Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

DÄR IDÉER BLIR VERKLIGHET Processtyrning – ett sätt att kvalitetssäkra verksamheten Thomas Wallén Projektledare, verksamhetschef 97-04 Geriatrik Sahlgrenska.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "DÄR IDÉER BLIR VERKLIGHET Processtyrning – ett sätt att kvalitetssäkra verksamheten Thomas Wallén Projektledare, verksamhetschef 97-04 Geriatrik Sahlgrenska."— Presentationens avskrift:

1 DÄR IDÉER BLIR VERKLIGHET Processtyrning – ett sätt att kvalitetssäkra verksamheten Thomas Wallén Projektledare, verksamhetschef 97-04 Geriatrik Sahlgrenska

2 DÄR IDÉER BLIR VERKLIGHET Var skapas värdet i vården? Vårdens mikrosystem! Geriatrik Sahlgrenska

3 Det kliniska mikrosystemet!

4 Geriatrik Sahlgrenska DÄR IDÉER BLIR VERKLIGHET Geriatrik Sahlgrenska är ett gott föredöme och har tilldelats Kvalitetsutmärkelsen Svensk Hälso- och Sjukvård 2003. Geriatrik S är utvecklingsorienterad med aktiv forskning, kompetensutvecklingsplaner för medarbetarna och ett systematiskt kvalitetsarbete med stark patientfokusering. Engagerade och delaktiga medarbetare skapar tillsammans med tydliga och synliga ledare en attraktiv arbetsplats där idéer blir till verklighet. Geriatrik Sahlgrenska

5 DÄR IDÉER BLIR VERKLIGHET Verksamheten 1998 Faktor1998 Medelvårdtid28 dagar Antal vårdplatser225 Direktintag< 5% Antal väntandeca 40 Medarbetare i strategiskt arbeteca 15 Riskpatienter för trycksårokänt Andel utvecklade trycksårokänt Andel malnutrieradeokänt Rekryteringsproblem Budgetproblem Geriatrik Sahlgrenska

6 DÄR IDÉER BLIR VERKLIGHET Verksamheten 1998  Ledningsstrukturen otydlig för medarbetarna  Otillräcklig användning av medarbetarnas kompetens eftersom denna ej var systematiserad och synliggjord  Otillräcklig kunskap om medarbetares bedömning av våra tjänster  Osäkerhet om våra rutiner och tillvägagångssätt var de rätta  Otillräcklig kunskap om våra kunders behov och önskemål Geriatrik Sahlgrenska

7 DÄR IDÉER BLIR VERKLIGHET Start av förändringsarbete  Förhållningssätt och attityder  Identifiera patienternas problem  Inrätta verksamhetsutvecklare  Kartlägga medarbetarnas kompetens  Synliggöra och tydliggöra ledningsgruppen(erna)  QUL-utbildning  BSC 1999 Geriatrik Sahlgrenska

8 DÄR IDÉER BLIR VERKLIGHET Kundfakta  Ständig kundkontakt  Nöjd kund-indexenkät  Egen patientenkät 2 ggr årligen  Fokusgrupp  Avvikelseregistrering  Forskningsresultat Geriatrik Sahlgrenska

9 Hur får man alla att gå åt samma håll?

10 DÄR IDÉER BLIR VERKLIGHET Strategier för allas delaktighet Geriatrik Sahlgrenska

11 DÄR IDÉER BLIR VERKLIGHET VisionVerksamhetsidé Grundläggande värderingar BSC Utökat verksamhetsråd Strategier för allas delaktighet Geriatrik Sahlgrenska Verksamhetsråd

12 DÄR IDÉER BLIR VERKLIGHET Visionen Geriatrik Sahlgrenska skall vara nationellt ledande och ett internationellt föredöme inom geriatrisk sjukvård samt forskning och utveckling Geriatrik Sahlgrenska

13 Hur får vi alla att göra rätt saker?

14 DÄR IDÉER BLIR VERKLIGHET GERIATRIC GIANTS I mpaired vision and hearing Incontinence Inanition (malnutrition) Instability (falls) Immobility Intellectual impairment (delirium, dementia) Isolation (depression) Insomnia Iatrogenesis (especially polypharmacy) Impecunity (poverty) Geriatrik Sahlgrenska

15 DÄR IDÉER BLIR VERKLIGHET Geriatrik Sahlgrenska Läkemedel

16 DÄR IDÉER BLIR VERKLIGHET Prioriteradeansvarsområden Strategiskprocessgrupp Utökat verksamhetsråd Struktur Process ägare – verksamhetsråd Utser processgrupp – behöriga TvärprofessionellRepresentativAdjungerade Geriatrik Sahlgrenska Ansvar Utveckla processen PM/RiktlinjerIndikatorerUtbildningsplaner Årlig projektplan Resurser Process ägare – 8h/mån Övriga – 4h/mån Fastställd utbildning 50% intäkter

17 DÄR IDÉER BLIR VERKLIGHET Prioriteradeansvarsområden Strategiskprocessgrupp Verkställandegrupp Utökat verksamhetsråd StrukturAnsvar Resurser Leds av biträdande process ägareUtveckla processen Biträdande – 8h/mån Ansvariga ssk och usk-behörigaImplementera Övriga 4h/mån Sprida information Fastställd utbildning Internutbilda enheten KvalitetssäkraÅterkoppla Geriatrik Sahlgrenska

18 Vart är vi på väg?

19 DÄR IDÉER BLIR VERKLIGHET Geriatrik Sahlgrenska

20 DÄR IDÉER BLIR VERKLIGHET Vision Ekonomi Process Kund FoUU Medarbetare Ekonomi Process Kund FoUU Medarbetare Strategiska mål - Vilka mål leder oss mot visionen? Kritiska framgångsfaktorer - Vad måste vi göra bra? Mått - Hur mäter vi att vi når vårt mål? Handlingsplan - en beskrivning av planerade aktiviteter Geriatrik Sahlgrenska

21 Perspektivkommunikation

22 DÄR IDÉER BLIR VERKLIGHET Vision Process 1 Process 2 Process 3 Process 4 Ekonomi Process Process Kund Kund FoUU FoUU Medarbetare Medarbetare Geriatrik Sahlgrenska

23 Var finns incitamenten?

24 Geriatrik Sahlgrenska DÄR IDÉER BLIR VERKLIGHET Trycksår Vision Att ingen av våra patienter skall utveckla trycksår under vårdtiden Vilket värde tillfaller patienten om vi når vår vision ? Slippa onödiga vårddagar Effektiv rehabilitering av hög kvalitet Färre omflyttningar Slippa onödigt lidande Hur uppfattas vi av omvärlden om vi uppnår vår vision ? Arbetsplats: Attraktiv, stolt över, gärna söker sig till Medarbetare: Kompetenta, intresserade, engagerade, delaktiga Verksamheten: Kostnadseffektiv, kvalitetsmedveten, banbrytande, förtroendeingivande, strategisk, hälsoekonomisk

25 Geriatrik Sahlgrenska DÄR IDÉER BLIR VERKLIGHET Framtagande av vårdprogram Patient empowerment Tydliga definierade roller i teamet Kontinuitet i arbetet Evidensbaserat arbetssätt Utbildningsplan Definierade ansvarsområden Uppföljning av trycksårsutveckling Rätt sårmaterial i lager Process Kund Medarbetare FoUU Ekonomi Strategier

26 Geriatrik Sahlgrenska DÄR IDÉER BLIR VERKLIGHET Process Kund Medarbetare FoUU Ekonomi Tydlig målformulering Alla arbetar enligt vårdprogram Individuellt anpassad vård Få avvikelser Ind. kompetensutvecklingsplaner Motiverad personal Tid för forskning, informationssökning Strategiska arbetsgrupper Hög andel ordinarie medarbetare Framgångsfaktorer

27 Geriatrik Sahlgrenska DÄR IDÉER BLIR VERKLIGHET Process Kund Medarbetare FoUU Ekonomi Intag dag 1 50% Nortonbedömning 100% Energi-balansuträkning 100% av riskpat. Ej utveckla trycksår 100% Nöjd med kost 100% enl enkät Utvecklingsplaner 100% Motiverad personal 100% Ansvariga med erforderlig utbildning 50% Arbetstid vid nya trycksår 100% = 0 timmar Mått och mål

28 Hur vet vi att vi är på väg åt rätt håll?

29 DÄR IDÉER BLIR VERKLIGHET Geriatrik Sahlgrenska

30 DÄR IDÉER BLIR VERKLIGHET Faktor 1998 Medelvårdtid 28 dagar Antal vårdplatser 249 Direktintag hemmet/akuten < 5 % Medelantal väntande för intag ca 40 Medarbetare i strategiskt arbete ca 15 Andel riskpatienter för trycksår okänt Andel utvecklade trycksår okänt Andel malnutrierade patienter okänt Årets resultat neg Geriatrik Sahlgrenska 2004 18 dagar 141 26 % ca 13 ca 150 ca 30% ca 1,5% ca 60-70% + 1,8 Mkr Resultat?


Ladda ner ppt "DÄR IDÉER BLIR VERKLIGHET Processtyrning – ett sätt att kvalitetssäkra verksamheten Thomas Wallén Projektledare, verksamhetschef 97-04 Geriatrik Sahlgrenska."

Liknande presentationer


Google-annonser