Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Sidnummer Folkbibliotek och e-böcker i KB:s uppdrag Hilda Androls och Gunnel Stjernvall Tillgänglighet framför allt! 2014-11-14 2014-12-13 1.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Sidnummer Folkbibliotek och e-böcker i KB:s uppdrag Hilda Androls och Gunnel Stjernvall Tillgänglighet framför allt! 2014-11-14 2014-12-13 1."— Presentationens avskrift:

1 Sidnummer Folkbibliotek och e-böcker i KB:s uppdrag Hilda Androls och Gunnel Stjernvall Tillgänglighet framför allt! 2014-11-14 2014-12-13 1

2 Sidnummer 2014-12-13 2 Libris för folkbiblioteken – mot en nationell katalog Hilda Androls Folkbiblioteksansvarig på Kungl. biblioteket

3 Sidnummer Librissystemens syfte Ingång till bibliotekens samlade resurser Nationell nod Strategisk resurs och effektiviserings- verktyg för Sveriges bibliotek Plattform för utveckling av bibliotekens infrastruktur Utvecklas i samarbete med biblioteken 2014-12-13 3

4 Sidnummer En viktig del av KB:s uppdrag Nationell överblick över det allmänna biblioteksväsendet Främja samverkan och utveckling Särskilt svara för –Biblioteksstatistik –Biblioteksplaner –Nationella biblioteksdatasystemet Libris 2014-12-13 4

5 Sidnummer Vad Libris databas är idag Fria katalogposter… …skapade av 400 bibliotek under 40 år Den svenska nationalbibliografin ingår Över 7 miljoner bibliografiska poster Över 40 miljoner beståndsposter Libris webbsök www.libris.kb.sewww.libris.kb.se 2014-12-13 5

6 Sidnummer En fri katalog för alla bibliotek Framtidens Libris – en Nationell katalog En katalog, sökbar för alla, med beskrivningar och beståndsinformation av samtliga resurser i alla svenska bibliotek 2014-12-13 6 Bild av tricilawson

7 Sidnummer Varför Libris Ett erbjudande men också ett åtagande I Libris delar biblioteken poster med varandra Del av ett större sammanhang Tillsammans blir man starkare som kravställare mot leverantörer 2014-12-13 7 Summan blir större än delarna

8 Sidnummer Folkbibliotekens bidrag till Libris Biblioteken berikar Libris med sina poster Alla Librisbibliotek kan dra nytta av det folkbiblioteksspecifika materialet 2014-12-13 8 Libris postflöde blir smidigare i kontakt med leverantörerna Bibliotek bättre kravställare på leverantörer Bibliotek kunnigare om postflödet

9 Sidnummer Viktiga frågor för folkbiblioteken i Libris Samarbete inom Libris KBs roll Behov av poster Innehåll och mervärde i poster Arbetsflöden 2014-12-13 9

10 Sidnummer Librisbibliotek på väg 2015 Götabiblioteken HelGe-biblioteken Eskilstuna, Gävle, Uppsala, Västerås, Örebro (Libris 15) V8-biblioteken (Västerbotten) 2014-12-13 10

11 Sidnummer Framtiden Ett nationellt biblioteksnätverk som samarbetar och bidrar till ökad samhällsnytta 2014-12-13 11

12 Sidnummer E-boksuppdraget på KB - Tillgängliggöra e-böcker via Libris Gunnel Stjernvall E-bokssamordnare på Kungl. biblioteket 2014-12-13 12

13 Sidnummer E-boksuppdraget på KB Vad är en e-bok E-boken, standard E-boken, siffror 2014-12-13 13

14 Sidnummer E-boksuppdraget på KB Uppdraget att tillgängliggöra e-böcker via Libris Uppdrag från Kulturdepartementet Vi ska inleda en försöksverksamhet Delredovisats 1 maj 2014 Slutredovisning 22 februari 2015 2014-12-13 14

15 Sidnummer E-boksuppdraget på KB Bakgrund till uppdraget –Läsa för livet (prop. 2013/14:3) –Man vill att folkbiblioteken ska kunna tillhandahålla e-böcker i större utsträckning –förstudie: Sammanhållet nationellt system för distribution av e-böcker till bibliotek 2014-12-13 15

16 Sidnummer E-boksuppdraget på KB Genomförande av uppdraget Fria e-litteraturen T ex Litteraturbanken 2014-12-13 16

17 Sidnummer E-boksuppdraget på KB 2014-12-13 17

18 Sidnummer E-boksuppdraget på KB Kommunikation Librisbloggen Testbibliotek 2014-12-13 18

19 Sidnummer E-boksuppdraget på KB Återrapportera Framtiden Medel Externa distributörer bör i ett framtida nationellt system kunna nyttja Libris för tillgängliggörande av e-böcker 2014-12-13 19

20 Sidnummer Tack för att ni lyssnade! Kontakta oss gärna! 2014-12-13 20 Gunnel Stjernvall Telefon: 010 709 35 49 E-post: gunnel.stjernvall@kb.segunnel.stjernvall@kb.se http://librisbloggen.kb.se/ Hilda Androls Telefon: 010 709 36 53 E-post: hilda.androls@kb.sehilda.androls@kb.se Webbplats: www.kb.se/libriswww.kb.se/libris


Ladda ner ppt "Sidnummer Folkbibliotek och e-böcker i KB:s uppdrag Hilda Androls och Gunnel Stjernvall Tillgänglighet framför allt! 2014-11-14 2014-12-13 1."

Liknande presentationer


Google-annonser