Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Johanna Sirkiä 18.3.2005 1 Några observationer rörande prostitutionsdebatten Johanna Sirkiä sexualrådgivare www.sexpert.fi.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Johanna Sirkiä 18.3.2005 1 Några observationer rörande prostitutionsdebatten Johanna Sirkiä sexualrådgivare www.sexpert.fi."— Presentationens avskrift:

1 Johanna Sirkiä Några observationer rörande prostitutionsdebatten Johanna Sirkiä sexualrådgivare

2 Johanna Sirkiä Debatten om prostitution Hur ”prostitution” blir definierad? Vem använder orden ”prostituerad” och ”prostitution”? För vilka ändamål? Vilka ändamål och definitioner blir accepterade? Vilka inte? Och av vem? Debatt om orsaker

3 Johanna Sirkiä Varför? - Därför Irrelevanta (or)saker Orsak 2 Orsak 6 Orsak 3 Orsak 1 Orsak 5 Orsak 4 Förhållanden Okända (or)saker Förhållanden Problem

4 Johanna Sirkiä Sexproblem: Vad beror detta på? Är jag avvikande? - Varför? Dåligt sällskap Problem i barndom Psykiska problem Pornografi Sjukdom Synd Skadliga förhållanden Dåligt inflytande Fel Sexuell egenskap eller handling

5 Johanna Sirkiä Varför? - Därför Förklaring kan förhindra insikt Nästan vad som helst kan vara en orsak. Man kan förklara saken på ett sätt, som känns lätt och bekvämt. Man kan undvika att erkänna obehagliga realiteter att ta ansvar Man kan lätt skuldbelägga vem/vad som helst. Ofta fruktlöst - ibland farligt

6 Johanna Sirkiä Mer fruktbara frågor för att hitta fungerande lösningar Vad har hänt? Vad är ditt problem? På vilket sätt är det ett problem för dig? Hur kan du veta, vad någon annan tänker eller upplever, om du inte har frågat honom/henne? Vad är din målsättning? Hur tänker du nå den? Vad eller vem förhindrar dig att nå det du eftersträvar? Vad skulle hända, om du skulle agera på ett annat sätt?

7 Johanna Sirkiä Varför finns det prostitution? Antaganden bakom frågan Prostitution är ett problem per definition. Bakom problemet finns en grundläggande skadlig orsak (arvsynd, ondska, störningar, maktstruktur, brottslighet…). Man måste förhindra orsakens påverkan. Fastän man inte kan lösa problemet, är det viktigt att markera motstånd mot ondskan.

8 Johanna Sirkiä Prostitution som en bra fiende och ett mål för projiciering Problematiskt. Skrämmande. Okänt. Obekanta människor, främlingar. Sex och pengar är känsliga och viktiga frågor för alla – och problematiska för de flesta. Sex och pengar handlar om makt.  Nästan vilka problem som helst kan projicieras på prostitution.

9 Johanna Sirkiä Hur definieras och används begreppet prostitution? Sex mot betalning Tillfällig sexuell förbindelse mot ekonomisk ersättning Icke önskvärt sexuellt beteende Förnedrande sexuell handling Slaveri Våld Synd Brott mot människovärde Människohandel

10 Johanna Sirkiä Psykiska försvarsmekanismer vid frustrationer och konflikter aggression rationalisering bortträngning förnekande identifikation projiciering dagdrömmeri regression sublimation

11 Johanna Sirkiä Psykiska försvarsmekanismer i prostitutionsdebatten aggression – mot sexköpare, hallickar, prostituerade… rationalisering – det här är en orsak av… bortträngning – jag själv har inga sexproblem förnekande – det finns inga lyckliga horor identifikation – tänk om din dotter blev prostituerad projiciering – prostitution sprider sjukdomar… dagdrömmeri – vi har löst gatuprostitutionen… regression – På vems sida är du? Hur kan du säga… sublimation – i jämställdhetens namn…

12 Johanna Sirkiä Psykiska försvarsmekanismer stöder ens psyke… aggression rationalisering bortträngning förnekande identifikation projiciering dagdrömmeri regression sublimation emotionell balans trygghetskänsla självkänsla … men löser inga samhälleliga problem.

13 Johanna Sirkiä Hur hanterar vi konflikter mellan olika människogrupper med olika syn på problem och deras orsak olika syn på sex och könen olika möjligheter att försörja sig själva olika moraliska värderingar olika intressen

14 Johanna Sirkiä Prostitution som en ideologiserad fråga Kvinnor Prostituerade som offer Bra sexualitet Jämställdhet Familjen Kärlek Kvinnor med den rätta medvetenheten Män Sexköpare och hallickar Dålig sexualitet Ojämställdhet Sexindustrin Våld Prostituerade som inte förstår sitt bästa

15 Johanna Sirkiä Prostituerade har mycket olika bakgrunder Laglig status: medborgare, lagliga invandrare, turister, olagliga invandrare Andra alternativ och egen inställning till dem: fler eller färre – bättre eller sämre Olika motiv – erkända och okända. Pengar? Protest? Sex? Äventyr? Förhållanden i samhället (hemort och vistelseort)

16 Johanna Sirkiä Olika inställningar till sitt eget sexarbete Önskeyrke. Mitt eget val. Bara ett sätt att tjäna pengar. Det värsta man kan tänka sig göra för att försörja sig själv. Inte alls arbete. Jag är ingen riktig prostituerad.

17 Johanna Sirkiä Prostituerade har olika problem i sin bakgrund, i arbetet, i livet… Samhälleliga och globala problem Brist på andra eller bättre alternativ Begränsade möjligheter till självbestämmande Brist på trygghet, och säkerhet Brist på respekt Sociala och psykiska problem Hälsoproblem Brist på självrespekt Brist på kunskap Svårigheter med att hitta och få hjälp

18 Johanna Sirkiä ”Avfallshantering” Olika, komplicerade problem blir ett problem Olika samhälleliga och individuella problem bakom, inom och omkring prostitutionen Prostitution blir ett stort problem per definition den yttersta uttrycksformen för olika allvarliga problem ett ideologiserat problem (synd) Olika problem med någon anknytning till sex, moral osv. Ideologisering av sex

19 Johanna Sirkiä Prostituerade blir problem(av)fall per definition Samhälleliga problem bakom och omkring prostitutionen Stigmatisering prostituerad = ett problem Stigmat gäller alla sexarbetare Stigmat förhindrar prostituerades egna möjligheter att själv definiera och lösa problemen. Prostituerades egna individuella problem Prostitution som ett ideologiserat problem

20 Johanna Sirkiä Ond circel av problem och stigma som förstärker varandra Olika problem inom, bakom och omkring prostitutionen Stigman

21 Johanna Sirkiä Prostitutionens onda circel förstärker och skapar sig själv Olika problem med möjlig anknytning till prostitutionen Stigman ideologisering andra problem andra människor

22 Johanna Sirkiä Prostitution som ett ideologiserat problem är allas problem Olika sexuella egenskaper och handlingar blir tvivelaktiga eller t.o.m. definierade som dåliga och farliga Önskvärd sexualitet begränsas Människor blir rädda för att uttrycka och uppleva sin egen sexualitet Sexuella frustrationer Sexuella problem

23 Johanna Sirkiä Psykiska försvarsmekanismer hos prostituerade aggression – mot hjälpare, kunder, polis, feminister,… rationalisering – allt skulle bli bättre om… bortträngning – jag är ingen riktig prostituerad förnekande – problemen gäller inte mig identifikation – som en offer kan jag inte ha ansvar… projiciering – de där andra (utlänningar etc.) är skyldiga dagdrömmeri – när jag har sparat tillräckligt pengar… regression – man blir hjälplös, förlorar sin kunskap sublimation – alkohol, droger, konsumtion

24 Johanna Sirkiä Nyttigare frågor i prostitutionsdebatten Vilka konkreta problem finns det? Vem upplever dem och på vilket sätt? Vilka människor drabbas mest? Hur kan vi stöda olika människors egna kunskaper, möjligheter och motivation till att hitta alternativa lösningar? Vilken är din målsättning? Vilka hinder finns det? Hur kan du känna till andras problem, om du inte har frågat dem?

25 Johanna Sirkiä Ytterligare information om prostitution Sexförbundet SALLI Forskning och information Seksiasiakkaan opas Denna presentation


Ladda ner ppt "Johanna Sirkiä 18.3.2005 1 Några observationer rörande prostitutionsdebatten Johanna Sirkiä sexualrådgivare www.sexpert.fi."

Liknande presentationer


Google-annonser