Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Centrum för Genusvetenskap

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Centrum för Genusvetenskap"— Presentationens avskrift:

1 Centrum för Genusvetenskap
May-Britt Öhman, Fil.Dr, Centrum för Genusvetenskap Uppsala Universitet Teflontest, härskartekniker och bekräftelsetekniker

2 Dagens övningar Om min metod och era förväntningar: 5 min
Introduktion till Normkritik 5 min Gruppdiskussion 10 min Helgruppsdiskussion 10 min Normer i praktiken – hur görs de? Introduktion 2 min Gruppdiskussion 7 min Helgruppsdiskussion 5 min Hjärnvädring Härskartekniker – introduktion 3 min Test av härskartekniker 10 min Bekräftelsetekniker – introduktion 3 min Test av bekräftelseteknik min Teflontestet – kort presentation 2 min. Om tid finns – teflontestet i praktiken Avslutning [Tidtagare]

3 Min metod Korta gruppdiskussioner som metod - varför?
Ni är experterna, ni har erfarenheterna från vardagspraktiken Era erfarenheter och reflektioner blir ny kunskap Metoden kan användas med elever också- de är också experter på sin vardag och sina liv.

4 Dina förväntningar på detta pass?
1 minut – skriv ner!

5 Normkritisk pedagogik
Janne Bromseth och Frida Darj (red) (2010) Normkritisk pedagogik: Makt,lärande och strategier för f förändring forskare och praktiker verksamma inom högre utbildning, skolan, museivärlden, ideella organisationer och statliga myndigheter 190 kr, beställes från

6 Normkritik Utgångspunkt i skollagen och grundlagen;
Jämställdhet och Likabehandling: Allas lika värde! demokrati som ideal. Men hur lyckas man i praktiken? Det är väldigt lätt att identifiera det som inte är normen – det som sticker ut. Homosexualitet, funktionshinder, etnicitet, språkkunskaper- och göra detta till problem som ska lösas. Den som ”sticker ut” ses som problemet. Om någon mobbas, så blir det lätt den personen som förflyttas – vare sig det är ett barn eller en vuxen. Normkritik handlar istället om att identifiera normerna – det som är ”normalt” och ifrågasätta dessa. Samt att stärka varandra i att ifrågasätta dem.

7 Dags att identifiera lite normer
Gruppdiskussioner 7 min, skriv ner 1. Normer i klassrummet 2. Normer i lärarrummet 3. Normer i övrigt på skolan 4. Normer i samhället utanför skolan Utgångspunkter: ålder, kön, sexualitet, etnicitet, hudfärg, funktionalitet (handikapp eller ej), trosbekännelse, klass, kroppsstorlek Om ni har svårt att komma på normer – normer blir som mest synliga när någon bryter mot dom. Tänk efter i vilka situationer det blir reaktioner? Hur märks det – ifråga om klädsel, sätt att tala, sätt att bete sig på?

8 Helgruppsdiskussion - normer
1. Normer i klassrummet 2. Normer i lärarrummet 3. Normer i övrigt på skolan 4. Normer i samhället utanför skolan Utgångspunkter: ålder, kön, sexualitet, etnicitet, hudfärg, funktionalitet (handikapp eller ej), trosbekännelse, klass, kroppsstorlek

9 Normer - hur funkar det? Trakasserier – mobbning: ett sätt att utöva ”normering” – att peka ut det som faller utan för normerna. Men, det går att utöva normering utan att för den skull tycka att en själv mobbar eller trakasserar. Att försöka få någon annan att uppfylla normer – är ett sätt att utöva makt över den personen. Så – utifrån normerna ni hittat – fundera på hur ni på olika sätt själva bidrar till att upprätthålla normer. Eller – hur ni märker att någon försöker få er att hålla er till en särskild norm? T.ex hur en man ska vara – hur en kvinna ska vara? Hur en heterosexuell person ska vara? Kroppspråk – gester - sätt att tala, ord? Gruppdiskussion – 7 minuter; skriv ner. Helgruppsdiskussion 5 min.

10 Teflontestet Diskrimineringsgrunderna som utgångspunkt: ålder, kön, sexualitet, etnicitet, hudfärg, funktionalitet (handikapp eller ej), trosbekännelse, klass, kroppsstorlek – något annat? Ett test för dig själv – ett självskattningstest När klarar du dig inom normen – dvs när möter du inga reaktioner När halkar du utanför normen – dvs när får du reaktioner? Louise Andersson 2010 i Bromseth o Darj (red)

11 Ofta Ibland Sällan … Ålder Kön Sexualitet Etnicitet Hudfärg
Friktion pga föreställningar om Ofta Ibland Sällan Ålder Kön Sexualitet Etnicitet Hudfärg Funktionalitet Trosbekännelse Klass Kroppsstorlek

12 Hjärnvädring

13 Härskartekniker Berit Åhs, Norge. Forskare och politiker.
Identifierade mäns sätt att hålla kvinnor utanför i det det politiska parti där hon var verksam: Osynliggörande Förlöjligande Undanhållande av information Dubbelbestraffning Påförande av skuld och skam

14 Härskartekniker

15 Härskartekniker Grupptest – grupper om åtta personer. 10 min.
Samtalsämne: diskutera vad ni ätit till frukost t.ex. Välj ut fyra personer som ska använda härskartekniker, dvs fyra som inte gör det. Byt efter 4 minuter. Diskutera i 5 minuter hur det kändes. Och om ni känner igen det från någon situation. Vilken/vilka situationer?

16 Bekräftelsetekniker Min favorit: min bekräftande kollega.
Det finns utarbetade bekräftelsetekniker – men nu får ni hitta på egna istället! Grupptest 10 min. Samtalsämne: vad ni ska göra i morgon t.ex? Hitta vägar att göra varandra synliga i detta samtal. Skriv ner; gester, blickar, ord, ton, saker man kan säga? Diskutera 5 minuter – hur kändes det? Hur kan ni använda detta med elever?

17 Uppsummering Dina förväntningar – blev de uppfyllda?
Vad kommer du att ta med dig härifrån? Diskutera i tre minuter.

18 Tack! May-Britt Öhman Centrum för Genusvetenskap, Uppsala Universitet
Epost:


Ladda ner ppt "Centrum för Genusvetenskap"

Liknande presentationer


Google-annonser