Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

11. Webb-baserad GIS All data i en gemensam databasserver All GIS-programvara i en organisationsgemensam applikationsserver En Internetserver med kraftig.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "11. Webb-baserad GIS All data i en gemensam databasserver All GIS-programvara i en organisationsgemensam applikationsserver En Internetserver med kraftig."— Presentationens avskrift:

1 11

2 Webb-baserad GIS All data i en gemensam databasserver All GIS-programvara i en organisationsgemensam applikationsserver En Internetserver med kraftig ”webb-kartmotor” Många användare samtidigt Enkelt underhåll – bara en plats Måttliga krav på arbetsplatsdatorer – webbläsare Enkelhet – samma utvecklingsarbete för interna som för publika funktioner

3 Komponentbaserad GIS Var för sig oberoende byggbitar med olika funktioner – ”Dator-Lego” Bygger på Microsoft Com Technology Paketeras till programvarufamiljer ArcWievArcEditorArcInfoArcExplorerHTML Viewer ArcSDE Gateway ArcIMS Server Ex: ArcGIS

4 Komponentbaserad GIS Lätt att bygga om Lätt att tillföra ny funktionalitet Lätt att underhålla Skalbart – innehåller tydliga funktionalitetsnivåer Arc Info Arc Editor Arc View ArcSDE Ex: Arc GIS

5 Funktionsbibliotek Strukturerad ”verktygslåda” där användaren väljer AnalysDatakonver- tering Data manage- ment

6 Objektorienterade databaser All data i en gemensam databasserver – ingen separation mellan geometri och attribut Varje objekt lagras för sig – inga ”tematiska skikt” i databasen. De skapas av användaren Många samtidiga användare med s k gateway- programvara Mer och mer formatoberoende Standardisering på både lagring av data och överföring av data

7 GIS-portaler för allmänt bruk Portal Data och datamo- deller Metoder och verktyg Kart- tjänster Metadata

8 Från GIS till Moderna Digitala Tjänster – att ta hand om informationskapitalet i organisationen Teknik + InformationTjänster Nytta Den information som används i den dagliga verksamheten representerar oerhört stora investeringar. Med Moderna Digitala Tjänster skapas ett mervärde i informationen

9 Att bredda GIS till Moderna Digitala Tjänster Hämta information från många källor Ställa frågor direkt mot databas Bearbeta direkt mot databas Kommunicera med ansvarigt verksamhetsområde Skapa grafiska presentationer Integrera bild och text Skapa olika slags ”dokument” Simulera, visualisera och gör alternativstudier Tillgängligt över Internet och Intranet

10 Plattformstänkandet slår igenom Teknikplattform Informationsplattform Tjänsteplattform Utveckling av plattformarna sker integrerat och beskrivs i organisationens tjänsteutvecklingsstrategi

11 Nya roller i en organisation för att säkerställa utvecklingen Teknikansvarig – utvecklad IT- chefs-roll Informationsansvarig – samordningsansvarig för alla informationsresurser Tjänsteansvarig – beställarroll i organisationen

12 Standardisering Standardisering inom verksamhetsområden (ex vägar, ledningsnät) Standardiserad terminologi Standardiserat sätt att skapa och beskriva modeller Standardisering beträffande dataöverföring (Ex: XML, GML) Standardiserade kvalitetskriterier ISO 19000-serien för geografiska data

13 Standardisering Standardisering beträffande programvarudesign (Microsoft COM Technology) Standardisering beträffande databaser (Databashanterare kan verka i många miljöer) Formatstandardisering De factostandarder genom Open GIS Consortium och genom produktdominans på marknaden OGC och ISO samarbetar

14 GPS integreras med GIS Datafångst med positionering direkt in i en GIS-databas i fält Registrering i GIS-databas i realtid Uppföljning och styrning av transportrörelser Navigeringshjälpmedel – att verkligen hitta rätt på en gång Säkerhet för medarbetare och funktioner

15 GIS i portabla utrustningar GIS i handdatorer GIS-funktioner i mobiltelefoner Kommunikation via IR- och Bluetoothteknik Navigationssystem i fordon med GIS-funktioner

16 Metadata Många, ovana, användare – information om data som används allt mer vital – tillgänglig för användarna Ursprungskriterier Kvalitetskriterier Rekommenderat användningssätt Varningar för osäkerheter Historik Sökregister för användarna av GIS Leveransspecifikation vid dataleveranser Underlag för dataförvaltning Automatisk uppdatering av metadata när ny leverans sker!

17 Att leda GIS-verksamhet i en organisation Mer än teknik – mycket organisationskunskap Nyckelroll i organisationen om förväntad nytta med GIS skall uppnås Lagledare för ”GIS-laget” – GIS-verksamhetens ansikte utåt Centralt placerad i organisationen – rapporteringsväg Planering, budgetering, prioritering, samrådstagande Styra utveckling av nya funktioner Långsiktig uppbyggnad av det interna lärandet Styra anskaffning av ny data (överföring av data till digitalt format) Ta vara på gjorda investeringar i information


Ladda ner ppt "11. Webb-baserad GIS All data i en gemensam databasserver All GIS-programvara i en organisationsgemensam applikationsserver En Internetserver med kraftig."

Liknande presentationer


Google-annonser