Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Förnyelse i kommande ny stadsdel Erfarenheter från pågående VA förnyelse i Jönköping.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Förnyelse i kommande ny stadsdel Erfarenheter från pågående VA förnyelse i Jönköping."— Presentationens avskrift:

1 Förnyelse i kommande ny stadsdel Erfarenheter från pågående VA förnyelse i Jönköping

2 Handlingsplan Förnyelsebehov Steg 1. Prioriterade ledningar Steg 2. Driftstörningar/ledningskond. Steg 3. Områdesvis förnyelse Inventering Ansvarsfördelning Kriterier Kondition & funktion(dimension) Förnyelsebehov via prioritering MH, H, M, L Utgångsläge 2009: Enbart akuta händelser Förnyelsetakt på 500 år Mål 2014 = 200 år = 0.5% per år = 9km ledning = 3km rörgrav = 7m/dag & arbetslag (2st arbetslag)

3 Förnyelsebehov Ledningsdata: ett måste Material, anläggningsår, dimension och höjd vattengång Svenskt Vatten enkät våren 2009 Material Ålder 290st kommuner 100st svarade, 40st hade data, 60st ej komplett data = 60% Ledningar saknar data År / Vatten 34% År / Avlopp 30% Material / Vatten 30% Material / Avlopp 24%

4 Utan ledningsdata ingen förnyelseplanering Betongkvalite Efter 1950 är cementen och hållfastheten rör 50% bättre Gråjärn -1970 Segjärn 1970-

5 Registering av driftstörningar (akuta händelser) i databank ett måste Urval: 6200st driftstörningar sedan 1980 i databank Vattenkvalite Vattenläckor Avloppsstopp Källaröversvämning

6 Kriterier: Säkerställa vattenleveranser Ökad folkmängd 25000 innevånare Steg 1.1 Prioriterade vattenledningar

7 Primär-sekundärledningar Bef 167km Nya 24km 25% av vattennätet Förnyelsebehov MH-H 52km

8 Dimensionsplaner vatten i förnyelseområden

9 Steg 1.2 Prioriterade dagvattenledningar Via Arc–giskarta ytavrinning & lågpunkter

10 Steg 1. Dagvattenavledning från naturmark, 34st huvudstråk Förnyelsebehov Klass A =10st Klass B-C = 27st Förnyelsebehov avledning MH 10st = 1.6km Inlopp från naturmark 233st

11 Fredagen 26/7 68mm på 1.5 timmar lokalt över A6 = 100-års regn

12 Steg 1. Dagvattenavledning från lågpunkter 630st PrioritetVA/Gata Antal Gata Antal TFV Antal MH20114 H44100 M37155 L258 summa1015244 Förnyelsebehov MH 20st = 3km

13 Steg 1.3 Prioriterade Spill & kombineradeledningar Primär- och sekundärledningar 83km=10% av ledningsnätet Förnyelsebehov MH= ? Bef ledningslängd 800km

14 Steg 2.1 Driftstörningar Urval : 6200 driftstörningar VattenläckaVattenkvalite Avloppsstopp Förnyelsebehov Driftstörningar MH-H = 17 km ledning Rötter

15 Steg 2.2 Ledningskondition Betong dim 375,450 & 525, Förnyelsebehov MH-H= 4.2km Nedströms tryckledning, Förnyelsebehov MH= 0.2km

16 Steg 3. Områdesförnyelse Kriterier Saknar dagvatten Källaröversvämning Bräddning Anläggningsår Driftstörningar

17 Steg 3: Områdesvis förnyelse kombinerade-ledningar p.g.a. kondition Kriterier MH Betongrör lagda före1930 Rörbrott Förnyelsebehov 1.Jönköping söder = 40% 2.Torpa = 40 % 3.Bäckalyckan = 30 %

18 Steg 3: områdesvis förnyelse kombinerade ledningar pga funktion Kriterier: 1.0m över hjässa vid 10års regn Förnyelsebehov: omr. 1 = 70% omr. 2 = 55% omr. 3 = 30% Totalt Förnyelsebehov område 1-3 Kondition & funktion= MH = 70% = 20km 2. 3. 1.

19 Beräkningar i MikeFlood 40 l/s Indata centrum område: 30års CDS regn till marknivå 10års CDS regn till hjässa +15% klimatfaktor

20 Fördelning hårdgjorda ytor pga ytavrinning

21 215 l/s Beräkna intagskapacitet i lågpunkter

22 Projektering områdesvis VA-förnyelse Placering nytt VA kontra befintligt Val av metoder för bästa Kvalite Framdrift Framkomlighet Samordning El,Tele, Fiber, Fjärrvärme Samordning SBK, Gata, Park angåterställning

23 Samordning Schakt, relining, rörtryckning, mfl samt bevara 1. 2.3. 1.Brahegatan - Torpagatan Kombinerad 450, djup ledning relinas & blir spillvatten Befintlig V300 i Klostergatan flyttas till Brahegatan 2. Klostergatan Befintlig V300 infodras med mindre dimension Kombinerad ledning relinas och blir spillvatten Fastigheters dagvatten ansluts till tvärgator 3. Grönagatan Nya ledningar 1993, ingen åtgärd 1.

24 Steg 3. Tidplan förnyelse VA område 1-3 under 2014-2018 Byggnation övriga områden 2019-2010 område 4 2021-2022 område 5 2023-2024 område 6-7 2025 område 10 2026 område 8 2027-2028 område 9

25 Omkopplingsritning Skickas ut 6-8mån innan byggstart

26

27 FP-brev dagvatten skickas ut efter upprättad dagvattenservis Uppdämningshöjd gata = inga öppna anordningar under gatunivå omkopplingstid 4-6mån FP

28 Jungfrugatan Rörläggning Längd: 115m 7st serviser Framdrift = 5m/dag Kr/m = 8300kr Återställning 2200kr/m Total kostnad 10 500kr/m Björngatan Rörläggning Längd: 120m meter 6st serviser Framdrift = 5m/dag Kr/m = 9000kr Återställning 2200kr/m Total kostnad 11 200kr/m

29 Planerad årlig förnyelse Steg 1. Prioriterade ledningar 2km ledning Steg 2. Driftstörningar 1km ledning Steg 3. Områdesvis förnyelse 6km ledning Övriga händelser bör blir begränsade insattser i väntan på förnyelsen

30 Genomförande Planerad framdrift 7 meter rörgrav/dag och arbetslag = 2st arbetslag Framdrift idag 5 meter/dag = behov av 3st arbetslag Totalt Förnyelsebehov 135km ledning (inkl. område 1-3) = 15års byggtid Ca. 90km ledning (område 4-10 utredning pågår) = 10års byggtid Efter 25års akut förnyelse är 10% av ledningsnätet förnyat Tack för mig jan-eric.bengtsson@jonkoping.se


Ladda ner ppt "Förnyelse i kommande ny stadsdel Erfarenheter från pågående VA förnyelse i Jönköping."

Liknande presentationer


Google-annonser