Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Serviceassistent inom

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Serviceassistent inom"— Presentationens avskrift:

1 Serviceassistent inom
äldreomsorg barnomsorg Allbo Lärcenter, Alvesta Ett projekt som stöds av Europeiska Socialfonden

2 För vilka? För personer med någon form av funktionsnedsättning och som tidigare gått på särskola eller gymnasiets IV-program och som har beviljad aktivitets- eller sjukersättning Vi ser gärna manliga sökande

3 Speciella förutsättningar
Alla ansökningar skall åtföljas av en överenskommen praktikplats där all praktik kommer att ske Arbetsplatsen skall utse två handledare Handledarna erbjuds sammanlagt 6 utbildningsdagar ( ) under den tvååriga utbildningen

4 Samarbetspartners ESF Försäkringskassan Arbetsförmedlingen
Växjö Universitet Allbo Lärcenter Kommunerna

5 Utbildningens upplägg
Utbildningen innehåller ca. 50 % teori och 50 % praktik Termin 1 Teori 5 dagar/v (1 v. auskultation) Termin 2 Teori 3 dagar/v, Praktik 2 dagar/v Termin 3 Teori 2 dagar/v, Praktik 3 dagar/v Termin 4 Praktik 5 dagar/v, planering för framtiden

6 Teori Innehåll Arbetslivskunskap
Konfliktlösning, samarbete, sociala koder, bemötande, skyldigheter och rättigheter, arbetslagar, arbetsmiljökunskap …. Personlig utveckling och hälsosam livsstil Social kompetens, självförtroende, fysisk träning, de egna måltidernas och sömnens betydelse, estetisk verksamhet, ansvarstagande, handikappinsikt, svenska, samhällsorientering m.m. Service inom äldre- resp. barnomsorg Kosthållning, högläsning och ordförståelse, kommunernas styrdokument för äldre- resp. barnomsorg, historiskt perspektiv, ergonomi, praktiska moment som tandborstning, matning, på- och avklädning, personlig omvårdnad, lekens betydelse m.m. Fördjupningsarbete och en ev. studieresa

7 Mål Att praktikplatsen blir en framtida arbetsplats antingen som en anpassad anställning eller som en utflyttad daglig verksamhet Att arbetsplatsen skall känna en tillfredsställelse och en stolthet i att kunna bidra till att förändra attityder och förhållningssätt mot gruppen med funktionsnedsättningar Att skapa Guldkant

8 Målet är inte Att den studerande skall erhålla någon egen delegation, eget medicinskt ansvar, omvårdande eller pedagogiskt ansvar. Att konkurrera med andra yrkeskategorier på arbetsplatserna utan bli ett komplement som skapar nya möjligheter

9 Tänkbara arbetsuppgifter
Städa Samtala Tvätta Diska Spela spel och pyssla Fixa fika Personlig omvårdnad Laga frukost Hämta och lämna post Fylla på förråd Duka fram och duka av Gå ärende Köra rullstol/barnvagn Lyssna Läsa tidningen/sagor Leda gruppaktivitet Vara personligt stöd Pynta m.m

10 Handledarnas uppgifter
Ta fram och anpassa lämpliga arbetsuppgifter Strukturera arbetsdagen – göra arbetsschema Ansvara för att eleven blir en i arbetslaget Uppmuntra och stötta Se till att den studerande blir efterfrågad –räknad med Hjälpa till att förändra attityder och förhållningssätt på arbetsplatsen Skapa en känsla av sammanhang, KASAM, genom meningsfullhet, begriplighet och hanterbarhet.

11 Handledarutbildningen
Handikappkunskap Handledarskap Bemötande och attityder Socialisering och inkludering på arbetsplatsen Pedagogiska infallsvinklar Hur skapar man tydlighet och rutiner Erfarenhetsutbyte med andra handledare Reflektioner i grupp

12 Ekonomi Eleverna läser med bibehållen aktivitets- eller sjukersättning
Handledarna deltar i handledarutbildningen med bibehållen lön Eleverna erhåller gratis busskort mellan hemorten och Allbo Lärcenter under tre terminer Eleverna erhåller gratis undervisningslitteratur

13 Efter utbildningen Praktikplatsen övergår till att vara den fortsatta arbetsplatsen, antingen som en anpassad anställning eller som en utflyttad daglig verksamhet

14 Långsiktiga vinster Personliga vinster
Ungdomarna har möjlighet att gå från en Aktivitetsersättning alt. Försörjningsstöd till en anställning med lönebidrag. Personlig vinst för ungdomarna genom att de får en meningsfull sysselsättning och att de kanske blir självförsörjande. Personliga vinster för såväl handledarna som arbetskamraterna. Guldkant Arbetsplatsen får en extra resurs som innebär att personalen, de äldre eller barnen kan erbjudas en ”guldkant på tillvaron”. Tillgängligare samhälle och ökad acceptans för olikheter Kommunerna blir föredömen genom att de hjälper till att skapa ett tillgängligare samhälle utan diskriminering. De bidrar till en större acceptans för olikheter ute på våra arbetsplatser. De uppfyller målen i FN:s standardregler och kommunernas handikapplaner. Samhällsekonomiska Färre framtida samhällsinsatser m.m. Ev. eget boende i stället för gruppboende ( :-) Ledig plats inom daglig verksamhet ( ) Ökade skatteintäkter

15 Alla måste vara beredda att ta en snartida kostnad för en långsiktig vinst

16 De konkurrerar inte med utbildningar som
Ungdomarna utbildas till Serviceassistenter och kommer inte att ha någon delegation, eget medicinskt, omvårdande eller pedagogiskt ansvar De konkurrerar inte med utbildningar som förskollärare, barnskötare, skötare, undersköterskor, vårdbiträden m.m.


Ladda ner ppt "Serviceassistent inom"

Liknande presentationer


Google-annonser