Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Livsviktigt – kraftsamling mot övervikt och fetma i Norrbotten Förbättringsdagarna 2010 Annika Nordstrand Folkhälsostrateg, sekretariatet.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Livsviktigt – kraftsamling mot övervikt och fetma i Norrbotten Förbättringsdagarna 2010 Annika Nordstrand Folkhälsostrateg, sekretariatet."— Presentationens avskrift:

1 Livsviktigt – kraftsamling mot övervikt och fetma i Norrbotten Förbättringsdagarna 2010 Annika Nordstrand Folkhälsostrateg, sekretariatet

2 Utgångspunkter för landstingets folkhälsoarbete 1(2) Nationella målet för folkhälsoarbetet - Skapa förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen - Tillhörande elva målområden Landstingsplanen 2011-2013 - Verksamhetsidé: ”Genom aktiva förebyggande och hälsofrämjande insatser ska landstinget verka för en jämställd och jämlik hälsa hos norrbottningarna. Hälso- och sjukvård och tandvård ska fördelas efter behov…” - Avsnitt God hälsa: ”Det förebyggande och hälsofrämjande perspektivet och arbetet inom hälso- och sjukvården ska stärkas. Befolkningen ska engageras aktivt i det förebyggande och hälsofrämjande arbetet och patienterna ska göras mer delaktiga i den egna vården”

3 Utgångspunkter för landstingets folkhälsoarbete 2(2) Folkhälsopolitiska strategin för Norrbotten

4 Folkhälsoråd har byggts upp i varje kommun sedan antagandet av strategin Folkhälsoråd

5 Livsviktigt – ska följa modell Triple Aim Befolkningens hälsa Per capita kostnad Patient- erfarenheter

6 Varför valdes just övervikt/fetma? Norrbotten jämfört med riket, 16-84 år KvinnorMän Övervikt Diabetes Högt blodtryck Äter lite frukt och grönsaker Rör sig för lite på fritiden Dödlighet diabetes Dödlighet hjärtinfarkt Källor: Hälsa på lika villkor, Norrbotten 2006, Sjukvårdsdata i fokus 2001-2005 Grå: Ej över riksnivå Orange: Över riksnivå

7 Övervikt och fetma ökar med åldern bland pojkarna, minskar bland flickorna, data från 2007/2008 Nb 32% Vnl 25% Jmt 13% Norrbotten i topp

8 Två kommuner tillfrågades om att delta i Livsviktigt som piloter – 2010-2012 Folkhälsa Grund - behovsbild - geografi

9 4 årÅk 4Åk 7Gy 116-84 TotFlickorPojkarFlickorPojkarFlickorPojkarKvinnorMän Arvidsjaur Arjeplog Jokkmokk Överkalix Kalix Övertorneå Pajala Gällivare Älvsbyn Luleå Piteå Boden Haparanda Kiruna Grå: Ej över länsnivå, Röd: Över länsnivå, Vit: Värde saknas, eller för litet underlag Över länsvärdet, andel med övervikt eller fetma Källor: Hälsosamtalet i skolan 08/09, Hälsa på lika villkor, Norrbotten 2006

10 Kom Fysisk aktivitet Frukt gröntfetmaHjärtinfarkt TOTMKvTOTMKvTOTMKvTOTMKv Riket64,265,063,59,54,713,612,412,012,7582,3802,4412,1 Norrb65,566,864,59,44,113,814,313,714,7640,9859,1459,5 Gälliv69,676,363,99,32,715,012,111,712,4755,3939,1591,6 Piteå61,962,561,38,13,611,817,715,819,3661,5895,5473,2 Källa: Öppna jämförelser folkhälsa 2009 (2006-2008), 18-80 år KomRiskabla alkoholvanorDagligrökare TOTMKvTOTMKv Riket13,117,19,714,412,815,7 Norrb11,216,27,114,212,715,4 Gälliv10,317,34,616,710,721,7 Piteå15,317,313,611,09,112,5 = sämre värden än riket Röd: 25% sämsta län resp kommuner Grön: 25 % bästa.. Gul: däremellan

11 Organisationsstruktur Livsviktigt NLL Styrgrupp folkhälsa Arbetsgrupp PITEÅ Arbetsgrupp GÄLLIVARE Folkhälso- råd/ Allianser GÄLLIVARE Annika Nordstrand Eva-Linnea Eriksson, KF Referensgrupp Livsviktigt Projektledare Livsviktigt Projektledare Livsviktigt Britt-Marie Karlsson Björn Sundström Evidensgrupp Livsviktigt Folkhälso- råd/ Allians PITEÅ Helena Lindehag Märit Inga

12 Kraftsamling mot övervikt och fetma i Norrbotten Mål Län: Långsiktigt mål på länsnivå är minskad andel norrbottningar med 1. övervikt och fetma; 2. hjärt- och kärlsjukdom 3. Diabetes: 4. minskat antal obesitasoperationer; ökad andel norrbottningar som 5. rör sig tillräckligt (vuxna:FHI, barn:hälsosamtal);6. äter hälsosamt (vuxna:FHI, barn:hälsosamtal); 7. mår bra (vuxna:FHI, barn: hälsosamtal) Kommun: (mål som satts av landstinget, men kommuner sätter också egna mål): Att i pilotkommunerna, under processtiden uppnå 1. minskad andel med övervikt eller fetma bland 4-åringar, elever årskurs 4, 7, samt gymnasiets första år (Hälsosamtal); 2. minskad andel som är inaktiva på sin fritid, åk 7 samt Gy1 (Hälsosamtal); 3. minskad andel som äter frukost högst två dagar i veckan (Hälsosamtal); 4. ökad andel som mår bra (vuxna:FHI, barn: hälsosamtal). Här behövs fler mål och mått där det finns bättre chanser att ha snabbare effekt, det kan vara utbud av godis/läsk på skolor, andra mått som man i lokala alliansen/ folkhälsorådet kommer fram till, som indikerar om man är på rätt väg Landstinget kommer också att ta fram egna mål och mått på kommunnivå, som följs i egen verksamhet, exv förskrivning av Fysisk aktivitet på recept och andra processmått. Möjlighet till screening av befolkningen med hälsoundersökning och tillhörande hälsosamtal, motiverande samtal och coaching för att underlätta livsstilsförändring undersöks. Metodbeskrivning till kommunerna 2009

13 Metodbeskrivning för Kraftsamling mot övervikt och fetma i Norrbotten Deltagande pilotkommuner: Piteå och Gällivare Huvudman är Norrbottens läns landsting Processtid 2010-2012 Inget isolerat projekt eller luftslott – metoder som väljs att ingå i satsningen ska också ha en utsikt att kunna integreras i ordinarie verksamhet efter processtiden, om de faller väl ut Efter utvärdering ska fungerande metoder implementeras i landstingets verksamheter i hela länet. Folkhälsorådens erfarenheter sprids till resten av länets kommuner, som goda exempel, ev genom spridningskonferens i landstingets regi Metodbeskrivning till kommunerna 2009

14 En särskild modell Kraftsamlingen ska följa konceptet ”Triple Aim”. Det betyder att - landstinget ska styra om sin verksamhet till att mer effektivt arbeta förebyggande genom arbete som utgår från 1) befolkningens hälsa 2) kostnad per person 3) patienterfarenheter - pilotkommunen bildar en allians för arbetet, med lokala samhällsaktörer. Utgångspunkt: effektivt lokalt preventivt arbete uppnås bäst genom lokal samverkan och lokal kännedom. I varje kommun kommer därför arbete pågå parallellt inom två grupperingar: 1) Landstingets och 2) Kommunens, där Folkhälsorådet är nav för lokal allians På regional nivå sker processledningen i samverkan mellan Landstinget och Kommunförbundet Processtöd och primär kontakt mellan regional och lokal nivå är för landstingets lokala arbetsgrupp, landstingets koordinator, och för kommunens arbetsgrupp/allians, är det kommunförbundets koordinator, Folkhälsostrateg Eva-Linnéa Eriksson Landstingets del sker separat, men information mellan grupperna bör ske genom att landstingets representanter i landstingets lokala grupp, också finns i Folkhälsoråden Metodbeskrivning till kommunerna 2009

15 De lokala grupperingarna i Triple Aim Kommunens lokala arbetsgrupp ”Allians”, utifrån FH-rådet Landstingets lokala arbetsgrupp Koordinering KF Koordinering NLL

16 MVC BVC 46 ELEVHÄLSASTUDENTHV 10 14 17 30 FÖRETAGSHV AF, FK? PRIMÄRVÅRDEN = Hälsosamtal med identifiering av åtgärdsbehov, olika åldrar elevhälsa primärvård FOLKTANDVÅRDEN, SLUTENVÅRDEN Fokus individFokus familj

17 Idé Hälsokoordinator livsstil/levnadsvanor Hälsokoordinator Remittering, hänvisning Eget initiativ Recept Hälsosamtal 30-åringar Program (FaR, E-lösningar, etc) Hälsovinstmätning Coaching Team Kunskap Stöd

18 Så här skulle en lokal allians kunna vara utformad FH-råd Lokal Allians Elevhälsa Livsmedelskedja Mack Idrottsförening Elevrepresentant(er) Föreningsliv Media Bildningsförbund Föräldrarepr, ex Hem och Skola Fysisk aktivitet Kost Skola (skolchef?) Större arbetsgivare i kommunen Metodbeskrivning

19 PROCESS, uppföljning och styrning 7 juni: Rapport 7 dec: Rapport Aug: Grindbeslut styrgrupp Jan: Grindbeslut styrgrupp Dec: Lärandesem, 2012= spridningssem

20 Livsviktigt hittills - lokal process Piteå - 2010 förankring med parter, bildande av allians, lägger detaljplan - Hela kommunen med men satsar särskilt i Öjebyn - Ser över ökad samverkan landsting elevhälsa, FaR förskrivas i Gy 1via elevhälsa - Hälsokoordinatorer vid vc från nov 2010 Gällivare - Kartläggning, intresseinhämtning från alliansparter - Kommunen anställer projektledare halvtid för breddning HOPP-projektet inom Livsviktigt, från 2011. Breddning senast hösten 2011, nu planering roller olika aktörer i breddat system. - FaR förskrivas i Gy 1 via elevhälsa - Hälsokoordinatorer vid vc från nov 2010

21 Läs mer om folkhälsan i Norrbotten på www.nll.se/folkhalsa


Ladda ner ppt "Livsviktigt – kraftsamling mot övervikt och fetma i Norrbotten Förbättringsdagarna 2010 Annika Nordstrand Folkhälsostrateg, sekretariatet."

Liknande presentationer


Google-annonser