Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Serviceassistent inom Allbo Lärcenter, Alvesta Ett projekt som stöds av Europeiska Socialfonden Ett projekt som stöds av Europeiska Socialfonden barnomsorgäldreomsorg.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Serviceassistent inom Allbo Lärcenter, Alvesta Ett projekt som stöds av Europeiska Socialfonden Ett projekt som stöds av Europeiska Socialfonden barnomsorgäldreomsorg."— Presentationens avskrift:

1 Serviceassistent inom Allbo Lärcenter, Alvesta Ett projekt som stöds av Europeiska Socialfonden Ett projekt som stöds av Europeiska Socialfonden barnomsorgäldreomsorg

2 För vilka? För personer med någon form av funktionsnedsättning och som tidigare gått på särskola eller gymnasiets IV- program och som har beviljad aktivitets- eller sjukersättning För personer med någon form av funktionsnedsättning och som tidigare gått på särskola eller gymnasiets IV- program och som har beviljad aktivitets- eller sjukersättning Vi ser gärna manliga sökande Vi ser gärna manliga sökande

3 Speciella förutsättningar Alla ansökningar skall åtföljas av en överenskommen praktikplats där all praktik kommer att ske Alla ansökningar skall åtföljas av en överenskommen praktikplats där all praktik kommer att ske Arbetsplatsen skall utse två handledare Arbetsplatsen skall utse två handledare Handledarna erbjuds sammanlagt 6 utbildningsdagar (1+2+2+1) under den tvååriga utbildningen Handledarna erbjuds sammanlagt 6 utbildningsdagar (1+2+2+1) under den tvååriga utbildningen

4 Samarbetspartners ESF ESF Försäkringskassan Försäkringskassan Arbetsförmedlingen Arbetsförmedlingen Växjö Universitet Växjö Universitet Allbo Lärcenter Allbo Lärcenter Kommunerna Kommunerna

5 Utbildningens upplägg Utbildningen innehåller ca. 50 % teori och 50 % praktik Utbildningen innehåller ca. 50 % teori och 50 % praktik Termin 1 Teori 5 dagar/v (1 v. auskultation) Termin 1 Teori 5 dagar/v (1 v. auskultation) Termin 2 Teori 3 dagar/v, Praktik 2 dagar/v Termin 2 Teori 3 dagar/v, Praktik 2 dagar/v Termin 3 Teori 2 dagar/v, Praktik 3 dagar/v Termin 3 Teori 2 dagar/v, Praktik 3 dagar/v Termin 4 Praktik 5 dagar/v, planering för framtiden Termin 4 Praktik 5 dagar/v, planering för framtiden

6 Teori InnehållArbetslivskunskap Konfliktlösning, samarbete, sociala koder, bemötande, skyldigheter och rättigheter, arbetslagar, arbetsmiljökunskap …. Personlig utveckling och hälsosam livsstil Social kompetens, självförtroende, fysisk träning, de egna måltidernas och sömnens betydelse, estetisk verksamhet, ansvarstagande, handikappinsikt, svenska, samhällsorientering m.m. Service inom äldre- resp. barnomsorg Kosthållning, högläsning och ordförståelse, kommunernas styrdokument för äldre- resp. barnomsorg, historiskt perspektiv, ergonomi, praktiska moment som tandborstning, matning, på- och avklädning, personlig omvårdnad, lekens betydelse m.m. Fördjupningsarbete och en ev. studieresa

7 Mål Att praktikplatsen blir en framtida arbetsplats antingen som en anpassad anställning eller som en utflyttad daglig verksamhet Att praktikplatsen blir en framtida arbetsplats antingen som en anpassad anställning eller som en utflyttad daglig verksamhet Att arbetsplatsen skall känna en tillfredsställelse och en stolthet i att kunna bidra till att förändra attityder och förhållningssätt mot gruppen med funktionsnedsättningar Att arbetsplatsen skall känna en tillfredsställelse och en stolthet i att kunna bidra till att förändra attityder och förhållningssätt mot gruppen med funktionsnedsättningar Att skapa Guldkant Att skapa Guldkant

8 Målet är inte Att den studerande skall erhålla någon egen delegation, eget medicinskt ansvar, omvårdande eller pedagogiskt ansvar. Att den studerande skall erhålla någon egen delegation, eget medicinskt ansvar, omvårdande eller pedagogiskt ansvar. Att konkurrera med andra yrkeskategorier på arbetsplatserna utan bli ett komplement som skapar nya möjligheter Att konkurrera med andra yrkeskategorier på arbetsplatserna utan bli ett komplement som skapar nya möjligheter

9 Tänkbara arbetsuppgifter StädaSamtala TvättaDiska Spela spel och pyssla Fixa fika Personlig omvårdnad Laga frukost Hämta och lämna postFylla på förråd Duka fram och duka avGå ärende Köra rullstol/barnvagnLyssna Läsa tidningen/sagorLeda gruppaktivitet Vara personligt stöd Pynta m.m

10 Handledarnas uppgifter Ta fram och anpassa lämpliga arbetsuppgifter Ta fram och anpassa lämpliga arbetsuppgifter Strukturera arbetsdagen – göra arbetsschema Strukturera arbetsdagen – göra arbetsschema Ansvara för att eleven blir en i arbetslaget Ansvara för att eleven blir en i arbetslaget Uppmuntra och stötta Uppmuntra och stötta Se till att den studerande blir efterfrågad –räknad med Se till att den studerande blir efterfrågad –räknad med Hjälpa till att förändra attityder och förhållningssätt på arbetsplatsen Hjälpa till att förändra attityder och förhållningssätt på arbetsplatsen Skapa en känsla av sammanhang, KASAM, genom meningsfullhet, begriplighet och hanterbarhet. Skapa en känsla av sammanhang, KASAM, genom meningsfullhet, begriplighet och hanterbarhet.

11 Handledarutbildningen Handikappkunskap Handikappkunskap Handledarskap Handledarskap Bemötande och attityder Bemötande och attityder Socialisering och inkludering på arbetsplatsen Socialisering och inkludering på arbetsplatsen Pedagogiska infallsvinklar Pedagogiska infallsvinklar Hur skapar man tydlighet och rutiner Hur skapar man tydlighet och rutiner Erfarenhetsutbyte med andra handledare Erfarenhetsutbyte med andra handledare Reflektioner i grupp Reflektioner i grupp

12 Ekonomi Eleverna läser med bibehållen aktivitets- eller sjukersättning Handledarna deltar i handledarutbildningen med bibehållen lön Eleverna erhåller gratis busskort mellan hemorten och Allbo Lärcenter under tre terminer Eleverna erhåller gratis undervisningslitteratur

13 Efter utbildningen Praktikplatsen övergår till att vara den fortsatta arbetsplatsen, antingen som en anpassad anställning eller som en utflyttad daglig verksamhet Praktikplatsen övergår till att vara den fortsatta arbetsplatsen, antingen som en anpassad anställning eller som en utflyttad daglig verksamhet

14 Långsiktiga vinster Personliga vinster Personliga vinster Ungdomarna har möjlighet att gå från en Aktivitetsersättning alt. Försörjningsstöd till en anställning med lönebidrag. Personlig vinst för ungdomarna genom att de får en meningsfull sysselsättning och att de kanske blir självförsörjande. Personliga vinster för såväl handledarna som arbetskamraterna. Guldkant Guldkant Arbetsplatsen får en extra resurs som innebär att personalen, de äldre eller barnen kan erbjudas en ”guldkant på tillvaron”. Tillgängligare samhälle och ökad acceptans för olikheter Tillgängligare samhälle och ökad acceptans för olikheter Kommunerna blir föredömen genom att de hjälper till att skapa ett tillgängligare samhälle utan diskriminering. De bidrar till en större acceptans för olikheter ute på våra arbetsplatser. De uppfyller målen i FN:s standardregler och kommunernas handikapplaner. Samhällsekonomiska Samhällsekonomiska Färre framtida samhällsinsatser m.m. Ev. eget boende i stället för gruppboende (600.000:-) Ledig plats inom daglig verksamhet (275.000) Ökade skatteintäkter

15 Alla måste vara beredda att ta en snartida kostnad för en långsiktig vinst

16 Ungdomarna utbildas till Serviceassistenter och kommer inte att ha någon delegation, eget medicinskt, omvårdande eller pedagogiskt ansvar De konkurrerar inte med utbildningar som förskollärare, barnskötare, skötare, undersköterskor, vårdbiträden m.m.


Ladda ner ppt "Serviceassistent inom Allbo Lärcenter, Alvesta Ett projekt som stöds av Europeiska Socialfonden Ett projekt som stöds av Europeiska Socialfonden barnomsorgäldreomsorg."

Liknande presentationer


Google-annonser