Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 01/11/2011Fera 01/11/2011 /FeraOH- 1 www.svenskenergi.se.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 01/11/2011Fera 01/11/2011 /FeraOH- 1 www.svenskenergi.se."— Presentationens avskrift:

1 1 01/11/2011Fera 01/11/2011 /FeraOH- 1 www.svenskenergi.se

2 2 01/11/2011Fera 01/11/2011 /FeraOH- 2 Medlemmar Nät Elhandel Elproduktion Entreprenad / Service

3 3 01/11/2011Fera 01/11/2011 /FeraOH- 3 Fysisk transport av el

4 4 01/11/2011Fera 01/11/2011 /FeraOH- 4 Fysisk transport av el ProduktionStamnät 220/400 kV Regionnät 40-130 kV Lokalnät 10/20 kV Större elkunder Elkund slutanvändare Produktion

5 5 01/11/2011Fera 01/11/2011 /FeraOH- 5 Elproducent Distributör Elsäljare Elmarknaden förr Elkund Elproducent Distributör Elsäljare Elkund Elsäljare Elkund Kraftbyte mellan producenter

6 01/11/2011Fera 01/11/2011 /FeraOH- Elmarknadsreformen i Sverige Bildandet av Svenska Kraftnät 199219941996199919951997 Punkttariffer införs Riksdagsbeslut om ny elmarknadsreform Elmarknaden öppnas Takpris på elmätare införs Kravet på timmätare förändras

7 7 01/11/2011Fera 01/11/2011 /FeraOH- 7 Schablonreformen Leveranskoncessionen upphör Kravet på timmätare förändras Ökad konkurrens Fri prissättning på el Nätföretagets roll ökar 1 november 1999

8 8 01/11/2011Fera 01/11/2011 /FeraOH- 8 Elmarknadens aktörer Elproducenter Marknadsplatser för handel med el Systemansvarig Nätföretag Elanvändare Elhandelsföretag

9 9 01/11/2011Fera 01/11/2011 /FeraOH- 9 Nätägare Stamnät Elmarknaden nu Elproducent Elkund Elproducent Marknads- plats Elhandlare Elkund KonkurrensMonopol Nätägare Regionnät Nätägare Lokalnät Elkund System- ansvarig Produktion Förbrukning

10 01/11/2011Fera 01/11/2011 /FeraOH- Elmarknad i konkurrens Elanvändare Elhandlare Elproducent Elanvändare Industri

11 11 01/11/2011Fera 01/11/2011 /FeraOH- 11 Elmarknadens övervakare - Övervakar nätverksamheten - Konkurrenslagstiftningen - Förvaltar och driver stamnätet - Systemansvar för det svenska elsystemet

12 12 01/11/2011Fera 01/11/2011 /FeraOH- 12 Elförbrukningen i Sverige 1970-2001 [TWh per år], 020214

13 13 01/11/2011Fera 01/11/2011 /FeraOH- 13 Systempris Nord Pool 1996 - 2002

14 14 01/11/2011Fera 01/11/2011 /FeraOH- 14 Elpris, nordiska terminsmarknaden Helåret 2002, 2003, 2004 NOK/MWh

15 15 01/11/2011Fera 01/11/2011 /FeraOH- 15 Elpris villa utan elvärme

16 16 01/11/2011Fera 01/11/2011 /FeraOH- 16 Produktionssystemet i Norden 2001 Produktionsförmåga normalår Kraftvärme industri Vattenkraft (normalår) Kraftvärme fjärrvärme Gasturbinkraft Vind- kraft

17 17 01/11/2011Fera 01/11/2011 /FeraOH- 17 Reglermagasinens fyllnadsgrad (100 % = 33 758 GWh)

18 18 01/11/2011Fera 01/11/2011 /FeraOH- 18 Magasinens fyllnadsgrad i Sverige 100 % = 33 758 GWh (max, min och medel 1950-99)

19 19 01/11/2011Fera 01/11/2011 /FeraOH- 19 1982 1985 1990 1995 2000 Höjd oljeskatt Höjd oljeskatt Vattenkraft- skatt Höjd elskatt Höjd oljeskatt Höjd kolskatt Kärnkraft- skatt Gasolskatt Höjd kolskatt Naturgas- skatt Höjd gasolskatt Höjd oljeskatt Höjd kolskatt Höjd gasolskatt Höjd oljeskatt Höjd kolskatt Höjd oljeskatt Höjd kolskatt Höjd naturgasskatt Höjd gasolskatt Höjd elskatt Moms ej Fjv CO 2- skatt Svavel- skatt Moms på Fjv Särskilda regler KVV Differentierad CO 2 -skatt Differentierad elskatt Ändrade skatte- regler för KVV Indexering Höjd elskatt Höjd vattenkraft- skatt Höjd kärn- kraftskatt Fastighets- skatt Höjd elskatt Höjd vattenkraft- skatt Höjd kärn- kraftskatt Stabilt skattesystem? Avskaffande vattenkraftskatt Effektskatt kärnkraft Höjd el- o. CO 2 -skatt

20 20 01/11/2011Fera 01/11/2011 /FeraOH- 20 Elskattens* utveckling från 1951 avser hushållskunder. Fr o m 1990 infördes moms på energiskatten * för vissa kommuner i norra Sverige är energiskatten något lägre

21 21 01/11/2011Fera 01/11/2011 /FeraOH- 21 Elpris och skatt 1970 - 2002 Skatt

22 22 01/11/2011Fera 01/11/2011 /FeraOH- 22 Elcertifikat Kvotutveckling - 2010 - TWh

23 23 01/11/2011Fera 01/11/2011 /FeraOH- 23 Konsumenternas Elrådgivningsbyrå Oberoende konsumentorganisation för elkunder Rådgivning Vägledning Information avseende elrelaterade frågor

24 24 01/11/2011Fera 01/11/2011 /FeraOH- 24 ”Elrådgivningsbyrån” Huvudmän: Energimyndigheten Konsumentverket Svensk Energi

25 25 01/11/2011Fera 01/11/2011 /FeraOH- 25 Jämförelsepris Företag AFöretag B Fast240 kr/år0 kr Rörlig25 öre/kWh28 öre/kWh 2000 kWh 37 öre/kWh 28 öre/kWh 20 000 kWh 26,2 öre/kWh 28 öre/kWh


Ladda ner ppt "1 01/11/2011Fera 01/11/2011 /FeraOH- 1 www.svenskenergi.se."

Liknande presentationer


Google-annonser