Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Parkinsons sjukdom Neurodegenerativ sjukdom Går ej att bota

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Parkinsons sjukdom Neurodegenerativ sjukdom Går ej att bota"— Presentationens avskrift:

1 Parkinsons sjukdom Neurodegenerativ sjukdom Går ej att bota
Går ej att bromsa Kräver livslång behandling

2 Parkinsons sjukdom Drabbar något fler män än kvinnor (3:2)
Medelålder för insjuknandet är 55 år I Sverige finns ca personer med idiopatisk PS ca med atypisk parkinsonism ca med sekundär PS (neuroleptika, stroke)

3 Parkinsons sjukdom Okänd genes, men viss hereditet hos yngre < 50 år, växtgifter, metaller, virus, neurotoxin-MPTP, skalltrauma, defekta mitokondrier

4 Parkinsons sjukdom – ett syndrom

5 Parkinsons sjukdom Thalamus-skakningar (tremor)
Pallidus –spänning, stelhet (rigiditet) Putamen-förlångsamning (hypokinesi) Subthalamicus-svårt starta, fel på ”haspen”

6 Parkinsons sjukdom Presymtomatisk fas flera år
Tidig sjukdomsfas (anosmi,förstoppning,psykiska symtom,sömnstörning,diskreta motorsymtom) Underhållsfasen (god medicineffekt) Fluktuationsfas (dosglapp, ON- OFF) Komplikationsfas (dyskinesier, kognitiva problem/dysautonomi

7 Parkinsons sjukdom Tidigt ger ökad ansträngning PS symtom
De kvarvarande cellerna arbetar för högtryck och mår inte bra Varje omsättning ger en fri radikal, mer enzym bildar mer dopamin som kompensation Så småningom återhämtar inte cellen sig utan symtomen blir permanenta

8 Parkinsons sjukdom Motoriska symtom tydliga
Icke-motoriska symtom otydliga * Svåra att upptäcka * Svåra att komma tillrätta med

9 Symtom Smygande debut under månader till år Unilateral tremor
Förlångsamning Försämrad gångförmåga, svårt initiera gången Framåtlutad kroppshållning

10 Tremor Debutsymtom hos mer än 50% 15% får aldrig tremor
Vilotremor typisk, minskar oftast vid rörelser Börjar oftast i ena armen eller benet Sprider sig till samma sida före bilat Ökar ofta vid stress Med tiden postural-aktionstremor vanligt

11 Rigiditet=muskelspänning
Muskelspänning i armar, ben och nacke Kan bidra till stelhetskänsla, värk, kramptillstånd Både böj- och sträckmuskler påverkas, kan kännas som blyrör, vi känner det som kugghjul Då böjmusklerna tar över ger det böjd kroppshållning

12 Hypokinesi=rörelsefattigdom
Rörelserna blir långsamma rörelser och med dålig rytm (unilaterala) Automatiska stereotypa rörelser kan drabbas t ex gången, resa sig, vända sig i sängen Frysning - fötterna blir som fastklistrade i golvet Dysartri, dålig artikulation Nedsatt mimik

13 Postural dysfunktion Jämviktskorrigerande reflexer fungerar dåligt
Mest handikappande symtomet Ökar risken för fall

14 Icke motoriska symtom Största kliniska symtomet
Påverkar alla patienter Svårbehandlat, svårt upptäcka Största påverkan på livskvalitet Största samhällskostnaden

15 Psykiatriska symtom Initiativlös Orolig
Mental förlångsamning =bradyfreni, svårt göra flera saker samtidigt Depression, ca 40-50%. Biologisk grund; brist på dopamin, noradrenalin och serotonin

16 Icke motoriska symtom Förstoppning Inkontinens Impotens Ortostatism
Ökad salivering Svettningar Seborré

17 Icke motoriska symtom Sömnstörningar Trötthet (fatigue)
Kognitiv påverkan Viktförändringar

18 Parkinsons sjukdom Bra prognos, långsamt förlopp vid Parkinsons sjukdom (PS) Dålig prognos, snabbt förlopp vid atypisk parkinsonism

19 Läkemedel vid Parkinsons sjukdom

20 Läkemedel vid Parkinsons sjukdom
Potenta läkemedel Verkar centralt i hjärnan Levodopa är äggvitebaserade läkemedel Konkurrerar med äggviteämnen i kosten

21 Läkemedel och mat Samtidig tillförsel av protein kan försämra upptaget kraftigt Helst 30 minuter FÖRE måltid 2 timmar EFTER måltid Svårt kombinera med medicin varannan timme Viktigt med ordentlig genomgång

22

23 Läkemedel innehållande dopamin
Madopark, Madopark quick, Madopark depot Sinemet, Sinemet depot Stalevo (=kombinationspreparat dopamin + comtess

24 Parkinsons sjukdom och läkemedel
Medicin i rätt tid kan göra att patienten kan; Gå till matsalen själv Tugga och svälja och slippa sätta i halsen Klä på sig själv Tala och göra sig förstådd

25 Parkinsons sjukdom och läkemedel
Beställa läkemedel i god tid Viktigt med läkemedel i rätt tid Farligt sätta ut abrupt Alltid trappa in och trappa ut Skräddarsy behandlingen efter symtomen

26 Läkemedel - dopaminförstärkare
Comtess, kan ej verka själv (COMT-hämmare) * Förlänger dopamineffekten med 10 – % * Kan rödfärga urin (svårt få bort fläckar!) Azilect, kan verka själv (MAO-B hämmare)

27 Läkemedel - dopaminagonister
Sifrol, Sifrol depot Requip, Requip depot Apomorfin, penna och pump Neupro plåster

28 Biverkningar Illamående Diarré av ffa comthämmare Rödfärgad urin
Hallucinationer Spelberoende Hypersexualitet Impotens

29 Biverkningar Malignt neuroleptikasyndrom är ett sällsynt tillstånd förenat med 10 procents dödlighet på grund av komplikationer som pneumoni, tromboembolism, arytmi, rabdomyolys och njursvikt

30 Läkemedel vid Parkinsons sjukdom
Brist på serotonin och noradrenalin SSRI, Citalopram, Cipralex SNRI, Mirtazapin,Venlafaxin

31 Läkemedel vid Parkinsons sjukdom
Orstanorm Gutrone (licens) Emselex Movicol Domperidon (tidigare Motilium –licens)

32 Interaktioner Inte tas samtidigt med järn- sämre upptag
Orsaka konfusion tillsammans med vissa läkemedel som neuroleptika (Risperdal, Haldol), smärtstillande (Tramadol,Citodon), antibiotika (Ciprofloxacin

33 Interaktioner – Serotonergt syndrom
Kramper Oro, förvirring Feber Tremor Illamående Förhöjt blodtryck Arytmi

34 Sväljningssvårigheter
Inte dela eller krossa depot- eller kombinationstabletter Ersätt Stalevo och Sinemet med Madopark quick som kan lösas i vatten Prova förtjocka Använd sylt eller kräm tillsammans med tabletterna Försök ge medicinen 30 min före måltid

35 Maten –sondmaten Sond/Peg ibland nödvändigt för att få i sig medicinen
Tänk på proteinet i sondmaten i förhållande till medicintiderna Gärna sondschema tillsammans med ssk och dietist kunniga i Parkinsons sjukdom

36 Tack för er uppmärksamhet 


Ladda ner ppt "Parkinsons sjukdom Neurodegenerativ sjukdom Går ej att bota"

Liknande presentationer


Google-annonser