Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Next Horizon Styrgrupp EID 11 juni 2014 Monika Jönsson och Marit Ragnarsson.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Next Horizon Styrgrupp EID 11 juni 2014 Monika Jönsson och Marit Ragnarsson."— Presentationens avskrift:

1 Next Horizon Styrgrupp EID 11 juni 2014 Monika Jönsson och Marit Ragnarsson

2 EMC Förra gången vi var här pratade vi om ambitionen om att skapa detta…

3 Smart specialisering Europa 2020 Utmaningsdrivet Nyttiggöra forskning Regionerna större betydelse Globala samarbeten Det betyder: -Vi behöver fokusera och prioritera! -Energieffektiv samhällsbyggande -Metalliska material -Innovativ upplevelseproduktion

4 Få fler att klättra i pyramiden Spetsa till näringslivsarbetet Maximera regionala styrkor Högskolan central roll

5 Organisationer med behov av ny finansiering eller oklar roll efter 2014 inom energieffektivt samhällsbyggande EMC HVV IUC ITS dalarna Byggdialogen GBR Industridialogen Energikontoret KTP CPC Triple Steelix

6 Öppen innovationsarena för ett energieffektivt samhällsbyggande Projektets syfte: Undersöka om fokusområdet energieffektivt samhällsbyggande kan utgöra en del av Dalarnas smarta specialisering Se om det går att samla ett tillräckligt kunskapsområde som är kvalificerad för internationella forsknings- och innovationssamarbeten Lämna förslag på organisering av en öppen innovationsarena, inklusive vad som finns och vad som behöver kompletteras

7 Lärande (feb - Aktiviteter: Lärande Deltagare: Eget lärande, delta i seminarier och föreläsningar, lära om och av varandra, input till projektledare Analys (apr - Aktiviteter: - Funktionsanalys - Omvärldsbevakning - Delrapporter, ex EMC Deltagare: - Göra leveranser - Delta i diskussioner - Läsa och ge synpunkter på texter. Förslag (sep - Aktiviteter: - Förslag organisation o verksamhetsidé - Söka projektmedel - Påbörja etablering av organisation. Deltagare: - Delta i planeringsmöten - Delta i ansökningsskrivningar Var vi befinner oss i processen

8 Utgångspunkter Koppla ihop lösningarna på de stora samhällsutmaningar med skapandet av ekonomisk tillväxt. Innovation kräver implementering/kommersialisering Innovation även tjänster, system och sociala innovationer Högskolan nyckelaktör. EMCs fortsättning en viktig grund Bygga vidare på klustrens verksamhet, inte ersätta. Kluster verkar inom en bransch. En öppen innovationsarena är öppen för flera sektorer.

9 Några slutsatser Innovationsarenan bara en del av hela innovationsmiljön som måste funka Många goda idéer tas inte omhand för de är inte tillräckligt klara att gå in i inkubatorn Kunskap och idébärare kommer lika ofta från samhällets övriga aktörer som från högskolan (en öppen innovationsarena måste vara en nod som tar emot från många håll och skickar vidare åt många håll). Ej linjärt. En innovationsarena behöver utveckla diffusa gränser mellan akademi och näringsliv. Akademisk kunskapsproduktion kan ske i komplexa system och nätverk. Högskolan kan vara en ekonomisk aktör som hanterar tidig kommersiell fas.

10 Några slutsatser Tillsammans har vi kompetens/lösningar inom en stor bredd inom energiområdet = Energieffektivt samhällsbyggande Energieffektivt byggande (småhus) Småskalig energiproduktion (solceller, solvärme Värme- och energisystem Testmiljö för landsbygdstransporter, Trafikverkets kompetensmiljö Restvärme Smarta elnät Transformatorer, kraftöverföring, elkraftsteknik; transmission Labb inom förbränning, solel, solfångare, mikrogrid, energimätning i byggnader (portabel) och klimatkammare (HDa) Implementering av energieffektivisering i industrin

11 En arena som ”skjuter innovationsraketer”? ÖPPEN INNOVATIONS- ARENA Kunskap och lärande Analys och Verksamhets- idé Omvärlds- bevakning Samarbete och organisation Resurser Projekt- organisation Kommunikation Raketer

12 Några slutsatser Vissa funktioner saknas/brister för att innovationssystemet ska funka bättre, bl a: Idégenerering och idéjakt Utveckla koncept av inkomna idéer Stödja ökad efterfrågan på energieffektiva lösningar Projektkontor, stödja internationalisering Samordna och leda innovationsmiljön

13 Högskolans tänkbara roll - idéutkast Öppen innovationsarena för ett energieffektivt samhällsbyggande

14 Tänkbar roll - idéutkast Öppen innovationsarena för ett energieffektivt samhällsbyggande Innovations- kontor Konceptutveckling och första kommersiella instansen Ökad efterfrågan Information Rådgivning Utbildning Knowledge ManagementImplementation for innovation of innovations of innovations Kompetens- centrum Ny kunskap och ny tillämpning av kunskap


Ladda ner ppt "Next Horizon Styrgrupp EID 11 juni 2014 Monika Jönsson och Marit Ragnarsson."

Liknande presentationer


Google-annonser