Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Röda Tråden Vår policy Uppdaterad 12-03-09. Innehållsförteckning Ordföranden har ordet Ordföranden har ordet Ordföranden har ordet Ordföranden har ordet.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Röda Tråden Vår policy Uppdaterad 12-03-09. Innehållsförteckning Ordföranden har ordet Ordföranden har ordet Ordföranden har ordet Ordföranden har ordet."— Presentationens avskrift:

1 Röda Tråden Vår policy Uppdaterad 12-03-09

2 Innehållsförteckning Ordföranden har ordet Ordföranden har ordet Ordföranden har ordet Ordföranden har ordet Syftet och målsättning Syftet och målsättning Syftet och målsättning Syftet och målsättning Värdegrunder Värdegrunder Värdegrunder Mariestads BoIS FF-Stilen Mariestads BoIS FF-Stilen Mariestads BoIS FF-Stilen Mariestads BoIS FF-Stilen Ungdomsverksamheten Ungdomsverksamheten Ungdomsverksamheten Seniorverksamheten Seniorverksamheten Seniorverksamheten Talangutveckling Talangutveckling Talangutveckling Rekrytering Rekrytering Rekrytering Zon/Distriktslag Zon/Distriktslag Zon/Distriktslag Dubbelidrottande spelare Dubbelidrottande spelare Dubbelidrottande spelare Dubbelidrottande spelare Ledarutveckling Ledarutveckling Ledarutveckling Coachning Coachning Coachning Riktlinjer för uppflyttning/lån av spelare Riktlinjer för uppflyttning/lån av spelare Riktlinjer för uppflyttning/lån av spelare Riktlinjer för uppflyttning/lån av spelare Tränarutbildningsstegen Tränarutbildningsstegen Tränarutbildningsstegen Föräldramedverkan Föräldramedverkan Föräldramedverkan Föreningsinformation Föreningsinformation Föreningsinformation

3 Ordföranden har ordet Bakgrund: Bakgrund: –Damfotbollen i Mariestad startade på tidigt 70-tal. Några av initiativtagarna var Yvonne Dahl samt tvillingarna Ingela och Monica Lindh. Damfotbollen ingick då som en sektion i Mariestads BoIS som också bedrev bordtennis, ishockey samt herrfotboll. Seriespelet startade även det i början på 70-talet och Mariestad spelade 1980 i det som då var den högsta serien som fann (det fanns flera sådana serier i landet på den tiden) –Under ledning av Stefan Hall började Mariestads BoIS kliva uppåt i seriespelet. Efter flera segrar i division 2 med efterföljande kvalspel till en av två division 1 serier tog Mariestad klivet upp i den riktiga allsvenskan 1989. Där behöll laget sin plats även 1990 och 1991. –Under storhetstiden fostrade Mariestads BoIS två landslagsspelare, Malin Stålklint samt Annika Larsson. Flera namn att komma ihåg från den tiden är Maria Talmark, Ing-Marie Andersson och Carina Pettersson. –Idag spelar Mariestads BoIS i division 2 och är en egen förening med enbart damfotboll sedan 1996 under namnet Mariestads BoIS FF. Föreningen har idag 2 seniorlag samt 10 ungdomslag i seriespel. Föreningen består av ca 200 aktiva tjejer samt 25 ledare. Mariestad 2011-03-20 Catarina Holmström Ordförande Innehålls- förteckning

4 Syfte och målsättning Syftet med den röda tråden är: Syftet med den röda tråden är: –Att skapa en gemensam målsättning –Att alla inom föreningen, både spelare och ledare ska ha en gemensam grund för hur vår verksamhet ska bedrivas. –Att ta fram en SPELAR- och LEDAR- utbildningsplan och regler för en bra och varaktig verksamhet. –Att ge föreningens syn på en del av de frågor som kan uppstå i samband med träning och match. –Att det ska vara lätt att vara spelare och ledare i Mariestads BoIS FF. Föreningens målsättning är: Föreningens målsättning är: –Att ha vårt representationslag i division 2. –Att föreningens utvecklingslag spelar i division 3. –Att bedriva ungdomsfotboll med inriktning på såväl bredd som på långsiktlig kvalitet. –Att skapa duktiga och välutbildade fotbollsspelare till seniorverksamheten. –Att alla ledare i föreningen skall ha genomgått ledarutbildning, Innehålls- förteckning

5 Värdegrunder Svensk idrotts värdegrund – ”Idrotten vill” Svensk idrotts värdegrund – ”Idrotten vill” –Svensk idrott – världens bästa –Svensk idrott vill vara bäst i världen på alla nivåer. Vi vill ständigt utvecklas och förbättras till både form och innehåll. Det bygger på en självstyrande och samlad idrottsrörelse med starka förbund och föreningar samt en utbildningsverksamhet i världsklass. Idrottens värdegrund Idrottens värdegrund –Glädje och gemenskap – bedriva och utveckla verksamheten så att alla har roligt, mår bra och presterar mera. –Demokrati och delaktighet – alla som deltar får vara med och bestämma om och ta ansvar för sin verksamhet. Demokrati och delaktighet ska utövas jämställt och oavsett bakgrund. –Allas rätt att vara med – alla som vill ska kunna vara med utifrån egna förutsättningar oavsett nationalitet, etniskt ursprung, religion, ålder, kön, sexuell läggning samt fysiska och psykiska förutsättningar. –Rent spel – en förutsättning för tävlande på lika villkor. Alla håller sig inom ramarna för överenskommelser och en god etik och moral. Verkar mot fusk, doping och osund ekonomi, mobbing, trakasserier och våld såväl på som utanför idrottsarenan. –Källa: Världens bästa coach; J Thompson, Sisu Idrottsböcker Innehålls- förteckning

6 Mariestads BoIS FF-Stilen En riktig Boisare En riktig Boisare –En riktig Boisare visar alltid god kamratskap gentemot idrottskompisar oavsett nationalitet, etniskt ursprung, religion, ålder, kön, sexuell läggning samt fysiska eller psykiska förutsättningar. –En riktig Boisare tar aktivt avstånd mot våld, mobbing, rasism, droger och doping. –En riktig Boisare gör alltid sitt bästa på träningar och matcher. Hon stöttar och hejar på sina kompisar både i det egna laget och i andra Boislag. –En riktig Boisare uppträder juste gentemot alla motståndare, ledare, föräldrar och åskådare. –En riktig Boisare följer alltid reglerna och respekterar domare och andra funktionärer. –En riktig Boisare bär föreningens märke med respekt, stolthet och är ett gott föredöme. Innehålls- förteckning

7 Ungdomsverksamheten Vår barn- och ungdomsverksamhets huvuduppgift är att vara en miljö som förmedlar positiva värden och bidrar till människors positiva utveckling såväl fysiskt, socialt och kulturellt. Vi strävar efter att så många som möjligt har möjligheten att delta så länge som möjligt. Mariestads BoIS FF:s ungdomsverksamhet har som målsättningen att erbjuda god fotbollsutbildning med allsidig fysisk träning samt stimulera till egen träning. Vår barn- och ungdomsverksamhets huvuduppgift är att vara en miljö som förmedlar positiva värden och bidrar till människors positiva utveckling såväl fysiskt, socialt och kulturellt. Vi strävar efter att så många som möjligt har möjligheten att delta så länge som möjligt. Mariestads BoIS FF:s ungdomsverksamhet har som målsättningen att erbjuda god fotbollsutbildning med allsidig fysisk träning samt stimulera till egen träning. –6-8 åringar 6-8 åringar6-8 åringar –9-10 åringar 9-10 åringar9-10 åringar –11-12 åringar 11-12 åringar11-12 åringar –13-14 åringar 13-14 åringar13-14 åringar –15-16 åringar 15-16 åringar15-16 åringar –Rekommenderade cuper Rekommenderade cuperRekommenderade cuper Innehålls- förteckning

8 6-8 åringar Träning Träning –Träningen är inriktad på spel och lek med boll –All övning sker med boll –Träning en gång i veckan –1-1,5 timmar lång –5-manna fotboll –Bollstorlek 3, helst en boll per spelare –Poolspel 4 ggr per säsong –Teknikträning Teknikträning Innehålls- förteckning Ungdoms- verksamheten Träning Träning –Träningen är inriktad på spel och lek med boll –All övning sker med boll –Träning en gång i veckan –1-1,5 timmar lång –5-manna fotboll –Bollstorlek 3, helst en boll per spelare –Poolspel 4 ggr per säsong –Teknikträning Teknikträning

9 6-8 åringar, teknik Teknikträning Teknikträning –Att löpa / driva med bollen –Att stanna /ta emot bollen prioritera fotens insida –Att passa bollen, enkla övningar där spelaren får passa ofta –Att vända med bollen –Att nicka bollen, enkla övningar utan upphopp –Att spela målvakt, alla skall prova på –Inga fasta positioner  Träningsmoment: –Smålagsspel. Högst tre spelare per lag och planstorlek 20 x 10 m –Nick och skott på små mål –Låta spelarna lyckas –Spel en mot en –Stafetter –Lekar Innehålls- förteckning Ungdoms- verksamheten

10 9-10 åringar Träning Träning –Träningen är mer organiserad med inriktning på individuell teknik samt förståelse för spelarnas förhållande till varandra –Tidsuttag: –2 träningar i veckan under utomhussäsong (maj-sept) –Inomhusträning en gång per vecka övrig tid –Ca 1,5 timmar långa –7-manna fotboll –Bollstorlek 4 –Poolspel 4-6 ggr/år alternativt 1 match/vecka –Teknikträning Teknikträning Innehålls- förteckning Ungdoms- verksamheten

11 9-10 åringar, teknik Teknikträning: Fokus på många upprepningar Teknikträning: Fokus på många upprepningar –Passning / Mottagning –Finter / Dribblingar. Enkla finter utan motstånd –Nickning. Enkla övningar utan upphopp –Vändning med boll –Skott. Bredsida på bollen i rörelse –Att spela målvakt, alla skall pröva på  Träningsmoment: –Individuell teknikträning –Smålagsspel –3-3 spelare per lag och planstorlek 20x10 m. –4-4 20x15 m –5-5 30x15 m –Lekar och stafetter –Spelkvadrater –Passningstrianglar Innehålls- förteckning Ungdoms- verksamheten Få spelarna att förstå begreppen SpelavståndSpelavstånd SpelbreddSpelbredd SpeldjupSpeldjup PassningsskuggaPassningsskugga Forts

12 9-10 åringar, teknik forts Anfallsspel Anfallsspel –Splitt vision – Titta upp vid spel –Spelbarhet (att gå ur passningsskugga)  Träningsmoment: –Smålagsspel Innehålls- förteckning Ungdoms- verksamheten Övrigt Övrigt –Regler 7-mannafotboll Cuper Klubben rekommenderar en cup utomhus och en cup inomhus i närområdet förutom Vadsbomästerskapen. (föreningen står för anmälningsavgiften)

13 11-12 åringar Träning Träning Innehålls- förteckning Ungdoms- verksamheten Träning Träning –Träningen är inriktad på att utnyttja ”the golden age” till att koncentrera sig på individuell teknisk utveckling samt grunder i lagspel. Tematräningar –Tidsuttag: –2 träningar i veckan under fotbollssäsongen maj-sept, vid frånvaro ska detta meddelas tränarna. –Inomhusträning en till två gånger per vecka övrig tid. –Ca 1,5 timmar långa –7-manna fotboll –Bollstorlek 4 –1 match/vecka –Teknikträning Teknikträning Cuper Klubben rekommenderar en cup utomhus och en cup inomhus i närområdet förutom Vadsbomästerskapen. (föreningen står för anmälningsavgiften)

14 11-12 åringar, teknik Teknikträning: Teknikträning: –Passning/mottagning –Bollmottagning, även med lår och bröst. Stor vikt läggs vid första tillslaget. –Skott nu även volley och halvvolley –Väggspel –Vårda bollen –Övningar i planens längdriktning  Träningsmoment: –Teknikcirkel –Kvadraten –Passningstrianglar –Teknikbanor/stafetter Innehålls- förteckning Ungdoms- verksamheten Få spelarna att förstå begreppen Understöd Markeringsspel Utmana, skapa två mot en situationer och hur dessa utnyttjas genom väggspel överlämningar Ungdoms- verksamheten Forts

15 11-12 åringar, teknik forts Innehålls- förteckning Ungdoms- verksamheten Anfallsspel Anfallsspel –Spelavstånd rätt och varierat –Speldjup passningsalternativ framåt och bakåt –Spelbredd utnyttja planens bredd –Spelbarhet ta sig ur passningsskuggan –Tillbakaspel – Understöd –Utmana  Träningsmoment: –Smålagsspel 3-3 spelare/lag och planstorlek 20x10 m, 4-4 20x15 m 5-5 30x15 m –Numerärt underläge och 1 mot 1 –Individuell teknikträning Försvarsspel Försvarsspel –Försvarssida (ställa om snabbt) –Försvara en mot en  Träningsmoment –Smålagsspel, spel i jämna lag –En mot en-övningar Målvaktsträning Målvaktsträning –Grepp och skopa –Fallteknik –Möta fri spelare –Utspark, utkast och inspark  Träningsmoment: –Målvaktsövningar

16 13-14 åringar Träning Träning Innehålls- förteckning Ungdoms- verksamheten Träning Träning –Träningen är inriktad på lagspelet men fortsatt träning av teknik avseende passning mottagning. Träningen skall ha mera fokus på tempo i spelet samt positionsträning. Tematräningar Fysträningar –Tidsuttag: –2-3 träningar/vecka året om –1,5 timmar långa –11-mannaspel –Bollstorlek 4 –1 match/vecka –Teknikträning Teknikträning Cuper Klubben rekommenderar 2 ute och 2 innecuper och ev. träningsläger där någon av aktiviteterna är med över- nattning. Klubben står för anmälningsavgiften till 1 ute och 1 innecup samt Vadsbomästerskap (inne och ute) samt DM. (OBS! Ej deltagaravgift)

17 13-14 åringar, teknik Teknikträning: Teknikträning: –Passning (långa/hårda pass samt höjdpass) –Mottagning med alla delar av kroppen –Mer avancerad nickning med upphopp  Träningsmoment: –Uppvärmning –Tekniktrianglar / Rektanglar –Individuell teknikträning –Spel på större yta för längre passningar Innehålls- förteckning Ungdoms- verksamheten Övrigt Kondition i spelträning Löpskolning, koordination och balans Taktikbegreppen backlinje, mittfält och forward Spelets regler, offside, som införs med 11-mannaspel Ungdoms- verksamheten Forts.

18 13-14 åringar, teknik forts Innehålls- förteckning Ungdoms- verksamheten Anfallsspel Anfallsspel –Fortsätt med spelavstånd, spelbredd, speldjup, tillbakaspel –Passningsskugga, väggspel, utmana och täcka bollen –Fasta situationer  Träningsmoment: –Smålagsspel under instruktion, även stor plan, 11-manna –Vända spel, Överlappning –Skapa spelyta för sig själv och medspelare –Inlägg med avslutning –Avslut, andra vågen –Fasta situationer (Hörnor, fri- sparkar) –Individuell teknikträning Försvarsspel Försvarsspel –Försvarssida och markering –Press, understöd och täckning –Positionsförsvar –Fasta situationer.(Mur, försvarsspel vid hörnor samt frispark)  Träningsmoment –Smålagsspel –Spel på större ytor –Spelmomentsträning Målvaktsträning Målvaktsträning –Grepp och skopa. Låga och höga bollar –Falla, skära av vinklar –Möta fri spelare –Inlägg, greppa höga bollar –Prata i spelet –Förberedelser inför match  Träningsmoment: –Individuell teknikträning –spelmomentsträning

19 15-16 åringar Träning Träning Innehålls- förteckning Ungdoms- verksamheten Träning Träning –Träningen är fokuserad till lagspelet, taktik samt viss konditionshöjande träning. Spelarna skall skaffa sig funktionell teknik i högt tempo. Träningarna ska ha fokus på matchliknande inställning och situationer. Tematräningar Fysträningar –Tidsuttag: –3 träningar/vecka –1,5 timmar långa –11-manna fotboll –Bollstorlek 4 (fr o m 16 års ålder stl 5) –1 match/vecka –Teknikträning Teknikträning Cuper Klubben rekommenderar 2 ute och 2 innecuper och ev. träningsläger där någon av aktiviteterna är med över- nattning. Klubben står för anmälningsavgiften till 1 ute- och 1 innecup (OBS! Ej deltagaravgift) Vadsbomästerskap (inne och ute) samt DM (fotboll och futsal)

20 15-16 åringar, teknik Teknikträning: Teknikträning: –Passning, mottagning samt utmana i högt tempo –Avslut i steget –Närkampsspel  Träningsmoment: –Individuell teknikträning –Smålagsspel med begränsat antal tillslag Seriespel: Seriespel: –Äldsta ungdomslaget kan spela seriespel i divisionsspelet för barn och ungdomar eller i en reservlagsserie beroende på hur den geografiska spridningen i serieförslaget ser ut. Innehålls- förteckning Ungdoms- verksamheten Övrigt Konditionsträning i spelträning och längre löpningar Styrketräning med egna kroppen som belastning Koordination och balans Töjning och smidighet Taktisk träning Fysiskt spel Ungdoms- verksamheten Forts.

21 15-16 åringar, teknik forts Innehålls- förteckning Ungdoms- verksamheten Anfallsspel Anfallsspel –Forstsätta med spelavstånd, spelbredd, och speldjup –Vända spelet –Skapa yta, väggspel och överlappning –Inlägg med avslut –Crossbollar – Vända spelet –Överlämning –Avslutningar –Positioner, andravåg, löpvägar –Uppspel, omställningar från försvar till anfall –Fasta situationer (enkla varianter)  Träningsmoment: –Spelmomentsträning, halv eller hel plan –Smålagsspel Försvarsspel Försvarsspel –Försvarssida: press, understöd och täckning med inriktning på helplansspel –Utveckla zonspel –Organisation och disciplin –Fasta situationer  Träningsmoment –Spelmomentsträning på halvplan med instruktioner i spelet –Smålagsspel Målvaktsträning Målvaktsträning –De moment som tränades i 13-14 års åldern –Lobb –Boxteknik –Agerande i fasta situationer –Speciell målvaktsträning med seniormål- vakterna  Träningsmoment: –Individuell teknikträning –Spelmomentsträning –Målvaktstränare minst 1ggr/vecka

22 Cuper Klubben rekommenderar någon eller några av följande cuper Klubben rekommenderar någon eller några av följande cuper –F8Nabben cup, Jula cupen –F10Ulva-cupen, Nabben cup, Ingelkotten cup –F12Ulva-cupen, Igelkotten cup, Billys cup –F14Skadevicup, Sun Cup, Forward cup –F16Skadevi cup, Eskilscupen, Laxacupen Innehålls- förteckning Ungdoms- verksamheten

23 Seniorverksamhet Mariestads BoIS FF:s målsättning: Mariestads BoIS FF:s målsättning: –Är att ha ett representationslag som spelar som lägst i div 2. Ambitionen är att laget ska bestå av en huvuddel egna produkter, kompletterade med duktiga spelare från närområdet. –Mariestads BoIS FF ska vara det naturliga valet för en ambitiös och lovande tjej inom närområdet att välja om man vill utvecklas som fotbollsspelare. –Representationslaget kompletteras med ett farmarlag, vars ambition är att fostra blivande A-lagsspelare. –Under försäsong bedrivs verksamheten tillsammans med Fysteamet med 3-4 träningar/vecka fr o m november. Träningen under denna period pulseras på olika sätt fram till träningsmatchernas start i februari. Seniorlaget deltar även i olika futsal-turneringar (DM, SM osv). Stegring av fysträningen under försäsongen är att göra den individualiserad. Samarbetet med Fysteamet fortgår även under tävlingssäsong med 40 minuter/vecka Innehålls- förteckning Forts.

24 Seniorverksamhet, forts –Under träning och match söker vi alltid utveckling, både individuellt och som lag. Med bra prestationer och utveckling kommer även bra resultat. –Fokus under träning ligger på teknisk utveckling och det arbetssätt vi bestämt för matcher, både i anfalls- och försvarsspel. Spelidén ligger som en grund för den träning vi bedriver, och bygger på positionsförsvarsspel och ett anfallsspel som innebär stort bollinnehav och kreativitet. Även fotbollsträningen individualiseras genom positionsanpassad träning, lagdelträning och målvaktsträning. –Inom seniorverksamheten tränar både A-lag och DFF tillsammans och båda lagen spelar enligt samma spelidé. Ansvariga tränare för A-lag ansvarar för matcher även för DFF för att få en så bra kontinuitet och möjlighet för utveckling som möjligt. En bra utveckling i DFF innebär i förlängningen bra resultat även i A-laget. Innehålls- förteckning

25 Talangutveckling Definition av talang: Definition av talang: –”En intresserad ungdomsspelare som är träningsvillig” Ung talangs fysiska status ska inte vägas in då det kan skilja upp till fem år i fysisk och mental mognad på en ungdom. Talangutvecklingsprogram: Talangutvecklingsprogram: –Träning med äldre åldersgrupp från 12 års ålder.  Möjlighet för spelare att träna en eller flera gånger per vecka med en äldre träningsgrupp.  Möjlighet att träna med DFF/A-lag någon gång per år för talanger inom/utanför organisationen.  Lån av spelare/talanger av yngre åldersgrupper ska ske i samverkan/samförstånd mellan tränarna. –Talangträningar inom och utanför föreningen  Genomföra talangträningar inom klubben.  Särskild vikt är det att genomföra talangträning för målvakter.  Delta i talangträningar i distriktets regi. Tränar och ledarmöten Bör genomföras regelbundet under året. Några av punkterna kan vara; utbildningsfrågor, enskilda spelares utveckling, ledarutveckling, träningstider, material osv. Innehålls- förteckning

26 Rekrytering Mångfald Mångfald –Mariestads BoIS FF tror på en mångfald avseende klubbar i området samt att små klubbars överlevnad är väsentlig för att bibehålla verksamheten på den nivå som är föreningens målsättning. Rekrytering Rekrytering –All rekrytering ska ske i samverkan med spelarens tidigare förening. Spelare som söker upp Mariestads BoIS FF gör själva avslut med sin tidigare förening. Mariestads BoIS FF har som mål med sin rekrytering: Mariestads BoIS FF har som mål med sin rekrytering: –Att vara den naturliga valet för talanger inom Vadsbo-området. –Att rekrytera färdiga spelare eller spelare med bra inställning. –Att inte aktivt rekrytera spelare under 16 år. Innehålls- förteckning

27 Zon/Distriktslag Deltagande i Zon/Distriktslag Deltagande i Zon/Distriktslag –Mariestads BoIS FF ser varje chans för våra spelare att deltaga i Zon/Distriktslag som positivt. Klubben står för alla kostnader från och med då spelaren blir uttagen för fortsatt spelarutveckling. Innehålls- förteckning

28 Dubbelidrottande spelare Dubbelidrottande Dubbelidrottande –Mariestads BoIS FF ser positivt på att våra fotbollsspelare håller på med andra idrotter under icke fotbollssäsong. Mariestads BoIS FF tolererar att spelare kommer till fotbollsträningen efter att vinteridrottens seriesäsong är till ända. Mariestads BoIS tror på att det är nyttigt för våra fotbollsspelare och dess träning i spelförståelse att hålla på med andra idrotter. Riktlinjer: Riktlinjer: –Dubbelidrottande spelare får påbörja säsongen senare till dess att seriespelet är avslutat i den aktuella vinteridrotten. Väljer spelaren att fortsätta vinteridrotten längre kan hon till en början inte räkna med att få spela på samma villkor som sina andra lagkamrater i Mariestads BoIS FF. Senast den 1:a april måste spelaren träna kontinuerligt för att få vara med och konkurrera på lika villkor. –Ansluter spelaren till träning efter 1:a april ska man uppfylla en träningskvot innan man är aktuell att konkurrera om en plats i laget. –Mariestads BoIS FF förutsätter att spelare avslutar påbörjad säsong. –För att förhindra att problem ska uppstå ska ledare/tränare kontakta ledare/tränare i de andra idrotterna. Innehålls- förteckning

29 Ledarutveckling Utveckling Utveckling –I Mariestads BoIS är vi fram till seniorverksamheten intresserade av att utveckla fotbollsspelare att göra bra prestationer. Utveckling förutsätter att det är tillåtet att misslyckas. Därför ska vi som ledare betona förbättringar av de moment som vi tränat på under längre tid eller under veckan. Matchresultat är oväsentligt, prestationen är allt Matchresultat är oväsentligt, prestationen är allt –En vinst med stora siffror betyder inte omedelbart att prestationen på planen varit godkänd. Vi ska självklart tillåta våra spelare att vara glada vid vinst och ledsna vid förlust men detta är en del av spelarens individuella utveckling. Som tränare i Mariestads BoIS FF ska du: Som tränare i Mariestads BoIS FF ska du: –Kräva prestationer och inga resultat! Försök att vinna utifrån positiva fotbollsidéer och individuella möjligheter. Låt spelarna göra rätt inte höra vad de gjort fel. –En ung spelare kan utvecklas snabbt. Ge henne då också möjlighet att få erfarenhet av olika platser i laget. Sätt spelaren i centrum, träna och matcha spelaren så att deras individuella utveckling prioriteras. –Placera skickliga spelare i anfallsroller. De utvecklar då sin kreativitet på små ytor och större motstånd. Anfallsspelaren kan sedan alltid bli försvarsspelare, det är svårare att gå åt andra hållet. –Förhållandet mellan match och träning är mycket viktigt då utveckling främst sker under träning. –Förbereda träningen väl, utgå från: Mariestads BoIS FF:s Röda tråd, Spelarens individuella kvalitéer och Matchen –Tänka på att en varierad träning inte alltid är den bästa. Repetition är kunskapens moder. Kör olika övningar med samma syfte. –Alltid uppträda korrekt när vi representerar Mariestads BoIS FF. Innehålls- förteckning

30 Coachning 7-12 år, Barnfotboll 7-12 år, Barnfotboll –I denna ålder gäller:  Alla som tränar regelbundet spelar matcher  Alla spelar ungefär lika mycket  Alla turas om att spela på alla positioner  Inga toppningar 13-14 år, Ungdomsfotboll 13-14 år, Ungdomsfotboll –I denna ålder gäller:  Alla som tränar regelbundet får spela. Träningsnärvaro är en urvalsfaktor  Alla fortsatt får prova på olika positioner  Man varierar startelvan om möjlighet finns  I DM fotboll och futsal, spelar man med för dagen bästa laget  Man får spela minst motsvarande en halvlek per match 15-16 år, Ungdomsfotboll 15-16 år, Ungdomsfotboll –I denna ålder gäller:  Alla som tränar regelbundet spelar. Träningsnärvaro är en urvalsfaktor  Att spelarna ska ha mest speltid i en fast lagdel.  Lagens nivå indelas om föreningen har flera lag i samma åldersgrupp  I DM fotboll och futsal, spelar man med för dagen bästa laget oavsett träningsgruppstillhörighet Innehålls- förteckning

31 Uppflyttning/lån av spelare Riktlinjer för uppflyttning/lån av spelare mellan ungdomslag Riktlinjer för uppflyttning/lån av spelare mellan ungdomslag –Ledare för det lag som behöver ”låna” spelare kontaktar ledaren för utlånande laget, meddelar hur många spelare som behövs. –Ledaren för utlånande laget bestämmer vilka spelare som ska flyttas upp. Det ska alltid vara spelare som själva vill, ingen kan tvingas till spel med annat lag. Vidare ska det vara spelare som tränat bra, är hela och friska samt har den fotbollsmässiga kunskapen och mentala mognanden för spel i ett äldre lag. Finns fler aktuella spelare kan man rotera mellan dem om behovet är återkommande. Den spelare som flyttas upp skall alltid fullgjort sina åtaganden dvs träningar och matcher med det egna laget innan uppflyttning är aktuell. –Mariestads BoIS FF förordar att lån av spelare till äldre lag sker från yngre lag om möjlighet finns. Innehålls- förteckning

32 Träningsutbildningsstegen Föreningens målsättning är att tränarna ska erbjudas en utbildning enligt följande modell: Föreningens målsättning är att tränarna ska erbjudas en utbildning enligt följande modell: Innehålls- förteckning LagUtbildningÖvrigtF6-F9 Röda tråden Avspark F10-F12 Avspark Bas 1 F13-F14 Röda tråden Avspark Bas 1 + Bas 2 Delta vid zon och distriktssamling F15-F17 Röda tråden Avspark Bas 1 + Bas 2 Målvakt Bas 1 Delta vid distriktssamling samt tränarseminariet A / DFF Nivå Avancerad enl SvFF Se ovan Alla utbildningar ska sökas och beviljas av styrelsen

33 Föräldramedverkan Viktig resurs Viktig resurs –Föräldrar är en viktig resurs för föreningen och våra ungdomar. Våra ungdomsledare primära uppgift är att träna fotbollslagen och att ta hand om våra ungdomars fotbollstalang. Ledarna är även de oftast föräldrar. Det finns mycket annat som övriga föräldrar kan hjälpa till med. –I samband med att en spelare börjar i föreningen bör föräldrar få information om föreningens målsättning och hur de bäst stöttar sitt barns idrottande. Mariestads BoIS FF förväntar sig att föräldrarna hjälper föreningen med följande: Mariestads BoIS FF förväntar sig att föräldrarna hjälper föreningen med följande: –Att låta ledarna för lagen sköta laguttagningar, coachning av lagen samt att det är bara ledarna som instruerar spelarna under träning och match. –Att hålla sig ajour med den information som kommer via hemsidan eller skriftligen. –Att betala den av föreningen fastställda medlemsavgift per spelare. –Att på matcher samt andra samlingar representera BoIS på ett positivt sätt. –Att vid åldersgruppens upptaktsmöte inför varje ny säsong ska ett föräldraråd väljas med följande uppgifter:  Hjälpa till med service runt träningar och matcher när det behövs  Göra upp bemanningslistor för pappersinsamling, matchvärdar och andra tillfälliga uppdrag, såsom kiosk sekretariat och städuppgifter  I övrigt bistå ledarna vid t ex spelarträffar, och andra aktiviteter kopplade till lagen Innehålls- förteckning Forts.

34 Föräldrasamverkan, forts. –Att ha minst en representant per spelare på föräldramöten. –Att hjälpa till med lotteriförsäljning en till två ggr/år –Att föreslå lämpliga kandidater till styrelsen. –Att vid alla former av träningar, matcher och övriga samlingar representera föreningen på ett positivt sätt genom att:  Se domaren som vägledare. Vi låter bli att kritisera dennes beslut.  Alltid se till att spelaren kommer i tid till träning och match samt se till att hon har rätt utrustning med sig.  Lära spelaren att det är viktigt att äta allsidig och nyttig kost innan och efter träning och match.  Uppmuntra i med- och motgång. Ge positiv och vägledande kritik.  Så ofta Ni kan följa med spelaren till träning och match.  Tänk på at träningar och matcher ska vara roliga och spännande, resultatet kommer i andra hand.  Uppmuntra alla spelare, både ”våra egna” och motståndarna.  Inte ge belöningar för gjorda mål.  Tänk på att det är ditt barn som spelar fotboll, inte Du. Innehålls- förteckning

35 Föreningsinformation Adressuppgifter: Adressuppgifter: –Mariestads Bois FF c/o Tina Holmström Åsagatan 10 542 32 Mariestad –Tel 0501-18520 –Org nr 866001-1068 –www.mariestadsboisff.se Innehålls- förteckning Tveka inte att kontakta oss om ni har synpunkter och idéer om vår Röda tråd. Kontaktuppgifter till styrelsen och ledarna hittar ni på vår hemsida.


Ladda ner ppt "Röda Tråden Vår policy Uppdaterad 12-03-09. Innehållsförteckning Ordföranden har ordet Ordföranden har ordet Ordföranden har ordet Ordföranden har ordet."

Liknande presentationer


Google-annonser