Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Erfarenheter från pågående VA förnyelse i Jönköping

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Erfarenheter från pågående VA förnyelse i Jönköping"— Presentationens avskrift:

1 Erfarenheter från pågående VA förnyelse i Jönköping
Förnyelse i kommande ny stadsdel

2 Enbart akuta händelser Förnyelsetakt på 500 år
Utgångsläge 2009: Enbart akuta händelser Förnyelsetakt på 500 år Handlingsplan Förnyelsebehov Steg 1. Prioriterade ledningar Steg 2. Driftstörningar/ledningskond. Steg 3. Områdesvis förnyelse Inventering Ansvarsfördelning Kriterier Kondition & funktion(dimension) Förnyelsebehov via prioritering MH, H, M, L Mål 2014 = 200 år = 0.5% per år = 9km ledning = 3km rörgrav = 7m/dag & arbetslag (2st arbetslag)

3 Ledningsdata: ett måste
Förnyelsebehov Ledningsdata: ett måste Material, anläggningsår, dimension och höjd vattengång Ledningar saknar data År / Vatten 34% År / Avlopp 30% Material / Vatten 30% Material / Avlopp 24% Svenskt Vatten enkät våren 2009 Material Ålder 290st kommuner 100st svarade, 40st hade data, 60st ej komplett data = 60%

4 Utan ledningsdata ingen förnyelseplanering
Betongkvalite Efter 1950 är cementen och hållfastheten rör 50% bättre Gråjärn -1970 Segjärn 1970-

5 Registering av driftstörningar (akuta händelser) i databank ett måste
Urval: 6200st driftstörningar sedan 1980 i databank Vattenkvalite Vattenläckor Avloppsstopp Källaröversvämning

6 Steg 1.1 Prioriterade vattenledningar
Kriterier: Säkerställa vattenleveranser Ökad folkmängd innevånare

7 Primär-sekundärledningar
Bef 167km Nya 24km 25% av vattennätet Förnyelsebehov MH-H 52km

8 Dimensionsplaner vatten i förnyelseområden

9 Steg 1.2 Prioriterade dagvattenledningar
Via Arc–giskarta ytavrinning & lågpunkter

10 Steg 1. Dagvattenavledning från naturmark , 34st huvudstråk
Förnyelsebehov avledning MH 10st = 1.6km Inlopp från naturmark 233st Förnyelsebehov Klass A =10st Klass B-C = 27st

11 Fredagen 26/7 68mm på 1.5 timmar lokalt över A6 = 100-års regn

12 Steg 1. Dagvattenavledning från lågpunkter 630st
Prioritet VA/Gata Antal Gata TFV MH 20 11 4 H 44 100 M 37 155 L 258 summa 101 524 Förnyelsebehov MH 20st = 3km

13 Steg 1.3 Prioriterade Spill & kombineradeledningar
Bef ledningslängd 800km Primär- och sekundärledningar 83km=10% av ledningsnätet Förnyelsebehov MH= ?

14 Steg 2.1 Driftstörningar Urval : 6200 driftstörningar
Vattenläcka Vattenkvalite Avloppsstopp Rötter Förnyelsebehov Driftstörningar MH-H = 17 km ledning

15 Steg 2.2 Ledningskondition
Betong dim 375,450 & 525, Förnyelsebehov MH-H= 4.2km Nedströms tryckledning, Förnyelsebehov MH= 0.2km

16 Steg 3. Områdesförnyelse
Kriterier Saknar dagvatten Källaröversvämning Bräddning Anläggningsår Driftstörningar

17 Steg 3: Områdesvis förnyelse kombinerade-ledningar p.g.a. kondition
Kriterier MH Betongrör lagda före1930 Rörbrott Förnyelsebehov Jönköping söder = 40% Torpa = 40 % Bäckalyckan = 30 %

18 Steg 3: områdesvis förnyelse kombinerade ledningar pga funktion
Kriterier: 1.0m över hjässa vid 10års regn Förnyelsebehov: omr. 1 = 70% omr. 2 = 55% omr. 3 = 30% 3. 1. Totalt Förnyelsebehov område 1-3 Kondition & funktion= MH = 70% = 20km 2.

19 Beräkningar i MikeFlood
Indata centrum område: 30års CDS regn till marknivå 10års CDS regn till hjässa +15% klimatfaktor 10-30% 70% 80% 10 l/s 40 l/s

20 Fördelning hårdgjorda ytor pga ytavrinning

21 Beräkna intagskapacitet i lågpunkter
215 l/s

22 Projektering områdesvis VA-förnyelse
Placering nytt VA kontra befintligt Val av metoder för bästa Kvalite Framdrift Framkomlighet Samordning El,Tele, Fiber, Fjärrvärme Samordning SBK, Gata, Park angåterställning

23 Schakt, relining, rörtryckning, mfl samt bevara
Samordning Schakt, relining, rörtryckning, mfl samt bevara Brahegatan - Torpagatan Kombinerad 450, djup ledning relinas & blir spillvatten Befintlig V300 i Klostergatan flyttas till Brahegatan 2. Klostergatan Befintlig V300 infodras med mindre dimension Kombinerad ledning relinas och blir spillvatten Fastigheters dagvatten ansluts till tvärgator 3. Grönagatan Nya ledningar 1993, ingen åtgärd 3. 2. 1. 1.

24 Steg 3. Tidplan förnyelse VA område 1-3 under 2014-2018
Byggnation övriga områden område 4 område 5 område 6-7 område 10 område 8 område 9

25 Omkopplingsritning Skickas ut 6-8mån innan byggstart

26

27 FP-brev dagvatten skickas ut efter upprättad dagvattenservis
Uppdämningshöjd gata = inga öppna anordningar under gatunivå omkopplingstid 4-6mån FP

28 Jungfrugatan Björngatan Rörläggning Längd: 120m meter 6st serviser
Framdrift = 5m/dag Kr/m = 8300kr Återställning 2200kr/m Total kostnad kr/m Björngatan Rörläggning Längd: 120m meter 6st serviser Framdrift = 5m/dag Kr/m = 9000kr Återställning 2200kr/m Total kostnad kr/m

29 Planerad årlig förnyelse
Steg 1. Prioriterade ledningar 2km ledning Steg 2. Driftstörningar 1km ledning Steg 3. Områdesvis förnyelse 6km ledning Övriga händelser bör blir begränsade insattser i väntan på förnyelsen

30 Planerad framdrift 7 meter rörgrav/dag och arbetslag = 2st arbetslag
Genomförande Planerad framdrift 7 meter rörgrav/dag och arbetslag = 2st arbetslag Framdrift idag 5 meter/dag = behov av 3st arbetslag Totalt Förnyelsebehov 135km ledning (inkl. område 1-3) = 15års byggtid Ca. 90km ledning (område 4-10 utredning pågår) = 10års byggtid Efter 25års akut förnyelse är 10% av ledningsnätet förnyat Tack för mig


Ladda ner ppt "Erfarenheter från pågående VA förnyelse i Jönköping"

Liknande presentationer


Google-annonser