Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Parkinsons sjukdom  Neurodegenerativ sjukdom  Går ej att bota  Går ej att bromsa  Kräver livslång behandling.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Parkinsons sjukdom  Neurodegenerativ sjukdom  Går ej att bota  Går ej att bromsa  Kräver livslång behandling."— Presentationens avskrift:

1 Parkinsons sjukdom  Neurodegenerativ sjukdom  Går ej att bota  Går ej att bromsa  Kräver livslång behandling

2 Parkinsons sjukdom  Drabbar något fler män än kvinnor (3:2)  Medelålder för insjuknandet är 55 år  I Sverige finns ca 22 000 personer med idiopatisk PS  ca 25 000 med atypisk parkinsonism  ca 15 000 med sekundär PS (neuroleptika, stroke)

3 Parkinsons sjukdom  Okänd genes, men viss hereditet hos yngre < 50 år, växtgifter, metaller, virus, neurotoxin-MPTP, skalltrauma, defekta mitokondrier

4 Parkinsons sjukdom – ett syndrom

5 Parkinsons sjukdom  Thalamus-skakningar (tremor)  Pallidus –spänning, stelhet (rigiditet)  Putamen-förlångsamning (hypokinesi)  Subthalamicus-svårt starta, fel på ”haspen”

6 Parkinsons sjukdom 1. Presymtomatisk fas flera år 2. Tidig sjukdomsfas (anosmi,förstoppning,psykiska symtom,sömnstörning,diskreta motorsymtom) 3. Underhållsfasen (god medicineffekt) 4. Fluktuationsfas (dosglapp, ON- OFF) 5. Komplikationsfas (dyskinesier, kognitiva problem/dysautonomi

7 Parkinsons sjukdom  Tidigt ger ökad ansträngning PS symtom  De kvarvarande cellerna arbetar för högtryck och mår inte bra  Varje omsättning ger en fri radikal, mer enzym bildar mer dopamin som kompensation  Så småningom återhämtar inte cellen sig utan symtomen blir permanenta

8 Parkinsons sjukdom  Motoriska symtom tydliga  Icke-motoriska symtom otydliga * Svåra att upptäcka * Svåra att komma tillrätta med

9 Symtom  Smygande debut under månader till år  Unilateral tremor  Förlångsamning  Försämrad gångförmåga, svårt initiera gången  Framåtlutad kroppshållning

10 Tremor  Debutsymtom hos mer än 50%  15% får aldrig tremor  Vilotremor typisk, minskar oftast vid rörelser  Börjar oftast i ena armen eller benet  Sprider sig till samma sida före bilat  Ökar ofta vid stress  Med tiden postural-aktionstremor vanligt

11 Rigiditet=muskelspänning  Muskelspänning i armar, ben och nacke  Kan bidra till stelhetskänsla, värk, kramptillstånd  Både böj- och sträckmuskler påverkas, kan kännas som blyrör, vi känner det som kugghjul  Då böjmusklerna tar över ger det böjd kroppshållning

12 Hypokinesi=rörelsefattigdom  Rörelserna blir långsamma rörelser och med dålig rytm (unilaterala)  Automatiska stereotypa rörelser kan drabbas t ex gången, resa sig, vända sig i sängen  Frysning - fötterna blir som fastklistrade i golvet  Dysartri, dålig artikulation  Nedsatt mimik

13 Postural dysfunktion  Jämviktskorrigerande reflexer fungerar dåligt  Mest handikappande symtomet  Ökar risken för fall

14 Icke motoriska symtom  Största kliniska symtomet  Påverkar alla patienter  Svårbehandlat, svårt upptäcka  Största påverkan på livskvalitet  Största samhällskostnaden

15 Psykiatriska symtom  Initiativlös  Orolig  Mental förlångsamning =bradyfreni, svårt göra flera saker samtidigt  Depression, ca 40-50%. Biologisk grund; brist på dopamin, noradrenalin och serotonin

16 Icke motoriska symtom  Förstoppning  Inkontinens  Impotens  Ortostatism  Ökad salivering  Svettningar  Seborré

17 Icke motoriska symtom  Sömnstörningar  Trötthet (fatigue)  Kognitiv påverkan  Viktförändringar

18 Parkinsons sjukdom  Bra prognos, långsamt förlopp vid Parkinsons sjukdom (PS)  Dålig prognos, snabbt förlopp vid atypisk parkinsonism

19 Läkemedel vid Parkinsons sjukdom

20  Potenta läkemedel  Verkar centralt i hjärnan  Levodopa är äggvitebaserade läkemedel  Konkurrerar med äggviteämnen i kosten

21 Läkemedel och mat  Samtidig tillförsel av protein kan försämra upptaget kraftigt  Helst 30 minuter FÖRE måltid  2 timmar EFTER måltid  Svårt kombinera med medicin varannan timme  Viktigt med ordentlig genomgång

22

23 Läkemedel innehållande dopamin  Madopark, Madopark quick, Madopark depot  Sinemet, Sinemet depot  Stalevo (=kombinationspreparat dopamin + comtess

24 Parkinsons sjukdom och läkemedel Medicin i rätt tid kan göra att patienten kan;  Gå till matsalen själv  Tugga och svälja och slippa sätta i halsen  Klä på sig själv  Tala och göra sig förstådd

25 Parkinsons sjukdom och läkemedel  Beställa läkemedel i god tid  Viktigt med läkemedel i rätt tid  Farligt sätta ut abrupt  Alltid trappa in och trappa ut  Skräddarsy behandlingen efter symtomen

26 Läkemedel - dopaminförstärkare  Comtess, kan ej verka själv (COMT- hämmare) * Förlänger dopamineffekten med 10 – 30 % * Kan rödfärga urin (svårt få bort fläckar!)  Azilect, kan verka själv (MAO-B hämmare)

27 Läkemedel - dopaminagonister  Sifrol, Sifrol depot  Requip, Requip depot  Apomorfin, penna och pump  Neupro plåster

28 Biverkningar  Illamående  Diarré av ffa comthämmare  Rödfärgad urin  Hallucinationer  Spelberoende  Hypersexualitet  Impotens

29 Biverkningar  Malignt neuroleptikasyndrom är ett sällsynt tillstånd förenat med 10 procents dödlighet på grund av komplikationer som pneumoni, tromboembolism, arytmi, rabdomyolys och njursvikt

30 Läkemedel vid Parkinsons sjukdom Brist på serotonin och noradrenalin SSRI, Citalopram, Cipralex SNRI, Mirtazapin,Venlafaxin

31 Läkemedel vid Parkinsons sjukdom Orstanorm Gutrone (licens) Emselex Movicol Domperidon (tidigare Motilium –licens)

32 Interaktioner  Inte tas samtidigt med järn- sämre upptag  Orsaka konfusion tillsammans med vissa läkemedel som neuroleptika (Risperdal, Haldol), smärtstillande (Tramadol,Citodon), antibiotika (Ciprofloxacin

33 Interaktioner – Serotonergt syndrom  Kramper  Oro, förvirring  Feber  Tremor  Illamående  Förhöjt blodtryck  Arytmi

34 Sväljningssvårigheter  Inte dela eller krossa depot- eller kombinationstabletter  Ersätt Stalevo och Sinemet med Madopark quick som kan lösas i vatten  Prova förtjocka  Använd sylt eller kräm tillsammans med tabletterna  Försök ge medicinen 30 min före måltid

35 Maten –sondmaten  Sond/Peg ibland nödvändigt för att få i sig medicinen  Tänk på proteinet i sondmaten i förhållande till medicintiderna  Gärna sondschema tillsammans med ssk och dietist kunniga i Parkinsons sjukdom

36 Tack för er uppmärksamhet


Ladda ner ppt "Parkinsons sjukdom  Neurodegenerativ sjukdom  Går ej att bota  Går ej att bromsa  Kräver livslång behandling."

Liknande presentationer


Google-annonser