet med instrument­leverantörens anvisningar. Då parter inte är överens skall kontrollmätning som avser ligga till grund för reglering utföras av en ekonomiskt och juridiskt oberoende mätleverantör, så kallad tredjepartskontroll. *Tills ett validerat mobilt system för mätning av vägmarkeringarnas geometri, tjocklek och slitagetillstånd finns, utförs vid behov manuell kontroll av dessa parametrar.

14 Begränsning av miljöstörande utsläpp
Grundkrav gäller för år 2015 och 2016 ”Tunga tvåvägsfordon järnväg och TMA fordon ska uppfylla Euro III. Senare Euro-krav är också tillåtna. Övriga tunga fordon ska uppfylla Euro IV. Senare Euro-krav är också tillåtna.” Skärpta krav vilka gäller fr.o.m. år 2017 ”Tunga tvåvägsfordon järnväg ska uppfylla Euro IV. Senare Euro-krav är också tillåtna.Övriga tunga fordon ska uppfylla Euro V. Senare Euro-krav är också tillåtna.”

15 Maskinell läggning av tvärgående och övriga vägmarkeringar
Projektet startade 2008 Mål att ställa krav 2014 Brev ang. kommande krav fr.o.m Krav i nya kontrakt Totalentreprenad Utförandeentreprenad ”Vid utförande av tvärgående och övriga vägmarkeringar på det skyddsklassade vägnätet samt TEN-T vägnätet, ska utsättning för och utläggning av termoplastisk massa utföras maskinellt från fordonshytt. Arbetet får inte utföras av oskyddad personal som vistas på vägen.”

16 Upphandling 2015 10 län/distrikt 8 st utförandeentreprenader
2 st totalentreprenader Total kalkylerad anbudssumma 574 mkr

17 Planerad tidplan vägmarkeringsupphandling 2015
Utförandeentreprenad Totalentreprenad Planerad tidplan vägmarkeringsupphandling 2015 År 2014 2015 Månad Sept Okt Nov Dec Jan Feb Mars Vecka 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Uhnbvn AC(4+2) BD(4+2) W(3+2) Y(4) Uhnbvö T(3+1) C(3+1) Uhnbvs DG(3+2) DV(3+2) M(4+2) Anbudsdag Anbudsdag Anbudsdag Anbudsdag Anbudsdag Anbudsdag Anbudsdag Anbudsdag Anbudsdag ,

18 Samverkan kring APV En diskussion har förts mellan SVMF och TRV där beslutet fortfarande är att inga skisser kommer att skickas med förfrågningsunderlaget. SVMF ansvarar för exempelsamlingen, men TRV är gärna med och ser över dessa.

19 Revidering av VGU Arbetsgång Tidplan Anpassat regelverk

20 TACK!


Ladda ner ppt "Vad händer i Sverige? Upphandling och krav Lars Petersson Nationell samordnare vägmarkering Nationellt Underhåll."

Liknande presentationer


Google-annonser