Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Folkbibliotek och e-böcker i KB:s uppdrag

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Folkbibliotek och e-böcker i KB:s uppdrag"— Presentationens avskrift:

1 Folkbibliotek och e-böcker i KB:s uppdrag
Hilda Androls och Gunnel Stjernvall Tillgänglighet framför allt!

2 Libris för folkbiblioteken – mot en nationell katalog
Hilda Androls Folkbiblioteksansvarig på Kungl. biblioteket

3 Librissystemens syfte
Ingång till bibliotekens samlade resurser Nationell nod Strategisk resurs och effektiviserings- verktyg för Sveriges bibliotek Plattform för utveckling av bibliotekens infrastruktur Utvecklas i samarbete med biblioteken Uppdrag och syfte Librissystemen ska: erbjuda samhället en värdefull ingång till bibliotekens samlade resurser som nationell nod också utgöra en ingång för användare internationellt vara en strategisk resurs och ett effektiviseringsverktyg för Sveriges bibliotek och ett stöd för högre utbildning och forskning vara en öppen och oberoende plattform för en långsiktig utveckling av bibliotekens infrastruktur utvecklas i samarbete med biblioteken. Värdegrund Librissamarbetet utgår från de deltagande biblioteken och deras användares behov. Samarbetet ska präglas av medinflytande och delaktighet. System- och tjänsteutvecklingen är transparent mot biblioteken och mot omvärlden i övrigt. Systemlösningar och innehåll ska vara fritt tillgängliga. Tjänsterna ska vara inspirerande och öppna nya vägar för användarna. Strategi Strategin är att: göra biblioteken delaktiga genom KB:s inflytandestruktur och deltagande i utvecklingsarbetet. arbeta för öppna och länkade data i syfte att ge biblioteken kontroll över sina resurser men också för att ge omvärlden möjlighet att bygga nya tjänster. utveckla system och tjänster i dialog med användarna för att säkra tjänsternas relevans över tid. vara oberoende av kommersiella aktörer men samarbeta med dessa i syfte att gynna biblioteken och deras användare.

4 En viktig del av KB:s uppdrag
Nationell överblick över det allmänna biblioteksväsendet Främja samverkan och utveckling Särskilt svara för Biblioteksstatistik Biblioteksplaner Nationella biblioteksdatasystemet Libris Det började med ett nytt uppdrag 2011 blev KBs uppdrag utökat Föreslaget i kulturutredningen från året innan Det nya uppdraget innebär att KB ska främja samverkan och utveckling Samordnar inte bara forskningsbibliotek utan alla offentligt finansierade bibliotek Det nationella biblioteksdatasystemet Libris =>

5 Vad Libris databas är idag
Fria katalogposter… …skapade av 400 bibliotek under 40 år Den svenska nationalbibliografin ingår Över 7 miljoner bibliografiska poster Över 40 miljoner beståndsposter Libris webbsök Libris samkatalog idag Kanske Nationell katalog imorgon => En databas med fritt tillgängliga katalogposter 400 bibliotek har gemensamt byggt upp katalogen över förvärvat material Den svenska nationalbibliografin ingår Innehåller över 7 miljoner bibliografiska poster och över 40 miljoner beståndsposter Fritt tillgänglig via Libris webbsök libris.kb.se

6 Framtidens Libris – en Nationell katalog
En katalog, sökbar för alla, med beskrivningar och beståndsinformation av samtliga resurser i alla svenska bibliotek En tydligt budskap från biblioteken om vad de vill att KB ska göra med sitt nya uppdrag är att prioritera en gemensam katalog Vad är då en Nationell katalog? Läs också ”Folkpost på tre sekunder – en plan med sikte på nationell katalog” från 2011 En fri katalog för alla bibliotek Bild av tricilawson

7 Summan blir större än delarna
Varför Libris Ett erbjudande men också ett åtagande I Libris delar biblioteken poster med varandra Del av ett större sammanhang Tillsammans blir man starkare som kravställare mot leverantörer Summan blir större än delarna

8 Folkbibliotekens bidrag till Libris
Biblioteken berikar Libris med sina poster Alla Librisbibliotek kan dra nytta av det folkbiblioteksspecifika materialet Libris postflöde blir smidigare i kontakt med leverantörerna Bibliotek bättre kravställare på leverantörer Bibliotek kunnigare om postflödet

9 Viktiga frågor för folkbiblioteken i Libris
Samarbete inom Libris KBs roll Behov av poster Innehåll och mervärde i poster Arbetsflöden

10 Librisbibliotek på väg 2015
Götabiblioteken HelGe-biblioteken Eskilstuna, Gävle, Uppsala, Västerås, Örebro (Libris 15) V8-biblioteken (Västerbotten)

11 Framtiden Ett nationellt biblioteksnätverk som samarbetar och bidrar till ökad samhällsnytta

12 E-boksuppdraget på KB - Tillgängliggöra e-böcker via Libris
Gunnel Stjernvall E-bokssamordnare på Kungl. biblioteket

13 E-boksuppdraget på KB Vad är en e-bok E-boken, standard
E-boken, siffror

14 E-boksuppdraget på KB Uppdraget att tillgängliggöra e-böcker via Libris Uppdrag från Kulturdepartementet Vi ska inleda en försöksverksamhet Delredovisats 1 maj 2014 Slutredovisning 22 februari 2015

15 E-boksuppdraget på KB Bakgrund till uppdraget
Läsa för livet (prop. 2013/14:3) Man vill att folkbiblioteken ska kunna tillhandahålla e-böcker i större utsträckning förstudie: Sammanhållet nationellt system för distribution av e-böcker till bibliotek

16 E-boksuppdraget på KB Genomförande av uppdraget Fria e-litteraturen
T ex Litteraturbanken

17 E-boksuppdraget på KB

18 E-boksuppdraget på KB Kommunikation Librisbloggen Testbibliotek

19 E-boksuppdraget på KB Återrapportera Framtiden Medel
Externa distributörer bör i ett framtida nationellt system kunna nyttja Libris för tillgängliggörande av e-böcker

20 Tack för att ni lyssnade!
Kontakta oss gärna! Hilda Androls Telefon: E-post: Webbplats: Gunnel Stjernvall Telefon: E-post:


Ladda ner ppt "Folkbibliotek och e-böcker i KB:s uppdrag"

Liknande presentationer


Google-annonser