Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Termoventiler AB Radiator Tank 2 Tank 3 Laddomat 3000 Reglercentral Laddomat 5030 Laddomat 21 PLPL PUPU GT P GT T Bild 1 / 9 Vedpanna som laddar… …laddar.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Termoventiler AB Radiator Tank 2 Tank 3 Laddomat 3000 Reglercentral Laddomat 5030 Laddomat 21 PLPL PUPU GT P GT T Bild 1 / 9 Vedpanna som laddar… …laddar."— Presentationens avskrift:

1 Termoventiler AB Radiator Tank 2 Tank 3 Laddomat 3000 Reglercentral Laddomat 5030 Laddomat 21 PLPL PUPU GT P GT T Bild 1 / 9 Vedpanna som laddar… …laddar Extratankar Laddomat 5030 som… System med Laddomat 5030 är uppbyggt så här: Fördelar: Extratankar kan placeras långt från Panna/Tekniktank. Rördragning kan göras med klena rör. Elpatron/Reservvärme värmer liten ackumulatorvolym. Varmvatten prioriteras alltid. Så här fungerar det: …ackumulatortank med… …en Laddomat 21

2 Termoventiler AB Radiator Tank 2 Tank 3 Laddomat 3000 Reglercentral Laddomat 5030 Värmen från förra eldningen är slut …tillräckligt för att ge varmvatten… …och värme Laddomat 21 PLPL PUPU GT P Pannan och… …tankarna är kalla och orsakar inga förluster Elpatronen värmer toppen av tanken… Det är dags att börja elda! GT T Bild 2 / 9

3 Termoventiler AB Radiator Tank 2 Tank 3 Laddomat 3000 Reglercentral Laddomat 5030 …och blir varmare och varmare Pannan börjar eldas… PLPL PUPU GT P GT T Bild 3 / 9

4 Termoventiler AB Radiator Tank 2 Tank 3 Laddomat 3000 Reglercentral Laddomat 5030 Rökrörs- termostaten blir varm… …och startar pumpen… …vattnet börjar cirkulera internt i pannan …hålls stängd av pumpflödet PLPL PUPU Det hindrar kylning av pannan under uppstartseldningen GT P Den inbyggda backventilen… GT T Bild 4 / 9

5 Termoventiler AB Radiator Tank 2 Tank 3 Laddomat 3000 Reglercentral Laddomat 5030 Tanken laddas med hett vatten …och pannan kyls med förvärmt vatten PLPL PUPU GT P GT T Bild 5 / 9

6 Termoventiler AB Radiator Tank 2 Tank 3 Laddomat 3000 Reglercentral Laddomat 5030 När tanken värmts en stund blir givare GT P varm PLPL PUPU …och pumpen P L börjar föra över värme… GT P …till Tank 2 och Tank 3 som fylls upp. Tank 2 Tank 3 …och kallt returvatten förs tillbaks till tanken GT T Bild 6 / 9

7 Termoventiler AB Radiator Tank 2 Tank 3 Laddomat 3000 Reglercentral Laddomat 5030 PLPL PUPU …och pumpen P L slås av. När tankarna är helt fulla blir termostat T T varm… T GT P Efter en stund slocknar elden och pannan kallnar Sedan laddas huvudtanken helt full. GT T Bild 7 / 9

8 Termoventiler AB Radiator Tank 2 Tank 3 Laddomat 3000 Reglercentral Laddomat 5030 PLPL PUPU GT P Husets radiatorsystem använder värme. …varpå pumpen P U startar… Tank 3 Tank 2 Efter en stund kallnar termostat GT P … GT T Bild 8 / 9 …och värme förs tillbaka. …och kallt vatten från Huvudtanken förs över till Tank 2 och 3… I praktiken töms värmen i Tank 2 och 3 i etapper efter systemets behov, med flera start och stopp av P U

9 Termoventiler AB Radiator Tank 2 Tank 3 Laddomat 3000 Reglercentral Laddomat 5030 När värmen i Tank 2 och 3 tagit slut blir Termostat GT T kall och… PLPL PUPU GT P Elpatronen går igång, det är dags att börja elda igen. …pumpen P U slås av. GT T Bild 9 / 9


Ladda ner ppt "Termoventiler AB Radiator Tank 2 Tank 3 Laddomat 3000 Reglercentral Laddomat 5030 Laddomat 21 PLPL PUPU GT P GT T Bild 1 / 9 Vedpanna som laddar… …laddar."

Liknande presentationer


Google-annonser