Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Skolgruppen Domarhagsskolan

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Skolgruppen Domarhagsskolan"— Presentationens avskrift:

1 Skolgruppen Domarhagsskolan
Arbetsmiljöarbete Hur hanterar vi våra vardagsproblem i skolan? Flyttar över våra ”problem” på någon annan? Föreslår vi lösningar och efterfrågar vi goda exempel och lösningar från andra? Eller sätter vi in problemet i en helhetsförståelse?

2 Förståelsen av uppdraget/visionen.
Skolgruppen Domarhagsskolan Förståelsen av uppdraget/visionen. Problemen är betingade av förståelsen av uppdraget. Lösningarna är begränsade av förståelsen av uppdraget. Lärprocess För att fördjupa förståelsen av problemets natur När man diskuterar problemen kommer förståelsen av uppdraget fram Vilka olika lösningar stämmer med uppdraget? Problem Lösningar Ur: PBS Problembaserad skolutveckling, Hans –Åke Scherp.2003

3 Denna modell ligger till grund för arbetet.
Skolgruppen Domarhagsskolan Denna modell ligger till grund för arbetet. Inventering i smågrupper. Gruppernas svar sorteras efter tillhörighet. Svaren görs Om till påståenden. Individuell rangordning från 10-1. Konsensus om vad vi ska jobba med. Start för föräldra- medverkan. Åtgärder: Olika former av Lösningar och metoder. Förstå problemen. Gruppdiskussioner. Utvärdering: Hur går vi vidare? Praktiskt processarbete med arbetsmiljön.doc

4 Såhär arbetade vi: Arbetets upplägg. Skolgruppen Domarhagsskolan
Eleverna arbetar gruppvis och diskuterar nedanstående frågor. I gruppdiskussionerna arbetar eleverna efter följande regler; Vi är en grupp som arbetar tillsammans. När vi pratar går vi laget runt. Vi respekterar talutrymmet och lyssnar. Vi pratar inte för länge, alla ska hinna prat. Vi använder inga personangrepp eller kränkande ord. Frågor som eleverna diskuterade; Hur skulle du vilja beskriva problemet? Var sker det? När? Hur känns det? Vilka konsekvenser får det/kan det få? Hur skulle du önska att det var?

5 Resultat av elev- och lärarsvar.
Skolgruppen Domarhagsskolan Resultat av elev- och lärarsvar. En del retar och trissar varandra. Vissa hånar och kommenterar varandra. Många springer omkring och stökar i klassrummet.

6 Resultat av diskussioner.
Skolgruppen Domarhagsskolan Resultat av diskussioner. En del retar och trissar varandra ”Man retar vissa elever med flit för att se om dom blir arga.” ”Någon säger något också blir det en knuff och så ökar bråket.” ”Det hjälper inte att man säger ifrån” ”Det är ibland mobbing fast vi inte tycker det.” ”Man retas sen skyller vi på varandra.” ”Det är mest killarna som retas. Många springer omkring och stökar. ”Låtsasbråk slutar med att man springer runt i klassrummet och jagar varann och kastar saker, välter omkull stolar” ”Ett par elever kastar böcker som oftast är skolans material” ”Det är mycket stök i klassrummet.” Vissa hånar och kommenterar varandra. ”Ifall någon uttalar och säger något fel så blir det oftast att någon upprepar eller härmas”. ”Om någon till exempel skaffar ny frisyr eller klädsel, blir man kommenterad”. ”Ibland förekommer det taskiga kommentarer”. ”Konsekvenserna blir ofta att den retade/hånade blir tyst och inte vågar säga något”.

7 Elevernas regler blev såhär;
Skolgruppen Domarhagsskolan Elevernas regler blev såhär; Efter att varje grupp först tagit fram fem trivselregler och minst tre arbetsregler - skrivit upp dem på whiteboarden. - tillsammans sett gemensamma förslag och via konsensus kommit fram till; Vi respekterar varandras åsikter. Vi visar varandra respekt genom att inte kommentera. Ett ”nej” är ett ”nej”. I vår klass hjälper vi varandra genom att påminna och stödja varandra. Man går ut om man vill ”busa”. Alla hjälper till att hålla ordning i klassrummet. Alla står bakom stolen med material vid lektionens slut. Läraren ska skriva upp lektionens syfte, start- och sluttid på tavlan.

8 Åtgärder Skolgruppen Domarhagsskolan
Medverkan från undervisande lärare. Samtliga lärare villiga att varje lektion göra en bedömning av Beteende och Arbete. Coachinggrupp Träffar för– och eftermiddag för samtal om hur dagen gått – organiserad reflektion. Loggbok som stöd, egen och lärares bedömning. Kompissamtal Klassrådet används för uppföljning av hur veckan varit bl a i förhållande till uppsatta regler. Föräldramedverkan Daglig uppföljning av loggbok. Aktiva föräldramöten, där föräldrarna blir naturliga samarbetspartners.

9 Skolgruppen Domarhagsskolan.
Avstämning/utvärdering Coachinggruppen - elevernas dagliga reflektioner över resultatet har gått från bortförklaringar till att se och kunna förstå sin del. Idag för eleverna samtalet utifrån loggboken - Skolgruppen har som hypotes , och kommer att mäta, att vårens betyg kommer att bli bättre än i höstas. Utvecklingssamtalet - I de fall man utgått från loggboken har man fått en ny förståelse för bl a resultat och relationer. Lärare - Lärare har i början svårt att se sin del i det som sker. Relaterar problem till eleverna. - Det har hänt att man till en början inte vill arbeta med ledarrollen. - I processen reflekterar lärarna om sin roll, och börjar ställa förståelsefördjupande frågor på egen hand.

10 Processinriktat arbetsmiljöarbete Förebyggande arbete enligt PBS.
Skolgruppen Domarhagsskolan. Processinriktat arbetsmiljöarbete Förebyggande arbete enligt PBS. Klasser Mobb.grp Elevråd Ledn.grp Arb.lag Föräldrar Inventering och förståelse av problemet Förslag till lösningar Kontinuerlig uppföljning Elevtimme. Kompissamtal – lärande samtal Delaktig klf Samtalsregler Engagerat arbets- lag - Tid på Elevtimme Delaktig i Arbetslag. Ny roll för skyddsombud Aktiva möten. Laget runt. Delaktiga samordnare Delaktighet på alla nivåer Problembaserat förhållningssätt Aktiva föräldramöten En infodel. En arbetsdel. Arbetsdel i grupp. Stöd i klassarbetet. Vad behöver vi kunna? Skolgruppen och hälsoteamet. Arbete med enskilda elever Arbete med grupper Arbete med grupper/klasser Coaching av mindre grupper. Loggbok Stöd i arbetet.

11 Aktivt föräldramöte kan se ut såhär;
Skolgruppen Domarhagsskolan Aktivt föräldramöte kan se ut såhär; Reglerna ska respekteras av alla. Diskutera i gruppen vad varje regel betyder. Undvik att använda ordet ”inte” i diskussionen. Vilka konsekvenser kan följa om regler inte följs? Ge förslag! Hur kan vi följa upp detta hemma? Vilket ansvar har a) eleven? b) föräldrar? c) skolan?

12 Loggboken ser ut såhär;
Skolgruppen Domarhagsskolan. Loggboken ser ut såhär;


Ladda ner ppt "Skolgruppen Domarhagsskolan"

Liknande presentationer


Google-annonser