Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

2003-11-03Julius projektet1 Agenda Julius Kort bakgrundbeskrivning av projektet Översikt av genomförda aktiviteter Visning av resultat och demo Planer.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "2003-11-03Julius projektet1 Agenda Julius Kort bakgrundbeskrivning av projektet Översikt av genomförda aktiviteter Visning av resultat och demo Planer."— Presentationens avskrift:

1 2003-11-03Julius projektet1 Agenda Julius Kort bakgrundbeskrivning av projektet Översikt av genomförda aktiviteter Visning av resultat och demo Planer för fortsatt arbete Sammanfattning

2 2003-11-03Julius projektet2

3 2003-11-03Julius projektet3 Bakgrund - varför behövs Julius ? Inom SLL fler än 25 olika datorjournalsystem Kommande biobanker behöver kliniska data Beställare vill kunna följa upp vårdavtal Svårt att hämta valida data ur befintliga system En central begrepp- och termdatabas finns inte En koppling mellan teknik och logik behövs…

4 2003-11-03Julius projektet4 Mål enligt avsiktsförklaringen mellan KI och SLL 2002-01-31 Att ta fram ett system som skall… vara ett stöd i det dagliga vårdarbetet och minska volymen av dokumentationsarbete kunna samla in strukturerad vårdinformation för uppföljning och klinisk forskning skapa möjlighet till vårdsamverkan så att vården uppfattas som en helhet bidra till fortutbildningen av vårdpersonal

5 2003-11-03Julius projektet5 Tidsramar i Julius projektet Översiktlig beskrivning av projektets etapper 2001 - prova om konceptet håller 2002 - ta fram en pilotlösning (Synergica) 2003 - verifiera och bredda lösningen 2004 - produktion

6 2003-11-03Julius projektet6 Intressenter i Julius projektet Pågående och planerade installationer Skytteholms vårdcentral, Solna (sedan mars) Barndiabetes Astrid Lindgrens sjukhus Neuropediatriken ALB HivBivus (nationellt) Hypofyscentrum KS Reumatologen KS Info VU (kravspecifikation)

7 2003-11-03Julius projektet7 Översiktlig processmodell av Julius

8 2003-11-03Julius projektet8 Komponenter i DiagnosisTemplateSystem CDS - Concept Data Server TDS - Template Data Server PDS - Patient Data Server ADS - Access Data Server

9 2003-11-03Julius projektet9 Resultat - systemfunktioner CDS Admin verktyg Webtjänster TDS Admin verktyg Användargränssnitt Webtjänster PDS Rapportgenerator Export NKR Webtjänster ADS - Access Data Server

10 2003-11-03Julius projektet10 Resultat – innehåll i CDS

11 2003-11-03Julius projektet11 Datamodell för Conceptdataserver

12 2003-11-03Julius projektet12 Demonstration - CDS

13 2003-11-03Julius projektet13 Demonstration - TDS

14 2003-11-03Julius projektet14 Demonstration - PDS

15 2003-11-03Julius projektet15 Planer för fortsatt arbete Vårdguiden (livskvaliteparametrar) E-recept Sjukintyg (kortare ledtider) Nationella kvalitetsregister

16 2003-11-03Julius projektet16

17 2003-11-03Julius projektet17 Sammanfattning Julius kommer att kunna bidra till en effektivare daglig vård genom minskat dubbelarbete Julius kommer att bidra till att ge den kliniska forskningen strukturerade och valida data Ett centralt administrationsverktyg ger en kostnadseffektiv förvaltning av Julius Strategin är en plattform öppen för samverkan Basen är gemensamma Begrepp och Termer

18 2003-11-03Julius projektet18 Mer information http://julius.nlpo.sll.se/slutrapport.nsf ingvar.krakau@medks.ki.se gosta.enberg@nlpo.sll.se Tack för Er uppmärksamhet !


Ladda ner ppt "2003-11-03Julius projektet1 Agenda Julius Kort bakgrundbeskrivning av projektet Översikt av genomförda aktiviteter Visning av resultat och demo Planer."

Liknande presentationer


Google-annonser