Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

MTC Årsseminarium 2007 OUTSOURCING – ett överexploaterat affärsrecept ? Lars-Erik Gadde Chalmers Tekniska Högskola.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "MTC Årsseminarium 2007 OUTSOURCING – ett överexploaterat affärsrecept ? Lars-Erik Gadde Chalmers Tekniska Högskola."— Presentationens avskrift:

1 MTC Årsseminarium 2007 OUTSOURCING – ett överexploaterat affärsrecept ? Lars-Erik Gadde Chalmers Tekniska Högskola

2 Bakgrund Outsourcing - högprioriterad strategi i 25 år Outsourcing - högprioriterad strategi i 25 år Otaliga exempel på effektivitetsförbättringar genom “revolutionen på inköpssidan”. Otaliga exempel på effektivitetsförbättringar genom “revolutionen på inköpssidan”. Idag: Försörjning från lågkostnadsländer (LCC) ligger högst på agendan för outsourcing Idag: Försörjning från lågkostnadsländer (LCC) ligger högst på agendan för outsourcing Vinnova-projekt om försörjning från LCC: Effekterna är långt ifrån entydigt positiva. Vinnova-projekt om försörjning från LCC: Effekterna är långt ifrån entydigt positiva. Många exempel på grusade förväntningar. Många exempel på grusade förväntningar. ‘Back-sourcing’ och ‘Home-sourcing’ vanligt.

3 Syfte/Agenda Utgångspunkter: Det föreligger två ‘vågor’ av outsourcing Effekterna förefaller vara ganska olika Syftet med presentationen: Analysera orsakerna till dessa skillnader Har outsourcing drivits för långt?

4 Några resultat från sex studier av outsourcing till lågkostnadsländer (A-F) A 75% av företagen missnöjda med utfallet. Mer än hälften hade tagit hem minst en funktion B En tredjedel av företagen hade brutit kontrakten C 75% av företagen: Förväntningarna ej uppfyllda - 25% av relationerna hade upphört inom 2 år - 50% hade upphört inom 5 år - Enbart 10% förklarade sig helt nöjda D “J P Morgan backsourced all IT-functions from IBM” E Av 70 studerade USA-företag uppgav enbart 3 att de inte hade några planer på att ta hem funktioner F 50% av LCC-outsourcing återtogs när kontraktet utgick

5 Studiernas slutsatser Problemens orsak är bristfälliga analyser: Orealistiska förväntningar till följd av ensidig fokusering på låga arbetskraftskostnader Orealistiska förväntningar till följd av ensidig fokusering på låga arbetskraftskostnader Implementeringsproblem: Ej insett hur en utflyttad aktivitet hänger ihop med andra Implementeringsproblem: Ej insett hur en utflyttad aktivitet hänger ihop med andra Studierna efterlyser ett vidgat perspektiv Ett sådant erbjuds av “Nätverksmodellen” Aktivitetsstruktur/Resursstruktur/Aktörsstruktur

6 Hur påverkas nätverket av de två outsourcing-vågorna? A1 A2 A? A R1R2R? TID Outsourcingens första våg: “Revolutionen” på försörjningssidan Outsourcingens andra våg: Utlokalisering till lågkostnadsländer

7 “Revolutionen” på inköpssidan - det tidigare affärsreceptet övergavs Inte längre möjligt äga alla viktiga resurser Outsourcing gav tillgång till andras resurser Outsourcing gav tillgång till andras resurser Detta möjliggjorde egen specialisering Detta möjliggjorde egen specialisering Integration inom ett företag ersätts av starkare kopplingar över företagsgränserna Fördjupad leverantörssamverkan (Aktör) Fördjupad leverantörssamverkan (Aktör) Tillgång till teknisk kompetens (Resurs) Tillgång till teknisk kompetens (Resurs) Synkronisering av processer (Aktivitet) Synkronisering av processer (Aktivitet)

8 Aktivitetsstrukturen Kännetecken efter första vågen: Ökad processintegrering: JIT, BTO, etc Ökad processintegrering: JIT, BTO, etc Synkronisering via Supply Chain Management Synkronisering via Supply Chain Management Effekter av LCC-outsourcing: Ökade ledtider och sämre logistiklösningar Ökade ledtider och sämre logistiklösningar Även andra funktioner i företaget påverkas Även andra funktioner i företaget påverkas

9 Resursstrukturen Kännetecken efter första vågen: Tillgång till andras resurser är kritisk Tillgång till andras resurser är kritisk Ömsesidiga anpassningar för att utnyttja varandras resurser på bästa sätt Ömsesidiga anpassningar för att utnyttja varandras resurser på bästa sätt Effekter av LCC-outsourcing: Gjorda anpassningar förlorar sitt värde Gjorda anpassningar förlorar sitt värde Har LCC-leverantörer de andra resurser som varit viktiga för kunden (förutom kostnad) ? Har LCC-leverantörer de andra resurser som varit viktiga för kunden (förutom kostnad) ?

10 Aktörsstrukturen Kännetecken efter första vågen: Betydande investeringar i enskilda relationer Betydande investeringar i enskilda relationer Samverkan mellan leverantörerna Samverkan mellan leverantörerna Effekter av LCC-outsourcing: Investeringar i nya relationer (långt bort) Investeringar i nya relationer (långt bort) Samverkan med kvarvarande blir svårare Samverkan med kvarvarande blir svårare

11 Slutsatser I den första vågen var outsourcing en viktig förutsättning för de andra förändringarna på försörjningssidan I den första vågen var outsourcing en viktig förutsättning för de andra förändringarna på försörjningssidan I den andra vågens outsourcing går strategin inte längre ‘hand-i-hand’ med andra viktiga mål på försörjningssidan I den andra vågens outsourcing går strategin inte längre ‘hand-i-hand’ med andra viktiga mål på försörjningssidan I vissa avseenden står LCC-outsourcing i direkt konfrontation med andra önskvärda tillstånd I vissa avseenden står LCC-outsourcing i direkt konfrontation med andra önskvärda tillstånd

12 Vad om outsourcing i allmänhet? Studier visar att tendensen här är likartad: Analytiskt helhetsperspektiv saknas ofta Analytiskt helhetsperspektiv saknas ofta Fokus på kortsiktiga effekter Fokus på kortsiktiga effekter Stora brister i implementeringsfasen Stora brister i implementeringsfasen Frågan om outsourcing generellt drivits för långt belyses genom två exempel: Den ökade specialiseringen Den ökade specialiseringen Fokuseringen på Core Competence Fokuseringen på Core Competence

13 Har specialiseringen drivits för långt? Specialisering leder till ökad effektivitet vid utförandet av en enskild aktivitet MEN: De enskilda aktiviteterna måste integreras och bilda en helhet: en bil, en logistiktjänst etc ! De enskilda aktiviteterna måste integreras och bilda en helhet: en bil, en logistiktjänst etc ! Ju högre grad av specialisering, desto mer resurser krävs för koordinering mellan företag ! Ju högre grad av specialisering, desto mer resurser krävs för koordinering mellan företag ! Vilken minsta andel av det egna erbjudandet krävs för att ett företag skall kontrollera detta? Vilken minsta andel av det egna erbjudandet krävs för att ett företag skall kontrollera detta?

14 För mycket fokus på Core Competence? Core competence är ett problematiskt begrepp: Definierar vad som är viktigt att satsa på Definierar vad som är viktigt att satsa på - och då också vad som inte är viktigt - och då också vad som inte är viktigt Idag vet ett företag vad som är deras CC Idag vet ett företag vad som är deras CC På lång sikt vet ingen vad som blir Core På lång sikt vet ingen vad som blir Core Två risker med alltför starkt fokus på CC : Man satsar på sådant som ej blir viktigt Man satsar på sådant som ej blir viktigt Man missar sådant som blir väsentligt på sikt Man missar sådant som blir väsentligt på sikt

15 En överdoserad medicinering ! Ett lyckat affärsrecept får en egen kraft Ett lyckat affärsrecept får en egen kraft Risk att receptet tas för givet och ej ifrågasätts: Risk att receptet tas för givet och ej ifrågasätts: “It has become a victim of its own success”. Samma gäller tidigare recept som överlevt sig själva: t. ex. det helintegrerade företaget. Samma gäller tidigare recept som överlevt sig själva: t. ex. det helintegrerade företaget. I detta avseende kan outsourcing betraktas som överexploaterat (specialisering, core competence) I detta avseende kan outsourcing betraktas som överexploaterat (specialisering, core competence) Fråga: Skall man helt avråda från ordinationen ? Fråga: Skall man helt avråda från ordinationen ?

16 Receptet är fortfarande viktigt ! Nätverken måste kontinuerligt anpassas till nya förutsättningar som hela tiden uppstår Nätverken måste kontinuerligt anpassas till nya förutsättningar som hela tiden uppstår I denna dynamik är outsourcing central ! I denna dynamik är outsourcing central !MEN: Lika viktig är insourcing – som varit bortglömd Lika viktig är insourcing – som varit bortglömd Beslut i dessa frågor är mycket strategiska. Stora skillnader mot köpa-tillverka beslut Beslut i dessa frågor är mycket strategiska. Stora skillnader mot köpa-tillverka beslut Nödvändigt med vidgat analysperspektiv: Nödvändigt med vidgat analysperspektiv: - hänsyn till nätverkets kopplingar - bedömning av långsiktiga effekter


Ladda ner ppt "MTC Årsseminarium 2007 OUTSOURCING – ett överexploaterat affärsrecept ? Lars-Erik Gadde Chalmers Tekniska Högskola."

Liknande presentationer


Google-annonser