Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Processtyrning – ett sätt att kvalitetssäkra verksamheten

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Processtyrning – ett sätt att kvalitetssäkra verksamheten"— Presentationens avskrift:

1 Processtyrning – ett sätt att kvalitetssäkra verksamheten
Geriatrik Sahlgrenska Processtyrning – ett sätt att kvalitetssäkra verksamheten Thomas Wallén Projektledare, verksamhetschef 97-04 DÄR IDÉER BLIR VERKLIGHET

2 Geriatrik Sahlgrenska Var skapas värdet i vården?
Vårdens mikrosystem! DÄR IDÉER BLIR VERKLIGHET

3 Det kliniska mikrosystemet!

4 Geriatrik Sahlgrenska
Geriatrik Sahlgrenska är ett gott föredöme och har tilldelats Kvalitetsutmärkelsen Svensk Hälso- och Sjukvård Geriatrik S är utvecklingsorienterad med aktiv forskning, kompetensutvecklingsplaner för medarbetarna och ett systematiskt kvalitetsarbete med stark patientfokusering. Engagerade och delaktiga medarbetare skapar tillsammans med tydliga och synliga ledare en attraktiv arbetsplats där idéer blir till verklighet. DÄR IDÉER BLIR VERKLIGHET

5 Geriatrik Sahlgrenska
Verksamheten 1998 Faktor Medelvårdtid 28 dagar Antal vårdplatser 225 Direktintag < 5% Antal väntande ca 40 Medarbetare i strategiskt arbete ca 15 Riskpatienter för trycksår okänt Andel utvecklade trycksår okänt Andel malnutrierade okänt Rekryteringsproblem Budgetproblem DÄR IDÉER BLIR VERKLIGHET

6 Geriatrik Sahlgrenska
Verksamheten 1998 Ledningsstrukturen otydlig för medarbetarna Otillräcklig användning av medarbetarnas kompetens eftersom denna ej var systematiserad och synliggjord Otillräcklig kunskap om medarbetares bedömning av våra tjänster Osäkerhet om våra rutiner och tillvägagångssätt var de rätta Otillräcklig kunskap om våra kunders behov och önskemål DÄR IDÉER BLIR VERKLIGHET

7 Geriatrik Sahlgrenska Start av förändringsarbete
Förhållningssätt och attityder Identifiera patienternas problem Inrätta verksamhetsutvecklare Kartlägga medarbetarnas kompetens Synliggöra och tydliggöra ledningsgruppen(erna) QUL-utbildning BSC 1999 DÄR IDÉER BLIR VERKLIGHET

8 Geriatrik Sahlgrenska
Kundfakta Ständig kundkontakt Nöjd kund-indexenkät Egen patientenkät 2 ggr årligen Fokusgrupp Avvikelseregistrering Forskningsresultat DÄR IDÉER BLIR VERKLIGHET

9 Hur får man alla att gå åt samma håll?

10 Geriatrik Sahlgrenska Strategier för allas delaktighet
DÄR IDÉER BLIR VERKLIGHET

11 Geriatrik Sahlgrenska Strategier för allas delaktighet
Verksamhetsråd Utökat verksamhetsråd Vision Verksamhetsidé Grundläggande värderingar BSC DÄR IDÉER BLIR VERKLIGHET

12 Geriatrik Sahlgrenska
Visionen Geriatrik Sahlgrenska skall vara nationellt ledande och ett internationellt föredöme inom geriatrisk sjukvård samt forskning och utveckling DÄR IDÉER BLIR VERKLIGHET

13 Hur får vi alla att göra rätt saker?

14 Geriatrik Sahlgrenska
GERIATRIC GIANTS Impaired vision and hearing Incontinence Inanition (malnutrition) Instability (falls) Immobility Intellectual impairment (delirium, dementia) Isolation (depression) Insomnia Iatrogenesis (especially polypharmacy) Impecunity (poverty) DÄR IDÉER BLIR VERKLIGHET

15 Geriatrik Sahlgrenska
Läkemedel DÄR IDÉER BLIR VERKLIGHET

16 Geriatrik Sahlgrenska
Utökat verksamhetsråd Strategisk processgrupp Prioriterade ansvarsområden Struktur Process ägare – verksamhetsråd Utser processgrupp – behöriga Tvärprofessionell Representativ Adjungerade Ansvar Utveckla processen PM/Riktlinjer Indikatorer Utbildningsplaner Årlig projektplan Resurser Process ägare – 8h/mån Övriga – 4h/mån Fastställd utbildning 50% intäkter DÄR IDÉER BLIR VERKLIGHET

17 Geriatrik Sahlgrenska
Utökat verksamhetsråd Strategisk processgrupp Verkställande grupp Prioriterade ansvarsområden Struktur Ansvar Resurser Leds av biträdande process ägare Utveckla processen Biträdande – 8h/mån Ansvariga ssk och usk-behöriga Implementera Övriga 4h/mån Sprida information Fastställd utbildning Internutbilda enheten Kvalitetssäkra Återkoppla DÄR IDÉER BLIR VERKLIGHET

18 Vart är vi på väg?

19 Geriatrik Sahlgrenska
DÄR IDÉER BLIR VERKLIGHET

20 Geriatrik Sahlgrenska Ekonomi Process Kund FoUU Medarbetare
Vision Ekonomi Process Kund FoUU Medarbetare Strategiska mål - Vilka mål leder oss mot visionen? Kritiska framgångsfaktorer - Vad måste vi göra bra? Mått - Hur mäter vi att vi når vårt mål? Handlingsplan - en beskrivning av planerade aktiviteter DÄR IDÉER BLIR VERKLIGHET

21 Perspektivkommunikation

22 Geriatrik Sahlgrenska
Vision Process 1 Process 2 Process 3 Process 4 Ekonomi Process Kund FoUU Medarbetare DÄR IDÉER BLIR VERKLIGHET

23 Var finns incitamenten?

24 Geriatrik Sahlgrenska
Trycksår Vision Att ingen av våra patienter skall utveckla trycksår under vårdtiden Vilket värde tillfaller patienten om vi når vår vision ? Slippa onödiga vårddagar Effektiv rehabilitering av hög kvalitet Färre omflyttningar Slippa onödigt lidande Hur uppfattas vi av omvärlden om vi uppnår vår vision ? Arbetsplats: Attraktiv, stolt över, gärna söker sig till Medarbetare: Kompetenta, intresserade, engagerade, delaktiga Verksamheten: Kostnadseffektiv, kvalitetsmedveten, banbrytande, förtroendeingivande, strategisk, hälsoekonomisk DÄR IDÉER BLIR VERKLIGHET

25 Geriatrik Sahlgrenska
Strategier Process Kund Medarbetare FoUU Ekonomi Framtagande av vårdprogram Patient empowerment Tydliga definierade roller i teamet Kontinuitet i arbetet Evidensbaserat arbetssätt Utbildningsplan Definierade ansvarsområden Uppföljning av trycksårsutveckling Rätt sårmaterial i lager DÄR IDÉER BLIR VERKLIGHET

26 Geriatrik Sahlgrenska
Framgångsfaktorer Process Kund Medarbetare FoUU Ekonomi Tydlig målformulering Alla arbetar enligt vårdprogram Individuellt anpassad vård Få avvikelser Ind. kompetensutvecklingsplaner Motiverad personal Tid för forskning, informationssökning Strategiska arbetsgrupper Hög andel ordinarie medarbetare DÄR IDÉER BLIR VERKLIGHET

27 Geriatrik Sahlgrenska
Mått och mål Process Kund Medarbetare FoUU Ekonomi Intag dag % Nortonbedömning % Energi-balansuträkning % av riskpat. Ej utveckla trycksår % Nöjd med kost % enl enkät Utvecklingsplaner % Motiverad personal % Ansvariga med erforderlig utbildning % Arbetstid vid nya trycksår % = 0 timmar DÄR IDÉER BLIR VERKLIGHET

28 Hur vet vi att vi är på väg åt rätt håll?

29 Geriatrik Sahlgrenska
DÄR IDÉER BLIR VERKLIGHET

30 Geriatrik Sahlgrenska
Resultat? Faktor Medelvårdtid dagar Antal vårdplatser Direktintag hemmet/akuten < 5 % Medelantal väntande för intag ca Medarbetare i strategiskt arbete ca 15 Andel riskpatienter för trycksår okänt Andel utvecklade trycksår okänt Andel malnutrierade patienter okänt Årets resultat neg 2004 18 dagar 141 26 % ca 13 ca 150 ca 30% ca 1,5% ca 60-70% + 1,8 Mkr DÄR IDÉER BLIR VERKLIGHET


Ladda ner ppt "Processtyrning – ett sätt att kvalitetssäkra verksamheten"

Liknande presentationer


Google-annonser