Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Uppföljning av målen i det folkhälsopolitiska programmet för

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Uppföljning av målen i det folkhälsopolitiska programmet för"— Presentationens avskrift:

1 Uppföljning av målen i det folkhälsopolitiska programmet för 2007-2010

2 Delaktighet och inflytande Ekonomiska och sociala förutsättningar
Barn & ungas uppväxtvillkor Hälsa i arbetslivet Minskat bruk av tobak, alkohol & narkotika

3

4

5

6

7 DELAKTIGHET & INFLYTANDE
Brist på inflytande och möjligheter att påverka den egna livssituationen har ett starkt samband med hälsa. Om individer eller grupper upplever att de inte kan påverka de egna livsvillkoren och utvecklingen av samhället uppstår maktlöshet.

8

9 EKONOMISKA & SOCIALA FÖRUTSÄTTNINGAR
Ekonomisk stress och social otrygghet orsakar ohälsa. Framför allt psykisk ohälsa Det ökar även risken för ökad ojämlikhet i hälsa.

10

11

12

13

14 UTBILDNING Utbildning är både en resurs och en viktig komponent i människors välfärd, eftersom god utbildning ger bättre möjlighet till arbete och försörjning Forskningen visar entydigt att människor med lägre utbildningsnivå löper högre risk att drabbas av sjukdom och förtida död än de som har hög utbildning

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30 BARN & UNGAS UPPVÄXTVILLKOR
Förhållanden under barn- och ungdomsåren har stor betydelse för både den psykiska och fysiska hälsan under hela livet. Regeringen poängterar att barn och unga är en av de viktigaste målgrupperna inom folkhälsoarbetet.

31

32

33

34

35

36 HÄLSA I ARBETSLIVET Ett bra arbetsliv med väl fungerande arbetsvillkor minskar den arbetsrelaterade ohälsan och de sociala skillnaderna i ohälsa och bidrar till en allmänt förbättrad folkhälsa och är nödvändig förutsättning för en hållbar tillväxt

37

38

39

40 TOBAK Sedan 80-talet så har mer än en miljon svenskar slutat röka, men trots den positiva utvecklingen är tobaksbruket fortfarande vårt största enskilda folkhälsoproblem. Tobaksbruket bidrar också till de stora skillnaderna i hälsa mellan olika grupper

41

42

43 Ungefär 10 % av Sveriges vuxna befolkning är alkoholister
Ungefär 10 % av Sveriges vuxna befolkning är alkoholister. Det motsvarar ca 800 personer i Åtvid Ungefär 13 % av männen och 6 % av kvinnorna har uttalade alkoholproblem. I Åtvid blir det 560 män och 250 kvinnor Ungefär 18 % av männen och 12 % av kvinnorna dricker så mycket att det medför en ökad risk att utveckla alkoholberoende och ohälsa. I Åtvid blir det ungefär 800 män och 500 kvinnor Mellan 10 och 20 % av barnen i Sverige lever med föräldrar som dricker på ett sätt så att barnen riskerar att påverkas negativt. Det blir mellan 250 och 500 barn i Åtvid.

44

45

46

47

48 Narkotika Länsstyrelsen gjorde en kartläggningen av antalet kända narkotika missbrukare 2004 & 2005, kommunen gjorde en själva för 2006 Missbrukarna var kända av Landstinget, frivården, socialtjänsten och polisen

49

50

51

52

53


Ladda ner ppt "Uppföljning av målen i det folkhälsopolitiska programmet för"

Liknande presentationer


Google-annonser