Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Livsviktigt – kraftsamling mot övervikt och fetma i Norrbotten

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Livsviktigt – kraftsamling mot övervikt och fetma i Norrbotten"— Presentationens avskrift:

1 Livsviktigt – kraftsamling mot övervikt och fetma i Norrbotten
Förbättringsdagarna 2010 Annika Nordstrand Folkhälsostrateg, sekretariatet

2 Utgångspunkter för landstingets folkhälsoarbete 1(2)
Nationella målet för folkhälsoarbetet - Skapa förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen - Tillhörande elva målområden Landstingsplanen Verksamhetsidé: ”Genom aktiva förebyggande och hälsofrämjande insatser ska landstinget verka för en jämställd och jämlik hälsa hos norrbottningarna. Hälso- och sjukvård och tandvård ska fördelas efter behov…” - Avsnitt God hälsa: ”Det förebyggande och hälsofrämjande perspektivet och arbetet inom hälso- och sjukvården ska stärkas. Befolkningen ska engageras aktivt i det förebyggande och hälsofrämjande arbetet och patienterna ska göras mer delaktiga i den egna vården”

3 Utgångspunkter för landstingets folkhälsoarbete 2(2)
Folkhälsopolitiska strategin för Norrbotten

4 Folkhälsoråd har byggts upp i varje kommun sedan antagandet av strategin

5 Livsviktigt – ska följa modell Triple Aim
Befolkningens hälsa Per capita kostnad Patient- erfarenheter

6 Varför valdes just övervikt/fetma
Varför valdes just övervikt/fetma? Norrbotten jämfört med riket, år Kvinnor Män Övervikt Diabetes Högt blodtryck Äter lite frukt och grönsaker Rör sig för lite på fritiden Dödlighet diabetes Dödlighet hjärtinfarkt Grå: Ej över riksnivå Orange: Över riksnivå Källor: Hälsa på lika villkor, Norrbotten 2006, Sjukvårdsdata i fokus

7 Norrbotten i topp Nb 32% Vnl 25% Jmt 13%
Övervikt och fetma ökar med åldern bland pojkarna, minskar bland flickorna, data från 2007/2008 Norrbotten i topp Nb 32% Vnl 25% Jmt 13%

8 Folkhälsa Två kommuner tillfrågades om att delta i Livsviktigt som piloter – Grund - behovsbild - geografi

9 Över länsvärdet, andel med övervikt eller fetma
Gy 1 16-84 Tot Flickor Pojkar Kvinnor Män Arvidsjaur Arjeplog Jokkmokk Överkalix Kalix Övertorneå Pajala Gällivare Älvsbyn Luleå Piteå Boden Haparanda Kiruna Grå: Ej över länsnivå, Röd: Över länsnivå, Vit: Värde saknas, eller för litet underlag Källor: Hälsosamtalet i skolan 08/09, Hälsa på lika villkor, Norrbotten 2006

10 Riskabla alkoholvanor Dagligrökare TOT M Kv Riket 13,1 17,1 9,7 14,4
Kom Fysisk aktivitet Frukt grönt fetma Hjärtinfarkt TOT M Kv Riket 64,2 65,0 63,5 9,5 4,7 13,6 12,4 12,0 12,7 582,3 802,4 412,1 Norrb 65,5 66,8 64,5 9,4 4,1 13,8 14,3 13,7 14,7 640,9 859,1 459,5 Gälliv 69,6 76,3 63,9 9,3 2,7 15,0 12,1 11,7 755,3 939,1 591,6 Piteå 61,9 62,5 61,3 8,1 3,6 11,8 17,7 15,8 19,3 661,5 895,5 473,2 Kom Riskabla alkoholvanor Dagligrökare TOT M Kv Riket 13,1 17,1 9,7 14,4 12,8 15,7 Norrb 11,2 16,2 7,1 14,2 12,7 15,4 Gälliv 10,3 17,3 4,6 16,7 10,7 21,7 Piteå 15,3 13,6 11,0 9,1 12,5 Röd: 25% sämsta län resp kommuner Grön: 25 % bästa.. Gul: däremellan = sämre värden än riket Källa: Öppna jämförelser folkhälsa 2009 ( ), år

11 Organisationsstruktur Livsviktigt
NLL Styrgrupp folkhälsa Annika Nordstrand Referensgrupp Livsviktigt Evidensgrupp Livsviktigt Eva-Linnea Eriksson, KF Projektledare Livsviktigt Projektledare Livsviktigt Helena Lindehag Märit Inga Britt-Marie Karlsson Björn Sundström Folkhälso- råd/ Allians PITEÅ Folkhälso- råd/ Allianser GÄLLIVARE Arbetsgrupp PITEÅ Arbetsgrupp GÄLLIVARE

12 Kraftsamling mot övervikt och fetma i Norrbotten
Metodbeskrivning till kommunerna 2009 Mål Län: Långsiktigt mål på länsnivå är minskad andel norrbottningar med 1. övervikt och fetma; 2. hjärt- och kärlsjukdom 3. Diabetes: 4. minskat antal obesitasoperationer; ökad andel norrbottningar som 5. rör sig tillräckligt (vuxna:FHI, barn:hälsosamtal);6. äter hälsosamt (vuxna:FHI, barn:hälsosamtal); 7. mår bra (vuxna:FHI, barn: hälsosamtal) Kommun: (mål som satts av landstinget, men kommuner sätter också egna mål): Att i pilotkommunerna, under processtiden uppnå 1. minskad andel med övervikt eller fetma bland 4-åringar, elever årskurs 4, 7, samt gymnasiets första år (Hälsosamtal); 2. minskad andel som är inaktiva på sin fritid, åk 7 samt Gy1 (Hälsosamtal); 3. minskad andel som äter frukost högst två dagar i veckan (Hälsosamtal); 4. ökad andel som mår bra (vuxna:FHI, barn: hälsosamtal). Här behövs fler mål och mått där det finns bättre chanser att ha snabbare effekt, det kan vara utbud av godis/läsk på skolor, andra mått som man i lokala alliansen/ folkhälsorådet kommer fram till, som indikerar om man är på rätt väg Landstinget kommer också att ta fram egna mål och mått på kommunnivå, som följs i egen verksamhet, exv förskrivning av Fysisk aktivitet på recept och andra processmått. Möjlighet till screening av befolkningen med hälsoundersökning och tillhörande hälsosamtal, motiverande samtal och coaching för att underlätta livsstilsförändring undersöks.

13 Metodbeskrivning för Kraftsamling mot övervikt och fetma i Norrbotten
Metodbeskrivning till kommunerna 2009 Metodbeskrivning för Kraftsamling mot övervikt och fetma i Norrbotten Deltagande pilotkommuner: Piteå och Gällivare Huvudman är Norrbottens läns landsting Processtid Inget isolerat projekt eller luftslott – metoder som väljs att ingå i satsningen ska också ha en utsikt att kunna integreras i ordinarie verksamhet efter processtiden, om de faller väl ut Efter utvärdering ska fungerande metoder implementeras i landstingets verksamheter i hela länet. Folkhälsorådens erfarenheter sprids till resten av länets kommuner, som goda exempel, ev genom spridningskonferens i landstingets regi

14 En särskild modell Metodbeskrivning till kommunerna 2009
Kraftsamlingen ska följa konceptet ”Triple Aim”. Det betyder att - landstinget ska styra om sin verksamhet till att mer effektivt arbeta förebyggande genom arbete som utgår från 1) befolkningens hälsa 2) kostnad per person 3) patienterfarenheter - pilotkommunen bildar en allians för arbetet, med lokala samhällsaktörer. Utgångspunkt: effektivt lokalt preventivt arbete uppnås bäst genom lokal samverkan och lokal kännedom. I varje kommun kommer därför arbete pågå parallellt inom två grupperingar: 1) Landstingets och 2) Kommunens, där Folkhälsorådet är nav för lokal allians På regional nivå sker processledningen i samverkan mellan Landstinget och Kommunförbundet Processtöd och primär kontakt mellan regional och lokal nivå är för landstingets lokala arbetsgrupp, landstingets koordinator, och för kommunens arbetsgrupp/allians, är det kommunförbundets koordinator, Folkhälsostrateg Eva-Linnéa Eriksson Landstingets del sker separat, men information mellan grupperna bör ske genom att landstingets representanter i landstingets lokala grupp, också finns i Folkhälsoråden

15 De lokala grupperingarna i Triple Aim
Koordinering KF Koordinering NLL Kommunens lokala arbetsgrupp ”Allians”, utifrån FH-rådet Landstingets lokala arbetsgrupp

16 Fokus familj Fokus individ 4 6 10 14 17 30 MVC BVC ELEVHÄLSA STUDENTHV PRIMÄRVÅRDEN FOLKTANDVÅRDEN, SLUTENVÅRDEN FÖRETAGSHV AF, FK? = Hälsosamtal med identifiering av åtgärdsbehov, olika åldrar primärvård elevhälsa

17 Idé Hälsokoordinator livsstil/levnadsvanor
Program (FaR, E-lösningar, etc) Remittering, hänvisning Recept Eget initiativ Coaching Hälsokoordinator Coaching Team Hälsosamtal 30-åringar Kunskap Stöd Coaching Hälsovinstmätning

18 Så här skulle en lokal allians kunna vara utformad
Metodbeskrivning Så här skulle en lokal allians kunna vara utformad Föräldrarepr, ex Hem och Skola Större arbetsgivare i kommunen Föreningsliv Fysisk aktivitet Elevrepresentant(er) Kost Idrottsförening FH-råd Lokal Allians Mack Media Elevhälsa Bildningsförbund Skola (skolchef?) Livsmedelskedja

19 PROCESS, uppföljning och styrning
Dec: Lärandesem, 2012= spridningssem Jan: Grindbeslut styrgrupp 7 dec: Rapport 7 juni: Rapport Aug: Grindbeslut styrgrupp

20 Livsviktigt hittills - lokal process
Piteå förankring med parter, bildande av allians, lägger detaljplan - Hela kommunen med men satsar särskilt i Öjebyn - Ser över ökad samverkan landsting elevhälsa, FaR förskrivas i Gy 1via elevhälsa - Hälsokoordinatorer vid vc från nov 2010 Gällivare - Kartläggning, intresseinhämtning från alliansparter - Kommunen anställer projektledare halvtid för breddning HOPP-projektet inom Livsviktigt, från Breddning senast hösten 2011, nu planering roller olika aktörer i breddat system. - FaR förskrivas i Gy 1 via elevhälsa - Hälsokoordinatorer vid vc från nov 2010

21 Läs mer om folkhälsan i Norrbotten på www.nll.se/folkhalsa


Ladda ner ppt "Livsviktigt – kraftsamling mot övervikt och fetma i Norrbotten"

Liknande presentationer


Google-annonser